Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Nya miljömål i Försvarsmakten från 1 januari 2012

Armébloggen

Sedan 1 januari har Försvarsmaktens nya miljömål. De har reducerats från nio till tre övergripande mål. Tanken är att organisationsenheterna får bryta ner och anpassa målen efter lokala förutsättningar. Dock ska alla inom Försvarsmakten bidra till att målen uppfylls på ett eller annat sätt. De nya målen gäller inom områdena energieffektivisering, miljöanpassad upphandling och att ta miljöhänsyn vid övningar och insatser.

Sofia Jedholm som är miljöstrateg på produktionsledningens miljöavdelning (PROD MILJÖ) förklarar hur det påverkar dig.

Miljöledning
Försvarsmakten är ålagd att arbeta med miljöledning enligt den internationella standarden ISO 14001 samt med redovisningskrav enligt den europeiska standarden EMAS.  Det nya övergripande och integrerade miljöledningssystemet som Försvarsmakten kommer att implementera under 2012 gäller all verksamhet. Det vill säga nationell som internationellt i så stor utsträckning som möjligt, dock ej så att det påverkar säkerheten för våra insatser eller soldater.

Med integrerat menar vi att miljö ska vara en del av de ordinarie ekonomi, kvalitet, säkerhets rutiner och inte drivas i ett separat spår. Vårt uppdrag och säkerheten kring detta kommer alltid i första hand, därefter kommer hänsyn till miljön. Försvarsmaktens miljöledningsarbete skall byggas upp genom att miljömål antas, handlingsplaner upprättas och åtgärder beslutas.

Nya miljömål
Försvarsmaktens miljömål för 2008-2011 har ersatts med nya mål som trädde i kraft från och med 2012-01-01. De nya målen utgår som tidigare ifrån både Försvarsmaktens betydande miljöaspekter samt Sveriges nationella miljökvalitetsmål.  Men de speglar också vad som ligger i farvattnet för miljöpolitiken och den inriktning som miljöforskningen intar.

Målen är reducerade från nio till tre övergripande mål för hela Försvarsmakten. Tanken är att organisationsenheterna får bryta ner och anpassa målen efter lokala förutsättningar och den verksamhet som bedrivs. Dock ska alla inom Försvarsmakten bidra till att målen uppfylls på ett eller annat sätt.

Fastställandet av Försvarsmaktens nya miljömål innebär utökad rapportering från organisationsenheterna samt årlig uppföljning av miljömålen vid ledningens genomgång. Efter årlig genomgång kommer nya alternativt reviderade mål att tas fram. Måluppfyllnad samt arbetsmetoder avrapporteras årligen från förbanden till HKV (rapporterings bestämmelser framgår av VU uppslag 5.3).

De nya målen gäller inom områdena energieffektivisering, miljöanpassad upphandling och att ta miljöhänsyn vid övningar och insatser. 

  • Energimålet, att minska Försvarsmaktens energiförbrukning med 10% fram till 2015, handlar om att minska energiförbrukning främst i lokaler genom belysning, elektronisk utrustning, uppvärmning etc. Detta kräver att man på lokal nivå först tar reda på hur mycket energi man förbrukar i dagsläget och därefter utarbetar en handlingsplan för vilka åtgärder som måste till för att kunna minska sin energiförbrukning.En viktig del i detta är att ha ett nära samarbete med Fortverket. Dels för att kunna få ut korrekt energistatistik, och dels för att kunna göra gemensamma åtgärder/investeringar, t. ex. styra och reglera belysning, värme, kyla, inköp och installationer av energieffektiviserad utrustning med mera.
     
  • Målet om miljöanpassad upphandling handlar om att allt som Försvarsmakten upphandlar och köper in ska vara miljöanpassat. Med detta menas att det ska ha ställts miljökrav vid kravspecificeringen av den önskade varan/tjänsten. Ansvaret för detta ligger alltid hos beställaren av varan/tjänsten och det finns hjälpmedel i form av ”inköpsinstruktion för Försvarsmakten”, inköpspolicy samt en checklista(guide) som FM LOG har tagit fram för att underlätta för den som ska göra en kravspecifikation med miljökrav (för mer information se FM LOG upphandlingsenheten på intranätet EMIL).
     
  • Det sista men inte minst viktiga målet, miljöhänsyn vid övningar och insatser (Insatser, LIVEX och KFÖ ), syftar till att det alltid ska finnas ett miljöannex. Målet specificerar inte hur annexet ska utformas eller vad som ska finnas med i miljöannexet eftersom det är så olika förutsättningar vid varje specifik insats och övning. Det är alltså utifrån rådande förutsättningar och relevans som man utformar miljöannexet. Ansvarig för att miljöannex upprättas ligger på den som är ansvarig för övningen/insatsen. 

Sofia Jedholm
Miljöstrateg produktionsledningens miljöavdelning (PROD MILJÖ)
Försvarsmakten, HKV

Läs mer:
Håll dig uppdaterad om miljöarbetet i Försvarsmakten genom att följa bloggen Ett hållbart försvar

Officiell blogg

Armébloggen är ett forum för dig som är intresserad av armén och markstridsfrågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

0 kommentarer

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *