Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

En EOD-soldats vardag

Armébloggen

Detonation av större laddning (300kg. Foto Försvarsmakten

Vardagen för en EOD-soldat är väldigt varierad beroende på var du själv och din grupp står utbildningsmässigt och i förhållande till när ni ska göra en eventuell internationell insats. En EOD soldat kan antingen tillhöra en CMD eller en IEDD grupp. En CMD grupp arbetar inom konventionell ammunition medan en IEDD grupp handhar improviserad ammunition.

Som EOD soldat skall du vara både teoretiker och praktiker samt initiativrik och sedan skadar det inte att man tycker om att spränga saker i luften.

Har du inte jobbat inom EOD-skrået tidigare kommer den första tiden präglas av grundutbildning inom ammunitions- och minröjning. I grundutbildningen får du utbildning i ammunitionskonstruktion, oskadliggörandemetoder samt skyddsåtgärder.

När alla i gruppen är grundutbildade kommer veckorna variera mellan fortsatt utbildning,
övning/träning och eventuella fredsmässiga ammunitionsröjningsuppdrag nationellt eller missionsanpassad utbildning mot internationella insatser.

En vecka med övning av huvudtjänst är oftast uppdelad i olika uppgifter, eller ”tasks”, som varierar i tid mellan en timme till en dag. En uppgift kan exempelvis vara att gruppen får information om att polisen i en by har hittat granater eller en IED och att din grupp därefter får order om att åka ut och ta hand om de objekten som finns där.

Är det en komplex övning kanske gruppen även blir överfallen på väg till/från platsen eller under arbetet eller blir tvingade att stanna och söka vissa vägsträckor efter IED:er.

Utöver huvudtjänsten tränas en EOD-grupp mycket i grupps strid i olika variationer och med olika vapensystem. På en normal sexmannagrupp utgörs beväpningen förutom personliga vapen även av AG90, PSG90, KSP 58 och eventuellt TKSP.

Fredsmässig ammunitionsröjning som stöd till andra förband eller som stöd till samhället, förekommer ganska ofta. Oftast är det enstaka fall där polisen via ATS kontaktar oss för att de hittat någon ammunitionseffekt eller någon privatperson lämnat in ett objekt till polisen.

Men det förekommer också större insatser mot gamla militära övningsfält eller baser som exempelvis Marinbasen i Karlskrona. En sådan större insats kan engagera flera grupper från kompaniet och vara upp till flera veckor. Den fredsmässiga ammunitionsröjningen genererar även en del tillägg som är väldigt välkomna till en i övrigt inte så upphetsande lön. Internationella insatser för EOD-kompaniets soldater är för tillfället endast Afghanistan.

Utbildningstecken för EOD personal vid EODkomp Ing2. Foto Försvarsmakten

Under insats bor gruppen på Camp Northern Lights och har 30 minuters marschberedskap dygnet runt om gruppen inte har någon specifik uppgift eller är underställda någon annan enhet. En vanlig dag i beredskap består ofta av fysisk träning, vård/underhåll av materiell samt träning med exempelvis minsökare eller annan utrustning. Oftast har gruppen minst en planerad uppgift i veckan. Exempelvis att hämta och oskadliggöra ammunitionseffekter/IED komponenter alternativt understödja skyttekompanierna vid patruller eller operationer, med just det som vi kan bäst , nämligen EOD

P Dymén 1. IEDDgrupp
Gustaf Wachenfeldt 6. CMDgrupp

Ammunitions- och minröjningsförkortningar
EOD – Explosive Ordnance Disposal
ammunitionsröjning.

CMD – Conventional Munitions Disposal
röjning av konventionell ammunition.

IED – Improvised Explosive Device
anordning som är provisoriskt tillverkad eller placerad på ett provisoriskt sätt och som innehåller ämnen, kemikalier eller materiel som är förstörande, dödliga eller skadliga.

IEDD – Improvised Explosive Device Disposal
röjning av IED.

MILGEO
en delmängd av det geografiska informationsområdet. MILGEO är militär taktisk tillämpning av den geografiska informationstjänsten.

GeoSE Geografisk Stöd Enhet
tillhör organisatoriskt Lantmäteriverket.

Geosupport
det stöd chefer, staber, förband och soldater erhåller för att på bästa sätt kunna planera, fatta beslut, genomföra och följa upp militärverksamhet i ett operationsområdeOD.

Officiell blogg

Armébloggen är ett forum för dig som är intresserad av armén och markstridsfrågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

0 kommentarer

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *