Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

EUTM Uganda

Armébloggen

Varför skriver vi artiklar på hemsidan? Är det för att berätta om vår förträfflighet? Kittla läsaren om möjligheten att också få uppleva samma sak som jag? Är det att sakligt berätta för skattebetalarna vad pengarna går till? Eller är det för att beskriva den säkerhetspolitiska utvecklingen i världen i syfte att påminna oss alla om nyttan vi gör?
Vi läser texterna med olika inriktningar, jag vill gärna tro att det är en mix av allt beskrivet ovan. Dessutom kan det ge ett bra underlag för rekrytering. Hur många vet var Uganda, Kashmir, Georgien eller Tampa ligger? Jag fick själv titta på kartan för att se var Uganda låg innan jag kom hit.

Utmaningen

Nu har det svenska teamet varit här i fem månader och vi har tre månader kvar. EUTM har som uppgift att utbilda specialister, NCO:er , plutonchefer samt kompanichefer till den blivande krigsmakten i Somalia. Sverige bidrar med 7 personer varav en är stabsofficer övriga ingår i ett utbildningsteam.
Jag har tidigare beskrivit utbildningen i Uganda via Armébloggen och Arménytt. Det finns en mycket stor internationell uppmärksamhet och fokus på denna mission i Uganda. Just idag, 23 februari, genomförs en konferens i London där bl.a. statsministern deltar, avseende det framtida Somalia.
Är det möjligt att nå ett bra resultat genom att utbilda C2 nivån (command and control) i ett annat land än i själva konfliktområdet? Är det möjligt att på 6 månader utbilda instruktörer vilket medger att somalierna själva kan genomföra utbildningen på hemmaplan? Så kallad hjälp till självhjälp. Här ser vi en stor politisk enad vilja från EU, Afrikanska unionen samt USA att delta i demokratiseringsprocessen vad avser Somalia. Vi bygger upp en framtida militär säkerhetsstyrka/krigsmakt som sakta skall utveckla landet i rätt riktning. Kriget och konflikterna i Somalia är ingen ny företeelse. Sedan 1991 har det genomförts 14 försök att skapa en legitim och fungerande statsapparat i Somalia. ( källa: svd.se 21 feb)

Jag tror att det är möjligt, till och med sannolikt, att det blir ett bra utbildningsresultat, varför? Fokus kan vara på utbildning och inte säkerhet genom att genomföra just denna operation i ett fredligt land.

Ett nytt Somalia inom räckhåll?

Det var inte Alshabab som startade konflikten1991, utan en mängd olika klaner och grupperingar som stred om makten. Sedan dess har inte Somalia haft en folkvald regering utan en tillfällig styrning, TFG (transitional federal guvernement) men kanske är tiden mogen nu eller inom något år att få ett regeringsalternativ till detta krigsdrabbade land.

I London, denna vecka (208) genomförs som tidigare nämnts, en internationell konferens om Somalia. Det är mer än 40 regeringar och olika organisationer som tillsammans skall försöka bli överens om en ny strategi för att få Somalia att komma på fötter igen.
Det är inte gratis, EU är den största bidragsgivaren till Somalia, de har spenderat $1.3 miljarder de senaste fyra åren för styrning, säkerhet, humanitärt bistånd och ekonomisk tillväxt. Det inkluderar även finansieringen av EUTM, utbildningen för somaliska regeringstrupper i Uganda, som nu har examinerat 1 800 soldater och nu utbildar ytterligare ca 1 000 soldater.
Utbildningen måste ses i ett större sammanhang, där säkerhet i regionen, är en förutsättning för stabilitet och utveckling av ekonomi samt infrastruktur i och omkring Afrikas horn.

Somalia är ett land indelat i klaner som leds av forna krigsherrar. Den stora strategiska och pedagogiska utmaningen är att säkerställa att Somalierna ser sig som ett land. Det här är otroligt svårt men genom att skapa en krigsmakt där klanen inte får styra, där klanerna mixas under utbildningen och där focus ligger på att delta i försvarandet av nationen Somalia så tror vi att fundamentet kan byggas. Det är en farlig utveckling om regeringsalternativet eller att posterna i krigsmakten innehas eller kommer att innehas av tidigare s.k. war lords, krigsherrar.

Detta får inte ske utan folket måste på sikt ha känslan för en nation och inte för autonoma provinser. Det är kanske den största utmaningen av alla de kommande åren.

Somaliainsats i Uganda

EUTM är nu halvvägs in i utbildningen av de framtida soldaterna och cheferna i Somalias armé. Om två månader skall dessa ingå i plutoner och kompanier, ledas av kompanichefer med sin stab, med en nomenklatur som var okänd för tre månader sedan. Utbildningens upplägg är mycket likt vår egen, numera avvecklade, värnpliktsutbildning. Det känns konstigt att titta på sitt missionsmärke och se texten Somalia, vi är ju i Uganda. Referensramen blir lite svår då vi inte är i landet som det berör och utbildar. Trots detta, med ca 1000 somalier runt oss, 7 dagar i veckan blir det inte svårt att känna “lilla Somalia”.  Att vara med ”friendly forces” istället för insurgenter och ”hostile parties”, gör att vi kan koncentrera oss till 100 procent på att leverera bra utbildning. Därefter har vi tid att ladda batterierna, och planera för nästa utbildning. Det är inte friktionsfritt, det är ansträngande att arbeta i en multinationell miljö, men det är också det som är tjusningen och belöningen med att arbeta internationellt. Att lära sig kompromissa och hitta andra lösningar ger erfarenhet för livet.

Genom vårt bidrag från EU får frågor som internationella lagar, eller som vi kallar det soldatregler, gender och kompetens en ny innebörd för dessa soldater. Vi förmedlar och visar att det är möjligt att påverka sin situation genom hur man agerar och uppträder. Somalia är ett muslimskt land, där religionen får ett stort utrymme. Det får det även här, under utbildningen avbryts verksamheten 4-5 gånger per dag för att ge möjlighet för somalierna att kunna be. Det är ett naturligt inslag i utbildningen. Respekten för varandras religion och värderingar präglar även verksamheten i EUTM.
Vi har inte haft några konflikter eller friktioner mellan de kristna européerna och de muslimska somalierna. Det går att samarbeta mot ett gemensamt mål där målet är fokus.

Jag är tacksam för att få uppleva detta, tacksam för att få vara med i denna händelseutveckling, tacksam för att se hur professionella vi är i Europa, och att vi tillsammans under en symbol, arbetar för ett framtida, relativt fritt, Somalia där vi i EU bidrar till utvecklingen av Somalia som ett land och inte som en region, styrd av olika släkter eller klaner. Det är dock en lång väg kvar att vandra.

Vem läser det här?

Jag inledde med varför skriva artiklar?  Världen är gränslös idag. Det som händer idag påverkar dig i morgon. Du kan välja att delta eller inte delta. Du kan delta genom att skriva artiklar eller vara engagerad genom att skaffa dig mer kunskap. Du kan också göra som jag och många andra, bidra på plats och få minnen och erfarenheter för livet. Ytterst är artikeln en rekryteringsåtgärd, att öppna upp för att kunna kittla dig och andra att söka befattningar som är bra både för dig och för Sverige.  Till den här insatsen, som är en enskild insats kan både OF och OR söka.

 

Major Robert TRUPP
Kontingentschef EUTM 03
Uganda, Östafrika

Officiell blogg

Armébloggen är ett forum för dig som är intresserad av armén och markstridsfrågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

1 kommentar

  • Berndt Grundevik 17 mars 2012 07:58

    Mj Trupp
    Ni gör ett bra jobb därnere.
    Hälsningar Berndt Grundevik

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *