Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Utvecklad erfarenhetshantering (Lessons Learned) vid Markstridsskolan

Armébloggen

Markstridsskolan (MSS) finns till för att i första hand omhänderta markstridsförbandens behov inom områdena utbildning, träning och utveckling. En allt viktigare del i MSS verksamhet handlar om att utveckla ett metodiskt och systematiserat sätt att arbeta med erfarenheter både ifrån insatser och ifrån övrig förbandsnära verksamhet.

Därför satsar MSS nu i större omfattning på att arbeta med erfarenhetshantering inom ramen för befintlig linjeorganisation. Något som bidrar till att de erfarenheter som görs också omhändertas i det ordinarie utvecklingsarbetet, t.ex. avseende reglementen, materiel eller fordon. MSS strävar också efter att i nära samverkan med den internationella utbildningsenheten vid Livgardet, vara närvarande under utbildning av förband inför internationella insatser. Därutöver utvecklas principerna för att snabbt och flexibelt kunna leverera stöd till förband under pågående insats. Exempel på detta utgörs av MSS stöd till FS 21 avseende införandet av utbildning kopplad till ny stridsväst, men har också omfattat interngruppradiosystemet liksom införande av digital uppföljning av egna förband (Blue Force Tracking).

Inom ramen för utbildning inför rotation till internationella insatser, genomför MSS även en utbildning avseende just ny stridsväst avsedd för FS 22. Vikten av just ett ordnat införande skall kopplas mot att just erfarenheterna från våra insatser är tydliga ifråga om att inte bara ”lämna ut” materiel utan att soldater och officerare först fått en rimlig användarutbildning. Det är dessutom en väsentlig del av just erfarenhetsåtervinningen att förbandet hjälper MSS med underlag och erfarenheter om hur systemet upplevs fungera. Detta eftersom erfarenheterna sedan läggs till grund för justeringsåtgärder inför kommande större anskaffning av nytt stridsväst system.

Andra planerade verksamheter omfattar införandet utbildning avseende vapenstation 01 (PROTECTOR – överlagrad vapenstation med sensor), värdering av insatsförband före insats samt att studera förutsättningarna för en utvecklad roll för MSS i samband med FS-förbandens skarpskjutningar.

En positiv attityd till erfarenhetshantering (Lessons Learned) bygger på att soldater och officerare känner att någonting görs eller att man åtminstone får en återkoppling på enklaste sätt. Vi måste gemensamt inom armén avliva känslan av att behöva ”lämna information in i ett svart hål”. En metodisk erfarenhetshantering blir därför en förutsättning för en balanserad väg framåt där erfarenheterna från våra insatser hjälper oss och blir en del i den ordinarie taktik-, stridsteknik- och typförbandsutvecklingen.

Överste Michael Claesson, chef för Markstridsskolan.

Officiell blogg

Armébloggen är ett forum för dig som är intresserad av armén och markstridsfrågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

0 kommentarer

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *