15
Mar

Från socialsekreterare till GMU

Anmäl Av:
i Okategoriserade

Jag kommer återuppta bloggandet igen nu. Men innan första inlägget på länge vill jag tipsa om min fina vän och kollegas nya blogg, om vägen från socialsekreterare till att bli rekryt under GMU-inryck nu imorgon. Kan bli en spännande blogg. Att växla från kontorsarbete till fältliv och utbildning under militära former (med allt vad det innebär) ställer om livet snabbt och innebär en hel del utmaningar. Bloggerskan i fråga är helt rätt person för denna utmaning.

Följ henne på denna länk:

http://blogg.forsvarsmakten.se/jennaha/2015/03/15/the-day-before-d-day/

07
Sep

Sommarläger i Södermanland

Anmäl Av:
i Förevisning, Frivilligorganisation, Markfordon

Gokart ungdomar
Under en helg i augusti arrangerade FRO Signalungdom Södermanland ett sommarläger för ungdomar i länet. Helgen sammanträffade med HvSS ungdomstävling och fungerade därför som ett alternativ för de ungdomar från länet som inte tävlade.

Planeringen var att vandra fyra etapper på Sörmlandsleden, men på grund av vädrets tillstånd ändrades planerna, till närheten av Försvarsmaktens anläggning Fyrö. Där testade vi att bygga vindskydd, utbildning i terrängtjänst, åtgärder vid rast och vila samt förläggning med ensamma vargen. Under lördagen stridsleddes ungdomarna under en marsch som innehöll två stationer, en station för rast och vila med vindskydd samt matlagning och därefter en slutstation som innehöll ett överraskningsmoment.

Deltagarna var helt övertygade om att överraskningsmomentet innehöll någon form av teambuildning, vilket vi i och för sig ofta bedriver, men denna gång blev det något helt nytt. Eleverna fick ta på sig ögonbindlar innan de skulle göra gå in i minibussen, och fick lite förhandsdesinformation. Vi åkte runt i cirklar, backade vid en parkering, körde några extra korsningar, innan vi kom fram. Ungdomarna ombads att ta varandra i hand och följa ungdomsledaren för att påbörja momentet teambuildning. De lät sig fortfarande luras även efter vi gett order om att lätta på ögonbindeln. Det tar nästan en minut innan de inser vad överraskningsmomentet egentligen var, och som bilderna i reportaget avslöjar var det ”gokart”. Motorbanan ligger alldeles i närheten av den plats där vi vanligtvis bedriver ungdomsverksamhet.

Det gäller att ha en alternativ planering ifall vädret eller några andra omständigheter påverkar innehållet i kurserna. Risken för skador blir alldeles för stor när vädret påverkar underlaget vid vandring, och dessutom större risk att bli sjuk om det blir nederbörd. Utvärderingen från eleverna blev att kurserna verkligen har ökat i kvaliteten sedan besluten på ungdomsledarträffen i våras, samt att ungdomarna hade det rikligt kul under sommarlägret nu i augusti.

Vi testade under helgen även vårt nya sambandssystem som ungdomsledarna använder i anknytning till övningarna, vilket fungerade alldeles utmärkt inom rimligt avstånd kring våra anläggningar. Vi har under sommarens uppehåll varit och hämtat materiel till ungdomsverksamheten för att klara av de utbildningsbehov som finns, öka antalet elevplatser samt ge möjlighet till en bredare form av materielkännedom än tidigare.

Du kan också gilla sidan Frivilliga Radioorganisationen Södermanland via Facebook eller läsa mer om oss på vår regionala webbplats.

24
Jun

SYNTES13 – Slutövning för Kadetter

Anmäl Av:
i Bevakning, Förevisning, Göteborg, Helikopter, Hemvärnet, Svävare, Territorialskydd, Transport, Uppvisning

IMG_6869

Den 14-18 juni ryckte jag in för att assistera kadetterna som sambandsoperatör under deras slutövning SYNTES13. En hel del resurser hade satts in från Hemvärnets sida; från fältkök, hemvärnssjukvårdare och kvartermästare till stabsassistenter och sambandsoperatörer samt utlåning av materiel. Totalt bidrog Hemvärnet med 70 personer.

