Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Kvinnligt rådslag

afghanistanstyrkan

I onsdags stod RC N (Regional Command North) värd för femte gången för en kvinnlig”shura”. En ”shura” är ett ”rådslag” där alla kallade får komma till tals. Min uppgift har varit att bjuda in kvinnliga företrädare för stat, distrikt och provinser från det område i norra Afghanistan där Task Force Northern Lights har sitt ansvarsområde. ”Shuran” hade två huvudteman: ”The promotion of women in ANP (Afghan National Police)” samt att man skulle utse vinnande förslag på pojekt som gavs vid föregående shura. De projekt som avses är sådana som på något sätt stärker kvinnornas roll i samhället. Förslagen lämnas in av de afghanska kvinnorna själva vid varje shura och vinnarna presenteras på efteföljande shura. Denna gång fick sex olika projekt tillsammans ca 1,5 milj USD. Pengarna delas inte ut till enskilda individer utan går till mer ”handfasta” saker som vägar, myndighetsbyggnader, parkanläggningar, basarer etc. där det kvinnliga inslaget kommer att spela en stor roll.

För min del var ändå det första ämnet intressantast när det gäller Utvecklingen avseende kvinnliga poliser inom ANP. Efter ett par korta anföranden i ämnet delades vi upp i grupper vilka fick en fråga var att besvara och senare redovisa inför hela församlingen. ”Hur ska man öka rekryteringen av kvinnor till polisen?”, ”Hur ska man kunna behålla de kvinnor som redan arbetar inom polisen?”, ”Vilken roll ska de kvinnliga poliserna ha i sitt arbete?”. Jag anser själv att polisarbetet är en utmärkt plattform för att göra kvinnor synliga i det afghanska samhället. Att kunna arbeta i offentligheten tycker jag stärker kvinnornas roll samtidigt som man utgör goda förebilder för flickorna. Att dessutom företräda en myndighet vill jag tro ytterligare förstärker detta intryck.

Antalet deltagande män var naturligtvis synnerligen lågt i grupperna, varav jag var den ende i min grupp. De hade synnerligen roligt när jag påpekade att jag ”antalsmässigt” var helt i underläge i min grupp och därför helt utlämnad till deras majoritetsbeslut. De afghanska kvinnliga polisernas syn på sin yrkesmässiga situation skiljer sig enligt min mening förvånansvärt lite från andra arbetande kvinnor runt om i världen. Man vill ha lika möjligheter som männen, man vill ha samma möjlighet till avancemang, man vill kunna göra likvärdiga arbetsuppgifter, man vill ha samma möjlighet till fortbildning och inte minst, en rimlig lön. Det som vi upplever som självklart på arbetsmarknaden är något kvinnorna ännu får kämpa för i Afghanistan. Av tradition sköter kvinnorna dessutom hem och barn vilket ännu måste vara en självklar del i alla diskussioner och beslut som rör de afghanska kvinnornas deltagande i yrkeslivet.

Mitt intryck under shuran var att när afghanska kvinnor kommer samman, känner varandras stöd och att de har lyssnarens uppmärksamhet finns inga begränsningar i att framföra ambitioner och förhoppningar. Man ska också veta att just dessa kvinnor inte är ett urval jämförbart med ett ”tvärsnitt” av den kvinnliga afghanska befolkningen. Detta är kvinnor som erövrat en position i samhället och i kraft av denna kan vara med och påverka vilket i förlängningen ändå kommer att gynna alla kvinnor i Afghanistan.

— Kapten Håkan Lundberg Gender Field Advisor

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Detta är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten som modereras av anställda ur FS 40.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *