Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Att bygga ett krigsförband

Armébloggen

Telekrigsbataljonen har sedan 2006 haft personal insatt i Afghanistan och sedan 2011 roterar endast kontinuerligt anställd personal. Förbandet är just nu inne i en fas där fokus flyttas från pågående insats till försvaret av Sverige. Samtidigt som bataljonen skall återta sin nationella förmåga fortsätter utbildning och träning av vårt bidrag till ISAF. En utbildning som till största delen bedrivs av bataljonen själv på grund av de specifika arbetsuppgifter som åligger oss.  Detta sker i oförminskad omfattning intill dess att annat sägs vilket kan vara en utmaning då vissa personalkategorier genomfört upprepade insatser. Att fokus flyttas har inte att göra med att insatsen lider mot sitt slut. Planering för en fortsättning sker intill det att en order om ett tillbakadragande kommer.

Flytten av fokus har mer att göra med att förbandet nu börjar nå en personalvolym där ett delat fokus är möjligt, insats och krigsförband kan existera parallellt. Att förbanden inte är exakt identiska beror på att alla förband optimeras mot sin uppgift vilket gör att skillnader kommer finnas på lägre nivå. Sammanfattningsvis innebär det att samma materiel och personal kan nyttjas men att organisation och metod till del kommer skilja.

För telekrigsbataljonen innebär därför flytten av fokus att förbandet måste återta vissa förmågor som fanns under nittiotalet. Förändringen – som ännu är i sin linda – har emottagits positivt av personalen. Förbandet står dock inför stora utmaningar.  I dagsläget saknas förrådsutrymmen, kontorsutrymmen och till stor del generell materiel såsom mörkerhjälpmedel och gruppradio. 

Tidigare rekrytering har genomförts helt ur ”magasinet” med insats i Afghanistan som fokus. Under hösten 2012 genomför förbandet sin första GMU parallellt med en rekrytering ur ”magasinet” med fokus på försvaret av Sverige.

För att säkra personaltillväxten så behöver förbandet hjälp med att möta ovanstående utmaningar. Försvarsmaktens förmåga och därmed även Telekrigsbataljonens förmåga att attrahera och motivera personal vilar till stor del på förmågan att producera trovärdiga krigsförband. Insatsen i Afghanistan har lärt organisationen, men även soldaten, vad som krävs i form av utrustning och förutsättningar att klara en väpnad konflikt.

Vi ser fram emot att bli ett krigsförband, igen.

Major Christer Bohlin
Telekrigbataljon

Officiell blogg

Armébloggen är ett forum för dig som är intresserad av armén och markstridsfrågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

0 kommentarer

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *