Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

”FAURORA”

Combat Camera

För att öka den militära förmågan kommer Försvarsmakten under september 2017 att genomföra övningen AURORA 17, där samtliga stridskrafter deltar. Syftet med övningen är att öka den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige.

Under AURORA 17 kommer COMCAM att delta med hela förbandet, både i den övade organisationen, i övningsledningen och som stöd till kommunikationen kring övningen. För att vara förberedda inför hösten genomfördes under maj månad en förövning inför AURORA, ”För-AURORA”, eller kort och gott, ”FAURORA”.

Genom att delta i och dokumentera flera olika övningar och händelser i Försvarsmakten under en begränsad period tränar vi vår egen förmåga att fördela våra resurser på ett effektivt sätt, inte minst vad gäller logistik, och att koordinera bildflödet så att slutprodukterna når rätt mottagare vid rätt tidpunkt.

Nedan visas några bakom-kulisserna-bilder samt ett litet urval av de produkter vi producerat under en intensiv period i maj 2017.

Sverige, Finland och Norge arrangerar internationella flygövningen Arctic Challenge Exercise 2017, ACE 17. Baseringar av flygplan sker, förutom i Luleå, även i Bodö (Norge) och i Rovaniemi (Finland). Övningen, som genomförs för tredje gången, är en del i det nordiska samarbetet. Personal på marken försöker undvika kringflygande skräp när hkp 14 lyfter. Foto: Hampus Hagstedt/Combat Camera

Soldater från P 4 inväntar transport till Ravlunda där nästa moment av övningen VÅRELD ska genomföras. Foto: Bezav Mahmod/Combat Camera

Ammunitions- och minröjningsövning Swedec EOD Exercise 2017. Syftet med övningen är att öva Försvarsmaktens EOD-grupper i ammunitionsröjning samt i samordning och samverkan med Polismyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, lokal räddningstjänst samt ambulans med flera aktörer. Foto: Alexander Karlsson/Combat Camera.


Försvarsmakten samövar med polis, räddningstjänst, akutsjukvård och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap under Swedec EOD Exercise 2017. Foto: Emy Åklundh/Combat Camera.

För att dokumentera flyg krävs ofta teleobjektiv. Två specialister ur Combat Camera dokumenterar under ACE 17. Foto: Astrid Amtén/Combat Camera

Sjukvårdssoldat sitter uppluckad i stridsfordon 90 under övning VÅRELD. Foto: Bezav Mahmod/Combat Camera

Combat Camera-specialisten Hampus Hagstedt fotograferar chefen för F 21 Norrbottens Flygflottilj, överste Carl-Johan Edström. Foto: Mats Nyström/Combat Camera

JAS 39 Gripen taxar in efter landning på Kallax flygplats under ACE 17. Foto: Hampus Hagstedt/Combat Camera


En flygstridsledare guidar militära piloter under flygövningar och är en slags taktisk dirigent, som ska ge varje pilot en så bra bild som möjligt av omvärldsläget. Vardagen kantas av stora mängder information samt sekundbeslut. Få en inblick i hur en flygstridsledare arbetar för att underlätta arbetet för piloterna. Foto: Mats Nyström/Combat Camera.


Få en inblick i en flygteknikers vardag under övningen Arctic Challenge Exercise vid F 21 i Luleå. Foto: Mats Nyström/Combat Camera.

Tidigt på morgonen transporteras luftburna jägare ur K 3 med helikopter under övning VÅRELD. Foto: Bezav Mahmod/Combat Camera

Dagen innan veterandagen spelade idrottsveteranerna rullstolsbasket tillsammans med överbefälhavaren Micael Bydén. Idrottsveteranerna vänder sig till veteraner som skadats eller sårats under insats och har dryga 40-talet aktiva medlemmar. Foto: Josef Björnetun/Combat Camera

Under årets Veterandag uppmärksammades särskilt den svenska insatsen UNEF 1, som verkade i Suez och Gaza. Det är i år 50 år sedan insatsen avslutades och under dagen uppmärksammades de veteraner som deltog bland annat genom utdelning av en jubileumsjetong. Foto: Marcus Åhlén/Combat Camera.

Jas 39 Gripen leds in på plattan efter genomfört flygpass under övning ACE 17. Foto: Hampus Hagstedt/Combat Camera.

Helikopter 16 transporterar hängande last under övning VÅRELD. Foto: Joel Thungren/Combat Camera.

Förflyttning från bas till fordonsavlämningsplats (FAP) efter ett dygns spaningstjänst. F 21s flygbassäkpluton genomför skarpa insatser övningen ACE 17. Foto: Astrid Amtén/Combat Camera

Chefen för Fjärde sjöstridsflottiljens ubåtsjaktövning syftar till att öka förmågan att genomföra ubåtsjaktoperationer och utveckla marinstridskrafternas förmåga att hävda och försvara Sveriges territoriella integritet samt att vidmakthålla och utveckla krigsförbandens förmåga till väpnad strid inom ramen av ubåtsjakt. Foto: Joel Thungren/Combat Camera


Fjärde sjöstridsflottiljen är stridsområdesansvarig för undervattensstrid vilket innebär att förbandet har ansvar för utvecklingen av ubåtsjakt. För att utveckla en integrerad marin ubåtsjaktstyrka genomförs för tredje året i rad chefen för Fjärde sjöstridsflottiljens ubåtsjaktövning. Det är en stor nationell övning där samtliga marina förband deltar med stöttning av Helikopterflottiljen och Hemvärnet. Foto: Daniel Klintholm och Joel Thungren/Combat Camera.

Intresset för Försvarsmaktens verksamhet på Gotland är stort. Överste Mattias Ardin, Chefen för FLG (Främre ledning Gotland) intervjuas av holländsk TV. Foto: Marcus Åhlén/Combat Camera


Gotland pekas ut som ett av flera strategiska viktiga områden i det säkerhetspolitiska inriktningsbeslutet för 2016-2020. Därför förstärks nu Försvarsmaktens närvaro på ön. Foto: Emy Åklundh och Marcus Åhlén/Combat Camera.

Logistiksoldat från Trängregementet understödjer Wilska kompani från P4 med ersättning av drivmedel under övning VÅRELD. Foto: Joel Thungren/Combat Camera.

Dokumentation av 61. Luftvärnsbataljonens bataljonsövning på Gotland. Foto: Marcus Åhlén/Combat Camera

I övningen ingår bland mycket annat skarpskjutning med luftvärnsrobot 70 (Rb70). Foto: Marcus Åhlén/Combat Camera

Personlig blogg

Det här är Combat Cameras fotoblogg, bilderna är från soldatens dammiga vardag till välputsade högtid, från den dramatiska händelsen till ett dråpligt ögonblick. Förbandet Combat Camera dokumenterar Försvarsmaktens verksamhet genom film- och stillbildsfotografering, i Sverige och utomlands, med alla vapenslag, från utbildning till väpnad strid.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *