Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

En dag, en tid på TAAC N HQ

afghanistanstyrkan

 

Vi som arbetar i TAAC N HQ (Högkvarteret på Train Assist Advise Command i norra regionen) träffar inte afghanerna lika mycket som rådgivarna, men istället har vi en förhållandevis god omvärldsuppfattning om vad som händer i Afghanistan och då främst i TAAC N ansvarsområde. Oavsett om vi arbetar i ledningscentralen JOC (Joint Operation Center) med incidenthantering, underrättelse eller med de civil-militära delarna av TAAC N verksamhet, ger den dagliga informationshanteringen en sammantagen bild av vad som händer som är både omfattande och till delar initierad.

Staben består av flera sektioner som till namnet känns igen från de flesta militära staber. Bemanningen är internationell och kan INTE beskrivas som homogen, tvärt om. Informationsflödet hämmas av språkförbistringar, kulturella beteenden och skillnader nationer emellan som gör arbetet svårt och ibland frustrerande. Dessutom byts befattningshavare var sjätte månad, ibland oftare. Trotts detta är den samlade bilden av vad som händer i Norra Afghanistan god. Främst gällande de strider som pågår mellan afghanska regeringsstyrkor understödda av koalitionsstyrkor och motståndarsidans som beskrivs som insurgenter.

Inom staben finns representanter från 20 nationer, inklusive USA. Amerikanernas närvaro i staben tillför ytterligare en dimission i vårt gemensamma arbete som gör tillvaron mer intressant. Huvuddelen av deltagande nationer är här under mandatet Resolute Support (RS). Några nationer främst USA är här under mandatet Operation Freedom Sentinel (OFS). Kortfattat kan de två mandaten beskrivas som att RS genomför rådgivning på kår- och divisionsnivå, medan OFS bedriver rådgivning på brigad- och bataljonsnivå. OFS och de amerikanska väpnade styrkorna är en förutsättning för att RS skall kunna verka. Detta gör stabsarbetet dynamiskt, inte minst i JOC:en där vi i RS mandatet övervakar och rapporterar vad som händer. OFS mandatet gör det samma men har möjlighet att genomföra vapeninsats när så behövs.

Vi som arbetar i TAAC N stab kommer att åka hem efter våra sex månader i insatsen med en god inblick i vad som händer i Afghanistan. Dock utan full förståelse om vilka brickor som är på spelplanen och i vilket syfte. Striderna har pågått under lång tid och utgör vardagen för många afghaner. Striderna är oftast relaterade till rörelsefriheten och möjligheten att fritt och utan insyn kunna förflytta och transportera varor. Främst i nordlig riktning över gränsen till Turkmenistan och Uzbekistan.

Vi är nio individer som arbetar i TAAC N HQ där fem av oss återfinns i JOC:en. Chef JOC som leder verksamheten och har förmånen att vara insatt i ett brett spektrum av uppgifter. Arbetet som chef JOC kräver förhållandevis lång arbetsdag men ger en god inblick i vad som händer i TAAC N och dess ansvarsområde. Battle Captain är en befattning som bäst beskrivs som spindeln i nätet. Som Battle Captain skall all operativ information samlas in, valideras och koordineras för att därefter presenteras till chefer och övriga befattningshavare. Våra två Watchkeepers arbetar i tre skift och ska kontinuerligt uppdatera TAAC N lägesbild i flera medier, emellanåt ett otacksamt arbete som tas för givet. Dock betydelsefullt. Vikten av att förmedla korrekt information kan i en extrem situation vara skillnaden mellan liv och död. Vi har också en svensk bemanning i Gröna Cellen där återfinns analytiker, översättare och inte minst våra afghanska sambandofficerare. Här samlas och värderas all information om de afghanska säkerhetsstyrkorna, vilka uppgifter och operationer som genomförs. Som chef Gröna Cellen har vår svenska officer ett krävande men otroligt intressant arbete som ger en mycket god inblick i hur den afghanska Försvarsmakten fungerar, och hur den emellanåt inte fungerar.

En officer tjänstgör i Election Cell. Här samlas och redovisas allt som rör det i september kommande presidentvalet.

Vår personal i underrättelseavdelningen består av två individer som arbetar med just vad namnet anger, underrättelse. Båda har i uppgift att sortera, bedöma och analysera inkommande information om insurgenters aktivitet. Den ena har ett brett och kortsiktigt fokus, medan den andra ser till mer långsiktiga trender i insurgenternas förehavanden.

Slutligen har vi en represetant i OPCCO (Operational Communication and Civil Outreach). Personen hanterar all administration på avdelningen som har uppgifter i det civila afghanska samhället, vilket ger en dimission som få av oss övriga erhåller.

Sammantaget bland oss nio individer som arbetar på TAAC N HQ har vi en mycket god lägesbild av vad som händer i vårt område vilket, gör arbetet intressant och givande. Detta till trots arbetsbörda som sällan är låg.

 

Kristian
Chef JOC

Officiell blogg

Detta är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten som modereras av anställda ur FS 37.

0 kommentarer

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *