Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Armétaktisk chefs taktikdagar vid 2.brigaden i Skövde

Armébloggen

Chefen för Logistikskolan presenterar delar av sin verksamhet för deltagarna i taktikdagarna

Chefen för Logistikskolan presenterar delar av sin verksamhet för deltagarna i taktikdagarna. Foto Anders Ekroth

Torsdag och fredag v 545 samlade armétaktisk chef arméns krigsförbandschefer samt inbjudna chefer för logistik- och ledningsförband till taktikdagar i Skövde. 2.brigaden hade fått uppgiften att planera och genomföra taktikdagarna och fokus låg på logistik. Markstridsskolan och Logistikskolan vid Trängregementet stödde 2.brigaden i genomförandet av taktikdagarna.

Logistik är det som möjliggör genomförandet av markoperationer och det är därför en självklarhet att även våra krigsförbandschefer behöver vara väl insatta i ämnet. Under dagarna deltog armétaktisk chef, representanter för armétaktisk stab, brigadcheferna, brigadstabsmedlemmar, bataljonschefer och chefer för fristående kompanier.

Under taktikdagarna presenterades aktuellt läge vid ett trosskompani vid P 4 för att ge en bild av vad som disponeras här och nu men vi fick också en bild av hur logistikbataljonen, sjukvårdsförstärkningskompani samt teknisk bataljon kommer att utvecklas.

Huvudnumret under taktikdagarna var ett spel som genomfördes med stöd av Markstridsskolan. Spelet gav en bra bild av ett antal logistikfrågor som måste hanteras inom ramen för brigadens strid. Förutom ren logistik diskuterades även personaltjänst i form av hantering av krigsfångar samt operativa transporter.

Resultatet av spelet visar på att vi har tagit ett antal steg på vägen mot en fungerande logistik men att det fortfarande finns utmaningar beroende på organisation, materiel och metoder. En del av dessa är nu identifierade och kan omhändertas i till exempel fortsatt reglementsarbete eller kan inarbetas i stående order medan andra problem inte kan lösas enbart inom armén utan kräver ett fortsatt arbete.

Taktikdagar har återigen visat sig vara ett framgångsrikt koncept och inriktningen är att detta fortsätter under 2016.

Stefan Eriksson
Stabschef 2.brigadstaben

Officiell blogg

Armébloggen är ett forum för dig som är intresserad av armén och markstridsfrågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

0 kommentarer

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *