12
Jun

Stockholms örlogsdagar 22-23 augusti 2015

Anmäl Av:
i Okategoriserade

Jag försöker i detta inlägg hålla en ton som anstår denna blogg, även om det är svårt.

Vi konstaterar att av 12 anmälda fartyg till Stockholms örlogsdagar tillhör sju Veteranflottiljen. Kungl. Flottan ställer upp med 3 (TRE!) Detta trots att de finansieras av skattemedel! Veteranflottiljen finansierar sin verksamhet helt ideellt och bemannar fartygen med frivilliga entusiaster!

Veteranflottiljen kränger ut o in på sig själv för att kunna visa upp det örlogsmarina kulturarvet. Vad gör Försvarsmakten? Jo, Kungl. Flottan deltar med ynka tre fartyg. Av de dryga 40 miljarder som försvarsmakten disponerar borde någon promille kunna avdelas för att visa upp vad skattebetalarna finansierar för att skydda vår sjöfart och ”hålla gränsen”, för att citera en tidigare statsminister.

Visst, det kan finnas för mig okända skäl att Kungl. Flottan inte kan avdela flera fartyg än tre. Veteranflottiljen fyller mer än gärna dessa luckor. Vi har god kunskap både om gårdagens och dagens flotta. Vi kräver ingen ersättning men en gest i form av ett antal kubikmeter dieselbrännolja och flygbensin är vårt deltagande värt

Jag dristar mig att uttrycka en djup besvikelse och ilska över den totala brist på känsla och respekt för det örlogsmarina kulturarvet som Kungl. Flottan uppvisar. Svagt och ynkligt är snälla ord i sammanhanget!

Med anledning av den uppfattning jag givit uttryck för ovan väljer jag att här publicera både namn och e-postadress. Jag är helt säker på att alla Veteranflottiljens medlemmar delar min uppfattning

GMY

Lennart Törnberg, info@t121spica.se

13
Maj

Sjösättningsslipen repareras

Anmäl Av:
i Okategoriserade

Vid upptagning av Mtb hösten 2014 havererade slipen i Norra hamnen på Gålöbasen. Vid inspektion av dykare konstaterades att det trävirke som bär upp slipen lossnat och låg som ett plockepinn under slipbanorna. Det som hänt var att de franska skruvar och band som höll virket på plats rostat bort och då stöttningen lossnat böjdes ena slipbanan. Fortifikationsverket har nu beställt insatser för att till att börja med ”nödreparera” slipen för att möjliggöra sjösättning av Mtb. Vi har gott hopp om att reparationen lyckas. Den böjda slipbanan har lyfts och pallats upp så att de båda banorna är parallella både i höjd och sida. Både entreprenören Dyk & Marin AB och Veteranflottiljen röknar med att slipen är up and running under kommande vecka så att sjösättning kan ske veckoslutet 23-24 maj.

A

B

15
Mar

Försvarsmakten stöder Veteranflottiljen

Anmäl Av:
i Okategoriserade

Fordonsparken på Gålöbasen har utökats med en Terrängkranbil 202. Detta är ett välkommet tillskott bl.a. för att kunna sjösätta och torrsätta Mtb. Nog för att kranen har en rejäl lyftkapacitet men vi kommer inte att kunna hantera Mtb à la fritidsbåt men med kranens mycket kraftiga vinsch kommer det att gå lekande lätt att köra vagnarna upp ur och ner i det våta elementet. image3B
Ännu fattas en liten detalj. Nämligen att FortV sätter till alla klutar för att reparera och senare renovera slipbanorna. Eller riva och bygga nytt. Förhoppningsvis kommer slipbanorna att ”nödrepareras” så att kranbilen får sitt elddop vid sjösättning i början av maj. Vi ser sedan fram mot att Norra hamnen blir en byggarbetsplats när FortV river den slitna slipen och bygger nytt under sommaren.

10
Jan

EDIP – En Dag I Paradiset

Anmäl Av:
i Okategoriserade

Traditionsenligt arrangerar Veteranflottiljen EDIP (En Dag I Paradiset) på Gålöbasen i september. I år går evenemanget av stapeln lördagen 12 september. Vi välkomnar Veteranflottiljens medlemmar och även intresserade ur den breda allmänheten att uppleva torpedbåtsliv under en dag då solen alltid skiner. Inträdesavgiften är 300:- för icke medlemmar och 200:- för Veteranflottiljens medlemmar. I denna avgift ingår en kortare sjötur med passagerarfartygen T121 Spica eller R142 Ystad. Vi hoppas att minsveparen M20 kan delta och även hon tar passagerare. Motortorpedbåtarna T26, T 46 och T56 kommer att korsa Mysingen i full fart. Vedettbåten Sprängaren visas vid kaj. Radiomuseet är bemannat och fyller etern med långa ock korta. Motorer, gasturbiner, torpeder m.m. visas. Bildutställningar. I läshörnan finns intressant litteratur att bläddra i. Souvenirer och profilprodukter finns att köpa. Veterangrillen i samarbete med Vegabaren serverar korv och hamburgare. Kaffe/The och fikabröd finns som vanligt i Södra hamnen.

Biljetter kommer att kunna köpas via Veteranflottiljens hemsida www.veteranflottiljen.se. Väljer du att köpa biljett vid grinden, vänligen betala med jämna pengar.

I en del meddelanden har jag gått ut med fel datum för EDIP (En Dag I Paradiset) 2015. Rätt datum är LÖRDAGEN 12 SEPTEMBER 2015 och inget annat. Notera detta i era kalendrar!

Välkomna till ännu ett fantastiskt EDIP

GMY

07
Dec

Motorer i reserv äntligen under tak

Anmäl Av:
i Okategoriserade

Efter en dags hårt arbete står nu de Isottor, Packardmotorer, ZF-växlar m.m. som tidigare stod i ”blå garaget” nu i bruna garaget. D.v.s. före detta brandboden. GT1:or och GT5:or i reserv finns även de i bruna garaget. Det gick åt både muskelkraft, hjullastarkraft och pallgrodor. Sannolikt också ett eller annat ord som inte lämpar sig i tryck.A B C

23
Nov

Ljus och värme på Gålöbasen

Anmäl Av:
i Okategoriserade

Våra vänner FortV har nu sett till att vi har bra värme i Akuten genom att ha monterat in en luftvärmepump. Nu slipper vi kräma på med 2kW-värmefläktar för att öka från strax över noll till dräglig temperatur under arbetsdagar. Brandboden och de båda garagen har fått ny elinstallation och lysrörsbelysning. Siste men inte minst finns nu eluttag på Pentagonplanen vilket gör det möjligt att ansluta ”Rymdcontainern” för att ge vår miniutställning och läshörna rätt luftfuktighet och plusgrader.
Dessa insatser är till stor hjälp när vi bygger vidare mot ett Örlogsmarint kulturcentrum på Gålöbasen. Ett stort tack till FortV!

Belysning i brandboden

Belysning i brandboden

Elskåp på Pentagonplanen

Elskåp på Pentagonplanen

Nu blir der varmt och gott i Akuten

Nu blir det varmt och gott i Akuten

08
Nov

Hösten Gör sitt intrång

Anmäl Av:
i Okategoriserade

Republiken Gålö har ingen egen meterologitjänst utan måste förlita sig på grannlandets Sveriges SMHI. Lördagen 8/11 levererade dock hyfsat väder även om det var kallt. Regnet som enligt SMHI skulle komma under eftermiddagen började redan vid 11-tiden (GMT = Gålö Mean Time). Vi har överseende med denna miss i tidsangivelsen då monarkin Sverige och Republiken Gålö ligger i samma tidszon. Trots väderbetingelserna arbetades det hårt på Gålö. T121 Spica förbereddes för vintersömn genom att alla vattenfyllda system tömdes och vattnet ersattes med sprit. Inte drickbar sådan. Torrluftaggregaten sattes i drift. Livflottarna togs iland för service och förtöjningarna tredubblades.

Småtrollen (Mtb) fick sitt på det torra. Tyvärr fick T26 traditionella avslutningsresa Gålö – Stabbo – Utö – Gålö ställas in p.g.a. en flödande förgasare vilket var en stor besvikelse. Nåväl, denna trilskande förgasare är fixad till kommande Mtb-säsong 2015 och då gäller ”upp på steget”.2

Gålöbasens brandbod har uppmärksammats i ett inventeringsprogram och blev i dag föremål för fotografering och dokumentering. Inte så konstigt egentligen då Gålöbasen med Veteranflottiljens verksamhet av Statens Maritima Museer klassats som varande av nationellt kulturhistoriskt intresse.

Nu avvaktar vi vinterns inträde och verksamheten går ner på lågvarv. Till kommande vår och Mtb/Tb-säsong välkomnar vi alla med ett militärhistoriskt och/eller teknikhistoriskt intresse att bli medlemmar i Veteranflottiljen och få del av den kamratskap som genomsyrar vårt arbete med att skapa ett örlogsmarint kulturcentrum på Gålö.

GMY

Lennart Bloggare

18
Okt

Höst och vinter är inte Mtb_/Tb-säsong

Anmäl Av:
i Okategoriserade

Hösten gör sitt intrång och vintern står för dörren. T38 har tagits in i stugvärmen med god assistans av marinbasens ekipageavdelning. Med intill visshet gränsande sannolikhet hämtar nu T38:ans besättning andan efter en intensiv Mtb-säsong och kryddar sin julesnaps med malört att avnjutas som traditionen bjuder. Huvuddelen av Veteranflottiljen i ”den sautans depôten i Stockholm”, snarare Gålö, ligger fortfarande i det våta elementet. Först i början av november torrsätts våra tre Mtb. Törs vi hoppas på assistans från marinbasen även vid denna torrsättning? Vi får väl se. Det gläder oss i alla fall att marinen genom marinbasen visar sitt intresse för Veteranflottiljen och vår verksamhet. Låt oss hoppas på samma fina stöd från MarinB som vi får från FortV när det gäller att driva verksamheten på f.d. Gålöbasen. En verksamhet som av Statens Maritima Museer klassats att vara av nationellt kulturhistoriskt intresse. Nåväl. Våra fartyg mår bra även om det finns en och annan skavank som behöver åtgärdas. Den största skavanken är att det är ganska tomt i bränsletankarna. Någon som har några kubikmeter dieselbrännolja och/eller flygbensin över?

Som ni kunnat läsa på Facebook pågår inspektion av pirar och kajer på Gålö. Lite förvånande befinner sig dessa i hyfsat bra skick men det behövs insatser för att de skall överleva ytterligare några decennier och helst ännu längre. ”Nationellt kulturhistoriskt intresse” borde väcka till insikt om betydelsen av några satsade kronor. Sett i perspektivet av ”kulturens” budgetar borde det finnas gott om utrymme.

Vintern närmar sig fortare än vi önskar. På Gålö måste de motorer och andra känsliga apparater komma under tak. Brandbodens garage kommer att fyllas med IF 185, Packardmotorer, ZF-växlar, GT1:or och GT5:or.

Vi är i stort behov av ytterligare förråd och byggnader för att vårda det marinhistoriska arvet. En utställningslokal med mötes- och samlingsrum står på önskelistan. Gräsplanen i Södra hamnen är på god väg att bli en museipark med grillplatser och bord. Ett störande inslag för detta är den gamla ångfärjan Mälaren III som med tillstånd av försvarsmakten ställts upp på Gålö. Visserligen skulle detta vrak vara bortforslat redan 31 augusti i år men ännu har inget hänt.

Nu tar vi oss an höstens och vinterns utmaningar att få våra fartyg sjövärdiga till säsongen 2015 och vi välkomnar alla intresserade att bli en del av kamratskapet i Veteranflottiljen och bevarandet av det örlogsmarina kulturarvet.

GMY

Höst och vinter är ingen Mtb-/Tb-säsong

T38 torrsätts