Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

FS 21- Ett stabilt förband

afghanistanstyrkan

Förra veckan besökte jag tillsammans med ett antal medarbetare förbandet (FS 21) i Afghanistan. Detta inlägg syftar till att övergripande redovisa mina intryck och de åtgärder som genomförts under 2011 för att ge soldaterna så bra förutsättningar som möjligt att lösa sina uppgifter. I samband med ett planerat pressmöte i Högkvarteret torsdagen den 8 september är avsikten att ge djupare information om säkerhetsläget, uppnådda resultat och genomförda operationer. Det finns ett antal positiva saker som jag avser redovisa samtidigt som det är viktigt att inte skönmåla verkligheten utan att också i några fall redovisa det som inte är tillfredställande.

Under besöket fokuserade jag på att få svar på följande frågor;

 • Hur är förbandsandan och tilliten till chefer på olika nivåer?
 • Hur löser förbandet sina uppgifter och vilka resultat uppnås?
 • Vad anser man om sin utrustning?
 • Känner man förtroende för sjukvårdskonceptet?
 • Hur upplever man stödet hemifrån?
 • Vilka ytterligare behov av stöd/förändringar behövs för att ligga på förhand?

Många platser besöktes och jag fick möjlighet att prata med både chefer och soldater. Dessutom genomfördes två personalsamlingar där jag själv och FM generaldirektör Ulf Bengtsson fick möjlighet att både informera och svara på frågor. Vill börja med att framföra mitt och delegationens stora tack för det positiva bemötande som FS 21 samtliga delar som besöktes visade upp.

På plats kunde vi konstatera att stämningen på förbandet är bra och att det finns ytterst få friktioner vilket gör FS 21 till ett stabilt och mycket väl fungerande förband. FS 21 har under sommaren genomfört operativ verksamhet med gott resultat. Bla har stödet till och samordning med ANSF (afghanska armén och polisen) ytterligare utvecklats. Idag genomförs 100% operativ verksamhet tillsammans med ANSF vilket bidrar till att dessa utvecklas bättre för att själva på sikt kunna ta över säkerhetsansvaret. Därutöver har det civil/militära samarbetet fortsatt utvecklas i positiv riktning så att biståndssatsningar får förutsättning att genomföras snabbare och ge ännu bättre effekt .

Inom det svensk-finska ansvarsområdet har säkerhetsläget under den senaste 3-4 månaders perioden blivit något bättre i området ca 40 km väster Mazar-e-Sharif och i Qush Tepah/Darzab-området (området längs västerut) . Även i Kunduz-området (det tyska området öster det svensk-finska området) har säkerhetsläget förbättrats medan läget i Gormmach (det norska området väster det svensk-finska området) har försämrats.

Förbandet redovisar att utbildningen/förberedelserna inför insatsen på Livgardet (Internationella utbildningsenheten) varit bra och ändamålsenlig. Både förberedelser inför insats och själva utbildningen är ständigt föremål för översyn och förbättringar. De positiva reaktioner som jag möttes av i dessa frågor visar att alla inblandade gör sitt bästa för att ständigt ta tillvara på olika erfarenheter och kontinuerligt omsätta detta till utbildningen av nästa kontingent.

Fortfarande redovisas problem med löneutbetalningar till en del soldater och officerare. Den avdelning i Högkvarteret som har ansvaret för detta har inte löst sin uppgift och detta tillkortakommande är nu redovisad för Försvarsmaktsledningen. Arbete pågår för att lösa problemet. Detta är inte bra och jag kommer personligen att följa upp hanteringen av problemet.

Ständig vidareutveckling av sjukvårdstjänsten är en framgångsfaktor för att skapa tilltro till förbandets förmåga att kunna omhänderta sårade soldater under komplexa förhållanden. De senaste två årens utveckling inom sjukvårdsområdet och de skarpa omhändertaganden som genomförts 2010 och 2011 har medfört att soldaterna litar på systemet. Hela sjukvårdskedjan, både vad avser åtgärder på skadeplats, personalens kompetens o utrustning i fältambulanserna, ambulanshelikoptrarnas förmåga (främst de amerikanska som hämtad skadade svenskar), flygtransport hem till Sverige efter 24-48 tim och omhändertagandet hemma i Sverige är avgörande för denna tilltro.

Under de senaste tre åren har både händelseutveckling, hotbild och chefers hemställan om förändringar av utrustning bidraget till en mycket omfattande förmågeutveckling och materiel förnyelse. Några exempel; tillförsel av många typer av bepansrade fordon, personlig utrustning, mörkerutrustning, vapensystem, spaningsutrustning, minsökare, logistik utrustning, sambandsutrustning mm. Därutöver har både kompetensutveckling, tillförsel av minsökhundar och förändrad utbildning kraftigt bidragit till att skapa ett robust förband.

Under 2011 har bla följande materiel tillförts;

 • Två svenska ambulanshelikoptrar är operativa sedan den 1 april.
 • Ytterligare fler splitterskyddade patrullfordon har tillförts. Idag har vi 76 och ytterligare ett 25-tal tillförs under hösten 2011. 
 • TUAV. Denna obemannade flygspaningsfarkost kan i realtid (dager och mörker) leverera rörliga bilder och på så sätt bidra till en bättre lägesuppfattning som ökar säkerheten för soldaterna. TUAV var operativ from den 1 aug och har flugit ca 150 timmar med positivt resultat. Uthålligheten är ca 6 tim i luften och aktionsträckan är ca 120 km. Nödlandningen söndagen den 21 aug bedöms efter den första tekniska analysen bero på motorbortfall.
 • Ett nytt lednings o sambandssystem har införts under våren. Under hösten genomförs steg 2, vilket bla medför att sambandsavstånd ökar och krypteringen av meddelanden förbättras.
 • Stridsväst 08 tillfördes runt midsommar och soldaterna är mycket nöjda med denna utrustning.
 • En ny typ av handburen minsökare har tillförts för att öka soldaternas säkerhet. Minsökaren har en ny teknisk lösning som gör att både metalliska och icke metalliska bomber/minor/hemmagjorda laddningar kan upptäckas.

Stödet hemifrån upplevs generellt som bra. Givetvis finns det förbättringspotential i hur snabbt olika reservdelar kommer till området, hur förfrågningar ibland har fastnat mellan olika ansvarsområden inom HKV och att informationstjänsten ständigt måste utvecklas för att på ett öppet och balanserat sätt redovisa soldaternas verklighet. Dessa områden kommer att vidareutvecklas. Vi får inte slå oss till ro med detta utan ständigt blicka framåt för att skapa optimala förutsättningar inom samtliga områden såsom materiel, utbildning, samarbete med andra nationer, kulturell förståelse, civil samverkan osv för att ge ett så bra stöd som möjligt till soldaterna och cheferna i insatsområdet.

Jag är full av beundran för det sätt som FS 21 löser sin uppgift.

Generalmajor Berndt Grundevik                                                           Arméinspektör/Armétaktisk chef

Officiell blogg

Detta är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten som modereras av anställda ur FS 34.

1 kommentar

 • FS 21- Ett stabilt förband | Armébloggen 2 september 2011 15:30

  [...] Läs hela inlägget på Afghanistanbloggen. [...]

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *