Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

INSATS PÅ INSATS

afghanistanstyrkan

Bild/Foto: Försvarsmakten

Va? Ska du till Afghanistan? Men där har vi väl inga svenskar längre? En inte helt ovanlig kommentar som de flesta av oss svenskar på plats här i Afghanistan fick innan vi åkte ner, inte bara från vänner och familj utan faktiskt även från våra egna kollegor på hemmaplan. Men jodå, här är vi definitivt. Svenska försvarsmakten har kontinuerligt deltagit i insats här sedan början av milleniet med bidrag till de NATO-ledda internationella militära insatsstyrkorna. Från början var insatsstyrkornas uppdrag att upprätthålla säkerheten i och kring huvudstaden Kabul i samband med att landet tillsatte en interimsregering efter talibanregimens fall. Insatsen, som gick under namnet ISAF – International Security Assistance Force, fick efterhand utökat uppdrag både ansvarsmässigt och geografiskt vilket innebar att de ansvarade för säkerhetsarbetet över i stort sett hela landet. Insatsen var en stridande insats, och som mest uppgick styrkan till drygt 130 000 personer från 51 truppbidragande länder varav Sverige deltog som mest med ca 500 personer.

Bild: NATO

Med början 2011 lämnades ansvaret för säkerheten i landet gradvis över från ISAF till de afghanska nationella säkerhetsstyrkorna. Ett par år senare ansvarade de afghanska nationella säkerhetsstyrkorna själva för säkerhetsoperationer i landet och i slutet av 2014 övertog de afghanska myndigheterna helt och hållet ansvaret för säkerheten i landet. Därmed avslutades ISAF-insatsen och en ny insats, som går under benämningen RSM- Resolut Support Mission- tog istället vid. Den nya insatsen, även den NATO-ledd, är en icke-stridande utbildnings- och rådgivningsinsats, och är den insats som pågår än idag. Uppdraget är att bistå de afghanska säkerhetsstyrkorna, framförallt på högre stabsnivå, med utbildning, rådgivning och stöd i syfte att stötta de afghanska myndigheterna att återuppbygga, utveckla och stärka förmågan att själva hantera säkerheten i Afghanistan. Det innebär att det idag är de afghanska nationella säkerhetsstyrkorna (armén, flygvapnet och polisen) som själva planerar och leder säkerhetsarbetet med operationer och nationella insatser samtidigt som de får stöd och råd från våra rådgivare på plats. Den rådgivande insatsen RSM är, räknat till antalet personer, betydligt mindre än den föregående insatsen ISAF. Totalt består RSM idag av ca 14 000 personer från lite drygt 30 länder.

Foto: Försvarsmakten

Därmed är vi också framme vid svaret på frågan och påståendet ”Vi har väl ingen insats där längre?”.  Jo, i allra högsta grad. Sverige är ett av de länder som sedan RSM-insatsens början bidrar med militära rådgivare till de afghanska nationella säkerhetsstyrkorna. Idag är vi totalt knappa trettiotalet personer på plats här i Afghanistan; några är baserade på flygbasen och högkvarteret i huvudstaden Kabul medan det stora flertalet är baserade på den tyska flygbasen i Mazar-e-Sharif.  I kontingenten ingår rådgivare, stabspersonal och sjukvårdpersonal.

Kabul

Befattningarna vi har i Kabul är av olika karaktär och bemannas av tre personer. Två av dem sitter på högkvarteret för hela insatsen där den ene arbetar som samverkansofficer för det norra kommandot och den andre innehar befattningen som talesperson för hela insatsen. Den tredje personen återfinns på en flygbas och arbetar som rådgivare åt det afghanska flygvapnet.

Rådgivare, samverkansofficer och RS talesperson i Kabul.

Mazar-e-Sharif

I Mazar-e-Sharif har vi ett team som är rådgivare åt vad som kallas OCCR-N (Operational Coordination Centre Region North), alltså ett av de afghanska säkerhetsstyrkornas regionala samordningscenter där militär, polis och säkerhetspolis tillsammans arbetar för att koordinera planering, genomförande och uppföljning av militära såväl som polisiära operationer.

Rådgivarteamet på OCCR-N.
Foto: Försvarsmakten

Vi har ett annat team med rådgivare som stöttar den afghanska nationella armén (ANA) på kårnivå inom olika funktioner såsom bland annat underrättelsetjänst, logistik, kommunikation och samband. Där arbetar de med stöd och rådgivning i allt från planeringsprocesser till att utveckla rutiner.

Rådgivarteamet på ANA.
Foto: Försvarsmakten

Förutom rådgivarteamen har vi i Mazar några som bemannar olika stabsbefattningar. På det norra kommandots högkvarter i Mazar-e-Sharif har vi dels personal som sitter i stridsledningscentralen (JOCen), dels har vi personal i stabens underrättelsesektion.  Utöver detta har vi även en flygsäkerhetsofficer som arbetar på den tyska flygstaben med säkerhetsfrågor på flygplatsen.

Stabspersonal från stridsledningscentralen (JOC) och norra kommandots högkvarter (HQ TAAC-N) samt flygsäkerhetsofficer.
Foto: Försvarsmakten

Sist men inte minst så har vi också vår egen svenska nationella stödenhet, även kallat NSE. Det är den lilla enheten med de stora krafterna (logistik, personaladministration och sjukvård) som får allting runtomkring att snurra medan rådgivarna fokuserar på rådgivning och stabsofficerarna gör det stabsofficerare gör. Allt som oftast är de på språng och ska hämta någonting, lämna någonting, fixa någonting, kasta någonting, laga någonting, samverka om någonting, ringa någonstans eller springa någonstans.

Den svenska kontingentens NSE. Öhhh... vänta...Var är NSE?!?
Foto: Försvarsmakten

 

Jaha, ja just det. NSE skulle bara....
Foto: Försvarsmakten

 

Text: Camilla Ekenberg, PAO FS34

Officiell blogg

Detta är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten som modereras av anställda ur FS 35.

4 kommentarer

 • Rebecka 14 januari 2018 21:23

  Haha, NSE "ska bara" :) tack för det fina kortet!

 • Magnus 6 januari 2018 11:20

  Mycket bra beskrivning av vad vi gör i Afghanistan Camilla!

 • Lennart 5 januari 2018 23:07

  Nu fick jag veta vad jag inte visste, toppen!

 • Jesper 5 januari 2018 17:07

  Brilliant beskrivning Camilla

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *