Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

En fråga om möjligheter som GSS – och ett positivt svar!

Armébloggen

Hej!

Jag skulle vilja veta hur framtidsutsikterna ser ut för oss som är GSS/K-anställda. Det vill säga, vi som vill utbilda oss till specialistofficerare.

När jag skulle söka till SOU i år så noterade jag att ”min” tjänst som jag ville specialisera mig inom ej var med på listan över sökbara alternativ.

Efter en del efterforskningar kom jag fram till att strax över 50% av alla platser till SOU var reserverade för rekryter som går ett direktspår från GMU till SOU. På mitt hemmaförband, Ledningsregementet var ynka 3 av 18 SOU-platser sökbara för oss anställda (samt utomstående).

Detta gjorde mig och många kollegor väldigt upprörda. Ämnet blev snabbt en het potatis.

Nu blev jag rätt mållåst på det här och sökte självklart svar, jag ringde och mailade till alla möjliga tänkbara. Både inom regementet och utanför. En sak var klar, det är ingen som riktigt vet. Den enda sortens information jag kunde få tag på var mer eller mindre rykten. Dessa rykten skiljde sig vilt från varandra dessutom. Det som förvånade mig mest var att inte rekryteringscentrum visste något heller.

Kan ni snälla klargöra för oss GSS/K vad era ambitioner är.

Ska vi även nästa år vara utan en realistisk chans att få utbilda oss till specialistofficerare till förmån för GMU->SOU?

Eller går vi mot en ljusare framtid där man tar upp folk från dom egna leden?

Jag hoppas verkligen att detta tas upp i en offentlig miljö så att jag och mina GSS/K-kollegor över hela landet får bra och tydliga budskap om hur vår framtid ser ut samt chansen att ställa följdfrågor.

Med vänliga hälsningar

Sergeant Karl Bergfors Stf TroppC, 122.
Sambandskompaniet/LedR

 

Hej Karl!

Tack för din mycket relevanta fråga.
Flera av er som är GSS har ställt motsvarande fråga efter att ha råkat ut för en liknande situation. Vi kan konstatera att vi inte lyckats sprida  information till våra förband och HR-Centrum om hur och varför vi har beslutat om den antagning som gällt så här långt. Det ska vi rätta till och era synpunkter och påpekande kommer att leda till en ökad tydlighet och också att vi utvecklar våra bestämmelser.

Försvarsmakten planerar för att huvuddelen av rekryteringen till specialistofficerare i framtiden ska ske från redan anställd personal, GSS/K eller GSS/T, eller från de som har varit anställda eller tidigare gjort en längre tjänstgöring. Motivet för detta är att Försvarsmakten vill tillvarata den utbildning och den erfarenhet ni skaffat er under er anställning. För att möta den utvecklingen ser vi nu över hur specialistofficersutbildningen (SOU) ska se ut i framtiden. Militärhögskolan Halmstad har sedan förra året uppgiften att utveckla vårt specialistofficerssystem. I det ligger att göra försök med en anpassad SOU. Vi vill göra den mer flexibel så att den kan variera mellan 1 och kanske upp emot 6 terminer. Den kortare utbildningen är till för de som har lång tjänstgöring och utbildning med sig från sin tid som GSS. Uttagningen till utbildningen ska också ha en stark lokal prägel, och vara en naturlig del av personalutvecklingen. Vissa kompetensområden kommer även i framtiden att kräva en grundrekrytering via GMU för att tillgodose behoven, så även om det blir en liten del kommer en längre SOU att finnas kvar.

Varför är det som det är just nu? Den SOU som nu genomförs är fortfarande en utbildning som är anpassad efter värnpliktssystemet. I övergången från plikt till frivillighet bedömde vi att det var viktigt att de som frivilligt sökte sig till Försvarsmakten redan vid antagningen till GMU skulle få en plats på SOU, under förutsättning att de var godkända. Detta för att inte riskera att många valde bort Försvarsmakten då framtidsutsikterna var osäkra. Risken var helt enkelt att ingen skulle våga söka GMU om man kunde fullfölja sin utbildning hela vägen. Kraven på dessa var dock samma när det gällde lämplighet, begåvning och färdigheter som övriga. Ingen genväg av det skälet således.

Försvarsmakten beslutade inför 2012 att fördela elevplatserna på det sättet att flera inriktningar enbart var sökbara antingen via GMU-KMU eller direkt SOU. Detta har visat sig vara mindre bra av flera skäl, dels för att det begränsade Försvarsmaktens behov och dels för att det i för stor omfattning begränsade utvecklingsmöjligheterna för redan anställd personal och att er kompetens och erfarenheter inte kommer till nytta. Försvarsmaktens avsikt är nu att öka andelen redan anställda som rekryteras från GSS till SOU, vilket kommer att ge anställda GSS en större möjlighet och där det lokala behovet ska beaktas när  utbildningsplatserna fördelas mellan GMU och direktsökande. Vår rekrytering är nu stabil och går mycket bra varför också riskerna har minskat.

Försvarsmaktens uppfattning är ni i allra högsta grad kommer att ha en realistisk chans att få utbilda er till specialistofficerare och att ni därmed går mot en ljusare framtid där vi tar tillvara den kompetens och erfarenhet ni har. Antalet sökande till SOU och GMU har varit mycket god och överstigit det antal platser som finns och vi bedömer att det kommer att vara så även framöver. Alla ska dock så långt som möjligt ha en chans att konkurera på lika villkor.

Per-Olof Stålesjö
Personaldirektör

Officiell blogg

Armébloggen är ett forum för dig som är intresserad av armén och markstridsfrågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

6 kommentarer

 • Andreas 3 juli 2012 20:15

  En relativt gammal artikel men den ända som är relevant kopplat till en del frågor jag funderat på.

  Min fråga är kopplad till rekryteringen av specialistofficerare:
  Varför är HRC inblandade i denna process överhuvudtaget?
  Varför sköts inte processen helt och hållet av förbanden istället. Jag har full förståelse för att en psykologintervju måste göras och att psykologen givetvis har ett Veto att lägga in mot en sökande (så var det förut med).
  Varför tilldelas inte respektive förband ett antal platser på de olika specialstofficersutbildningarna med hänsyn till behov och sedan får de rekrytera den personal som de anser lämplig. Det är ju faktiskt ute på förbanden man ska jobba tillsammans och förhoppningsvis inte på HR center (om de har behov av folk får de ju givetvis rekrytera själva). Jag kan inte förstå varför det är såhär, har man en lite konspiratorisk syn på det hela skulle man kunna gissa att HRC vill ha kontroll på vilka som anställs dvs de skall passa en profil som för tillfället är politiskt gångbar (läs inte gammla stofiler med 15 månaders värnplikt i bagaget) jag hoppas det inte är så. Kan någon svara vad motivet är att HRC är inblandad i rekryteringen överhuvudtaget?

  MVH
  Andreas

 • Richard 26 maj 2012 18:21

  Som det varit hittills ser jag en risk med att specialistofficersutbildningen urlakar sig själv. Vad är egentligen incitamenten för en erfaren sergeant att helt plötsligt med familj, lön och i många fall flertalet instruktörskurser i bagaget (vilket möjliggör att han kan hålla i samma utb som OR-6or) skall påbörja specialistofficersutbildning på värnpliktsförmåner? Soldaterna ställer dessutom enorma krav på sina chefer nuförtiden och om man då ständigt skickar hem oerfarna OR-6or till förbandet medans alla OR-5or inte har incitament att gå specoffutb så urlakas hela konceptet med och betydelsen att vara "specialistofficer".
  När jag sökte specoff fick jag reda på att jag som sökande utifrån endast hade 1 plats medans aspU/GMU/KMU hade 6-7 platser. Detta låter konstigt då HRC/rekryC står i konflikt med förbanden. Förbanden gjorde nämligen allt för att slippa få oerfaret folk och så att AspU/GMU/KMUsökande skulle vara så få som möjligt till just deras förband. Vem vill ha oerfarna när man kan få erfarna?

  Annars är tanken mycket sund vad gäller att anpassa specialistofficersutbildningen beroende på vad man har i bagaget.

  Men specoffutbildningen MÅSTE fungera som vilken annars kurs som helst i kurskatalogen för anställda. Dvs kurs med full lön. Dessutom måste förbanden tvinga iväg sergeanter på specoffutb.

 • Oscar 26 maj 2012 13:48

  Borde nästan vara ett krav att en GMU-rekryt ska tjänstgöra ett antal år innan denne blir aktuell för att söka SOU eller TA/OP.

  Jag skulle nog tycka att det skulle kännas väldigt märkligt att ha en chef i ett skarpt läge som bara har GMU+SOU i bagaget.

 • Karl Bergfors 26 maj 2012 09:04

  Hej!
  Tack så mycket för svaret. Det glädjer mig oerhört mycket att man kan få sin röst hörd och få ett bra svar samt möjligheten att föra en dialog i en offentlig miljö.

  Det skulle vara intressant att få fortfsatta uppdateringar om hur det går i denna process. Jag förstår att det är bökigt att få fram tidsramar men all information vi kan få är uppskattad.
  Med vänliga hälsningar
  Serg Karl Bergfors

 • Fredrik 25 maj 2012 19:16

  Sedan kan man ju diskutera vad som skiljer en OR 6 mot en OR över huvud taget...

 • TC 24 maj 2012 20:24

  Ett ärligt svar som helt bekräftar att ni (vår ledning på HKV) lider av total avsaknad av verklighetsförankring.

  Ni tyckte alltså på fullaste allvar att det var en rimlig idé att prioritera GMU-rekryter till SOU istället för de soldater som faktiskt arbetar på heltid i yrket och som vi truppofficerare bedömer lämpliga till en högre nivå. Intressant att personaldirektören använder ordet bedömning. Det bedömandet skulle varit intressant att ta del av. Självklart är det bättre att civila handläggare på HRC bedömer lämpligheten för våra framtida kollegor än de lokala officerare som faktiskt skall arbeta med vederbörande.

  Övriga kommentarer överflödiga.

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *