Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Vi stödjer det afghanska flygvapnet

afghanistanstyrkan

Sedan första dagarna i maj befinner sig tre stycken flygare ur FS37 inne på FOB Oqab som ligger strategiskt placerad inne på en av afghanska flygvapnets flygflottiljer i norra delarna av Kabul. FOB betyder ungefär framflyttad bas och ordet Oqab är hämtat från Darin och betyder örn. Oqab är ungefär lika stor som fyra fotbollsplaner och ett hundratal medarbetare ur RSM (Resolute Support Mission) både arbetar, sover, äter och tränar inne på Oqab.

På den afghanska flygbasen finns förutom en stor mängd afghanska flygare och flygplan även Afghanistans flygvapenchef placerad med sin tillhörande flygstab. Utformningen av flottiljen är inte helt olik sveriges flygvapenstruktur och ledning som sedan januari i år finns placerad på Luftstridsskolan i Uppsala. Att RSM kan verka nära våra afghanska kollegor vid rådgivning underlättar avsevärt samarbetet och tack vare detta har mycket stora utvecklingssteg hos afghanska flygvapnet varit möjliga de senaste åren.

Hela stödet till det afghanska flygvapnet leds av en amerikansk flyggeneral från Oqab och Sverige har sedan tre år tillbaka ansvarat för att bemanna befattningen som avdelningschef för planering och utvärdering i staben. Johan är den sjätte svenska flygöversten som innehar befattningen som, utöver att verka i rollen som avdelningschef, handlar om att rådge och utbilda de högsta cheferna i afghanska flygvapnet. Till sin hjälp i avdelningen har Johan ett antal officerare från USA, Storbritannien och Tyskland med olika utbildning och erfarenhet.

De senaste veckorna har avdelningens fokus främst inriktats mot att utbilda de afghanska flygofficerarna i långtidsplanering i syfte att säkerställa en god planering som medger att afghanska flygvapnets resurser i form av ex. personal, flygplan och drivmedel finns tillgängliga för att möta kommande års behov. En del av denna utbildning har skett genom att ett antal utbildningskonferenser ägt rum för nyckelpersonal i den afghanska flygstaben.

De afghanska kollegorna har uppskattat utbildningen mycket och den kommer vara en viktig del i syftet att skapa en solid grund för det afghanska flygvapnets långsiktiga och självständiga uthållighet. Tillsammans med Johan tjänstgör även Niklas som till vardags arbetar som flygbasjägare vid F17 i Ronneby. Niklas huvuduppgift handlar om att rådgiva och utbilda de afghanska flygsäkringsstyrkorna som alltid medföljer då afghanska Herculesbesättningarna flyger till olika områden i Afghanistan.

Utöver detta rådger Niklas afghanska säkerhetsförband i hur man skyddar en flygbas och finns dessutom alltid med när Johan genomför möten med sina afghanska kollegor som en extra säkerhetsåtgärd. Nytt för FS37 är även att Sverige bidrar med en ung stridspilot, Philip, som tjänstgör som stabsofficer vid stabens genomförandeavdelning.

Philip svarar främst för att rådge och stödja det afghanska flygvapnets dagliga verksamhet. Det kan handla om frågor hur man bäst optimerar användandet av dagens tillgängliga resurser till att exempelvis vara med och rådge vid planeringen av en överflygning av Kabul med större flygförband.

Överste Johan Elofsson, FS 37

Officiell blogg

Detta är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten som modereras av anställda ur FS 39.

1 kommentar

  • Tobbe W 12 september 2019 00:32

    Bra jobbat gubbar! Keep it up!

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *