17
Jun

Frivilligstöd under SYNTES 15

Anmäl Av:
i AK 4, AK 5, Frivilligorganisation, GMU, GUF, Helikopter, Hemvärnet, Läkare, Ledarskap, Ledning och logistik, Ledningsofficer, Militärhögskolan Karlberg, Militärregion Mitt, Officersutbildning, Övning, Pansarterrängbil 203, Personlig utrustning, Rekryt, Säkerhetspolitik, Samarbete, Samband, Sjuksköterska, Sjukvård, Sjukvårdare, Soldat, Specialistofficersutbildning, Stridsledning, Underhåll, Utbildning, Yrkesofficer

Det är fortfarande omväxlande väderförhållanden. Ena dagen ligger solen starkt på den sörmländska kusten, andra dagen är klimatet betydligt kyligare. Mitt under denna period hade kadetterna från officersprogrammet vid Karlberg sin slutövning. Slutövningen är det sista som återstår innan deras examen.

Skyddsvaktstjänst

Skyddsvaktstjänst under övningen av Södermanlands Hemvärnsbataljon.

Hemvärnet med frivilliga försvarsorganisationer bidrog med transport-, underhålls-, sjukvårds-, lednings- och logistikstöd under övningen som bedrevs i Nyköping den 11-16 juni. Även insatspluton med skyddsvaktsuppgifter, en flyggrupp samt en båtpluton deltog under övningen från Hemvärnet.

Sisu-vagnar användes som grupp- och ledningsfordon.

Pansarterrängbil 203 användes som grupptransport- och ledningsfordon.

Frivilliga försvarsorganisationer som finns representerade under övningen är Svenska Lottakåren (fältkok och stabsassistenter), Frivilliga Radioorganisationen (signalister), Försvarsutbildarna (sjukvårdare), Frivilliga flygkåren (flygförare) samt Sjövärnskåren (båtbesättning).

Lägesorientering hos VB

Lägesorientering hos vakthavande befäl

Kadetterna med inriktning av marin, luft och mark deltog i olika spår under övningen, som bedrevs inom kompanis ram som en försvarsgemensam övning mellan vapengrenarna. Tillsammans skulle man lösa en rad olika uppgifter i närområdet, samt öva befälsföring. Inom respektive vapengren har kadetterna gått olika spår, exempelvis markstrid, samband, logistik och ledning, och hade därmed en funktion att prövas under övningen.

För att öva befälsföring deltog rekryter som genomför förberedande officerskurs, där man skall få kännedom om specialistofficers och taktiskt officers inriktningar. Rekryterna fick möjlighet att öva under dessa förhållanden samt en fördjupad kunskap om officersutbildningen och vilka typer av övningar som de kan tänkas möta i framtiden.

Fältkockarna tillreder maten som skall utspisas till lunch

Fältkockarna tillreder maten som skall utspisas till lunch

Fyra hundra har serverats mat
Åtta fältkockar ryckte in några dagar innan övningen för att upprätta koket, som bland annat bestod av koklastbil 30 och en koktraktorkärra 112. Fältkockarna delades in i två lag och en kokgruppchef tillsattes över koket. Koket var gemensamt för mark och luftenheter medan marina stridskrafter hade eget kök ombord på skolfartygen.

Med en genomtänkt meny och smakfullt tillagad mat utspisades cirka fyra hundra personer över tid under fältmässiga förhållanden. Personalen var handplockad från flera förband runt om i landet och det som är gemensamt för personalen är att alla gått förplägnadsutbildning.

Faltkokpers syntes

Frukost, lunch, middag och kvällsmål – ibland även dessert till middagen – bjöds kadetter, rekryter samt stödpersonal från Hemvärnet på under veckan strax innan Midsommar.

– Koket övar alltid skarpt, och det kräver att man inte är rädd för att ta i, säger serg. Elisabeth Kustberg, som är kokgruppchef under övningen, och fortsätter: ”Som fältkock är det alltid skarpt läge. Allt vi gör är på riktigt. Och det är ett oerhört tufft jobb. Tro inget annat. När alla andra fortfarande sover, smyger vi ut ur tältet, ut i den kyliga morgonluften.”

Stabsexpedition samt sambandsplatsen

Stabsexpedition samt sambandsplatsen

Ledningsstöd i kompanistaben
Strax innan flyg- och markstaberna upprättades ryckte stabsassistenter och signalister in, med en omfattande erfarenhet från olika typer av stabsverksamhet. Både från sin placering i Hemvärnet men också annan stabsverksamhet i försvaret. Tillsammans med kadetterna skapades en struktur över flödet av inkommande och utgående meddelande, expeditionshantering. Rutiner inom stabsflödet skärptes och ökade i takt med att kadetterna övade under tid för att få in en vana att öva i stabsmiljö.

Kadett Erik berömmer Hemvärnet för sina kunskaper

Kadett Erik berömmer Hemvärnet för sina kunskaper

Kadett Erik Storckenfeldt, sambandschef samt vakthavande befäl under övningen
– Samarbetet med Hemvärnet och frivilliga försvarsorganisationer har funkat kanon under övningen. Från mitt perspektiv har jag särskilt uppskattat den genuina viljan att lösa problem som vi har stött på under övningen. Genom uppfinningsrikedom och ödmjukhet har det mesta löst utan friktioner.

Fk. Christer Wiklund signalerar via Rakel Ra1444.

Fk. Christer Wiklund signalerar via Rakel Ra1444.

Sambandsmedel som nyttjades under övningen var bland annat Radio 180 med Radiolänk som användes som stridsledningsnät. En erfarenhet som välkomnades av sambandspersonalen från Hemvärnet.

– Det är väldigt intressant att få insikt i andra sambandssystem som vi annars inte har tillgång till i våra hemvärnsförband, säger Fk. Christer Wiklund, som annars är stab- och sambandsgruppchef i Hemvärnet, och fortsätter: ”Det är också roligt att öva i ett större sammanhang. Där man övar olika funktioner och vapengrenar tillsammans med varandra. Övningen för oss är också en möjlighet att öva under längre tid.”

Sjukvårdare deltog under övningen med sjukvårdsberedskap.

Sjukvårdare deltog under övningen med sjukvårdsberedskap.


Sjukvårdare hade beredskap under övningen
Två stycken sjukvårdare tillsammans med en sjuksköterska och en läkare bemannade sjukvårdsresursen under övningen. Man hade antagit sjukvårdsberedskap för både övningsmässig verksamhet men också även skarp sjukvårdstjänst. Stukade fötter, förkylningar samt feber förekom vilket sjukvårdare underlättade hanteringen av dessa incidenter.

Tillsammans med all personal bildades en stab- och trosstropp med kokgrupp, transportgrupp, sjukvårdsgrupp och en stabs- och sambandsgrupp. Utöver det fanns också skyddsvakter, flygförare samt båtförare på plats från Hemvärnet.

09
Maj

Jenna – Från försvarsungdom till Hemvärnet

Anmäl Av:
i Okategoriserade

10944835_712174555547994_84489695_o
Berätta lite om dig själv, vad du hållit på med och vad du har för sysselsättning?
Mitt namn är Jenna. 25 år och kommer från Skåne. Civilt arbetar jag som socialsekreterare där jag främst arbetar med ungdomar som befinner sig i riskzon för narkotikamissbruk.

Ungdom i Försvarsutbildarna? Berätta mer! Vad fick ni göra?
Jag gick med i Försvarsutbildarna när jag var 16 år vilket var ganska sent. Anledningen till att jag gick med var intresset av Försvarsmakten. Jag har alltid varit en person som sökt utmaningar och äventyr. Jag trodde att Försvarsmakten kunde ge mig det. När vi träffades i Försvarsutbildarna ungdom fick vi lära oss grundläggande saker inom samband, karttjänst och förläggning. Jag gick min första kurs i Falsterbo 2007 som var en grundkurs.
Efter avslutad grundkurs fick man sitt märke med en pinne på. Den var jag väldigt stolt över. 2008 växlade jag spår helt och gick med i Svenska lottakåren där jag senare utbildade mig till stabsassisten och vidare till stabsgruppchef. Under min högskoleutbildning på socionomprogrammet började jag bli intresserad av personalfrågor och ville gärna väva in detta intresse i mitt engagemang i Försvarsmakten. Jag skrev min kandidatuppsats om ”Svenska veteraners upplevelser efter internationell tjänstgöring ”. Intresset för dessa personalfrågor blev starkare och jag började gå kurser inom personaltjänst för att lära mig mera.
Sedan 2013 är jag personalbefäl i en hemvärnsbataljon.

Vad var höjdpunkterna i Försvarsutbildarna?
kamratskapen, personlig utveckling

Vad fick dig att teckna avtal med Hemvärnet?
Jag kände att jag ville vara med och bidra med min kunskap till samhället om det skulle behövas. Även den gemenskap som skapas på hemvärnsbataljonen.

Varför valde du att genomföra GMU, när du genomfört GU-F tidigare och redan har befattning i Hemvärnet?
Dels för att testa mina egna gränser. Håller jag måttet för att vara soldat. Samtidigt som jag tycker det är väldigt roligt att lära mig nya saker. Utmana mig själv. Personlig utveckling och äventyr.

Hur känns det idag, mitt under din pågående GMU?
Min väg har aldrig varit spikrak på gmun. Det har funnits stunder då det varit väldigt jobbigt och jag har ställt mig frågan varför jag gör det här. Och alltid kommer jag tillbaka till samma svar: Utmaning, personlig utveckling och gemenskapen. De stunder som vi arbetar under pressande förhållande, stärker mig, stärker plutonen.
Just nu genomför vi fältvecka vi ska ha examination av projekte Försvara. Vilket innebär att vi ska lära oss och kunna försvara vår förläggning i fält.

Har du några planer för framtiden inom det militära?
Efter avslutad GMU ska jag tillbaka till min hemvärnsbataljon. Min dröm framöver är att kunna kombinera ett administrativt arbete med ett mer aktivt arbete inom försvaret.

Hur ser din sommar ut i uniform?
Efter MUCK i juni ska jag ta lite ledigt för att sedan gå kurs i augusti inom min befattning i Hemvärnet.

27
Apr

Hemkommen från CJSE15

Anmäl Av:
i Okategoriserade

CJSE15
Det börjar bli rutin nu att delta i den internationella övningen Combined Joint Staff Exercise. Under varje övning som varit har jag haft olika befattningar, vilket har varit otroligt lärorikt och givit perspektiv på dels övningen men också erfarenheten man får ta del av under en tiodagars övning.

I år deltog jag dock inte på PRE-TRAINING som man tidigare annars har gjort, jag fick inledningsvis en tjänst som tekniker (first line) men eftersom man omarbetat metoden i systemen och ändrat rutinerna från tidigare övningar, vilket gjorde att övningen fungerade otroligt bra, så samverkade jag om med min chef om att få byta befattning. Så efter ett par dagar som tekniker så var det bara att växla om till STEX-tjänst (stabsexpedition). Och det handlar ibland om att ta på sig och skapa arbetsuppgifter för att fördela ansvaret under en övning på ett sunt sätt. Är det högre tryck på vissa funktioner, så kan funktioner som inte har lika högt tryck avlasta de som ligger under press. Det tycker jag absolut att vi lyckades med, och resultatet blev att vi sysselsättningen förändrades för vår del! Riktigt kul!

Ordergenomgång under övningen med deltagare från BFOR

Ordergenomgång under övningen med deltagare från BFOR

Vi är väldigt många som har sin härkomst i frivilliga försvarsorganisationer. Närmare 80 personer. Underättelseassistenter, stabsassistenter, fordonsförare, kommendantur REAL LIFE SUPPORT, tekniker, skyddsvakter från Hemvärnet. Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för stödja övningen och få hjulet att spinna på till stöd för dom som tränas. Det är en fantastisk resurs, och att det finns så många som kan vara lediga från sin ordinarie arbete under tre veckor för att tjänstgöra under övningar som CJSE.

Men vi lär oss minst lika mycket själva, och kontaktnätet både mellan oss frivilliga men också mot officerare är av ytterst vikt för att få en rättvis bild av den största delen av Försvaret – Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna, som under de senaste åren har genomgått kraftiga förändringar och gått från rena mobiliseringsförband till krigsförband. Därför är det viktigt med kontaktytan mellan de olika förbanden i totalförsvaret. Jag har själv verkat som military advisor, underättelseassistent, tekniker och stabsassistent. Även om jag har en helt annan befattning i mitt krigsförband så innebär det dock en stor förståelse för andra soldaters befattningar och tjänster. Vi sitter liksom i samma båt, och det är enbart tillsammans man kan uppnå ett resultat.

Några av oss frivilliga under en avtackning i slutet av övningen

Några av oss frivilliga under en avtackning i slutet av övningen

26
Apr

Henrik – från Signalungdom till stabssignalist

Anmäl Av:
i Okategoriserade

Henrik
Berätta lite om dig själv, vad du hållt på med och vad du har för sysselsättning?
Jag heter Henrik och är 20 år gammal. Jag kommer från Malmö och började som ungdom när jag var 15 år gammal. I samband med det sökte jag och gick ungdomskurser som Frivilliga Radioorganisationen erbjöd. När jag var 18 år gick jag Grundläggande Soldatutbildning för Frivilliga och utbildade mig sedan till kompanistabssignalist under samma sommar. Just nu är jag på sista veckan på GMU och till hösten ska jag plugga till civilingenjör i electroteknik.

Ungdom i Signalungdom Berätta mer! Vad fick ni göra?
Förutom att lära sig om det militära livet och karriärvalet så var det mycket intressant med teknik, som exempelvis radioapparater och annan sambandsutrustning – både hur system används och fungerar. Utöver det har jag fått göra saker som man annars inte brukar få göra i det civila livet – exempelvis tolka bakom bandvagn, åka hög linbana men framför allt få resa över hela Sverige och få träffa massor av nya vänner. Många av dessa har jag fortfarande kontakt med idag.

Vad var höjdpunkterna i Signalungdom?
Att gå kurs och uppleva nya saker tillsammans med både gamla och nya vänner.

Vad fick dig att teckna avtal i hemvärnet?
Efter att ha varit med som Signalungdom sedan jag var 15 år kändes det självklart att teckna avtal och utbilda mig vidare till signalist i Hemvärnet. Frivilliga Radioorganisationen har ju huvudmannaskapet för samband och ledning inom Hemvärnet och det blir en naturlig övergång när man har åldern inne.
Har du några planer för framtiden inom det militära?
Jag har en ambition att utbilda mig till att bli stab- och sambandsgruppchef nu efter jag genomfört GMU.

Hur ser din sommar ut i uniform?
Jag har sökt ett par kurser som går i sommar via Frivilliga Radioorganisationen, som en del av utvecklingen till att bli gruppchef inom stab och samband.

25
Apr

Nya kurser för signalungdom i sommar!

Anmäl Av:
i Okategoriserade

ag signalaungdom 4
Nu är våren här och lagom inför valborg vill jag passa på att slå ett slag för våra sommarkurser i Signalungdom!

En av våra nya kurser heter Ledningssystem Ungdom och riktar sig till ungdomar mellan 15 och 20 år som vill lära sig mer om teknik och som vill prova på det militära livet.

Känner du att detta stämmer in på dig så Sök, Sök, Sök! Sista ansökningsdag är 10 maj!

Vad, när och hur?
Kursen kommer att hållas på Ledningsregementet i Enköping den 21-28 Juni. Du kommer lära dig hur man pratar i radio (signalering), grunder i hur radiosystem fungerar och hur dessa används i ett större system av televäxlar och datorer (Ledningssystem). Dagtid kommer klädseln vara militär i form av uniform m/90.

