27
Mar

Sommaren närmar sig i torpedbåtsfart

Anmäl Av:
i Okategoriserade

Besättningen på T121 Spica förbereder sig på allehanda sätt. Det handlar inte bara om att förbereda fartyget och se till att alla tekniska system fungerar som de skall och att säkerhetsutrustningen är kontrollerad och godkänd. Fartyget har fått all den service som krävs, en ny EPIRB är monterad och MOB-ljusen är färska. Livflottarna är godkända för ytterligare ett år. Hur kan det förresten komma sig att samma flottar, om de används av Flottan, kan godkännas för två år (RMS-F: ” … kan serviceintervall för livflottar utökas till 24 månader…) medan om de används på ett civilt fartyg som T121 Spica kan de bara godkännas för ett år i taget? Korkat! Nåväl, vi har inget annat val än att rätta oss efter Transportstyrelsens krav även om det svider i plånboken. Även besättningen måste gnuggas i fartygskännedom, sjömanskap, säkerhet ombord, värdskap för våra passagerare m.m. För att de erfarna skall uppdatera sina kunskaper och de nya besättningsmedlemmarna skall få en stabil grund att stå på genomfördes en teoretisk kurs 26/3. P1360607 liten

En praktisk del genomförs 26/4. Denna praktik kommer att handla om allt från brandövningar, kasttågskastning, räddning av överbordgången till start och inkoppling av elverk och första hjälpen. De som tidigare genomfört HLR-D kurs skall repetera denna och flera skall utbildas. För att på bästa sätt ta hand om våra gäster kommer besättningen att gnuggas i konsten att guida ombord och på Gålöbasen, att servera vid middagar (flunka) och att lägga stor vikt vid ”puts och studs”

Förberedande examen blir vid provturen 1 maj och det stora testet kommer 17 maj då T121 Spica går till Stockholm och Vasamuseet. Vill du åka med bokar du biljett via event@t121spica.se. Flera sjöturer, priser m.m. hittar du på www.t121spica.se .

Från vår T-bas vid Vasamuseet erbjuder T121 Spica kortare sjöturer i Stockholms innersta skärgård. Kombinera gärna med middag ombord eller nöj er med bara middagen.

De som är intresserade av en lite längre resa vänder sig till R142 Ystad.

15
Mar

Arbetsdag i Paradiset (Gålöbasen)

Anmäl Av:
i Okategoriserade

En intensiv lördag den 15 mars 2014 är till ända. Gålöbasen fick sig en omgång som heter duga. Uppslutningen för att skapa ordning och reda var mycket stor. C Gålö hann inte ens dricka sitt morgonkaffe innan T56:orna varskodde att nu sätter vi igång med att rycka upp torra björnlokor. Egyptens gräshoppor kunde inte ha jobbat snabbare och stora gräsplanen kan framåt våren hållas ren från björnlokor med hjälp av gräsklippare. För att förhindra ytterligare spridning av ogräset behövs tät och kontinuerlig bekämpning men rekommenderad mekanisk bekämpning kan inte åstadkommas med rimliga arbetsinsatser. Det krävs kemisk bekämpning. Vi har att välja på en insats med bekämpningsmedel eller att leva med dessa giftiga växter och se på hur de sprider sig över hela Gålö och Oxnö. En eller ett par rejäla insatser med ogräsgift gör att vi inom en nära framtid kan njuta av en vacker gräsplan i stället för en ogenomtränglig djungel av ett ogräs som inte hör hemma i den nordiska floran. Detta, om något, är en åtgärd för att vårda vår miljö! Än en gång; All heder åt T56:orna för deras arbete i dag.

Rensning av torra björnlokor 2Uteplatsen framför platsen där officersvillan en gång stod kan nu skönjas. Målet är att återställa denna plats till vad den en gång var komplett med murad grill och trädgårdsmöbler och omgärdad av en välansad syrenberså. Tänk er att efter ett svalkande glas med saft (!?) gå ut på en välansad gräsplan för ett flottiljmästerskap i krocket.

Våren närmar sig i torpedbåtsfart och för att kunna sjösätta T26 arbetades det intensivt med hjulaxlarna till den nya slipvagnen. För den oinvigde ser dessa hjulaxlar ut att bestå av enbart rost men T26:orna verkar ha studerat på Hogwarts School för att lära sig trolla fram nya axlar av ett till synes hopplöst fall.

Förrådslängans och diverse containrars alla dörrar stod på vid gavel och det sorterades bland allt användbart och ”bra att ha”.

Nu ser vi ljuset i tunneln när det gäller att få in värdefulla maskiner, som hittills stått utomhus, under tak. Kommande arbetsdag 29/3 har vi tillgång till ett av garagen i brandboden och kan erbjuda en bättre förvaringsmiljö för känsliga motorer.

En container för metallskrot har börjat fyllas. Det är intressant att se hur mycket onödigt vi sparat på under åren och som nu förpassas till återvinning. Med adress till alla besättningar kan jag meddela att containern ännu inte är full.

Som C Gålö gläds jag ända in i hjärtat av att se med vilken entusiasm alla griper sig an arbetet med att se till att Gålöbasen och flottiljens fartyg blir en än bättre prydnad för det örlogsmarina kulturarvet än vad vi hittills åstadkommit. Även om dessa tidigare insatser inte heller går av för hackor.

Keep up the good work!

C Gålö

01
Mar

Stor arbetsinsats på Gålöbasen

Anmäl Av:
i Okategoriserade

Våren har kommit till republiken Gålö! Lördagen 1/3 gjordes stora och berömvärda insatser för att få Gålöbasen till den prydliga hemvist för Havets Flygande Brigad och de större vinthundarna den en gång var. Veteranflottiljen kämpar för att bevara fartyg och materiel men det har hittills varit svårt att härbärgera alla prylar annat än i det ”blå garaget”. Dessutom har det varit lite si och så med att göra sig av med skräp och skrot. Dagen välkomnade en stor kader av arbetsvilliga och uppsnyggningen har nu tagit fart. Tyvärr saknas arbetskraft ur flera av besättningarna och till dessa finns bara ett budskap:  Förlita er inte på att någon annan tar hand om ert skräp och skrot. Nåväl. Alla ni som i dag jobbade hårt förtjänar allt beröm. Slipplan börjar se prydlig ut. En hel del tung materiel har inrymts i brandboden.

Skrot har samlats i en särskild hög för sig f.v.b. skrotnicke.

Till skrotnicke

Tre GT1 (gasturbiner, huvudmaskiner till Spica och Ystad) har flyttats från Akuten till brandboden för att ge plats att renovera Isotta Fraschini Mtb-motorer. Denna flyttoperation förtjänar egentligen ett eget kapitel men jag nöjer mig med att nämna alla dessa raska ynglingar som manövrerade pallgrodor med stor skicklighet och inte minst ”Muppen” som visade hur en frontlastare skall manövreras. N

GT1 till brandboden AGT1 till brandboden BNu är städningen och röjningen inte slut. För att citera Sir Winston Churchill: ”Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.”

Upphittad jättepinneNästa arbetsdag räknar jag med att se representanter från de föreningar som inte hade möjlighet att ställa upp i dag finns på plats villiga att dra sitt strå till stacken. Unus pro omnibus, omnes pro uno måste gälla om vi skall kunna öppna Gålöbasen för allmänheten. Ja, Amf 1 har ställt sig positiva till att vi öppnar för allmänheten några dagar under sommaren. Detta besked fick Veteranflottiljen under senaste mötet i Gålörådet. Nu måste vi förvalta detta och visa en representativ fartygsbas, denna bas som, tillsammans med fartygen, av Statens Maritima Museer klassats som varande av nationellt kulturhistoriskt värde. Med allas goda vilja och blickarna lyfta över eget fartygs reling är jag helt säker på att vi till sommaren med stolthet kan välkomna besökare från när och fjärran. Att vi med stolthet visar upp vad vi åstadkommit med ideellt arbete. Att vi rekryterar nya både unga och gamla, kvinnor och män, att bli en del av vår gemenskap. Att vi kommer in i kulturens finrum som fullvärdigt museum. Att vi finns med i turistbroschyrer som ett intressant besöksmål. Att ….. ja fyll i själva…

GMY

Lennart T

C Gålö

22
Jan

Veteranflottiljens fartyg R142 Ystad besöker Karlskrona

Anmäl Av:
i Okategoriserade

Rubrikbild

ÅK MED ROBOTBÅTEN YSTAD STOCKHOLM (GÅLÖ) – KARLSKRONA TUR O RETUR I JUNI 2014! Under resans gång gör vi ett antal stopp längs kusten och då har du möjlighet att åka med  250 ton fartyg med 3 gasturbiner om närmare 13000 hk i 40 knop!!!

2013-09-27ÅK MED ROBOTBÅTEN YSTAD STOCKHOLM (GÅLÖ) – KARLSKRONA TUR O RETUR I JUNI 2014! Under resans gång gör vi ett antal stopp längs kusten och då har du möjlighet att åka med  250 ton fartyg med 3 gasturbiner om närmare 13000 hk i 40 knop!!!

Syftet med resan är dels att skapa möjlighet till en långresa för våra medlemmar, dels att bidra till att förgylla festligheterna kring invigningen och dels att göra reklam för Veteranflottiljen och det blivande örlogsmarina museet på Gålö och, förstås, Föreningen Svenska Robotbåtar.

Som väl alla vet vid det här laget, så är det mycket en fråga om pengar för att kunna genomföra denna resa. Finansieringen sker genom att sälja passagerarbiljetter för så stor del av resan som möjligt. I i ett tidigare inlägg berättade bloggredaktören om en dröm där det kom ett telefonsamtal från Berga-trakten: ”Kom hit så bjuder vi på full tank”. Det blev ingen sanndröm då. Men vem vet, drömmar kan slå in även om det tar sin lilla tid. Och tänk, kanske kommer också beskedet ”Förtöj trädet för bunkring” på fredag em. 6 juni.

Rutten till Karlskrona är tänkt att gå Gålö-Oxelösund-Västervik-Oskarshamn-Kalmar-Karlskrona, och omvänt för rutten till Stockholm (där möjligheten att gå till Vasamuseet istället för Gålö undersöks). Tanken är att vi ska kunna ta ombord respektive sätta iland passagerare i de olika hamnar som vi besöker och gärna få en liten stund för “allmänhetens visning” av Ystad likaså.

R142 Ystad går till Karlskrona helgen 31 maj – 1 juni, och till Stockholm helgen 7 – 8 juni.

En preliminär tidplan ser ut så här:

31/5 LK Gålö 9.00, Ank Oxelösund 12.00. LK Oxelösund 14.00, Ank Västervik 18.00

1/6 LK Västervik 9.00, Ank Oskarshamn 11.00. LK Oskarshamn 13.00, Ank Kalmar 15.00. LK Kalmar 16.00, Ank Karlskrona 19.00

7/6 LK Karlskrona 11.00, Ank Kalmar 14.00. LK Kalmar 16.00, Ank Oskarshamn 18.00

8/6 LK Oskarshamn 09.00, Ank Västervik 11.00. LK Västervik 13.00, Ank Oxelösund 15.00. LK Oxelösund 16.00, Ank Gålö 19.00

Robotbåtarna utgjorde kärnan i det svenska sjöförsvaret under 1980-talet. R142 Ystad var en av de sista rustade robotbåtarna och avrustades för gott, trodde man, 2005. Nu ägs R142 Ystad av Statens Maritima Museer (SMM) och drivs av den ideella Föreningen Svenska Robotbåtar (FSvR). Föreningens syfte är att bevara fartyget i originalskick och i full drift samt sprida kunskap om fartygstypens roll i det svenska försvaret under mer än 30 år.

Den 6 juni 2014 öppnar Marinmuseum i Karlskrona en ny utställning med fokus på 80-talets kalla krig. Där erbjuds bl.a. en unik närkontakt med riktiga ubåtar i en helt ny dimension. Då R142 Ystad är byggd i Karlskrona och i högsta grad var aktiv i Kungl. Flottan under det kalla kriget, samt att hennes systerfartyg R136 Västervik ligger förtöjd vid Marinmuseum i Karlskrona, kommer Veteranflottiljens fartyg R142 Ystad att genomföra denna örlogsmarint historiska resa.

För att erbjuda en oförglömlig upplevelse och samtidigt visa vad försvarsanslaget en gång finansierat erbjuds allmänheten att åka med.

Först till kvarn gäller. Boka biljett redan nu. Lättare måltid ombord ingår. Tiderna är preliminära och vi reserverar oss för ändringar på grund av väderförhållanden och om fartyget inte når utsatt passagerarantal för respektive resa.

Bokningar gör du på Föreningen Svenska Robotbåtars hemsida där du även hittar priser. Klicka på ”Åk med R142”.

Vi ses ombord i sommar!

29
Nov

En träbåt hos Veteranflottiljen…!

Anmäl Av:
i Okategoriserade

Rubriken borde mera korrekt vara “Ytterligare en träbåt hos Veteranflottiljen…” Vi skall inte glömma vår minsvepare M20. Nåväl, M/Y Triton är ytterligare en juvel i kronan.

Föreningen Tritons Vänner berättar:

Triton2Inom Veteranflottiljen finns sedan hösten 2009 en mahognyracer vid namn Triton. Vad har den för koppling till Veteranflottiljen kan man undra?

M/Y Triton (motor yacht) byggdes ca 1950 på Neglingevarvet i Saltsjöbaden. Ingenjör Carl Hardeberg bad sin vän mariningenjör Curt Borgenstam att bygga en snabb motorbåt som Carl kund använda som transport mellan Dalaröbryggan i Saltsjöbaden, Sandhamn, Strandvägen där han bodde permanent samt hans landställe i Östergötlands skärgård.

Eftersom Borgenstam även konstruerade motortorpedbåtarnas T42-serie, blev M/Y Triton ett testfartyg för T42-seriens skrovform, framför allt i fören, vilken man tydligt kan se.

I november 2009 köpte 10 privatpersoner M/Y Triton och bildade Föreningen M/Y Tritons Vänner för att vårda båten inför framtiden, med dess intressanta koppling till mtb-vapnet.

För första gången sedan Föreningen M/Y Tritons Vänner köpte M/Y Triton har hon under 2013 sjösatts. Det skedde på Gålöbasen den 29 augusti. Historiskt! För att fira sjösättningen samlades delägarna för en sillunch ombord Triton under föreningsdagen En Dag I Paradiset.

Under sensommaren och hösten genomfördes ett antal provturer på Hårsfjärden och Mysingen. Vi ser mycket fram emot sommaren 2014…!

24
Nov

Veteranflottiljen tar vintervila

Anmäl Av:
i Fartyg/båt, Flottan, Karlskrona, Marinen/sjö, Stockholm, Veteran

Tisdagen den 19 november togs T38 upp på slipen i Mtb-hallen. Årets torrsättning har blivit något försenad på grund av att västra bron till Lindholmen sedan en tid tillbaka varit avstängd för fordonstrafik. Detta har inneburit att T38 tvingats förhala till fastlandssidan och åter för att kunna utföra vissa arbeten inför torrsättning. Men nu är T38 äntligen inne i stugvärmen och vinterns underhållsarbeten kan påbörjas.

T38_torrsättn_131119 Lars PeterssonFoto: Lars Petersson

Fortverket fortsätter att renovera Mtb-hallen. Just nu pågar bland annat arbete med att återskapa den camouflagemålning på utsidan som hallen en gång fick när den byggdes 1942. Ett trevligt projekt, tycker Tb-grupp Syd/T38.

Mtbhallen_131121Vi som huserar på Gålöbasen, vid Kungl. Flottans födelsepalts Hårsfjärden, ser med avund på den fina vinterförvaring som T38 bestås med.

På Gålö jobbades denna helg hårt med att täcka Mtb med presenningar. Förhoppningsvis skonas vi från storm och snö denna vinter så att dessa täckningar överlever till dess det är dags för sjösättning våren 2014. T121 Spica har förberetts för vinterdvala genom att alla vattenfyllda system antingen tömts, fyllts med sprit eller glykol. R142 Ystad låg i dag öde men samlar kraft för en avslutande Luciakörning 14/12.

Veteranflottiljens samarbetsforum Gålörådet har haft årets sista sammanträde. I rådet deltar, förutom Veteranflottiljen, Gålöbasens Båtklubb (GBBK), FortV, Amf 1, SMM och Haninge kommun. Marinbasen har varit, och kommer alltid att vara, välkomna men av olika skäl har deltagandet legat på en mycket låg nivå. Glädjande nog har MarinB hört av sig och förklarat att de framgent gärna följer utvecklingen inom Veteranflottiljen och på Gålöbasen. Vi välkomnar MarinB och kommer att hålla er informerade. Mötet 13/11 med Gålörådet var, vill jag påstå, ett av de mera konstruktiva som genomförts. FortV representant antecknar behov av åtgärder så att pennan glöder, Amf 1 ställer sig positiva till att öppna Gålöbasen för allmänheten vid EDIP 2014 och ser heller inga problem med att upplåta f.d. fotbollsplanen för parkering och pir 3 för förtöjning av Mtb och besökande fartyg. Notera lördagen 6 september i era kalendrar för 2014 års högtid EDIP.

Nu gäller det för oss veteraner att hålla området i ett presentabelt skick. Några individer, oklart vilka, har uppenbarligen lässvårigheter. Ett antal soptunnor är utplacerade med en tydlig uppmaning att när tunnan är full ta med soporna till närmaste miljöstation. Skylten med denna uppmaning är i mitt tycke tydlig men lik förbaskat finns det några som bara ställer sopsäckar vid sidan av tunnan då den är full. S K Ä M S !!

FortV har presenterat ett förslag till nytt 3-årigt arrendeavtal som innebär att Veteranflottiljen disponerar ytterligare markyta och även f.d. brandboden som kallförråd. Genom tillmötesgående från FortV och MarinB har vi redan innan nytt avtal tecknats kunnat använda den del av brandboden som utgörs av ett skärmtak. Mycket värdefullt då vi kunnat ställa en hel del materiel under tak och på så sätt även snyggat upp på Gålöbasen. Nu återstår att rätta några detaljer i avtalet och från vår sida vill vi även ta upp en diskussion om årsavgiften. Veteranflottiljen erhåller inget som helst ekonomiskt stöd från vare sig museivärlden, försvarsmakten eller staten i övrigt och heller inte från kommunen. Vi lever på medlemsavgifter och gåvor från enskilda. När detta förhållande kommer på tal i olika sammanhang möts vi av förvånade blickar då många tar det för givet att försvarsmakten tillhandahåller drivmedel och låter oss disponera Gålöbasen utan kostnad. Jag passar på att rikta en uppmaning till alla läsare av denna blogg; Bli medlem och stöd en kulturhistorisk gärning. Gå in på www.veteranflottiljen.se och lös medlemsavgift. Avgiften gäller för 12 månader från betalningsdatum.

Nu ser vi fram mot traditionsenlig träff med glögg och pepparkakor på T121 Spica lördagen 7/12 kl 13.00. Välkomna ombord. Innan vi går hem för välförtjänt ledighet över jul- och nyårshelgerna serverar R142 Ystad julbord 14/12 kl. 17.30. Till julbordet, som kostar 250:- pp krävs föranmälan.

Årsavslut med bloggandet blir någon gång före jul.

GMY

 

09
Nov

Smått och blandat

Anmäl Av:
i Okategoriserade

Veteranflottiljen lever i högönsklig välmåga. Inläggen på denna blogg anses av flera vara bara dagboksanteckningar och mellan raderna förstår jag att det önskas lite mera debattliknande inlägg. Jag håller med om detta och kastar ut några brandfacklor invävt i texten. Först lite dagbok;

Nostalgiafton, denna underbara tillställning där ung som gammal, män och kvinnor, medlemmar i Veteranflottiljen samlas för trivsam samvaro och väldigt mycket ”minns du…” Ett drygt trettiotal veteraner samlades på M/S Segelkronan för BiO kl 18.00, extra föreningsmöte kl. 18.30 följt av middag MT (Med Tillbehör). F.f.g. fanns inget blad med snapsvisetext på borden men efter alla år behövdes det inte. Alla sjöng (?) med i ”Fjärden”, ”Röda havet” och njöt av Erons framförande av ”Garellivisan”. Vår ordförande berättade med inlevelse om äventyret med T26 besök i Åbo. Det skulle ta en kvart men var inte slut efter 40 minuter. Vad gjorde väl det. En spännande berättelse framförd med inlevelse kan vara hur länge som helst.

Dagen till ära fanns ett tidskriftsbord med republikens (Republiken Gålö alltså) sporadiskt utkommande Gålö Glimtar och även några årgångar av ”The Gaaloe Cry”. Alla dessa alster fick en strykande åtgång så ytterligare exemplar kommer att letas fram ur Gålös riksarkiv. The Gaaloe Cry, eller Gålötjutet, minns säkert med förtjusning av de som var med då det begav sig. Nog vore det en höjdare att återskapa Gålötjutet. Numera har vi inga kadetter och beväringar att sätta i arbete så grånande veteraner måste väckas till liv. Och hållas vid liv. Vem tar ett tag i taljan?

Jag nämnde Nostalgiafton. Denna tillställning har genomförts i SOSS lokaler sedan tidernas begynnelse. Numera huserar SOSS ombord M/S Segelkronan sedan förvisningen från Långa Raden. Finns det ingen känsla för kulturarv inom ”kulturen”? SOSS bildades år 1849 och firade sitt 150 års- jubileum i Stockholms stadshus september 1999. Nog finns det betydligt yngre sällskap där lokaler tillhandahålls av ”det allmänna” till en överkomlig kostnad. Jag minns med glädje då vi träffades på Långa Raden där utrymmet medgav mingel och att alla hade möjlighet att växla några ord med alla. I ett tidigare blogginlägg berättade jag om en dröm att C 4.Sjöstriflj ringde och erbjöd bunker. Vad glad jag skulle bli om kulturministern och försvarsministern ringde och sa att det var ett stort misstag att kasta ut SOSS från Långa Raden och självfallet skall sällskapet få motsvarande lokaler till en symbolisk kostnad. F-n tro’t.

Statens Maritima Museer (SMM) har i beslut 997-2011-52 Gålöbasens kulturhistoriska värde och förslag på framtida förvaltning av 2012-02-16 visat på betydelsen av det arbete Veteranflottiljen utför. Har vi fått någon reaktion från ”kulturen” eller Haninge kommun? Inte ett ljud. Muskö/Hårsfjärden i nuvarande Haninge kommun är Kungl. Flottans födelseplats. Varför är inte 7 juni allmän flaggdag då det är denna dag de av Gustav Eriksson Vasa inköpta Lybska skeppen inlöpte i Slätbaken för att senare sätta kurs mot Aelsnsap (Älvsnabben).

Vi skall naturligtvis hedra våra veteraner som kämpat i allehanda oroshärdar. Honnör! Respekt och vördnad för alla de som stupat i kamp för att skydda Sveriges 2700 km långa kust i likhet med alla de som offrat sitt liv i Flygvapnet. Minnesstenen på Märsgarn i all ära men många, många flera har offrat sig i fredens tjänst. Jag efterlyser respekt för alla örlogssjömän som stupat och stöd till de veteraner som vårdar Sveriges örlogsmarina kulturarv.

Jag ser fram mot den, förhoppningsvis i nära framtid kommande, dag då Gålöbasen fått status av örlogsmarint kulturcentrum med stöd av Försvarsmakten, Haninge kommun, Statens Maritima Museer m.fl.

GMY

26
Okt

Hösten har inträffat i Republiken Gålö

Anmäl Av:
i Fartyg/båt, Marinen/sjö, Stockholm, Veteran

Lördagen 26/10 markerar höstens inträde. Motortorpedbåtarna körde sin avslutningskörning för att sedan dras upp på slipplan. T26 inviger sin nya slipvagn även om hjulställen inte har hunnit renoveras. Vi får hoppas att rosten håller ihop hjulställen över vintern. Motorer konserveras. Torrlufstslangar dras i T121 Spica. R142 Ystad genomförde årets sista körning i ett, trots allt, hyfsat väder. Passagerarna var mycket nöjda och kände sig säkert lika uppåt som den kvinna som efter en EDIP-tur fällde en kommentar som inte kan återges här. Kommentaren kan förstås läsas på R142 Ystad hemsida (sista raden).

Veteranflottiljen har begåvats med efterlängtat förrådsutrymme i form av skärmtaket vid f.d. brandstationen. Utrymmet är mycket efterlängtat och behövligt och har inretts med lagerhyllor. Pallställningar väntar på att resas. En hel del pryttlar har ändå redan ställts under tak. M/Y Triton står i ett av facken. I ett annat står sex st. MTU gasturbiner som skänkts till T121 Spica av motorklubben ”Junkyard 52”. En av dessa turbiner kommer att bli en uppvisningsturbin och köras under EDIP 2014. Bara det är skäl nog att besöka Gålö i september 2014.

Snöslungan, som gjorde så god tjänst förra vintern, vill inte fungera. Nu kommer denna maskin att få en välbehövlig service av en av T121 Spica Vänners tusenkonstnärer så räkna med snöfria pirar även kommande vinter. Pir 1 & 2 alltså. Men om MarinB hör av sig så kan vi säkert komma överens om ett byte av tjänster så att även pir 3 hålls snöfri.

Åter till behovet av förråd. Veteranflottiljen har för flera år sedan hemställt om utökat arrende där f.d. brandstationen, ”Intensiven” och förrådet på berget (By 054 på FortV-språk) skall ingå förutom markområden. FortV är som alltid positiva men väntar sedan länge på Amf1 skriftliga samråd, vilket krävs för ett nytt arrendeavtal. Muntligt samråd finns men det verkar vara ett gigantiskt hinder att ta sig över för ett skriftligt. Hur svårt kan det vara? Veteranflottiljen kan stå till tjänst med papper, skrivare och penna om det behövs. Låt oss ta emot ett skriftligt samråd vid kommande möte med Gålörådet 13/11 så att det avtal som FortV då för med sig kan undertecknas. Återigen, hur svårt kan det vara. Tyvärr utnyttjas några utrymmen i olika byggnader för privat bruk. Om ni som läser denna blogg känner er träffade så se då för f… till att tömma dessa utrymmen.

Jättebjörnlokor, detta gissel, breder ut sig på Gålö. Veteranflottiljen och Gålöbasens Båtklubb kämpar för att begränsa spridningen men vi känner oss lite som Don Quijote i sin strid mot väderkvarnar. Haninge kommuns utlovade insats har uteblivit i år. Snart återstår bara att begjuta plantorna med lämpliga kemikalier. Jag behöver inga kommentarer om negativ miljöpåverkan. Men ställ några liter bekämpningsmedel mot att vackra grönområden förstörs av jättebjörnloka. Växtligheten återhämtar sig efter besprutning men björnlokorna dödar den för alltid.

Nåväl, låt oss lyfta blicken. Låt oss se ett i en nära framtid etablerat Örlogsmarint Kulturcentrum på Gålöbasen. Den enda fartygsbas från VK II och det kalla kriget som fortfarande finns kvar. Kungl. Flottans födelseplats är Hårsfjärden. Må så vara att de trettio Lübska skeppen sökte sin första svenska hamn i Slätbaken men de var på väg till Älvsnabbenbassängen, en del av det då svenska territoriet. Så, kära läsare, Haningepolitiker, Maritima museer, marinjärer och allmänhet, slut upp och stöd Veteranflottiljen i strävan att skapa ett Örlogsmarint Kulturcentrum på Gålöbasen!

GMY

//Lennart

12
Okt

Det är mycket nu…

Anmäl Av:
i Okategoriserade

Även en bloggare tar en paus emellanåt. Att ensam hålla bloggen up-to-date är inte alltid görbart. Ett vanligt arbete för att ge mat på bordet tar sin lilla tid. Att efter bästa förmåga hålla fanan högt som ”C Gålö” tar det mesta av fritiden. Det av fritiden som blir över läggs på styrelsearbete i Veteranflottiljen och Föreningen T121 Spica Vänner. Det är bara att konstatera att det finns plats för flera frivilliga krafter för att skapa ett örlogsmarint kulturcentrum på Gålöbasen. Välkomna att delta!!

Det har hänt en hel del sedan senaste inlägg. T121 Spica har haft glädjen att välkomna vpl-besättningen 1973 från HMS Castor som ville återuppleva hur det kändes att leva ombord för 40 år sedan genom att fira MUCK-jubileum exakt 40 år, 7/9, sedan den ”riktiga” MUCK. Jag hade inte själv möjlighet att delta i festligheterna men att döma av alla positiva omdömen jag fått mig till livs var det ett lyckat jubileum. Att se distingerade gentlemän iklädda blåkragar och kommenderas till eldrond och rengöringsuppställning med ett brett leende gläder ett veteranhjärta. Dessa 73:or fick inta middag MT (med tillbehör) i gunrummet, något de inte hade förmånen att njuta 1973. Middagen avnjöts med massor av ”minns du…?”, och en och annan snaps vilken intogs under traditionell sång.

T121 Spica har haft glädjen att välkomna besättningen 68/69 och nu senast 73:orna ombord. Fartyget är öppet för att välkomna alla besättningar från första till sista att minnas den underbara tid vi upplevt ombord. Samla gänget och boka en helg där du kan slagga i din gamla binge efter att han avnjutit en god middag!

Det händer en hel del på Gålö. Veteranflottiljen disponerar nu f.d. brandstationen där vi kan förvara det mesta av alla prylar som nu står här och där. Det börjar bli riktigt prydligt på vår kära torpedbåtsbas. Nästa steg är att skapa en utställningshall som ett första steg till att skapa det örlogsmarina kulturcentrum vi eftersträvar.

Nu känner vi alla att hösten närmar sig. Nu gäller det att preparera fartygen för vintern. Mtb skall upp på slipplan. Spica och Ystad tömmer sina färskvatten- och kylsystem på vatten och går i vinteride. När våra fartyg gått i vintervila fortsätter arbetet på basen.

Följ utvecklingen på www.veteranflottiljen.se . Bli medlem i Veteranflottiljen. Hjälp till att bevara vårt marina arv. Kungl. Flottans födelseplats är Hårsfjärden!

16
Sep

En Dag I Paradiset 14/9 2013

Anmäl Av:
i Säkerhetspolitik, Skydd, Stockholm, Stridsbåt, Veteran

Årets EDIP genomfördes i sedvanligt vackert väder. Fem f.d. örlogsfartyg korsade Mysingens vatten med saligt leende besättningar, veteraner och deras gäster ombord.

Flaggan i topp

Kl. 09.30 GMT (Gålö Mean Time) var det dags för den traditionella flagghissningen. Två uniformerade sjövärnsaspiranter genomförde en prydlig trepunktshissning av den flagga som Veteranflottiljen fått av Nationaldagskommittén. Då vi i år hade besök från det Maritima Museet i Åbo, Forum Marinum, hissades även Finlands vita flagga med blåa korset på under rå på Gålöbasens signalmast. Som sig bör ackompanjerades flagghissningen av paradmarsch. Ceremonin avslutades med att republikens (Republiken Gålö alltså) nationalhymn framfördes med hjälp av CD-spelare av ”Isotta Singers” under ledning av Egon Kjerrman.

Ett arrangemang av den storlek som EDIP blivit kräver långa och noggranna förberedelser. I år, liksom förra året, leddes arbetet av ”EDIP-Amiralen” med assistans av ”Vice EDIP-Amiralen” En stor kader av veteraner högg i för kung och fostervatten och såg till att arrangörskedjan inte hade några svaga länkar. Inpassering med notering av namn, parkering, biljettförsäljning, kaffe och bullar, souvenirer, varm korv gjorde våra nöjda besökare än nöjdare.

Torg-nyståndet

Köerna till biljettdiskarna ringlade långa ty det är ju själva grundidén med EDIP, att åka med så många av flottiljens fartyg som möjligt. I väntan på sjöturen kunde SSRS räddningsbåt besökas och flera passade på att stöda SSRS i deras viktiga värv. Hungriga och törstiga passade på att inhandla grillad korv och läsk från Sjövärnskårens gatukök. Många passade på att bättra på sin örlogsmarina allmänbildning genom att köpa böcker på temat. Även våra profilprodukter hade en strykande åtgång.

Under senare delen av eftermiddagen arrangerades ett seminarium på temat ”Så byggde vi Forum Marinum”. Veteranflottiljen presenterade sin vision för ett Örlogsmarint Centrum på Gålö och Forum Marinum presenterade i sin tur hur de lyckades. Det var mycket intressant att konstatera att Veteranflottiljens vision stämmer mycket väl överens med hur Forum Marinum har arbetat och fortsätter att arbeta. Nu återstår att se om vår hemmakommun är lika positivt inställd som Åbo, om svenska företag är lika positivt inställda som de finska, om den svenska ”kulturen” står på vår sida på samma sätt som den finska står upp för Forum Marinum, om Veteranflottiljen kommer att behandlas lika positivt av svenska försvarsmakten som Forum Marinum behandlas av den finska. Den viktigaste förutsättningen för att skapa Gålö Örlogsmarina Centrum är förstås att Veteranflottiljens medlemmar ställer upp och arbetar för detta vårt gemensamma mål. Forum Marinum har redan nu visat att de tror på att vår vision blir till verklighet genom att överlämna en sköld med inskriptionen ”Örlogsmarint Centrum Gålö”.

Nu gäller det för Veteranflottiljen, Haninge kommun, Försvarsmakten, svensk industri, ”kulturen” m.fl. att se till att vi inte med skammens rodnad på kinderna tvingas att lämna tillbaka denna sköld med orden: ”Ledsen, det blev inget”.

Vapensköld FM

Det är tyvärr lite tråkigt att konstatera att av inbjudna till seminariet långt ifrån alla var representerade.

Nåväl. Även denna fantastiska dag led mot sitt slut. ”Amiralen” och hans vice tog tillsammans med veteraner från fartygen ett tag i taljan och röjde däcken. Lite jobb återstår till kommande vecka men det är sådant som vi tar tag i med ett leende på läpparna styrkta av alla uppskattande ord vi fick oss till livs av alla över 300 besökare.

Vi ser med tillförsikt fram mot nästa år och alla därefter kommande dagar i paradiset. Några datum är ännu inte fastställda med reservera för säkerhets skull både första och andra lördagen i september för att uppleva samma euforiska känsla de kommande åren som vi alla känt sistlidna lördag 2013.