Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Mentorering av medics från Afghan National Army (ANA).

afghanistanstyrkan

Dr Pavic´-Kevric´ kontrollerar inblåsningarna.

 

Plats: 209th Corp. Troop Medical Clinic, Camp Shaheen. Mazar-e-Sharif, Afghanistan.

Den 12 oktober 2011 hölls den första av flera utbildningssessioner med ANA-medics. Det har under en längre tid funnits ett stort behov av att utbilda dem eftersom deras utbildningsnivå är mycket varierande. Generellt har de endast två månaders utbildning innan de sätts in i operativ tjänst och vissa har varit verksamma ute på fältet i över två år utan ytterligare utbildning. Tanken är att börja med basutbildning enligt Basic Trauma Life Support (dvs det som i lekmannatermer kallas basal ABC-sjukvård) för att sedan gå vidare och successivt höja nivån på utbildningspassen.

Eftersom denna typ av mentorering inte gjorts tidigare måste vi börja helt från början, för att sedan kontinuerligt utvärdera resultatet och anpassa oss efter våra nyvunna erfarenheter. Det finns alltså inget facit att gå efter. Därför var det extra roligt att upptäcka att nivån hos våra deltagande medics faktiskt var förvånansvärt hög, enligt min mening helt i nivå med en svensk ambulanssjukvårdare. De hade dessutom en hel del spetskunskaper som exempelvis användandet av intravenösa infusioner, avancerade tekniker att upprätta fria luftvägar och smärtlindring med hjälp av morfinpreparat.

Mentorering av afghanska säkerhetsstyrkor, både polis och militär, har varit ett av ledorden under FS21. Som ett led i den process som syftar till att kunna överlåta ansvaret för den nationella säkerheten på alla plan till afghanerna själva är mentorering en förutsättning för framgång. Detta har varit ett känt faktum under en längre tid och successivt har den gemensamma insatsen från de utländska enheterna i Afghanistan mer och mer fokuserat på att utveckla denna hjälp till självhjälp. Genom att starta upp en medicinsk mentorering av afghansk medicinsk personal ger sig FS21 ut i orörd, jungfrulig terräng. Vi lägger så att säga grunden för en ljusare framtid inom vårt arbetsområde, banar väg för en bättre tillvaro för både militär personal såväl som för civilbefolkningen.

Det finns naturligtvis en hel del brister i kompetensen hos dessa ANA-medics, både rent teoretiska kunskaper såväl som vissa praktiska färdigheter, men denna första utbildningsdag har gett oss alla ett gott hopp om framtida framsteg. Jag började själv arbeta inom ambulanssjukvården 1994 och det har för min egen del varit både roligt och lärorikt att få dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter. Att dessutom kunna göra det via tolk, för att överbrygga både språkbarriärer som kulturella skillnader, gör bara utmaningen så mycket större.

De utbildningspass som kommer att genomföras den närmaste tiden kommer att innehålla de kunskaper den afghanske chefsläkaren, Lt.Col. Shah Mohammad Ala Muddin, bedömt som mest akut att hantera. Om dessa initiala utbildningspass faller väl ut finns det stora möjligheter att utveckla den medicinska mentoreringen till att omfatta än mer avancerad prehospital akutsjukvård såväl som att sprida den till att omfatta liknande personalkategorier på andra ANA-förband.

Lt. Jörgen Nyqvist
Jörgen Nyqvist med tolken Tom.

Officiell blogg

Detta är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten som modereras av anställda ur FS 34.

0 kommentarer

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *