Författararkiv: stabsamband

17
Jun

Frivilligstöd under SYNTES 15

Anmäl Av:
i AK 4, AK 5, Frivilligorganisation, GMU, GUF, Helikopter, Hemvärnet, Läkare, Ledarskap, Ledning och logistik, Ledningsofficer, Militärhögskolan Karlberg, Militärregion Mitt, Officersutbildning, Övning, Pansarterrängbil 203, Personlig utrustning, Rekryt, Säkerhetspolitik, Samarbete, Samband, Sjuksköterska, Sjukvård, Sjukvårdare, Soldat, Specialistofficersutbildning, Stridsledning, Underhåll, Utbildning, Yrkesofficer

Det är fortfarande omväxlande väderförhållanden. Ena dagen ligger solen starkt på den sörmländska kusten, andra dagen är klimatet betydligt kyligare. Mitt under denna period hade kadetterna från officersprogrammet vid Karlberg sin slutövning. Slutövningen är det sista som återstår innan deras … Continue reading

24
Jun

SYNTES13 – Slutövning för Kadetter

Anmäl Av:
i Bevakning, Förevisning, Göteborg, Helikopter, Hemvärnet, Svävare, Territorialskydd, Transport, Uppvisning

Den 14-18 juni ryckte jag in för att assistera kadetterna som sambandsoperatör under deras slutövning SYNTES13. En hel del resurser hade satts in från Hemvärnets sida; från fältkök, hemvärnssjukvårdare och kvartermästare till stabsassistenter och sambandsoperatörer samt utlåning av materiel. Totalt … Continue reading