Materielen som används är lånad av försvarsmakten och du kommer bo på ett logement (gruppboende) inne på regementet tillsammans med de övriga kursdeltagarna. Kursen är gratis och du får resa, mat och boende betalt av FRO.

Jag skulle rekommendera alla som vill och har möjlighet att söka, detta är en unik chans att få ta del av en gemenskap som du sent kommer att glömma samt att lära dig saker som du har nytta av länge i livet!

Om du är intresserad och vill söka kursen så följ denna länk!

Gilla Signalungdom på Facebook!

Ag signalungdom 1

580507_476343002453445_107008447_n

15
Mar

Från socialsekreterare till GMU

Anmäl Av:
i Okategoriserade

Jag kommer återuppta bloggandet igen nu. Men innan första inlägget på länge vill jag tipsa om min fina vän och kollegas nya blogg, om vägen från socialsekreterare till att bli rekryt under GMU-inryck nu imorgon. Kan bli en spännande blogg. Att växla från kontorsarbete till fältliv och utbildning under militära former (med allt vad det innebär) ställer om livet snabbt och innebär en hel del utmaningar. Bloggerskan i fråga är helt rätt person för denna utmaning.

Följ henne på denna länk:
http://blogg.forsvarsmakten.se/jennaha/2015/03/15/the-day-before-d-day/

07
Sep

Sommarläger i Södermanland

Anmäl Av:
i Förevisning, Frivilligorganisation, Markfordon

Gokart ungdomar
Under en helg i augusti arrangerade FRO Signalungdom Södermanland ett sommarläger för ungdomar i länet. Helgen sammanträffade med HvSS ungdomstävling och fungerade därför som ett alternativ för de ungdomar från länet som inte tävlade.

Planeringen var att vandra fyra etapper på Sörmlandsleden, men på grund av vädrets tillstånd ändrades planerna, till närheten av Försvarsmaktens anläggning Fyrö. Där testade vi att bygga vindskydd, utbildning i terrängtjänst, åtgärder vid rast och vila samt förläggning med ensamma vargen. Under lördagen stridsleddes ungdomarna under en marsch som innehöll två stationer, en station för rast och vila med vindskydd samt matlagning och därefter en slutstation som innehöll ett överraskningsmoment.

Deltagarna var helt övertygade om att överraskningsmomentet innehöll någon form av teambuildning, vilket vi i och för sig ofta bedriver, men denna gång blev det något helt nytt. Eleverna fick ta på sig ögonbindlar innan de skulle göra gå in i minibussen, och fick lite förhandsdesinformation. Vi åkte runt i cirklar, backade vid en parkering, körde några extra korsningar, innan vi kom fram. Ungdomarna ombads att ta varandra i hand och följa ungdomsledaren för att påbörja momentet teambuildning. De lät sig fortfarande luras även efter vi gett order om att lätta på ögonbindeln. Det tar nästan en minut innan de inser vad överraskningsmomentet egentligen var, och som bilderna i reportaget avslöjar var det ”gokart”. Motorbanan ligger alldeles i närheten av den plats där vi vanligtvis bedriver ungdomsverksamhet.

Det gäller att ha en alternativ planering ifall vädret eller några andra omständigheter påverkar innehållet i kurserna. Risken för skador blir alldeles för stor när vädret påverkar underlaget vid vandring, och dessutom större risk att bli sjuk om det blir nederbörd. Utvärderingen från eleverna blev att kurserna verkligen har ökat i kvaliteten sedan besluten på ungdomsledarträffen i våras, samt att ungdomarna hade det rikligt kul under sommarlägret nu i augusti.

Vi testade under helgen även vårt nya sambandssystem som ungdomsledarna använder i anknytning till övningarna, vilket fungerade alldeles utmärkt inom rimligt avstånd kring våra anläggningar. Vi har under sommarens uppehåll varit och hämtat materiel till ungdomsverksamheten för att klara av de utbildningsbehov som finns, öka antalet elevplatser samt ge möjlighet till en bredare form av materielkännedom än tidigare.

Du kan också gilla sidan Frivilliga Radioorganisationen Södermanland via Facebook eller läsa mer om oss på vår regionala webbplats.

24
Jun

SYNTES13 – Slutövning för Kadetter

Anmäl Av:
i Bevakning, Förevisning, Göteborg, Helikopter, Hemvärnet, Svävare, Territorialskydd, Transport, Uppvisning

IMG_6869

Den 14-18 juni ryckte jag in för att assistera kadetterna som sambandsoperatör under deras slutövning SYNTES13. En hel del resurser hade satts in från Hemvärnets sida; från fältkök, hemvärnssjukvårdare och kvartermästare till stabsassistenter och sambandsoperatörer samt utlåning av materiel. Totalt bidrog Hemvärnet med 70 personer.

IMG_6923
IMG_6963
IMG_7530

IMG_7707

Det var de sistaårskadetterna från det operativa programmet på Militärhögskolan Karlberg som ryckte in för att genomföra sin slutövning. Väl planerade moment av olika grad blev samtliga kadetter utsatta för under en fyradygnsperiod med ett gemensamt slutmoment där en transport skulle säkras. Trafiken över sambandet var under långa stunder väl frekvent och det märktes att kadetterna hela tiden sökte alternativa lösningar både på plats och i staben vid de olika momenten.

Övningen är en del av det operativa programmet där kadetterna sätts på prov och baserades som en försvarsgemensam övning (JOINT EXERCISE) där armén, marinen och flygvapnet samverkade med varandra, för att kunna lösa uppgifter på ett effektivt sätt – med spaning, underrättelseinhämtning och strid. Marinens uppgift var bland annat att stoppa sjöröveri och smuggling, armén skulle bland annat stödja humanitära insatser medan flygvapnet stöttade med transporter av skadade etc. Alla hade en underrättelsefunktion.

Kadetterna hade sedan tidigare fått utbildning på SWEDINT vid Livgardet. Efter utbildningen blev man omplacerad till Nyköping för att avlösa ett tidigare förband på plats vid en internationell mission. Givetvis var scenariot även under denna övning i den fiktiva nationen Bogaland, i likhet med Viking, CJSE och Hemvärnets LTÖ.

Publicerat på forsvarsutbildarna.se

21
Jun

Ungdomsledarträff i Södermanland VT-2013

Anmäl Av:
i Frivilligorganisation

IMG_5060

Den 18-19 maj genomfördes en träff med 10 ungdomsledare i Frvilliga Radioorganisationen Södermanland. Man har under den senaste tiden lagt fokus på att rekrytera ungdomsledare och instruktörer till den nya omorganisationen av FRO Signalungdom Södermanland. Istället för att bedriva veckovisa aktiviteter går man över till månadsvisa helgövningar.

Vi har ungdomar i flera städer och istället för att skapa lokala ungdomsavdelningar kör vi ihop ungdomar i hela länet. Utsedda gruppchefer i varje stad har kontakt med ungdomarna lokalt och hjälper till under övningar och utbildningar. Vi har också direktrekryterat särskilda funktioner såsom fys-instruktör, säkerhetschef och kursadjutant.

aldre ungdomar

grilla

I helgen gick vi igenom det nya upplägget Signalungdom Södermanland 2.0 – månadsvisa övningar, nya befattningar i ungdomsverksamheten och fick även information från förbundsstyrelsen, uppdraget om ungdomsverksamhet, samt en del fokus på rekrytering och medlemsvård.

Mycket tid lades även under lördagskvällen på samkväm som för många rann ut till småtimmarna. Alkoholfritt arrangemang som blev väldigt trevligt med nya och gamla kontakter i Södermanland. Äldre ungdomar blev befordrade till gruppchefer och andra skickas på instruktörskurs i början av sommaren.

Vi börjar hösten med ett sommarläger, och därefter kör vi igång med helgövningar. Information skickas ut till samtliga ungdomar i Södermanland och vi finns även på facebook.com/signalungdomsodermanland.

Publicerad i FRO-Nytt Nr 2 juni 2013.

20
Jun

CJSE13 – en dynamisk övning

Anmäl Av:
i Bevakning, Frivilligorganisation, Hemvärnet, Press och media
RESPONS CELL EXCON GAMING HALL under CJSE13.

RESPONS CELL EXCON GAMING HALL under CJSE13.

Dagen var här, då Försvarsmaktens stora stabsövning inleddes. Känslorna var blandade, det var den första internationella övningen jag hade sökt till. Det var PRE-TRAINING och man visste inte riktigt vad man hade att förvänta sig. Det var folk från hela världen, allt från USA till Sydkorea. Mestadels svenskar. Allt var enligt internationell NATO-standard.

IMG_5760

PRE-TRAINING
Utbildningen under förövningen var i regel rätt bra. Det steg över mina förväntningar och förberedelserna inför CJSE13 var väl förberedda inför övningen 16-26 april. Mycket av utbildningen hölls av erfarna stabsassistenter från tidigare övningar.

Det krävs dock en hel del av en själv när man medverkar under dessa övningar. Man skall kunna uppträda professionellt med en bred allmänbildning, hantera stress och kunna lösa problem. Man skall kunna organisera och göra det enkelt för sig. Det kommer in hundratals meddelanden och man måste veta vad man måste prioritera. Man skall samtidigt ha goda arbetsrutiner för att kunna sortera meddelanden på ett effektivt sätt samt ha en god vana att hantera telefonsamtal och sköta växel vid stabsexpeditionen.
– Man fick verkligen testa sig själv och hur mogen man är för sina arbetsuppgifter. Hur beredd man är på att ta initiativet och bland annat vara chef, säger Cecilia Johansson, en av stabsassisterna, från FRO Skaraborg.

TYR

Simulation av karaktärer under CJSE13.

Simulation av karaktärer under CJSE13.

CJSE13 – FÖRSVARSGEMENSAM ÖVNING
Combined Joint Staff Exercise är en internationell och försvarsgemensam stabsövning där ledningsfunktionen hanterar flyg-, armé- och marina stridskrafter. Övningen är mångdimensionell med civila och militära aktörer och har över 1400 deltagare från hela världen.

Övningen baserades på fiktiva scenarion där flera länder är involverade och drabbade av djupa kriser. Det är mycket bakgrundsmaterial inför övningen och scenariot har ett inledande skript som under tiden påverkas av övningens b-styrka, EXCON GAMING. Det var också där jag tjänstgjorde, som stabsassistent på avdelningen PMESII (Political, Military, Economical, Social, Infrastructure, Information). Rörelsen i spelet har en stor roll och de olika rollerna vid EXCON GAME bidrar till en bred dynamik – med allt från civila aktörer såsom lokala aktörer, humanitära organisationer och internationella samfund till militära såsom vänliga och icke-vänliga förband av alla dess olika slag.

Man får inte heller glömma bort den sociala delen av övningen. Man fick kontakt med hundratals personer. Vissa man säkerligen träffar igen. Mässen var öppen varje kväll, och det fanns mycket tid emellanåt där man kunde träffas och samverka med varandra. Det märktes att flera hade träffats flera gånger tidigare, och andra var det för första gången. Stämningen överlag var måttligt trevlig.

Vi som arbetade som stabsassistenter fick ett fantastiskt stöd från övningspersonalen, som bland annat bestod av it och säkerhet, stabsassistentinstruktören Eva L., information management officer Anders S. och vår arbetsgivare Kerstin K. från Högkvarteret. Det är vi hjärtligt tacksamma för och hoppas även att andra frivilliga att söka till VIKING14 och andra internationella övningar.

Publicerad i tidningen Försvarsutbildaren Nr 3, 2013 samt FRO-Nytt Nr 2 juni 2013.