IMG_6923
IMG_6963
IMG_7530

IMG_7707

Det var de sistaårskadetterna från det operativa programmet på Militärhögskolan Karlberg som ryckte in för att genomföra sin slutövning. Väl planerade moment av olika grad blev samtliga kadetter utsatta för under en fyradygnsperiod med ett gemensamt slutmoment där en transport skulle säkras. Trafiken över sambandet var under långa stunder väl frekvent och det märktes att kadetterna hela tiden sökte alternativa lösningar både på plats och i staben vid de olika momenten.

Övningen är en del av det operativa programmet där kadetterna sätts på prov och baserades som en försvarsgemensam övning (JOINT EXERCISE) där armén, marinen och flygvapnet samverkade med varandra, för att kunna lösa uppgifter på ett effektivt sätt – med spaning, underrättelseinhämtning och strid. Marinens uppgift var bland annat att stoppa sjöröveri och smuggling, armén skulle bland annat stödja humanitära insatser medan flygvapnet stöttade med transporter av skadade etc. Alla hade en underrättelsefunktion.

Kadetterna hade sedan tidigare fått utbildning på SWEDINT vid Livgardet. Efter utbildningen blev man omplacerad till Nyköping för att avlösa ett tidigare förband på plats vid en internationell mission. Givetvis var scenariot även under denna övning i den fiktiva nationen Bogaland, i likhet med Viking, CJSE och Hemvärnets LTÖ.

Publicerat på forsvarsutbildarna.se

21
Jun

Ungdomsledarträff i Södermanland VT-2013

Anmäl Av:
i Frivilligorganisation

IMG_5060

Den 18-19 maj genomfördes en träff med 10 ungdomsledare i Frvilliga Radioorganisationen Södermanland. Man har under den senaste tiden lagt fokus på att rekrytera ungdomsledare och instruktörer till den nya omorganisationen av FRO Signalungdom Södermanland. Istället för att bedriva veckovisa aktiviteter går man över till månadsvisa helgövningar.

Vi har ungdomar i flera städer och istället för att skapa lokala ungdomsavdelningar kör vi ihop ungdomar i hela länet. Utsedda gruppchefer i varje stad har kontakt med ungdomarna lokalt och hjälper till under övningar och utbildningar. Vi har också direktrekryterat särskilda funktioner såsom fys-instruktör, säkerhetschef och kursadjutant.

aldre ungdomar

grilla

I helgen gick vi igenom det nya upplägget Signalungdom Södermanland 2.0 – månadsvisa övningar, nya befattningar i ungdomsverksamheten och fick även information från förbundsstyrelsen, uppdraget om ungdomsverksamhet, samt en del fokus på rekrytering och medlemsvård.

Mycket tid lades även under lördagskvällen på samkväm som för många rann ut till småtimmarna. Alkoholfritt arrangemang som blev väldigt trevligt med nya och gamla kontakter i Södermanland. Äldre ungdomar blev befordrade till gruppchefer och andra skickas på instruktörskurs i början av sommaren.

Vi börjar hösten med ett sommarläger, och därefter kör vi igång med helgövningar. Information skickas ut till samtliga ungdomar i Södermanland och vi finns även på facebook.com/signalungdomsodermanland.

Publicerad i FRO-Nytt Nr 2 juni 2013.

20
Jun

CJSE13 – en dynamisk övning

Anmäl Av:
i Bevakning, Frivilligorganisation, Hemvärnet, Press och media
RESPONS CELL EXCON GAMING HALL under CJSE13.

RESPONS CELL EXCON GAMING HALL under CJSE13.

Dagen var här, då Försvarsmaktens stora stabsövning inleddes. Känslorna var blandade, det var den första internationella övningen jag hade sökt till. Det var PRE-TRAINING och man visste inte riktigt vad man hade att förvänta sig. Det var folk från hela världen, allt från USA till Sydkorea. Mestadels svenskar. Allt var enligt internationell NATO-standard.

IMG_5760

PRE-TRAINING
Utbildningen under förövningen var i regel rätt bra. Det steg över mina förväntningar och förberedelserna inför CJSE13 var väl förberedda inför övningen 16-26 april. Mycket av utbildningen hölls av erfarna stabsassistenter från tidigare övningar.

Det krävs dock en hel del av en själv när man medverkar under dessa övningar. Man skall kunna uppträda professionellt med en bred allmänbildning, hantera stress och kunna lösa problem. Man skall kunna organisera och göra det enkelt för sig. Det kommer in hundratals meddelanden och man måste veta vad man måste prioritera. Man skall samtidigt ha goda arbetsrutiner för att kunna sortera meddelanden på ett effektivt sätt samt ha en god vana att hantera telefonsamtal och sköta växel vid stabsexpeditionen.
– Man fick verkligen testa sig själv och hur mogen man är för sina arbetsuppgifter. Hur beredd man är på att ta initiativet och bland annat vara chef, säger Cecilia Johansson, en av stabsassisterna, från FRO Skaraborg.

TYR

Simulation av karaktärer under CJSE13.

Simulation av karaktärer under CJSE13.

CJSE13 – FÖRSVARSGEMENSAM ÖVNING
Combined Joint Staff Exercise är en internationell och försvarsgemensam stabsövning där ledningsfunktionen hanterar flyg-, armé- och marina stridskrafter. Övningen är mångdimensionell med civila och militära aktörer och har över 1400 deltagare från hela världen.

Övningen baserades på fiktiva scenarion där flera länder är involverade och drabbade av djupa kriser. Det är mycket bakgrundsmaterial inför övningen och scenariot har ett inledande skript som under tiden påverkas av övningens b-styrka, EXCON GAMING. Det var också där jag tjänstgjorde, som stabsassistent på avdelningen PMESII (Political, Military, Economical, Social, Infrastructure, Information). Rörelsen i spelet har en stor roll och de olika rollerna vid EXCON GAME bidrar till en bred dynamik – med allt från civila aktörer såsom lokala aktörer, humanitära organisationer och internationella samfund till militära såsom vänliga och icke-vänliga förband av alla dess olika slag.

Man får inte heller glömma bort den sociala delen av övningen. Man fick kontakt med hundratals personer. Vissa man säkerligen träffar igen. Mässen var öppen varje kväll, och det fanns mycket tid emellanåt där man kunde träffas och samverka med varandra. Det märktes att flera hade träffats flera gånger tidigare, och andra var det för första gången. Stämningen överlag var måttligt trevlig.

Vi som arbetade som stabsassistenter fick ett fantastiskt stöd från övningspersonalen, som bland annat bestod av it och säkerhet, stabsassistentinstruktören Eva L., information management officer Anders S. och vår arbetsgivare Kerstin K. från Högkvarteret. Det är vi hjärtligt tacksamma för och hoppas även att andra frivilliga att söka till VIKING14 och andra internationella övningar.

Publicerad i tidningen Försvarsutbildaren Nr 3, 2013 samt FRO-Nytt Nr 2 juni 2013.

24
Apr

130424: Dynamic Gaming under CJSE13

Anmäl Av:
i Press och media
BOGALAND och UNITED NATIONS.

BOGALAND och UNITED NATIONS.

Stabsövning. Vad innebär detta? Vad för uppgifter förväntas man att lösa och hantera? Vad kan jag få för uppgifter i min funktion i staben, på min nivå, bataljon, brigad eller försvarsgemensam?

Simulation av karaktärer under CJSE13.

Simulation av karaktärer under CJSE13.

OLIKA FUNKTIONER OLIKA HÄNDELSER
För att kunna övas i sin befattning krävs det en dynamik. Det är inte en plutonstridsövning där man skall skydda eller försvara ett objekt, utan hantera incidenter som utspelar sig på olika håll inom sitt uppdragsområde samt samverka med en rad olika aktörer – sina egna enheter, civila personer och aktörer eller internationella parter som Förenta Nationerna och ideella organisationer. Givetvis också bearbeta information och händelser från de stridande enheterna, exempelvis den utpekade fienden i området. Det krävs alltså en mångdimensionell övningsplattform för att man skall kunna få övas och prövas i detta sammanhang. Där har vi nu CJSE13 med deltagare från hela världen och väl renomerade representanter i de olika spelen.

INCIDENTER
Incidenter upptäckts och inspelas under hela övningen och allt handlar om hur man prioriterar och hanterar situationen. Det är oftast flera incidenter som ligger omlott av varandra och nya sätts ständigt in för att skapa dynamiken för Training Audience (TA). Man kan också anmärka att stresshanteringen är ett viktigt verktyg för att kunna hantera situationer rationellt och utifrån ett sunt konsekvens-perspektiv. Ledarskapet och organisationens effektivitet och allmän problemlösning har därför en central roll för en stab. Det krävs rutiner och funktioner som faktiskt fungerar när man för stunden blir prövad med en eller flera incidenter. Mellan funktionerna måste det också finnas kommunikation, och återspårbarhet för att kunna hantera och prioritera korrekt. Man måste också utvärdera sig själv och dom olika funktionerna för att alla skall kunna vara samsynkroniserade när man arbetar. Tillsammans kan man lösa problem, och det gäller även när det handlar om att kommunicera med civila eller externa aktörer som berörs i stabens uppdrag.

NU LITE MER FOKUS PÅ CJSE13
Under övningen arbetar flera personer med att skapa denna dynamik. Det handlar om Media Gaming Cell, Virtual Battle Space, Respons Cell som spelar bland annat egna enheter och även fiendens styrkor, Tyr-Operatörer och digitala kart- och ledningssystem som skall fungera på en internationell nivå.

Rekognisering under en helikoptertur som Training Audience begärt för att observera ett läger

Rekognisering under en helikoptertur som Training Audience begärt under CJSE12 för att observera ett läger.

VIRTUAL BATTLE SPACE
Virutal Battle Space (VBS) är en framtagen tjänst som under övningen skapar förutsättningar för bland annat möten med karaktärer under olika situationer samt observationer, som Training Audiences efterfrågar, för att få en bättre lägesbild. Det kan exempelvis vara att flyga med helikopter över ett specifikt incidentområde eller besöka ett flyktingläger inom konfliktområdet.

Virtual Battle Space (VBS) är framtaget för att skala dynamiska och unika inspel som är genererade efter specifika incidenter under övningen. Det skapar ett mer realistiskt sätt att observera och hantera incidenterna under CJSE.
– Peter Svanberg, ansvarig för VBS.

TYR

TYR OPERATÖR under CJSE13.

TYR
TYR är en programvara som används för att förflytta förband i realtid under spelet – Både dom vänliga och icke-vänliga. Tanken är att skapa en realistisk plattform för att kunna öva i stabsmiljö utan att ha riktiga enheter som man styr, organiserar och delar ut uppgifter till. Istället sköts detta av olika celler och TYR-operatörer (datorsimulering av bland annat truppslag).

Tyr-operatören förflyttar alla aktörer som är involverade i verksamheten under övningen. Det är marina, land och flygförband (vänliga och icke-vänliga), räddningstjänst, polis, civila parter såsom Rädda Barnen och Amnesty International och Förenta Nationerna.- En av TYR-operatörerna från Respons Cell CIVDIM.

RESPONSE CELLS EXCON GAMING HALL under CJSE13.

RESPONSE CELL EXCONS GAMING HALL under CJSE13.

RESPONSE CELLS
Response cells verkar som vissa spelade marina, landbaserade och luftburna enheter under övningen – Både vänliga och icke-vänliga. Uppgiften är bland annat att vara en del av spelet och för att kunna vara en med- och motpart med kontaktpersoner och få en ytterligare dimension i spelförhållandet. Tillsammans med TYR skapar detta bra förutsättningar för realtidsbaserade spel för stabsövningar.

MEDIA GAMING under CJSE13.

MEDIA GAMING under CJSE13.

MEDIA GAMING CELL
Media Gaming Cell har till uppgift att vara den mediala aktören under övningen. Tidningar, telegram och nyhetsinslag som sänds via TV. Man gör olika inslag om incidenterna och använder sig av EXCON CIVDIM och andra respons cells för att medverka som skådespelare och målet är att skapa ytterligare en dimension i övningen och erfarenhet för training audience med kontakt med massmedium. Även humoriösa inslag förekommer under dessa tv-sändningar från Channel 16.

Man lyfter upp lokalbefolkningens reaktioner från olika incidenter och hur dom olika styrkorna reagerar när dom får chans att yttra sig officiellt mot Training Audience. Det är väldigt intressant eftersom jag själv har arbetat inom media och det märks att många av personerna bakom Media Gaming Cell har lång erfarenhet för att skapa en bra stämning och infallsvinklar i dom olika inslagen.

LOCAL ACTORS under CJSE13.

LOCAL ACTORS under CJSE13.

LOCAL ACTORS CIVDIM
Lokala aktörer under civil dimension arbetar för att vara kontaktpersoner men även spela politiska, humanitära, religiösa och polisiära aktörer samt lokalbefolkning i mediala inslag. Detta är den yttersta och direkta diminensionen i spelet för Training Audience. Personalstyrkan består av en handplockad skara människor med erfarenheter och yrkeskunskaper där flera har bakgrund av militära- och civila utlandsmissioner. Det är bland annat CIVDIM som förutom det redan skrivna manuset bidrar till dynamik i spelet med framför allt civila incidenter.

Det är ett bra tillfälle för Training Audience att öva samverkan med civila aktörer (CIVDIM)
– berättar en observatör från U.S. Marine Corps.

En absolut nödvändig del av spelet är att träna samverkan med civila aktörer, inte bara identifiera gemensamma arbetsuppgifter och mål utan även träna i hur de militära förbanden kommunicerar med den civila sidan. Response cellen CIVDIM består av civila med den bakgrunden som militären måste samverka med i ett missionsområde i en PSO. I princip alla ”rollspelare” har gedigen erfarenhet från olika missionsområden vilket skapar ett realistiskt rollspel.
– Chefen Responscellen PMESII (Political, Military, Economical, Social, Infrastructure, Information)

Observatör från U.S. Marine Corps

Observatör från U.S. Marine Corps

Out.

23
Apr

130407: Utbildning RA180 PC-DART

Anmäl Av:
i Arrangemang, Bevakning, Frivilligorganisation, Hemvärnet
RA180 PC-DART

RA180 PC-DART

Tar en paus i rapporteringen från CJSE13 och fyller i med ett annat inlägg som jag borde ha publicerat betydligt tidigare – i samband med kursen för RA180 PC-DART. Kursanordnare var Frivilliga Radioorganisationen och hölls i Enköping. Det är ett av dom kommunikationssystem Hemvärnet inom förbandet. Utbildningen som sådan var överlag bra och jag vill därmed också understryka vikten av att ha rätt utbildning på den utrustning vi blivit tilldelade och använder i vår tjänst.

Jag har vid ett flertalet tillfällen använt PC-DART men inte varit utbildad på systemet. Och efter utbildningen har uppfattningen och användningsmöjligheterna för systemet ökat i min värld, utefter dom resurser vi har tilldelade i vår verksamhet på förbandet.

Det blev i helhet en kompletteringsutbildning och även rutinmässig utbildning om hur hantering av meddelanden sker med detta system. Det är inga konstigheter men faktum är att vår begränsade övningstid medverkar till bristfälliga rutiner och det märks framför allt när vi faktiskt skall öva. Och det är ett problem på flera förband, och det finns alltid ett utbildningsbehov hos soldaterna. Inklusive mig själv, förstås.

Möjligheterna till positionering och andra verktyg är givetvis intressant men vi har inte heller blivit tillade utrustning för alla funktioner. Vi är därmed begränsade och det är möjligt att det inte finns något syfte med att vi skall kunna verka med alla biprodukter till systemet. Det bör också understrykas tydligt att civil utrustning inte skall användas i samband med våra system och arbetsplatser, i första hand för att utrustningen inte är godkänd och i andra för att utrustningen inte är försäkrad.

Givetvis finns det vissa undantag och det kan exempelvis vara rena fysiska verktyg – exempelvis multiverktyg som kan användas vid stundens tillfälle – men i regel gäller principen att undvika att blanda in civila produkter i vår arbetsmiljö. Den utrustningen är inte kontrollerad och godkänd, prövad och använd för våra uppgifter. Man måste också utgå från ett säkerhetsmedvetet perspektiv när det gäller hantering av extern utrustning. Någonstans måste man som chef också dra gränsen för vad som är tillåtet eller inte, eller vad som underlättar rent praktiskt. Man skall alltid gå den rätta vägen först – bland annat eftersom externa saker inte täcks av Försvarsmaktens försäkringar.

Frågan är hur man skall under hemortsutbildning öva, öva och pröva sambandsmedlet. Det blir att samverka med sambands- och datatekniker samt soldaterna i sambandsgruppen. Det är viktiga frågor och jag vet också att det är något som är just efterfrågat i vår utbildningsplan.

Utbildningen som sådan var inte särskilt komplicerad och har man sedan tidigare erfarenhet av IT är kursen inga bekymmer. Jag rekommenderar återigen att söka kursen, och om inte annat har man precis som alla andra kurser fått nya kontakter inom samma tjänstegren från olika delar av vårt avlånga land.

Out.

21
Apr

130421: En övergripande bild från PMESII STAFF CLERK

Anmäl Av:
i Uncategorized
CJSE13

CJSE13

Övningen är nu inne i spelet. D+31 och staberna arbetar förfullt med förbandsfrågor, samverkan och alla incidienter. Här kommer en kort överblick från STEX och i min roll som STAFF CLERK vid PMESII (Political, Military, Economical, Social, Infrastructure, Information) på EXCON GAME.

RUTINERNA HAR SATT SIG
Alla Stabsexpeditioner (STEX) står inför utmaningen att organisera upp och hantera alla inkommande och utgående meddelanden och samtal. I likhet med den civila verksamheten är det att jämföra med en reception eller kommunikationscentral hos ett större företag. Hanteringen sker på olika rutiner och det är chefens anda som styr organisationen och hanteringen av all information – det enklaste sättet är i regel det bästa och i likhet med allt annat handlar det om erfarenhet, organisationsförmåga och stresshantering när man arbetar med kommunikation. Det är sällan kontinuerligt flöde utan det går i periodvisa vågor beroende på vad som händer och sker.

COMCHECK
Kommunikationskontroller (COMCHECK) har genomförts och alla övningstekniska detaljer om mail och telefonkommunikationer skall fungera och det märks också när man får en överblick över trafiken mellan dom militära staberna och dom externa parterna inom övningsspelet. Övningen är mer underhållande än vad jag förväntade mig och känner mig ganska trygg i min roll som STAFF CLERK. Lite allohand och karlfaktor är också något jag tar på mig emellanåt.

Media Gaming Dynamics Fotograf: Rebecca Fröling/Försvarsmakten

Storyn bakom bilden ovan är att Media Gaming försöker fotografera när C BFOR blir erbjuden en godispåse från presidenten i West Kasuria, medan Info Ops försöker skymma kamerans sikt. Fotograf: Rebecca Fröling/Försvarsmakten

DYNAMIK I ÖVNINGEN
Jag är smått imponerad över dynamiken i denna övningen. Har tidigare deltagit vid GELTIC BEAR och övningsupplägget har gemensam grund när det kommer till det dynamiska spelet. Man är tvungen att som militär aktör samverka med civila personer, organisationer och myndigheter. Det är ett bra tillfälle att få chans att öva detta samtidigt som det gäller att vara formell och korrekt i sitt språkbruk och sätt att föra kontakt och nätverka med dom lokala aktörerna och UN, BFOR etc.

ÖVNINGSDYGN
Vi ligger under övningsdygn och är verksamma under den större delen av dygnet. Fritiden är ganska kort och i praktiken innebär det bara återhämtning inför nästa arbetspass. Det skall bli skönt att få vila upp sig efter övningen och ta igen lite semester även om det är fruktansvärt intressant och kul att arbeta i denna miljö med dom uppgifter vi blivit tilldelade. Jag rekommenderar andra att söka till denna och andra övningar, och kommer lyfta frågan i ett senare inlägg om vilka krav som ställs, vad man bör och vilka förväntningar som finns. Det är viktigt att man är anpassningsbar och har en god stresshantering för att kunna lösa alla uppgifter på ett metodiskt och korrekt sätt.

Kan väl avslöja att min engelska har återuppväckts och att man blivit mer rutinerad på det skriftliga och verbala språket när man är tvungen att kommunicera på engelska mellan dom olika deltagarna under övningen. Det är dock intressant med tanke på kulturen som flödar samt den stora mängd utländska deltagare från olika delar av världen.

ANDRA INLÄGG OM CJSE13
CJSE 13 -Flygstridskrafterna leds från Uppsala

Out.

17
Apr

130417: Förberedelser, koordinering och adminstration under CJSE13

Anmäl Av:
i Uncategorized

IMG_5639

Klockan ringer 06:55. Det är dags att starta dagen. Frukost. Promenad till träningsanläggningen. Jag drar mig en stund. Kvällen under gårdagen innebar att läsa in sig extra mycket på ”Bogaland for Beginners” och andra förberedelsedokument inför övningen. Även läsa genom ett par rapporter från ett par kollegor från PMESII CIVDIM. Vi sätter igång 08.30. Sammanställningar av Global Phonelist ordnas och därefter utbildning i SitaWare och WEBCOP klockan 10:00.

Det har varit i regel ett högt tryck under dagen och det har funnits många uppgifter som lösas. När vi avslutar dagen vid 21.00 ligger vi bra till och vi har fått saker gjorda. Det gör att man förtjänar en god sömn innan man sätter igång nästa arbetspass i staben. Har varit sparsam på timmarna den senaste tiden och det påverkar stridsvärdet – även om man ”bara” arbetar i staben.

Har även bistått i administrationen vid GAMING STEX eftersom min arbetsplats blev temporärt förflyttad i och med sammanställningar av telefonlistor och andra dokument, eftersom det fanns en viss plastbrist hos CIVDIM. Det löser sig inför fredagen eftersom en del kollegor förflyttas till annan ort under övningen. Det har också behövts stöd hos dom olika stabsexpeditionerna (STEX) under dagarna för att kunna lösa av personal för rast samt bistå när trycket ökar för kontouthämtning. Nu börjar nästa utmaning för STEX eftersom dom hanterar import och export av dokument (IMPEX).

IMG_5691

Mellan alla arbetsuppgifter har det varit utbildning och briefings i staben. Man måste veta vilka man arbetar med, vad dom olika funktionerna gör och vart man är placerad i anläggningen för att ge så stor effekt som möjligt mot dom staber som skall tränas och prövas under övningen. Allt sker internationellt och deltagarna är från många olika delar i världen – vilket innebär vissa utmaningar när instruktörer vid olika utbildningar har tidspress och nästintill måste rappa igenom på engelska och samtidigt undervisa med powerpoint och live i dom olika systemen. Vilket kunde bli rätt kul under vissa tillfällen.

Jag är dock förvånad över hur bra man hänger med även om jag och andra deltagare då och då vacklar med språket. Det är viktigt att kommunicera och tur är man medveten om tyngden av att använda kroppsspråket när man kommunicerar och försöker förklara processer och kontohantering vid dom olika systemen. Det har gått bra helt enkelt. Överlag. I alla fall. Har svårt att bli nöjd, men detta är väl ett tillfälle man borde vara det.

IMG_5693

Efter avslutad kvällstjänst återstod givetvis kvällsmål. Det kändes rätt skönt att få koppla av och därefter bege sig till förläggningen. Logement. Det känns ganska bekvämt med tanke på platsbristen – att åka buss långa sträckor eller bli inkvarterad i en gymnastiksal på en hopfällbar NATO-säng – logistiken kring dessa övningar är omfattande och jag tror att även om man är medveten om detta kanske man då och då tappar bort sig med att beställa 22 st säkerhetsnålar för att kunna fästa landsflaggor till rekvisita som skall användas till Media Gaming.

Out.