Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Inlägg från Svensk soldat: Vi måste ta hand om våra soldater

Armébloggen

Det finns fortfarande mycket att göra för att förbättra hanteringen av veteraner. Det skriver ordförande för Intresseorganisationen Svensk Soldat, Ylva Forsberg, och lyfter fyra konkreta förslag.

.....................................................

Allt fler svenska Afghanistan-veteraner lider av ångest visar jämförelser som SVT Rapport (7 november 2011) har gjort mellan soldater som deltog i FS 17 respektive FS 19. Försvarsmakten kritiserar uppgifterna och lät i tisdags meddela att rapporteringen är både missvisande och felaktig, bland annat eftersom det inte är visat att andelen veteraner som lider av ångest har ökat mellan de två missionerna .

Vem som har mest rätt är en ganska ointressant diskussion. Det viktigaste är att Försvarsmakten och hela det svenska samhället tar soldaternas och veteranernas situation på allvar. Svenska soldater riskerar sina liv på uppdrag av den svenska befolkningen. Därför är det vår skyldighet att ta hand om dem när de kommer tillbaka. Denna skyldighet åligger i första hand Försvarsmakten, men också resten av samhället.

Sedan FS 17 har de svenska förbanden i Afghanistan börjat röra sig i allt oroligare områden och följaktligen också börjat ställas inför allt mer riskfyllda situationer. Oundvikligen påverkas dessa soldater av vad de upplever, och för många är återgången till den normala svenska vardagen präglad av svårigheter. För vissa består svårigheterna i allvarliga och långvariga psykiska besvär. För andra handlar det om lindrigare och mer övergående problem, såsom trötthet eller en pressad relation.

De senaste åren har veteranfrågorna så smått börjat uppmärksammas, både av Försvarsmakten och från politiskt håll. Det har gjorts utredningar och skapats hemkomstprogram, vilket är bra, men lite väl sent. Självklart finns det brister i dessa nya och relativt outvecklade program.

Man ska visserligen ha viss respekt för att det kan ta tid att genomföra förändringar i en så stor och speciell organisation som Försvarsmakten, men samtidigt är Försvarsmakten en myndighet som man bör kunna ställa mycket höga krav på. Försvarsmakten är nämligen en organisation som de senaste 200 åren i princip inte har gjort något annat än att öva. Borde inte 200 års övning ha resulterat i en finslipad organisation som har haft tid att fundera på alla tänkbara aspekter av det uppdrag som den tränar inför?

Det finns fortfarande mycket att göra för att förbättra vår hantering veteraner. Jag tänkte lyfta några grundläggande punkter som Intresseorganisationen Svensk Soldat tror är av betydelse. Därutöver finns det naturligtvis massor att tillägga på den mer detaljerade nivån.

Visa uppskattning!
Den första punkten riktar sig till hela den svenska befolkningen och handlar om att ge våra soldater det erkännande de förtjänar. Oavsett vad man tycker om politiken bakom insatserna så gör våra svenska soldater ett mycket bra jobb och de riskerar sina liv för något som de tror på och för något som majoriteten av den svenska befolkningen tror på. Trots det möts många soldater av en stor oförståelse och ett ifrågasättande från sin omgivning, både innan och efter ett utlandsuppdrag. Därutöver finns en stor brist på kunskap i samhället om soldatens situation och förhållandena i landet som är föremål för en utlandsmission. Att komma hem till sådan oförståelse och misstro gör det naturligtvis inte lättare att återanpassa sig till den svenska vardagen. Därför är det på tiden att vi börjar prata med och om veteranerna och visa vår uppskattning för vad de har gjort.

Höj lönen!
Nästa punkt hör samman med den första. Soldatens lön utgör ett viktigt och konkret bevis på uppskattning för soldatens insats. I nuläget är soldatlönen emellertid så låg att den skulle kunna kallas respektlös. Den är betydligt lägre än i de övriga nordiska länderna och signalerar inget annat än att den individuella soldaten är oviktig, något som bärgar för försämrat självförtroende hos yrkeskåren som helhet och individuella ifrågasättanden. Att behöva oroa sig över ekonomiska svårigheter i samband med hemkomst från en utlandsmission minskar inte heller direkt risken för psykiska besvär. Social och ekonomisk trygghet har stor betydelse för soldatens möjlighet till god återhämtning.

Skapa en miljö där det är okej att säga att man mår dåligt!
Att prata har visat sig vara ett bra sätt att bearbeta svåra upplevelser. Därför är det naturligtvis viktigt att Försvarsmakten är en organisation som man får prata i. Så kallad de-briefing är något som försvaret till viss del redan använder sig av, men det går att göra samtalet och lyssnandet till en ännu mer naturlig del av det militära ledarskapet. En soldat som mår dåligt gör ett sämre jobb, så det borde ligga i Försvarsmaktens intresse att i alla lägen förebygga, identifiera och motverka psykisk ohälsa bland sin personal. Försvaret, liksom stora delar av övriga samhället, präglas tyvärr av en stigmatiserande bild av personer med psykiska problem, varpå det kan vara mycket svårt för en person att träda fram och berätta att han eller hon mår dåligt.

Inför obligatoriskt uppföljningssamtal!
De så kallade hemkomstsamtalen sker i nuläget direkt efter hemkomst. Det finns anledning att ifrågasätta tidpunkten för detta samtal. En utlandssoldat i tjänst ikläder sig allt som oftast en yrkesroll, som också kan fungera som en psykologisk sköld mot obehagligheter. På missionen är soldaten i princip alltid i tjänst och därmed alltid i sin yrkesroll. När man kommer hem från en mission kan man sakta men säkert släppa denna ständiga yrkesroll och därmed också skölden. Oftast är det först då som man tillåter sig att tänka och känna efter och ofta är det först då som eventuella psykiska besvär börjar yttra sig. Därför vore det en god idé att åtminstone följa upp det första hemkomstsamtalet med ytterligare ett några månader senare. I nuläget finns denna möjlighet men den är inte obligatorisk. I detta sammanhang bör återigen erinras om att försvaret är en miljö där det ofta ses som en svaghet att be om hjälp, varpå obligatorium tyvärr kan vara nödvändigt.  

Inför riktade insatser för par och familjer!
Den sociala situationen är som sagt av central betydelse för en god återhämtning. Många relationer skadas av att den ena parten åker på utlandstjänst och ofta finns en stor oförståelse för vad en soldat varit med om och kan känna i efterhand, vilket kan leda till relationsproblem och separationer. För den hemvändande soldaten med svåra upplevelser bakom sig blir situationen naturligtvis inte bättre av att han eller hon förlorar sin partner. Soldathemsförbundet har infört ett föredömligt program som riktar sig just till par. Här borde Försvarsmakten haka på genom att identifiera och belysa relationsproblematik i samband med utlandstjänst och kanske utveckla samarbetet med Soldathemsförbundet på denna punkt.

Ge Försvarsmakten tydligt rehabiliteringsansvar även gentemot tidvis anställda!
Normalt sett har Försvarsmakten ett uppföljningsansvar som sträcker sig fem år efter genomfört utlandsuppdrag. Men för den tidvis anställde soldaten, som också är anställd av en annan arbetsgivare än Försvarsmakten och endast tillfälligt tjänstgör i en internationell militär insats, är det den andra arbetsgivaren som ansvarar för att rehabiliteringsåtgärder genomförs för att den skadade ska kunna återgå i arbete hos den arbetsgivaren. Denna ordning är givetvis orimlig. Svensk Soldat menar att det är av stor betydelse att Försvarsmakten tilldelas ett tydligt ansvar i alla frågor som rör rätten till återhämtning, rehabilitering och stöd efter insats och att detta ansvar berättigar den enskilde stöd över tid. Annars riskerar soldaterna att komma i kläm eller falla mellan stolarna.

Dessa grundläggande åtgärder skulle skapa en högre lägsta nivå för Sveriges veteranhantering. Nu är det dags för Försvarsmakten att bevisa att 200 års övning lett fram till en effektiv, funktionell och klok organisation istället för den stelbenta och bakåtsträvande kloss som ibland skymtar fram när ridåerna hamnar på glänt. Det är också dags för resten av oss svenskar att, trots avsaknad av övning, börja använda vår inlevningsförmåga och inse vilken börda våra soldater och veteraner bär, och vilket svårt jobb de utför på ett ofta föredömligt sätt.

Ylva Forsberg
Ordförande Intresseorganisationen Svensk Soldat

.....................................

Läs mer om Försvarsmaktens stöd till veteraner och anhöriga. Läs mer om Försvarsmaktens uppföljningsansvar vid hemkomst.

 

Officiell blogg

Armébloggen är ett forum för dig som är intresserad av armén och markstridsfrågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

2 kommentarer

 • Berndt Grundevik 27 november 2011 15:54

  Per A
  Delar din uppfattning om vikten att visa uppskattning för soldaternas viktiga arbete. När det gäller den politiska aspekten så genomför Försvarsmakten sin uppgift inom ramen för ett tydligt FN mandat samt beslut i Svensk Riksdag. FM lägger inte några politiska värderingar på den uppgift vi erhållit inom ramen för ett demokratiskat fattat beslut som har starkt stöd i riksdagen (Nästan 90 % har röstat för insatsen).
  Hälsningar Berndt Grundevik

 • Per A. 10 november 2011 20:35

  "Visa uppskattning!
  Den första punkten riktar sig till hela den svenska befolkningen och handlar om att ge våra soldater det erkännande de förtjänar. Oavsett vad man tycker om politiken bakom insatserna så gör våra svenska soldater ett mycket bra jobb och de riskerar sina liv för något som de tror på och för något som majoriteten av den svenska befolkningen tror på."

  Det går inte att frikoppla insatsen från den bakomliggande politiken, för krigföring och militärt våld är en djupt politisk handling. 'Fortsättning av politiken med andra medel', som sagt.
  Oavsett hur duktiga och renhåriga våra enskilda soldater är, så kämpar de i slutändan för den föga hedervärda Karzai-regimen.

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *