15
Aug

Rapport från roten på västkusten

Anmäl kommentar Av:
i Uncategorized

Göteborgs hamn

Efter ett långt uppehåll med bland annat studier i Kalmar, examensuppsats på Försvarshögskolan, slutövning och officersexamen är det återigen dags för OP 09-12 att mönstra ombord som elever på skoldivisionens fartyg.

Detta är den andra av totalt tre femveckorsperioder. Den stora skillnaden nu jämfört med förra perioden är att vi  självständigt skall kunna ansvara för fartygets framförande, samt att vi även skall lära oss systemnavigering (alltså navigation med elektroniska sjökort istället för papperskort).

Det har gått förvånansvärt snabbt att komma in i gängorna trots att de flesta av oss inte har varit till sjöss sedan i december. Den första veckan på HMS Antares och HMS Arcturus ägnades till ombasering från Karlskrona till Göteborg. Den största utmaningen med detta var vädret runt Skåne och Kattegatt, samt sjösjukan följt därav. HMS Altair och HMS Argo gick till Berga på ostkusten.

I slutet av förra veckan drabbades tyvärr HMS Antares av maskinproblem, varför besättningen i början av denna vecka fick delas upp, där den ena delen fick flytta verksamheten till SSS bryggsimulator. Själv hamnade jag på Arcturus och befinner mig i skrivandets stund på väg längs Göta Älv mot Vänersborg. Att få uppleva västkusten är både nyttigt och trevligt; att skaffa sig en uppfattning om hur särskilda leder och hamnar ser ut är värdefullt ur ett yrkesmässigt perspektiv och att få tillbringa arbetsdagarna i den bohuslänska skärgården såhär under svensk sensommar är givetvis en ynnest.

Slussning i Göta älv

Nu ropar VO ”Stationer för slussning!” så det är bäst att jag sätter fart.

Fk Kri, HMS Antares


Kommentera