Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Operation LOCAL HOPE: En framgång för 2:a skyttekompaniet

afghanistanstyrkan

Den senaste veckan har 2:a skyttekompaniet, Romeo Lima genomfört operation LOCAL HOPE. Operationens mål var att hjälpa den afghanska regeringen att anställa lokala skyddsstyrkor i de två avlägsna distrikten Qush Tepah och Darzab.

 Dessa två distrikt har under flera år varit ett område med mycket våldsamheter och där befolkningen har lidit svårt. Ett av de största problemen har varit säkerheten längs den enda vägen in och ut ur området. Vägen, som används av ISAF, ANSF (de afghanska säkerhetsstyrkorna) och av civilbefolkningen, har behärskats av motståndsmän som har kunnat påverka den med både eldöverfall och IED:er. (hemmagjorda minor) Dessa attacker har varit möjliga då det saknas tillräcklig representation från den afghanska armén och polisen i området. De senaste åren har ISAF blivit attackerade upprepade gånger och några utav svensk trupps hårdaste strider i Afghanistan har utkämpats längs vägen.

Intensiva operationer i området under det senaste halvåret har dock gjort att motståndsmännens förmåga att påverka vägen kraftigt har nedgått och för att behålla det initiativ som ISAF och ANSF för närvarande har genomfördes operation LOCAL HOPE.

Operationen gick ut på att framrycka till staden Darzab och längs vägen anställa lokala skyddsstyrkor. I ett antal byar längs vägen har invånarna upprättat posteringar för att skydda sina byar. Dessa posteringar har bemannats av så kallade Arbakier, män som stridit frivilligt för att förhindra fortsatt inflytande från motståndsmän i området. För att erkänna den uppoffring som dessa män gör har ett biståndsfinansierat projekt satts i gång för att betala dem. Projektet kallas för CIP, Critical Infrastructure Project och löper över tolv månader.  

Alla som anställs genom CIP får lämna bland annat personuppgifter och fingeravtryck. Denna information sparas sedan i en databas och kan sedan användas för att kontrollera att personen inte är med i något annat biståndsfinansierat projekt eller har någon kriminell bakgrund. Om personen godkänns kan han anställas. Anställningen innebär en hel del förpliktelser. Arbakierna får bara skydda sin egen by mot anfall och måste respektera folkrättsliga regler. De måste respektera och vara lojala mot de beslut som regeringens representanter fattar. De skall också ansvara för att vägen hålls öppen och att rapportera eventuella IED:er. En anställd Arbaki får en gul armbindel för igenkänning och ett anställningsbevis.

Under operation LOCAL HOPE understöddes RL av enheter från USA och för att underlätta genomförandet av genomfördes omfattande förberedelser vid Camp Monitor i Sheberghan. Bland annat förövades själva upprättandet av den utrustning som krävs för registreringen, en förövning som skulle visa sig vara av stor betydelse för genomförandet av operationen. Kompaniet understöddes även av egna enheter från Mazar-e-Sharif och av stridsflyg längs de mest kritiska sträckorna under framryckningen.

Kompaniet lämnade Camp Monitor tidigt på morgonen för att möta upp de afghanska styrkor som skulle understödja operationen, bland annat ett ingenjörteam från ANA som hade till uppgift att hitta och röja eventuella IED:er och representanter från polis och säkerhetstjänsten NDS.

Kl 0500 lämnade hela styrkan Sheberghan och påbörjade framryckningen mot operationsområdet. Den första anhalten var byn Turkmanquduq där 12 Arbakier mötte oss. Själva biometriregistreringen förlöpte mycket väl och styrkan fortsatte framryckningen ett par timmar senare. Efter en framryckning utan incidenter nådde vi första dagens förläggningsplats och senare samma kväll hade styrkan lyckats registrera 75 stycken Arbakier som nu formellt var anställda i CIP projektet.

Nyanställda Arbakier svär trohet till GIRoA

Under operationens andra dag fortsatte kompaniet framryckningen mot Darzab där resten av Arbakierna skulle registreras. Även denna framryckning kunde genomföras utan incidenter trots att vi rörde oss i terräng som historiskt sett varit mycket osäker. Väl framme i Darzab mötte vi upp svenska kollegor som stöttar den patrullbas som ANA har i byn. En del av Arbakierna var redan på plats och vi möttes även av information att 25 stycken motståndsmän i området ville ge upp. Denna information var mycket glädjande och i samverkan med NDS och representanter från GIRoA beslutades det att genomföra en ceremoni för att hedra det modiga beslut som dessa män fattat. Ceremonin skulle hållas på morgonen under operationens tredje dag.

På morgonen den tredje dagen kunde de resterande Arbakierna registreras och totalt hade nu 150 män fått anställning av GIRoA. Huvudsyftet med operationen var uppnått.

 

Under dagen genomfördes även ett byledarmöte, en så kallad ”shura”, med kompanichefen för RL och enheter från USA som jobbar med biståndsfrågor. Syftet med ”shuran” var att förklara förhållandet mellan säkerhet och utveckling. Budskapet var att med ökad säkerhet kan bistånd och utveckling underlättas. Säkerhetsläget har avsevärt förbättrats i området och förhoppningen är att CIP projektet långsiktigt kan underlätta att just den utveckling som är efterfrågad i området. Ett utav de största projekten som diskuterades var att få ordning på vägen till och från Darzab.

Ceremonin för de 25 motståndsmän som ville ge upp hölls som planerat och kompanichefen uttryckte beundran för det modiga beslut som de tagit och att deras val kommer att påverka många människors vardag. Vägen till ett normalt för dessa män går genom ett program som heter Afghan Peace and Reintegration Programme, APRP. Det går ut på att hitta en hållbar lösning för dessa människor, bland annat genom att erbjuda en yrkesutbildning. Ceremonin avslutades med att varje motståndsman tilldelades ett traditionellt afghansk klädesplagg, en ”chapan”, som ett tecken på tacksamhet. De fick också svära att inte återfalla till motstånd mot regeringen.

När vi summerar operation LOCAL HOPE kan vi konstatera att operationen var mycket lyckad avseende både resultat och genomförande. Inga större incidenter rapporterades, alla Arbakier registrerades och anställdes som planerat och ett utvecklingsmöte om området kunde genomföras. En ren bonus var att 25 motståndsmän gav upp och påbörjade sin resa mot en fredlig tillvaro. En annan viktig effekt som operationen hade var att vi som svenska soldater kan se att vi har gjort skillnad, att det arbete vi genomfört avsevärt kommer att påverka vardagen för de 50 000 människor som bor i det här området i Afghanistan.

Kapt. Johan, Samverkansofficer 2:a skyttekompaniet

Officiell blogg

Detta är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten som modereras av anställda ur FS 34.

3 kommentarer

  • Jenny 22 september 2011 15:16

    Bra jobbat! Vi är stolta över er :)

  • Siz 20 september 2011 16:50

    Intressant läsning. Kram från en stolt syrra

  • Mamma Ann 20 september 2011 14:39

    Mycket bra skrivet! Det känns bra att få läsa om ert viktiga arbete där nere. Kram!

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *