Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Check the checkers – En inspektion av koreanska frontenheter

Armébloggen

På väg mot DMZ i det höstlika landskapet. (foto NNSC)

På väg mot DMZ i det höstlika landskapet. (foto NNSC)

Som operationsofficer i den svenska delen av NNSC (Neutral Nations Supervision Commission) i Korea har jag ett fantastiskt jobb. I princip varje vecka får jag möjlighet att träffa de människor, som under stor press, tjänstgör i en mycket hotfull och svår miljö. Den så kallade demilitariserade zon (DMZ) som vi verkar i är allt annat än demilitariserad.
Men att ha en reell möjlighet att genom möten med chefer och soldater på plats, direkt kunna förmedla kunskap om hur de kan behålla vapenvilan genom sitt agerande, känns väldigt bra. En katastrofal eskalering av konflikten, mellan Nord- och Sydkorea, skulle mycket väl kunna ha sitt ursprung i ett enkelt misstag eller en överreaktion från en enskild soldat på en postering i DMZ. Och det kan vi förebygga genom det arbete som NNSC genomför.

Klockan är 07.30 och en av våra förare hämtar upp mig vid vår ”pick up point” inne på den stora amerikanska armébasen ”Yongsan” i centrala Seoul. Jag har packat för tre dagars verksamhet i den demilitariserade zonen. Uppgiften är att kontrollera att en förestående inspektion av ett sydkoreanskt förband görs i enlighet med det avtal som finns, som kallas Korean Armistice Agreement.
Förberedelserna består i att ordna alla praktiska saker som transporter, kontroll av boende, utrustning såsom GPS med senaste uppdateringar, aktuella kartor och övriga handlingar. En annan viktig del är att titta igenom den senaste inspektionsrapporten från det aktuella förbandet. Att eventuella brister har blivit åtgärdade kommer med stor sannolikhet att kontrolleras under inspektionen. Klockan 08.00 börjar genomgången på UNCMAC HQ. Teamledaren för inspektionen är en colombiansk officer. Colombia som är en av ”sending states” bemannar UNCMAC med ett antal officerare. Utöver teamledaren består UNCMAC teamet av en sergeant från US Army, som tjänstgör som förare och fotograf, en tolk och en sydkoreansk förbindelseofficer. Genomgången tar ca 20 minuter och beskriver allt från hur och var inspektionen skall genomföras till åtgärder vid eventuella fordonsproblem under transporten.

Resan till DMZ
NNSC och UNCMAC reser oftast i olika fordon och så även denna gång. UNCMAC har sitt fordon med UNCMAC flagga och vi har vårt med NNSC markeringar. Det är viktigt att vi på alla sätt lever upp till vår opartiskhet och vårt oberoende.
Våra förare är mycket rutinerade när det gäller att hitta i DMZ. Det är dock inte ovanligt att vi måste påminna dem om trafikreglerna då och då. Hela DMZ tvärs över halvön är ca 25 mil. Vid dagens inspektion skall vi till en infanteridivision som är grupperad i den mittersta delen av halvön. Efter en timmes bilåkande längs de utmärkta sydkoreanska vägarna tar vi en kort rast och efter ytterligare en timme är vi framme vid divisionens mötesplats. Här möts vi av två sydkoreanska officerare, en löjtnant och en kapten som tjänstgör på divisionsstaben. Vi hälsar, presenterar oss och redogör för våra uppgifter. Officerarna är unga och jag uppfattar att de tycker det är ett intressant avbrott i vardagen att bistå inspektionsteamet under de kommande tre dagarna. De talar mycket knapphändig engelska så alla samtal förs med stöd av tolken ur UNCMAC teamet.

Vi närmar oss en postering i DMZ. Vägarna är mycket bra om än branta. (foto NNSC)

Vi närmar oss en postering i DMZ. Vägarna är mycket bra om än branta. (foto NNSC)

Vårt första besök blir till regementsstaben vid det regemente som skall inspekteras. Efter en kort bilresa når vi regementets HQ. En väl tilltagen paradplan är det första som möter oss. Här ser vi ett antal minnesmonument och även historiska stridsfordon uppställda som vittnar om kriget 1950-53. På staben träffar vi representanter från stridslednings- och underrättelsesektionerna. UNCMAC teamet får tillfälle att förklara inspektionens syfte och hur den kommer att genomföras. Sen görs en återkoppling till den föregående inspektionen som genomfördes för ca 8 månader sedan. De få anmärkningarna från den inspektionen påstås vara åtgärdade (vilket kontrollerades senare i veckan). Besöket på regementsstaben avlutades med lunch där även regementschefen deltog. Lunchgästerna är alla nyfikna på oss utländska officerare och från min sida blir det en hel del förklarande om Sverige i stort och smått, allt från klimat till hur stor armé vi har.

DMZ
Den demilitariserade zonen är exakt fyra km bred, två km på vardera sidan om Military Demarcation Line (MDL). En rad regler om hur dessa olika områden och gränslinjer skall märkas ut genom respektive parts försorg är reglerat i avtalet. Vidare beskrivs begränsningar för antal och typ av vapensystem, fordon, byggnader och verksamheter.
Vi rullar igenom en Civilian Control Point (CCP) och når snart något som sydkoreanerna kalla ”GOP fenceline” vilket står för Ground Observation Post. Det är ett slags staket eller mur som utgör ett fysiskt hinder för att ta sig in i Sydkorea från norr. Här möter en eskortstyrka upp som kommer att eskortera oss in i den demilitariserade zonen till den första GOP:en som skall inspekteras.

En mycket vanlig syn i DMZ, stora områden är minerade. (foto NNSC)

En mycket vanlig syn i DMZ, stora områden är minerade. (foto NNSC)

Vi åker längs den, visserligen smala men väl underhållna, slingriga vägen genom DMZ mot vår första GOP. Eskortfordonen med stridsberedda soldater kör i täten när vi passerar genom den orörda naturen. Det är bitvis väldigt brant men väglaget så här års är fortfarande helt ok. Vid inspektioner här vintertid är det en annan sak. Sista biten upp till den väl inhägnade och rejält fortifierade posteringen är extremt brant. Väl inne parkeras fordonen och inspektionen kan börja.

Inspektion på en GOP
Vi möts av chefen för positionen, en ung löjtnant som har varit på denna postering i ca 2 månader. Vi presenterar oss och våra uppgifter. Positionen är mycket välordnad. Förutom förberedda stridsställningar finns här matsal, gym, och bibliotek med internetuppkoppling. På två flaggstänger högt upp på byggnaden förs FN-flaggan och den sydkoreanska flaggan sida vid sida. Positionens personal består av några få anställda officerare och ett större antal värnpliktiga (värnplikten i Sydkorea är obligatorisk för alla unga män och tjänstgöringstiden är ca 21 månader). Efter en relativt kort grundutbildning och eventuell specialistutbildning placeras de vid något av alla de förband som är utgångsgrupperade bland annat i DMZ. Kvinnlig värnplikt förkommer inte, dock kan kvinnor utbilda sig till officerare.

En vanlig syn vid de sydkoreanska positionerna i DMZ, FN-flaggan och den sydkoreanska flaggan hissade sida vid sida. (foto UNCMAC)

En vanlig syn vid de sydkoreanska positionerna i DMZ, FN-flaggan och den sydkoreanska flaggan hissade sida vid sida. (foto UNCMAC)

Efter presentationerna går vi till ett av positionens bevakningstorn. Här delger GOP-chefen en utförlig beskrivning av vad vi ser i den omgivande terrängen och vilka uppgifter man är satt att lösa. Utsikten är fantastisk. Positionen ligger endast några hundra meter söder om MDL. Vi kan tydligt se de nordkoreanska positionerna på den norra sidan. Med kikare kan man även urskilja KPA-soldaterna som lika intensivt studerar oss. Hela situationen dränks dessutom i en ljudkuliss av nordkoreanska högtalarsändningar. I syfte att ”dränka” den nordkoreanska högtalarutsändningen sänder även den egna positionen K-pop (Korean pop music) på högsta volym. På vissa positioner pågår detta upp till 12 timmar per dygn.

Inspektionen vid en GOP. Här ställs kontrollfrågor till en av soldaterna på posteringen. (foto UNCMAC)

Inspektionen vid en GOP. Här ställs kontrollfrågor till en av soldaterna på posteringen. (foto UNCMAC)

Efter genomgången vidtar ett antal kontrollfrågor till chefer och soldater om hur de ska agera i olika situationer. Insatsregler (AROE = Armistice Roules of Engagement) för tänkbara händelser är tydligt formulerade. Det genomgående budskapet från UNCMAC (och även från NNSC) är att strikt agera utifrån AROE och att inte överreagera på eventuella provokationer från nordsidan. Jag uppfattar att personalen på denna position har god kunskap om, och förståelse för, vikten att följa regelverket. Konsten är ”bara” att kunna tillämpa de under stress vid ett skarpt läge.
Inspektionen avslutas med att kontrollera antal och typ av vapensystemen som finns på positionen. I detta fall var allt i sin ordning, antalet vapen var inom de begränsningar som satts upp. Från posteringen ser vi nästa GOP som skall inspekteras. Fågelvägen är det kanske inte mer än några kilometer. Vi åker iväg med vår konvoj längs småvägarna ner i dalgångar och upp igen. Transporten till nästa GOP tog nästan en timma. Vi inspekterar även denna GOP, med ungefär motsvarande resultat.

Boende och middag på byn
Under senare delen av eftermiddagen rullar vi söder ut och därmed ut från DMZ området. Målet är en medelstor stad där vi checkar in på ett av de motell som vi brukar använda i den här regionen. Standarden på boendet är helt ok även om jag har stora problem med att tillgodogöra mig TV-utbudet. Vi har bestämt att äta middag tillsammans och lite senare går vi, båda teamen, till en lokal koreansk restaurang. Det är väldigt bra att vi har våra sydkoreanska medarbetare med oss som alltid hjälper till med att hitta bra lokala matställen med god mat.
Den sydkoreanska militärens närvaro på denna ort är mycket påtaglig. I samhället där vi övernattar fullkomligt vimlar det av soldater. Ingen tycker att det är konstigt. De utgör troligtvis en viktig kundgrupp för alla restauranger och affärer här.

Inspektionen klar för dagen, nu på väg till boendet i angränsande stad. (foto NNSC)

Inspektionen klar för dagen, nu på väg till boendet i angränsande stad. (foto NNSC)

Fortsatt inspektion
Frukost är ett okänt begrepp på de motell som vi normalt bor på, så det blir som vanligt ett närbeläget kafé där vi kan köpa dagens första mål. Efter bilresa upp mot DMZ börjar inspektion med att tillsammans med förbindelseofficerarna gå igenom och uppdatera dagens plan. Huvudnumret i dag blir att kontrollera de söder ifrån ingående vägarna till DMZ i regementets ansvarsområde. Regelverket fastslår att alla vägar som leder in i DMZ skall vara försedda med tydliga skyltar just där vägen passerar Southern Boundary Line (SBL) d.v.s. där man kommer in i DMZ. Exakt formulering vad som skall stå på skylten finns tydligt redovisat i regelverket. I det område som skall inspekteras idag finns det en handfull sådana vägar.
Under dagen gör vi även göra några stickprov på att rätt åtgärder vidtas vid de CCP som leder in mot DMZ. För civila som vill passera förbi en sådan plats krävs tillstånd. Vidare skall alla civila och deras fordon märkas ut med blåa markeringar (armbindlar på personal och flaggor på fordon) när man befinner sig inne i DMZ. Soldaterna vid de kontrollerade CCP visade sig i huvudsak ha god kunskap om gällande bestämmelser.

Avslutning och rapporter
Resten av inspektionen fortlöper med motsvarande innehåll även den tredje dagen. Det sista momentet av inspektionen är att teamledaren får en möjlighet att åter träffa regementschefen och hans stab för att sammanfatta sina första intryck. De iakttagelser som gjorts under de tre dagarna redovisas. Efter inspektionen innan vi skiljs åt tar jag några minuter med teamledaren där vi gemensamt går igenom hur inspektionen gått. Vid detta tillfälle var teamledaren mycket intresserad av feedback eftersom det var en av hans första inspektioner som teamchef.
Några veckor efter att inspektionen är genomförd erhåller NNSC en rapport om vilka iakttagelser UNCMAC gjort. Här framgår också vilka åtgärder som förbandet ska vidta för att leva upp till avtalet. Denna rapport ligger till grund för de synpunkter som NNSC kommer att leverera i sin rapport i vilken det klarläggs huruvida UNCMAC:s inspektion genomförts i enlighet med regelverket. NNSC kan i rapporten dessutom ge förslag till förbanden på ytterligare åtgärder för att förhindra vådaskott eller andra oavsiktliga händelser som kan eskalera läget.

Lars Eklind
OpsO/SWE NNSC

Operationsofficeren Lars Eklind, flankerad av UNCMAC-officerare från Colombia och Sydkorea (foto UNCMAC)

Operationsofficeren Lars Eklind, flankerad av UNCMAC-officerare från Colombia och Sydkorea (foto UNCMAC)

Bakgrund NNSC
Min tjänstgöringstid, på hittills futtiga 16 månader, ter sig tämligen kort i jämförelse med hur länge NNSC har verkat på den koreanska halvön. År 1953 upprättades NNSC som en kontrollmekanism i den då överenskomna vapenvilan efter Koreakriget 1950-53. I 63 år har vapenvilan hållit, troligen rekord när det gäller vapenvilor. Det som var tänkt att vara ett överenskommet stillestånd som skulle övergå i ett fredsavtal har i stället blivit ett permanentat tillstånd.
Det unika med denna konflikt är att FN har en stark koppling till den ena parten i konflikten. Efter krigsutbrottet 1950 uppdrog FN:s säkerhetsråd åt USA att leda en allians, UNC (United Nation Command), att under FN-flagg komma till Sydkoreas undsättning. Allians bestod av 16 så kallade ”sending states”. Dessa länder är fortfarande aktiva och stödjer Sydkorea i konflikten med Nordkorea.
Det som normalt är FN:s roll vid en konflikt, att separera de stridande parterna och hålla dem åtskilda, ålades i avtalet istället åt de båda parterna. Respektive MAC (Military Armistice Commission) på nordsidan KPAMAC (Korean Peoples Army Military Armistice Commission) och på sydsidan UNCMAC (United Nation Command Military Armistice Commission) var de organisationer som skulle säkerställa att stilleståndsavtalet följs. I avtalskonstruktionen inrättades även NNSC som en neutral och opartisk kontrollfunktion med uppgift bland annat att övervaka så att respektive MAC lever upp till sina åtaganden. NNSC:s roll i detta läge är således att ”check the checkers”.

Operationsofficeren Lars Eklind (foto UNCMAC)

Operationsofficeren Lars Eklind (foto UNCMAC)

Officiell blogg

Armébloggen är ett forum för dig som är intresserad av armén och markstridsfrågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

0 kommentarer

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *