Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

SAE ISAF MEDEVAC – 4 månader i insatsområdet

afghanistanstyrkan

Dörrskyttar på jobbet, fotograf Serg Anna Norén, Försvarsmakten, Combat Camera

Det är nu, på några dagar när, fyra månader sedan vi anlände till Camp Marmal. Det har varit en tid som varit mycket intensiv och lärorik. I vissa stunder givetvis inte helt friktionsfri och fylld av frustration men i många stunder fylld av stor glädje och framåtanda. Jag är mycket stolt över de resultat vårt förband åstadkommit så här långt med de resurser vi förfogar över. Det ligger mycket hårt arbete och i många fall stora personliga uppoffringar som grund till att vi står där vi står.

Vi har passerat ett antal milstolpar under tiden här i insatsområdet. Några exempel på milstolpar, av vilka många varit av karaktären ”första”,  har varit ankomsten till operationsområdet, den tunga materielens (inklusive helikopterskroven) ankomst, första flygningen, första beredskapsdagen, första uppdraget, första personalbytet, första helikopterservicen och inflyttning i egen förläggning.

Andra milstolpar vi passerat är av mer abstrakt natur och man märker ibland först i efterhand att vi passerat dem. Jag finner till exempel att vi nu kommit in i en ny fas när det gäller mognad i våra rutiner vilket för med sig en ny nivå av trygghet inom förbandet i alla dess funktioner och därmed ett bättre stridsvärde samt bättre beredskap att möta friktioner och utmaningar. 

Självklart sitter vi inte nöjda och strävar aktivt efter att inte hamna i något slags idyll. När det gäller deployering, materiel och infrastruktur är inte alla bitar på plats ännu och en del av de erfarenheter vi gjort kräver förändringar och justeringar. Vidare sker träning och utveckling för att utöka våra förmågor, vilket ni kan läsa om i FVI inlägg den 23/6 nedan.

Vi har för en tid sedan passerat en mycket frustrerande period då vi inte kunde leverera den effekt vi önskar. Denna uppförsbacke föranleddes av en kombination av planerade flygunderhållsåtgärder, sjukdom, reservdelsbrist och otjänligt flygväder. Liknande händelser kommer att inträffa igen. Vi har dock dragit många lärdomar vilket gör att vi står bättre rustade att möta situationen då den uppstår nästa gång.

Vi är inne i den varma perioden. Just idag strax under 40 grader celsius, vilket känns uppfriskande svalt. I övrigt har de senaste veckorna dock stabilt legat väl över 40-graderstrecket, vilket är en utmaning såväl personellt som prestandamässigt.

Föregående vecka har bestått av beredskap för och utförande av MEDEVAC-uppdrag. Denna gång en Afghansk soldat som transporterades från basen i Khillegay hit till fätsjukhuset på Camp Marmal. Vi har genomfört ”ommöblering” och ”storstädning” i hangaren och förberett för iordningsställande av nya arbetsutrymmen för flygunderhålls-personalen, vilket är ett tydligt behov av såväl värme- som bullerskäl. Två pass flygträning, fortsatt repetition av soldatfärdigheter (denna gång sjukvård/första hjälpen) och generatorbyten på helikoptrarna har också hunnits med utöver ”rutin-verksamheten”. Sist men inte minst genomfördes också midsommarfirande tillsammans med NSE:t. Mer om detta finns att läsa i ett tidigare inlägg nedan.

/Magnus Carlsson, C SAE ISAF MEDEVAC

Officiell blogg

Detta är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten som modereras av anställda ur FS 34.

3 kommentarer

  • Leif 28 juni 2011 02:24

    Deployering är nog en försvenskning av engelskans "Deployment" som kan översättas med driftsättning, gruppering eller komma på plats.

  • Calle 27 juni 2011 22:33

    Förklara ordet "deployering" - för det går då inte att hitta i någon svensk ordbok.

  • L 27 juni 2011 11:13

    Läcker bild! Imponerad av ert arbete och det är jättekul när ni berättar mer om vad det är ni gör.

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *