Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Omfördela ledningsresurser till Gotland

Armébloggen

Foto: Gunnel Åkerbäck

Pågående försvarsplaneringen samt genomförda taktiska fältövningar har på ett tydligt sätt påvisat behovet av att göra vissa justeringar av insatsorganisation 2014. I många avseenden är det ”gamla sanningar” som återkommer för att hantera vissa obalanser.

Ledningsförmågan på Gotland är en av dessa obalanser som enligt armétaktisk stab (ATS) behöver åtgärdas omgående.

 

Förslaget är redovisat inom Högkvarteret och innebär att stabspersonal bör omfördelas inom Försvarsmakten så att en handfull mängd stabsofficerare, under ledning av en överste bildar, ett ”detachement regional ledning Gotland” med placering i Visby. Enheten är underställd regional ledning Stockholm.

Vid normal beredskap föreslås detachementet Gotland ägna sig åt civil samverkan och försvarsplanering.

Vid förhöjd beredskap bör denna stabsdel inledningsvis kunna leda tilltransporterade förbandsenheter som grupperas på Gotland. Dessutom föreslås del av personalen som idag (under normalberedskap) utbildar hemvärnet på Gotland (utbildningsgrupp Gotland) utgöra stabsförstärkning och vara krigsplacerad i detachement regional ledning Gotland.

Generalmajor Berndt Grundevik
Arméinspektör

Officiell blogg

Armébloggen är ett forum för dig som är intresserad av armén och markstridsfrågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

38 kommentarer

 • Berndt Grundevik 31 maj 2012 22:58

  Anonymus
  Uppskattar att du engagerar dig i
  Gotlands frågan. Försvarsmakten har i i den återuppstartade försvarsplaneringen utarbetat olika planer och fler planer är under framtagande. I dessa planer framkommer de behov som försvaret av Sverige kräver. Olika slutsatser dras efterhand och dessa inarbetas i den årliga planeringen (Budgetunderlaget) som ÖB redovisar för regeringen i slutet av februari. Det jag menar i min kommentar är att det är inte jag som skall redovisa om man åter skall lokalisera förband på Gotland utan det ansvaret har ytterst ÖB i sin dialog med politisk nivå ( det vore fel av mig att föregripa den dialogen). När det gäller den skarpa försvarsplaneringen så vill jag inte redovisa försvarssekretess och gå in på hur Gotland kan förstärkas med militära resurser.
  Däremot anser jag att ledningsförmågan behöver förbättras omgående enligt redovisat förslag.
  Hälsningar Berndt Grundevik

 • Anonymus 31 maj 2012 01:15

  Varför är det olämpligt för dig (FM) att tycka vars ni vill ha förband? Ni är ju trots allt myndigheten som kan bäst själv (inte politikerna) och då borde ni säga hur ni vill försvara Sverige bäst. Då ingår väll Gotland. Ni kan väll ändå öppet ge förslag på ifall ni vill flytta en bataljon från P 4 till Gotland osv. Ser inte problemet i det.

 • Berndt Grundevik 23 maj 2012 23:09

  Joakim
  Bra att du engagerar dig i försvarsfrågor. Jag har redovisat ett förslag, att förbättra ledningsförmågan på Gotland , för chefen insats. Därefter är det hans ansvar att analysera och diskutera detta med försvarsmaktsledningen (FML). Om politikerna i framtiden vill ha förband permanent på Gotland så är detta helt en politisk fråga om volym och vilken infrastruktur detta kräver. Det är både svårt och olämpligt av mig att föregripa en eventuell sådan debatt.
  Hälsningar Berndt Grundevik

 • Joakim 21 maj 2012 22:54

  Hej Generalmajor Berndt Grundevik, det finns många bra förslag här i bloggen. Jag har läst i dagstidningarna att en del politiker vill har permanent militär närvaro på Gotland. Om det blir så kommer då försvaret att bygga en ny garnison eller ev ta över något gammalt ömråde eller kanske bygga något nytt.

  Det är kul och se att försvaret åter är i fokus igen.

  joakim 31 hv bataljon

 • Berndt Grundevik 23 februari 2012 23:40

  Lennart
  Välkommen till debatten.
  Hälsningar Berndt Grundevik

 • Lennart ström 23 februari 2012 00:54

  På 70-talet var jag sboff på PBat norra Gotland underställd KA. Historiskt sett har Gotland varit av olika skäl kontrollerat av olika makter. Idag synes denna kontroll var av mycket stor betydelse pga gasledningen och oljeförekomster som ligger öster om gasledning men till stor del inom svensk ekonomisk zon. Militär teknologi har utvecklats avsevärt trots det så tycks inget på sikt vara mer avgörande än lokalt försvar och försvarsvilja. Således bör stora resurser avsättas för lokalt försvar tex hemvärn och andra lokala förband med väl förberedda logistiklinjer så dessa förband kan förstärkas och underhållas. Fasta anläggningar eller styrkeförband typ pansar kan lätt slås ut dvs det ska vara mer kvantitet än kvalitet. Flyg och luftförsvar kapacitet är väsentligt (baserat på fastlandet). Gotland kommer alltid att ha stor strategisk betydelse. Som någon sa det är Sveriges enda hangarfartyg och ett hangarfartyg försvaras av .flyg, luftvärn, ubåtar och närförsvar. Lite förenklat men lv robot till hv,, pvrobot till hv baserat på massproduktion och relativt enkel teknologi. Strategi: störa, demoralisera och att ha luft herravälde.

 • Berndt Grundevik 22 februari 2012 21:11

  Lars
  Välkommen till debatten samt att du är positiv till att återskapa en ledningsresurs på Gotland. När det finns brister är det viktigt att vara prestigelös och komma med förbättringsförslag. ATS har försökt att hitta en pragmatisk lösning på ett viktgt ledningsbehov.
  Hälsningar Berndt Grundevik

 • Malin -- Norrlandsbrigadofficer NB19 22 februari 2012 16:12

  Vad är det som skall stabas över på plats som inte kan stabas över från Lidingövägen 24?

 • Lars Ellebring 22 februari 2012 15:52

  Bäste General och ATS!
  Att det bara skulle gå ca 6 år innan territoriell ledning återfördes till regional nivå kunde man kanske inte ana då. Var ju själv under 2005-2006 delaktig i överföringen från dåvarande militärdistrikten till HKV så kanske man nu ska anmäla sig som frivillig vid denna återläggning. Kunskapen finns säkert kvar.
  Bästa hälsningar Lars Ellebring/numera pensionär

 • Berndt Grundevik 21 februari 2012 17:13

  Malin
  Välkommen till debatten.
  Hälsningar Berndt Grundevik

 • Malin -- Norrlandsbrigadofficer NB19 21 februari 2012 13:24

  Remilitariseringen består således av en stabsöverste, en massa stabsövlt och stabsmajsar med varsitt skrivbord bestyckat med varsin PRIO burk.

  Vad jag kan utläsa av FMs dokument, budgetar och planer fram till år 2020, så kommer det inte att finnas något annat än ett stridsvangsgarage och hemvärnsgubbar/gummor att staba över där.

  Att krafsa ihop en R30/R90 bataljonsstridsgrupp från fastlandets alla hörn för transport till ön kan kanske hava varit en användbar lösning under 1400 talet, men nu ser världen helt annorlunda ut, där den lede FI faktiskt har flygplan och motorer på båtarna som hjälpmedel för att få över trupp till ön. Dessutom har FI lyckas med att montera vapen och granater på sina flygplan.

  Aj, aj, aj...

 • Berndt Grundevik 20 februari 2012 17:17

  CS
  Tack för positiv kommentar och välkommen till debatten.
  Hälsningar Berndt Grundevik

 • Claudio S. 20 februari 2012 14:02

  General Berndt Grundevik.
  Mycket bra förslag !! Gotland är en "hangarfartyg" som Sverige måste utnjjuttja både på krig och fred tillstånd.

  Jag skulle vilja sattsa (långsiktig) för en Medium Brigade med 4 olika insatskomponenter: Flygvapen, Armé, Marinen och Kustbevakning.
  Syften är: bekämpa asymetriska och konventionella hot, detta kräver en "formula 1" förband: extremt hög beredkap, få sekunder på boxen och hög hastighet på fälltet.

  Mvh.
  CS.

 • Anonymus 20 februari 2012 13:41

  Bra förslag. Som du säger vore en framtid övning att ta en manöverbataljon, förslagsvis GSS/T, skicka till Gotland för att gå igenom hela loppet från civila kläder till att köra ut fordonen för gruppering.

 • J.K Nilsson 19 februari 2012 20:50

  Tackar för svaret Berndt, då känner jag mig mycket klokare.

  Nu tar vi åter en arbetsvecka och gör lite skillnad framöver. Lycka till.

  J.K Nilsson

 • Berndt Grundevik 19 februari 2012 19:19

  J.K Nilsson
  Generellt är brukandet av materiel ingen politisk fråga. FM produktionsavdelning ansvarar för att planera och genomföra den övningsverksamhet som anses lämplig för att bygga upp och därefter vidmakthålla förbanden.
  Hälsningar Berndt Grundevik

 • Berndt Grundevik 19 februari 2012 19:11

  Fästning Gotland
  Välkommen till debatten.
  Hälsningar Berndt Grundevik

 • Fästning Gotland 19 februari 2012 13:24

  Äntligen en tillnyktring. Sedan så har vi ju politikerna, alltid lika opålitliga. Att föra över resurser i ett skarpt läge där vi varken har lutherravälde eller säkra sjötransporter är osäkerheten självt. Hoppas på andra? Gotland blir skjutält för andra som möts där?

 • J.K Nilsson 19 februari 2012 12:16

  Berndt, om det går bra att använda ditt förnamn, det är bra att det planeras men någon gång måste det övas och då är det inte längre så hemligt. Däremot tror jag på principen att hålla saker för sig själv under tiden man planerar.

  Jag tror inte heller att det behöver vara en fråga om att ändra basorganisationen men jag är inte heller insatt i frågan om materielen som är förrådsställd på Gotland. Är den knuten till en operativ manöverbataljon eller tillhör den materielreserven. Är det frågan om att den tillhör en befintlig bataljon så kan ni redan nu börja öva, tillhör den reserven så blir det knivigare då vi inte kommer att kunna öva på rätt sätt. Men jag kan ställa mig frågande till att materiel skall vara en basorg-fråga av politisk dignitet.

  Floskeln "av övningstekniska skäl" kan mycket väl appliceras här vi i Försvarsmakten skulle kunna transportera egen materiel till Gotland för att därefter transportera personalen dit som om det vore en fråga om att börja använda den förrådsställda materielen. Men en sådan övning om år torde kosta så mycket att det vore intressant att knyta om den redan befintliga materielen.

  Annars skulle jag kunnat tänka mig att var och hur materielen används är en fråga för materielsystemkontoren. Är det så självklart att brukandet av materielen skall vara en politisk fråga?

  J.K Nilsson

 • Berndt Grundevik 19 februari 2012 10:35

  J.K Nilsson
  Tack för att du deltar i debatten. Inom ramen för pågående försvarsplanering så har vi utarbetat olika förstärkningsalternativ. Mht försvars sekretess så kan jag inte redovisa dessa. När det gäller basorganisationen och förändringar i denna så är det en politisk fråga.
  Hälsningar Berndt Grundevik

 • Berndt Grundevik 19 februari 2012 10:24

  Anonymus
  Jag är inte uppdaterad på hamn frågan men lovar att ta upp ämnet med marintaktisk stab i morgon.
  Hälsningar Berndt Grundevik

 • Berndt Grundevik 19 februari 2012 10:18

  Husar
  Tack för positiv kommentar samt att du deltar i debatten.
  Du har rätt i att en liten stabsdel kan själv inte försvara Gotland. Som jag skrev så är detta ett förslag från arme taktisk stab.Tanken är att denna skall kunna förbereda försvaret genom försvarsplanering och civil samverkan vid normal beredskap. Vid förhöjd beredskap skall stabsdelen inledningsvis kunna leda tilltransporterade
  förband. I försvarsplaneringen har vi utarbetat olika
  förstärkningsalternativ vilka jag med hänsyn till sekretess inte vill redovisa i en öppen blogg. När det gäller placering
  av grundorganisations enheter på Gotland så är detta en politisk fråga att hantera. Vid försvarsbeslutet i dec 2004
  fattades beslut att avveckla huvuddelen av de
  grundorganisations enheter som då fanns på ön. Om du
  vill veta vilken basorganisation som finns kvar idag så kan
  du läsa om detta i mitt inlägg om Gotland som jag skrev
  på armebloggen i juni 2011.

  Hälsningar Berndt Grundevik

 • Berndt Grundevik 19 februari 2012 09:47

  Anonymus
  Tack för positiv kommentar.
  Hälsningar Berndt Grundevik

 • J.K Nilsson 18 februari 2012 23:36

  Då väntar vi väll bara på ett förslag om någonting mer konkret att leda. Men det kanske får vänta till det passar in i något större?

  J.K Nilsson

 • Husar 18 februari 2012 18:22

  Hej!

  Det är, ur ett lekmannaperspektiv, glädjande att ö.h.t. något görs åt Gotlands nuvarande embarmliga försvarssituation. Men som uppenbart är, kommer inte en stab av mindre storlek göra mycket till skillnad.

  Vilken inriktning siktar man efter? Återupprättat luftvärn? Återupprättad pansarbataljon? Mer satsning på HV/NSS på Gotland? D.v.s. medel som faktiskt kan göra skillnad.

  Mvh

  F.d. yrkessoldat

 • Anonymus 18 februari 2012 16:59

  Bra början i vilket fall och tack C ATS/AI för att du leder debatten vidare!

 • Anonymus 18 februari 2012 11:51

  Hur går den här satsningen ihop med att avveckla Fårösundsbasen? Vilken hamn ska användas i framtiden?

 • Berndt Grundevik 18 februari 2012 10:22

  Jan-olov
  Tack för positiv kommentar. Det är viktigt att efterhand som Insatsorg 2014 (IO 14)utvecklas så måste vi våga komma med förslag som ger möjlighet att justera organisationen. Armétaktisk stab (ATS) kommer under våren att komma med fler förslag på hur vi kan skapa bättre operativ effekt med de resurser som finns till förfogande.
  Hälsningar Berndt Grundevik

 • Berndt Grundevik 18 februari 2012 10:09

  Bygdemajoren
  Tack för att du deltar i debatten. Nej allt kommer inte att lösa sig, om förslaget genomförs, genom att gruppera "ledning och stab" . Men det är bättre som start än att det inte finns någon ledningsresurs alls.
  Hälsningar Berndt Grundevik

 • Berndt Grundevik 18 februari 2012 10:04

  Reservofficer
  Tack för din positiva kommentar. Anser att det är min skyldighet som arméinspektör tillika armétaktisk chef att på ett öppet och ärligt sätt redovisa förslag på hur olika saker kan göras bättre.
  Hälsningar Berndt Grundevik

 • Berndt Grundevik 18 februari 2012 09:59

  Bosse
  Tack för att du deltar i debatten. Många ledningsbehov, är som du påpekar, likadana idag som igår.
  Hälsningar Berndt Grundevik

 • Berndt Grundevik 17 februari 2012 21:15

  Lars
  Tack för vänlig kommentar. Inom ramen för FM värdegrund,öppenhet,resultat och ansvar så är det min skyldighet att bidraga till debatten samt komma med konstruktiva förslag som gör att vi bättre kan lösa våra uppgifter.
  Hälsningar Berndt Grundevik

 • Lars Gyllenhaal 17 februari 2012 14:43

  Bäste AI,

  Tack för att du finns.

  Bästa hälsningar,

  Lars Gyllenhaal

 • Gamla sanningar är just sanningar « Sverige och världen 17 februari 2012 13:58

  [...] Enligt arméinspektören har den återupptagna krigsplanläggningen med tillhörande fältövningar visat på ett antal brister. (…inom ramen för återupptäckta gamla sanningar….) En brist som bör åtgärdas snarast är avsaknaden av militär ledning på plats på Gotland varför man föreslår återförandet av en fast stabs- och ledningsorganisation till ön. Vid förhöjd beredskap bör denna stabsdel inledningsvis kunna leda tilltransporterade förbandsenheter som grupperas på Gotland enligt ainsp Grundevik. Att i ett krisläge tilltransportera förband skulle kunna uppfattas som spänningshöjande, provocerande och utlösa en kapplöpning; dessutom vore det, om krisen verkligen är allvarlig, ett synnerligen riskfyllt företag. [...]

 • Bosse 17 februari 2012 12:23

  Nytt namn på tidigare verksamhet. Redan finns långtidskontrakerade och underutnyttjade moderna lokaler kvar från Sjöbevakning/Gotsam. Visserligen med låg skyddsnivå, men det gäller numera för 90% av FM.

 • Reservofficer 17 februari 2012 12:17

  Detta är en utmärkt början, men bara en början, på ett militärt återtagande av Gotland.

  Det är obegripligt att man en gång demilitariserade Gotland, men nu verkar tiderna äntligen ha förändrats.

 • Bygdemajoren 17 februari 2012 11:43

  Bara lite mer ledning och stab så kommer allt att lösa sig!

  Standardlösning 1A igen alltså.

 • jan-olov holm 17 februari 2012 09:10

  En mycket bra förslag C ATS/AI
  Det är njutbart att se att realismen ökar och nödvändigheten av förstärkningar krävs på Gotland.

  Tack för arbetet Bernt Grundevik och vi hoppas förstås att mer kommer..

  Kn Jan-olov Holm 30 hv bataljon

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *