Sökbara kurser

Anmäl Sida

Skoldivisionens kurser återfinns under elevportalen i PRIO.

Kurserna är:

  • Praktisk navigation och manöver (vidmakthållande)
  • Praktisk radarnavigation (vidmakthållande)
  • Avancerad fartygsmanöver
  • Formell taktik

Kommentera