Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Svenskarna i den multinationella staben

afghanistanstyrkan

Tre stora utmaningar
Högkvarteret på Train Assist Advise Command i Norra regionen (TAAC-N HQ), under ledning av den tyske brigadgeneralen Jürgen Brötz har för närvarande tre stora utmaningar. Den första är att förhindra ett utbrott av COVID-19 inne på Camp Marmal och begränsa en efterföljande smittspridning – en förhållandevis svår uppgift som ställer krav på tydliga regler i en miljö med personal från 22 nationer, där nya befattningshavare flygs in och ut från Camp Marmal för att bytas ut med jämna mellanrum. Den andra är att hitta smarta lösningar för våra rådgivare som dagligen är i kontakt med sina motparter ur de afghanska säkerhetsstyrkorna (ANDSF). Lösningar som reducerar konsekvenserna av att vi på grund av COVID-restriktioner måste använda telefonen som hjälpmedel istället för att träffas ansikte mot ansikte för att utbyta erfarenheter. Den tredje och kanske den svåraste utmaningen är att koalitionen nu minskar sitt engagemang i Afghanistan och förbereder en tillbakadragning av personal och baser. Om TAAC-N har stora utmaningar då har samtidigt det afghanska samhället ännu större prövningar framför sig – att hitta lösningar på hur den politiska makten ska fördelas i en smältdegel av etniska, kulturella och historiska olikheter. I skrivande stund är firandet av Ramadans avslutning påbörjad och det råder i skuggan av gårdagens avtal om eld upphör mellan de stridande parterna, ett kusligt lugn utanför Camp Marmals murar. Det enda vi kan vara säkra på är att det sannolikt inte kommer att vara särskilt länge.

Svenskarna i staben
Den tyske generalen är mycket energisk, krävande och målmedveten. Han har en imponerande kunskap om det norra områdets förutsättningar, sinne för detaljer och ett omfattande nätverk av olika lokala och regionala aktörer. TAAC-N HQ (även kallat staben) är hans viktigaste verktyg för att alltid vara uppdaterad på det som händer i vårat intresseområde (norra Afghanistan) och övriga Afghanistan, men även för att kunna fatta kloka beslut som maximerar effekten av rådgivningen till våra Afghanska motparter, COVID-19 restriktioner och planeringen för vår tillbakadragning. TAAC-N HQ är en multinationell stab som följer den traditionella Nato-strukturen, i vårat fall med sju olika sektioner med uttalat ansvar för exempelvis personal, underrättelser, operationer och logistik. Det är en mycket stimulerande miljö att jobba i. Mångfalden av människor, kulturella olikheter och livsöden möts och nöts dagligen i vårt gemensamma språk ”broken english”. Arbetet i TAAC-N HQ präglas sedan ett par veckor tillbaka av personalreduceringar som genomförts på grund av COVID-19 och den påbörjade tillbakadragningen. Tyvärr drabbade det även den svenska kontingenten olyckligt då vi fick lämna ett antal kollegor hemma i Sverige. För närvarande är det fem svenskar som jobbar i TAAC-N HQ. Jörgen som analytiker på underrättelsesektionen, Jesper på samverkanssektionen som huvudsakligen är vårt känselspröt mot det civila samhället, Magnus som chef på planeringssektionen och två i ledningscentralen (Situation Awareness Room), chefen SAR Stefan och Elin som watchkeeper. Det är med svenska ögon betraktat en bra spridning av vår personal då det underlättar möjligheten att samverka och lösa problem på vårt eget språk, men även för att dela viktig information mellan varandra för att ”ha koll på läget”.

Situation Awareness Room (SAR)
I ledningscentralen (SAR) pågår verksamheten dygnet runt fördelat på ett 50-tal personer från 17 olika nationer. Här bearbetas den mesta av informationen som vi får in via olika tekniska sensorer, samverkansgrupper, civila aktörer, patruller, samverkansofficerare från den afghanska armén, polisen och underrättelsetjänsten i norra Afghanistan. Här genomförs även ledningen av egna operationer och vid behov koordineringen av flyginsatser, helikoptertransporter, räddningsinsatser och medicinsk evakuering. Utanför campens murar pågår det en konflikt som varje dygn resulterar i ett antal attacker och sammanstötar mellan talibaner och de afghanska säkerhetsstyrkorna. I SARen sker en minutiös uppföljning och analys av alla dessa ”incidenter” och pågående operationer. En stor del av arbetet består av att skapa rapporter, dokumentera och sprida relevant information inom TAAC-N och till högkvarteret i Kabul. Dagliga lägesuppdateringar genomförs i SARen under morgon, eftermiddag och kväll för att uppdatera generalen och alla sektionschefer på händelseutvecklingen samt personalen i pågående skift. SARen är samgrupperad med en taktisk operationscentral (TOC) som ansvarar för skyddet av campen och närområdet. Vi jobbar i olika skift beroende på befattning och har ett bra samarbete och informationsutbyte mellan varandra. Motorn och det kollektiva minnet i SARen utgörs av stridsledaren (även kallad Duty Officer eller Battle Captain) och assistenten (watchkeeper). Här terminerar all inkommande information, struktureras, bearbetas, uppdateras och vidarbefordras till olika intressenter och funktioner. Här är det ofta ett högt tempo med många bollar i luften samtidigt, men ibland även monotont med många rutinuppgifter att hantera. Mellan dom återkommande tempoväxlingarna finns det ett generöst och familjärt utrymme för skämt, skrönor och skratt.

Sammanfattningsvis är jobbet i TAAC-N HQ och SARen en fantastisk möjlighet att från första parkett kunna följa och påverka verksamheten i en ständigt föränderlig och dynamisk miljö. Här finns alla möjligheter att ta del av den enorma komplexitet och utmaning som TAAC-N har framför sig i hanteringen av COVID-19, rådgivning till Afghanerna och tillbakadragandet av koalitionsstyrkorna – på en och samma gång. Vi svenskar gör ett bra jobb, har ett gott rykte och är uppskattade för det vi bidrar med – det gör mig stolt att bära uniformen med den svenska flaggan på armen, som en del av det multinationella bidraget i Afghanistan.

 

/Överstelöjtnant Stefan, C SAR TAAC-N

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Detta är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten som modereras av anställda ur FS 40.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *