Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Försvarmakten behöver civilt skytte

Armébloggen

Försvarsmakten har länge haft och har ett fortsatt behov av ett nära samarbete med civila skytteorganisationer. En vital, attraktiv, folkförankrad och geografiskt sprid folkrörelse för skytte kommer att underlätta den nuvarande inriktningen att utöka antalet deltidstjänstgörande gruppchefer, soldater, sjömän och officerare som då lättare kan bibehålla sin kompetens i skytte. Detta skriver armens vapenofficer Johan Ström. 

 

Försvarsmakten har historiskt sett alltid värnat om det frivilliga skyttet då detta gett möjligheter för den hemförlovade personalen att bibehålla och förbättra den under värnplikten investerade utbildningen. I och med Försvarsmaktens omställning från plikt till frivillighet blir detta behov minst lika viktigt. I den nya organisation som Försvarsmakten har intagit finns inte resurser att själva upprätthålla en bred spetskompetens inom skytte. Vi är därför beroende att de civila skytteorganisationerna och dess olika tävlingsformer. Varje år så tar Försvarsmakten hjälp från civila instruktörer vid olika utbildningar och utvecklingsarbeten. Civila klubbar hjälper även till när vi genomför större tävlingar. Jag ser i framtiden hur detta samarbete utvecklas genom att civila instruktörer och skjutledare tas in lokalt för att hjälpa förbanden med utbildning och träning. En annan idé är att den lokala skytteklubben ordnar en enklare tävling på fredagen för Försvarsmaktens personal, denna tävling öppnas därefter på helgen för civila skyttar.

 

Det frivilliga skyttet har bedrivits med samma typ av vapen som förbanden varit utrustade med. Inledningsvis mausergevär och senare kulsprutepistoler och automatkarbiner. Det är bara naturligt att det civila skyttet fortsätter att utvecklas efterhand som soldatens beväpning förändras. Att de civila skytteorganisationerna på sina program har liknande vapen som brukas inom Försvarsmakten är nödvändigt för att de ska kunna driva den skjuttekniska utvecklingen framåt. Tävlingsskytte skiljer sig i många delar från den stridsituation som våra förband ska kunna hantera, men de skjuttekniska grunderna är de samma. Tävlingsskyttet pressar hela tiden gränserna för vad som är skjuttekniskt möjligt och förfinar dessa grunder. Det är viktigt för Försvarsmakten att denna utveckling även sker med automatkarbiner och gevär utrustade med kikarsikten.

 

Att civila och militära tävlingar ges utrymme är även det en nödvändighet för att föda Försvarsmaktens egen utbildning och träning. Vi har sedan 2007 aktivt inhämtat kompetens från det civila skyttet och inarbetat erfarenheterna i nu gällande reglementen och utbildningsanvisningar. Detta behöver vi fortsätta med. 

 

2011, 2012 och 2013 genomfördes inofficiella riksmästerskap i dynamiskt skytte tillsammans med polisen. 2011 med pistol, 2012 med både pistol och automatkarbin samt kulsprutepistol och under 2013 med både pistol och automatkarbin. Under 2014 har arbetet med att tillföra dynamiskt skytte i Försvarsmaktens ordinarie tävlingsprogram för skytte intensifierats och det planeras för att genomföra det första officiella Försvarsmaktsmästerskapet under 2015. Detta är något som jag ser som mycket positivt och som jag hoppas kommer att fortsätta vara en naturlig del av Försvarsmaktens verksamhet. Tävlingar genererar ett visst mått av stress vilket testar individens förmåga. Det är därför viktigt att vår personal ges möjlighet att tävla i skytte.

 

Samarbetet med de civila skytteorganisationerna; Svenska Pistolskytteförbundet, Skyttesportförbundet och Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet (IPSC Sverige) är av avgörande betydelse för att Försvarsmakten ska kunna genomföra skyttetävlingar och därmed vidmakthålla och utveckla vår förmåga till väpnad strid. Jag ser därför att det är viktigt att vi fortsätter att utveckla våra nuvarande samarbeten och undanröjer de hinder som ligger i vägen för att vi ska nå ännu längre.

 

Johan Ström, Arméns vapenofficer

Officiell blogg

Armébloggen är ett forum för dig som är intresserad av armén och markstridsfrågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

14 kommentarer

 • Gunnar Jakobsson 9 december 2015 10:17

  Ge oss ute i skytteföreningarna billigare 6,5 ammunition så ska vi skjuta så mycket det bara går!

 • Anders Lindfors 7 december 2015 13:28

  Ser att denna skrift från 2014 av Johan Ström har börjat refereras till nu när det nya EU vapenförslaget debatteras.
  Vill då passa på att lägga till några saker. Det är tack vara Johan Ström och Peter Karlsson arbete som att IPSC blev en officiell försvarsmaktsidrott 2014, och det första Försvarsmaksmästerskapet (FMM) hölls i Östersund samma år, på samma banor som användes till det civila SM:et. De har även utbildat IPSC instruktörer åt förbanden.
  Det har varit tanken att vi anordnar FMM på deras anläggningar för att kunna nyttja banorna för civila tävlingar precis som Martin efterlyser. Problemet är att många av Försvarsmaktens skjutbanor måste bokas upp långt i förväg och det finns ofta restriktioner om hur många skott eller skjutdagar som det får vara på ett år. Sen är det inte säkert att det finns någon lokal IPSC förening i närheten av en föreslagen skjutbana som kan stå för arrangemanget. Jag tror att detta är något som kommer att fungera väl när vi hållit ett par tävlingar och "vi" lärt känna varandras rutiner.
  Bara vi nu får chansen.
  Hälsningar
  Anders Lindfors
  Ordförande Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet

 • Lennart Åström 5 december 2015 00:52

  Riktigt uppfattat.

 • Martin Quensel 23 november 2015 12:32

  Ska försöka att inte gnälla. Bra inlägg och kanske konstigt att jag kommenterar nu mer än ett år senare.

  Jag skulle vilja se ett bättre samarbete mellan IPSC och försvarsmakten. Speciellt när det gäller skjutbanor. Som många kanske känner till är antalet skjutbanor ansträngt, och de civila skyttarna i dynamiskt har ibland problem med bland annat att växa deras klubbar, då antalet skjutbanor inte ökar nämnvärt. En möjlighet för Civila skytteklubbar och försvarsmakten att gemensamt använda vissa skjutbanor skulle ses positivt. Även om jag förstår svårigheterna med sådana genomföranden.

 • Patrik 8 juni 2014 17:52

  Jag upplever att det tyvärr finns en diskrepans mellan oss på golvet och herrarna och damerna på HKV vilka var dom som stod för remissvaret.

  En stor del av dagens soldater och officerare vill väldigt gärna börja med diverse former av civilt skytte men upplever att startsträckan är otymplig och onödigt lång innan man har egna vapen och kan börja deltaga fullt ut.

  Något jag gärna skulle vilja se är att exv IPSC Sverige och förbanden går samman och intresserade erbjuds att gå licenskursen med eget tjänstevapen och dito ammunition som sponsras av förbanden.

  Detta kombinerat med att IPSC Sverige kanske skulle kunna anordna tävlingar riktade mot FM-anställda och att man utfärdar dispens så att man kan tävla med Ak5C.

  I allt skulle detta kunna ge bättre skyttar inom FM och en stark medlemstillväxt inom det dynamiska skyttet.

  Kan utan vidare appliceras på andra skytteförbund också.

 • Johan Persson 7 juni 2014 20:45

  De flesta kommentarerna här gnäller, Försvarsmakten som nu säger något positivt och kanske längre fram kan säga än mer positiva saker.
  Medan detta är fel forum att klaga på RPS, det bör man göra till dem och till deras departemente samt om de inte svarar till KO.
  Gläds åt att det sommar och lätt att skjuta igen.

 • Robert Milovan 6 juni 2014 13:10

  Ja, uppmuntrande ord, men som vanligt i Försvarsmakten, är och förblir det bara ord.

  Läser man vapenutredningen (http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/81/68/67d00a82.pdf), ser man att det förslås att helautomatiska vapen, dvs militära vapen, endast får samlas på.

  På sidan 119 finns Försvarsmaktens besked: "Försvarsmakten har uppgett att de inte ser något behov av att ha kvar möjligheten för en enskild person att få tillstånd att inneha automatvapen." Endast lån av vapen av frivilliga försvarsorganisationer ska tillåtas.

  Så jag är ledsen, Johan Ström. Du gjorde en luftpastej! Inget mer!

  Och de enda civila som kommer ha automatvapen efter 1 juli, är yrkeskriminella. Iofs inte legalt, men icke desto mindre de vapen man borde ansträngt sig för att få bort.

 • Thomas 4 juni 2014 12:28

  Det var ju synd att inte du fick vara FM:s remissinstans i Doris Högne Rydheims utredning. Svaret där har inte många spår av ditt resonemang

 • Leif Ögren 4 juni 2014 06:05

  Detta låter och är fullständigt korrekt och riktigt skrivet. Man skall nyttja den kompetens som finns inom skytterörelsen och den är enorm!!
  Mvh Leif Ö

 • Kristina Svanholm 3 juni 2014 23:47

  Bra artikel. Synd inte RPS delar denna uppfattning, då de gör allt för att motverka civilt vapenägande. Antalet civila vapenägare har minskat med hundratusental de sista decennierna.

 • Christofer 3 juni 2014 23:11

  Tack,
  Mycket bra skrivet!

  Vi får inte heller glömma att detta är en sport som i dag sysselsätter många människor. Den inskränkta synen som delas på regeringsnivå är för oss otroligt orättvist då vi borde ha representanter från något av sportskytteförbunden som kan föra våran talan. Det är även sagt många gånger tidigare, att det är inte vi sportskyttar eller våra redskap som är problemet, men att ta tag i det riktiga problemet är allt för resurskrävande, ett par konstgjorda andetag för att utåt set till synes agera är i dag viktigare än oss intresserade av sporten.
  Det är snudd på kränkande.

  Hur ska vi göra med sprängämnen då? Ska vi helt förbjuda det också? eller ska vi se till att bara dom lättare varianterna skal vara tillåtna? detta måste ju beröra samma ämne?

  Jag hoppas verkligen att denna kortsynthet snart är över och att vi oskyldiga sportskyttar kan få vårt lugn och istället för att oroligt läsa spalter om striktare vapenregler engagera oss åt den otroligt roliga och spännande skyttet som för många av oss ger otroligt mycket glädje.

 • Joakim 3 juni 2014 22:27

  Synd då att FM i sitt remissvar på vapenutredningen sa att civilt skytte inte längre är av vikt för försvaret.

 • Henrik Bergdahl 3 juni 2014 22:12

  Uppmuntrande ord. Försvarsmakten borde bättre ta till vara de frivilliga och ideella krafter som finns inom sportskytterörelserna runt om i landet. Speciellt idag då rättshaverister inom RPS gör sitt bästa för att avskaffa civilt vapenägande och de frivilliga försvarsorganisationerna inom skyttesportrörelserna. Senaste jag märkt är att Polismyndigheten på eget bevåg utan att lag eller förordning ändrats har förbjudit automatvapenskyttet. Jag citerar: "Polismyndigheten finner inte att det under rådande omständigheter finns något behov av att utfärda nya tillstånd till att förvärva dessa helautomatiska skjutvapen för utbildning av medlemmar, varken i er, eller i någon annan förening" (citat Tony Sörensen, polisintendent och Peter Frisell, polisinsinspektör). För att inte tala om hur de försöker förbjuda IPSC Sveriges skytteformer.

 • Johan Persson 3 juni 2014 21:36

  Riktigt bra, en gammal Svensk tradition!

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *