Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Vi måste öva både våra soldater och våra chefer!

Armébloggen

Övlt Anders Högrell. Foto Försvarsmakten

Jag har fått möjligheten att öva och utveckla mitt ledarskap på bataljonsnivån i olika perioder sedan mitten av 1990-talet som stridsledare, stabschef, stf bataljonschef och sedan som bataljonschef på olika förband. Under denna tid har jag också tjänstgjort utomlands vid två tillfällen.  Som chef anser jag att du måste leva i och med ditt förband vad som än händer, i framgång så väl som motgång. Du måste kunna lita på ditt förband såväl som att förbandet måste våga lita på att du som chef kan och vågar göra ditt jobb. Det är ingen skillnad om du är på nationell eller internationell insats. Du måste vara beredd att ställa krav och utkräva ansvar samtidigt som förbandet ställer krav på dig som chef och förväntar sig att du skall klara kraven, för du är chef 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Jag tror inte att chefskapet är något som du kan ta på dig eller ta av dig efter eget tycke och smak. Jag kanske fortfarande är ung i sinnet för jag tycker det är mycket kul att gå i befattning samtidigt som det är lärorikt. Alla kan vi bli bättre och utvecklas i den roll som vi skall sköta om vi får öva. Jag blir en bättre bataljonschef genom att öva i befattning som bataljonschef.

Att få förmånen att vara chef för en komplett bataljon är få förunnat nu för tiden. Jag fick möjligheten att vara bataljonschef för den norska artilleribataljonen under övning Cold Responce 2012 mellan 10-22 mars i år. En uppgift som kan tyckas relativt enkel men som visade sig vara mer komplex efterhand som övningen fortskred. För att kunna leda och verka i ett multinationellt förband behöver du både en viss del av ödmjukhet, flexibilitet samt stor del kulturell förståelse. Även om Sverige och Norge är skandinaviska grannländer med liknande sätt att verka och tänka har vi skillnader i metoder och tankesätt som skiljer sig ganska mycket, detta måste du som chef kunna hantera och få hela förbandet att verka åt samma håll med full effekt. I mitt norsksvenska förband ingick enheter som bestod av allt ifrån nyinryckta norska värnpliktiga, till två kompanier med anställda soldater, ett svenskt och ett norskt. Som chef behöver du i en sådan situation tillämpa ett ledarskap som kan fungera mot alla olika typer av soldater vilket både kan vara stimulerande som utmanande. Soldaterna vill att deras chefer skall kunna sitt arbete samt ha en god inblick både i deras arbete såväl som deras arbetsförhållanden. De förväntar sig inte att du skall lösa problemet åt dem men de vill vara med och påverka sin egen arbetssituation. Utbildningen måste hålla hög kvalité och leda mot uppställda mål. Förbanden behöver ha tillgång till rätt materiel för utbildning och övning för att kunna träna och bli bättre, ”train as U fight and fight as U train”.  Det är viktigt att det finns en
bra mix mellan bra och meningsfull utbildning och samtidigt utmanande övningar och insatser som driver och utvecklar våra soldater och chefer.

Det är mer komplext idag att leda våra anställda soldater jämfört när vi utbildade värnpliktiga. Tiden som finns tillgänglig för utbildning och träning är idag betydligt mindre. Om man räknar effektiv utbildningstid på en vecka blir det ofta ner mot 24 timmar till motsats de 48 timmar som vi ofta nyttjade med de värnpliktiga. Detta gör att det tar längre tid att utbilda och bygga upp våra förband idag samtidigt har vi fler materielsystem som våra soldater skall kunna hantera Det märks att förbandens personal vill öva och öva mycket, förbandet lever upp under övningar, CR 12 var ett välkommet avbrott i vardagen, det går att snabbt gå från ”kasernmode” till ”fältmode”.  Personalen vill leverera, vilket ger effekt när det väl  gäller. Dagens och framtidens arméförband måste få ha chefer som har tid att öva i befattning...

Övlt Anders Högrell, A9

Officiell blogg

Armébloggen är ett forum för dig som är intresserad av armén och markstridsfrågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

1 kommentar

  • jan-olov 7 augusti 2012 09:35

    Intressant läsning och jag fäster mig särskilt vid :

    "Det är mer komplext idag att leda våra anställda soldater jämfört när vi utbildade värnpliktiga. Tiden som finns tillgänglig för utbildning och träning är idag betydligt mindre. Om man räknar effektiv utbildningstid på en vecka blir det ofta ner mot 24 timmar till motsats de 48 timmar som vi ofta nyttjade med de värnpliktiga. Detta gör att det tar längre tid att utbilda och bygga upp våra förband idag "
    Tråkigt att vi lät värnplikten vila. Dags att återuppta!

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *