15
Aug

HMS Arcturus v33

Anmäl Av:
i Flottan, Marinen/sjö, Sjöstridsskolan, Skolfartyg

Hej på er,

HMS Arcturus befinner sig just nu på västkusten, där vi elever som nybakade fänrikar fortsätter vår navigationsutbildning vid Skoldivisionen. Veckans fokus har legat på fartygsmanöver med en resa till Trollhättan via Göta älv.
Färden gav många utmaningar på vägen med trånga passager, ett stort antal fritidsseglare och slussar.

Det är viktigt för en navigationsofficer att behärska förmågan att läsa fartyget och än mer viktigare att få fartyget att göra som navigatören vill, och inte vise versa. Därför är manöverövningar som slussningar och förtöjningar en självklar del i utbildningen på Skoldivisionen.

Nästa vecka sätter HMS Arcturus kurs och fart norrut. Målet är Strömstad och på vägen dit skall systemnavigering övas, det vill säga elektroniska sjökort med alla de fördelar och nackdelar det för med sig.

 

Varma hälsningar från västkusten!

Fänrikarna på HMS Arcturus genom fk Vinnergård

25
Maj

Skoldivisionen vid Kalmar båtmässa

Anmäl Av:
i Flottan, Sjöstridsskolan, Skolfartyg

Efter en utbildningsvecka på ostkusten där tre elever genomförde en radarnavigeringskurs förtöjde Skoldivisionen i Kalmar under torsdagseftermiddagen. Efter visst besättningsbyte fortsatte HMS Altair mot Karlskrona och ÖHK medan HMS Astrea stannade kvar. Anledningen var deltagande Kalmar båtmässa som gick under helgen.

Under fredag till söndag genomfördes allmänna visningar ombord i fartyget och antalet besökare kom upp till 1633 personer. Helt fantastiskt enligt mitt sätt att se.

 

Anders Agar
C Skoldiv

Kalmar 1 Kalmar 2

03
Apr

Härliga rekryteringsdagar i Kalmar

Anmäl Av:
i Flottan, Marinen/sjö, Sjöstridsskolan, Skolfartyg

HMS Astrea har under befunnit sig i Kalmar 48h och visats för många intresserade besökare. Sjöfartshögskolan i Kalmar, vilken är en del av Linnéuniversitetet, genomför branschdagar 2-3 april. Branschdagarna kallas för ”Career Event” och syftar till att representanter och arbetsgivare från sjönäringen och studenterna på skolan ska få stifta bekantskap med varandra. I samband med detta har Skoldivisionen bjudits in att delta. Vårt deltagande är logiskt då flottans blivande nautiker läser stora delar av sin teoretiska utbildning här. Under vistelsen har fartyget naturligtvis visats för elever från Sjöfartshögskolan men också för flera grupper med elever från traktens gymnasieskolor. Besöken från gymnasieskolorna är särskilt givande då det ger oss en möjlighet att hos ungdomar tidigt väcka intresset för Försvarsmakten och vår verksamhet. Visningarna har präglats av att dels förevisa vår materiel men också informera om hur det är att arbeta i Försvarsmakten i allmänhet och Marinen i synnerhet. Detta har följts av information om vilka krav som ställs på den som vill ansöka samt hur den som är intresserad ska gå tillväga. Vi har vidare informerat om hur kommande utbildningen i sådant fall kommer att se ut.  Under besöken har intresset bitvis varit riktigt stort och flertalet relevanta frågor har besvarats. Det är alltid roligt att få ge utomstående en inblick i vår spännande vardag vilket det här besöket erbjudit stora möjligheter till. Att vi dessutom haft vackert väder har inte gjort saken sämre. Därmed tackar vi Kalmar för denna gång. På återseende!

Johan Jönsson
1.O HMS Astrea

HMS Astrea i Kalmar

27
Mar

Utbildningsåret 2014 påbörjat

Anmäl Av:
i Flottan, Marinen/sjö, Sjöstridsskolan, Skolfartyg

Då har äntligen utbildningsåret 2014 påbörjats. Efter stillaliggande sedan december  genomförde HMS Argo en nautisk behörighetsförlängning i ostkustens skärgårdar under vecka 12. En officer som har haft landtjänst en längre tid än fem år behöver en ”avrostning” för att kunna få fortsätta i bryggtjänst. En del av tvåveckorskursen genomförs vid Skoldivisionen där eleverna får återhämta sina kunskaper som har legat i träda i viss mån.
Det var andra gången som denna kursen genomfördes och även denna gång var den både behövd och mycket uppskattad. Det visar sig helt enkelt att nautiska sjöofficerare tycker att det är kul att köra båt. Och det känns både bra och naturligt…
Som en bonuseffekt hade vi möjlighet att skicka med en ny förste officer som kom till förbandet vid årsskiftet och kunde därmed ge honom en ordentlig duvning för att komma in i tjänsten.

Vad som i övrigt har hänt under vintern är att tre fartyg har genomfört årsöversyner på Hasslövarvet med en hel del förbättringar som följd. Även mycket internt arbete och förberedelser inför året har skett.

Det är skönt att vara igång igen och verksamheten kommer att tagga igång så smått under året. Under nästa vecka (vecka 14) ger sig HMS Astrea iväg Kalmar för att delta i Sjöfartshögskolans CareerEvent och för att genomföra rekryteringsbefrämjande åtgärder riktade mot gymnasieskolorna på orten.

 

Anders Agar
C Skoldiv

14
Dec

Utbildningsåret 2013 slut

Anmäl Av:
i Fartyg/båt, Marinen/sjö, Sjöstridsskolan, Skolfartyg

I och med våra sista elever för år 2013 mönstrade av i onsdags avslutade vi också utbildningsåret. Under 2013 har totalt 72 elever utbildats vid Skoldivisionen. I huvudsak har det av naturliga skäl främst varit nautiska elever men vi har också haft åtta kockelever för nu tjänstgör vid förbanden och ett antal PRAO-elever som fått smaka på vår utbildningsbuffé. Rent gradmässigt har spannet varit från meniga sjömän till kommendörkaptener. Grunden i vår verksamhet ligger dock i de grundläggande navigationskurser som genomförs för flaggkadetter och nyligen utexaminerade fänrikar; totalt 33 stycken. Dessa elever har man kunnat följa under hösten.

Nu går vi in en annan fas där vi bland annat genomför årsöversyner på tre fartyg på Hasslövarvet. Därför ligger bara HMS Antares och HMS Argo i ÖHK. HMS Altair och HMS Astrea planeras att vara tillbaka v406 medan HMS Arcturus inte kommer förrän v410. Detta med anledning av att det kommer att genomföras en femårsklassning av henne. Det innebär att fartyget gås igenom på fler punkter och att inspektörer från Det Norske Veritas kontrollerar att saker och ting är som de ska.

Dock börjar vi med julledighet som huvuddelen av personalen redan har gått på och vi är tillbaka igen v403. Då fortsätter vi förberedelserna för år 2014 med bland annat inskolning av en ny Förste officer och annan utbildning för besättningarna.

Tills dess önskar Skoldivisionen en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År och vi hoppas att kontakten fortsätter nästa år.

 

Skoldivisionens besättningar genom
Anders Agar
C Skoldiv

Skoldiv i ÖHK

04
Dec

HMS Argo v.49

Anmäl Av:
i Fartyg/båt, Marinen/sjö, Sjöstridsskolan, Skolfartyg

Efter tolv veckor med navigering på Skoldivisionen och efter förra veckans olika manövreringsövningar har vi den här veckan, som varit vår sista vecka till sjöss med Skoldivisionen, haft ett annat fokus på utbildningen ombord. Efter en teorigenomgång i MANEX, som står för maneuver exercise, så började vi måndagen med att köra i simulatorerna på Sjöstridsskolan. Detta för att få en större kunskap om hur en formationskörning går till innan vi genomför övningarna med de riktiga fartygen.

I en MANEX kör fartygen tillsammans i olika formationer som styrs från det ledande fartyget. Ledningen sker via radio och utifrån olika förutbestämda tvåställiga signaler utifrån NATO-standard. Detta gör att fler än VO (vakthavande officer) är delaktiga på bryggan under genomförandena då dessa signaler ska tas emot och tolkas på rätt sätt.

På tisdag morgon kastade alla fartygen loss och under hela dagen genomförde vi formationskörning i Karlskrona skärgård. Dock blev formationerna något begränsade då vädret denna vecka inte riktigt varit på vår sida med mycket vind och sjö som gjorde att vi fick hålla oss inomskärs. När mörkret kom gick fartygen över till att öva enskilt. Vi på HMS Argo genomförde bojbärgningar i mörker samt vanlig navigering med hjälp av alla systemen ombord.

Under onsdagen bestämdes det pga. sjöhävningen att fartygen skulle ligga vid kaj och vi elever istället skulle köra simulator. Under simulatorövningarna fick vi elever agera OTC (officer in tactical command) som är den som planerar och genomför formeringarna.

Alla dessa moment har varit nya för oss elever och de har varit roliga och lärorika att genomföra. Veckans moment har varit något helt annat än den vanliga navigationen som vi genomfört tidigare men den här manöverträningen är lika viktig att genomföra och ha kännedom om. Vi känner efter de sista två veckorna att vi fått nyttiga erfarenheter, utöver själva navigeringen, som även efterfrågas på förbanden.

 

Hälsningar från fänrikarna på HMS Argo

Fullt på bryggan under MANEX körningenFk Stern Fartygen i formation i Karlskrona skärgårdMANEX i simulatorn

28
Nov

HMS Astrea v48

Anmäl Av:
i Fartyg/båt, Flottan, Marinen/sjö, Sjöstridsskolan, Skolfartyg

Medan vår yngrekurs OP 11-14 seglar över Atlanten i sol och värme fortsätter vår sista Skoldivisionsperiod i höstruskiga Sverige. Denna vecka har fartygen ägnat sig åt olika former av manövreringsövningar. Bland annat har fartygen övat att koppla på varandra under gång. Detta innebär att fartygen i rotar har övat att förtöja utanpå varandra medan fartyget som tar emot förtöjningen behåller kurs och fart. Manövrarna ställde stora krav på precision i såväl rodervinklar som spakläge för att manövrera in i ett gynnsamt läge. Fartygen övade under måndagen också på en Mailtransfer där en tamp med en påse innehållande meddelanden eller ordar spändes upp mellan fartygen.

Vidare har divisionen övat bogsering, såväl tagande som givande av bogsering. Bogseringsvädret för tisdagen bjöd på strålande sol, dock kan vi nog räkna med värre väderlek den eventuella dag då olyckan är framme och vi tvingas ta emot bogsering.

Under onsdagen övade fartygen att ge och ta emot RAS (Replenishment at sea). Vilket betyder utbyte av förnödenheter till sjöss. Manövern innebar att det givande fartyget placerade en bogsertross akter om fartyget som fingerade bunkringsslang. Det tagande fartyget manövrerade sedan upp längsmed trossen och försökte med hjälp av en krok fånga upp trossen från vattnet.

Utöver de goda förutsättningarna för att öva fartygsmanövrerande för VO som framfört fartyget så har de olika momenten inneburit en ordentlig genomkörare av sjömanskap. Samtliga övningar har inneburit hantering av trossar och tampar samt signalering med spadar, flaggor och radio.

 

Väl mött / elevbesättningen på HMS Astrea

PRAO-eleven Oliver Bengtsson signalerar med fänrik Jennifer Svenssons hjälp.HMS Arcturus gör anlopp mot bunkerslangen HMS Arcturus under bogsering

21
Nov

HMS Altair v47

Anmäl Av:
i Fartyg/båt, Flottan, Sjöstridsskolan, Skolfartyg

Den mörkaste mörkernavigeringen hittills?

I tisdags efter lunch påbörjade vi vår ombasering från Orrbasen och St Annas skärgård till Karlskrona igen. Vid den här tiden på året så går solen ned redan mellan 15-15.30, vilket innebär att stora delar av dagen ägnas åt mörkernavigering. Under gårdagens ombasering var det dessutom mulet, väldigt mulet. Detta resulterade i en väldigt mörk omgivning och dålig sikt. Stor tilltro fick sättas till radar, ECDIS samt de fyrar som syntes optiskt då prickar och landkonturer var sänkta i mörker.

 

Tredje perioden på Skoldiv innebär en större dos av självständighet vad gäller både planering av färdväg samt framförandet av fartyget. Vi använder oss nu av metodcirkeln när vi kör vilket innebär att alla system som finns tillgängliga (radar, ECDIS, papperssjökort) kombineras och tillåts komplettera varandra. Risken finns dock att en viss lättja infinner sig då man använder sig av ECDIS, något vi ständigt måste påminna oss själva om. Att ställa in pejlskivan och nolla loggen ingår också i metodcirkeln!

Våra två första veckor under Skoldiv period tre har framförallt ägnats åt navigering, både i lotsled och militärled. Nästa vecka skall vi påbörja en mer taktisk del av utbildningen, där bunkring till sjöss och bogsering är två moment som skall övas.

 

Vänliga hälsningar

Eleverna på HMS
Bjurholm, Jobs, Nordin, Weidman

Stiltje och fuktdis på Orren innan losskastning. Samtliga fartyg på kolonn ut från Orrbasen redo för en dag med militärledsnavigering. Maskintjänstecheferna har möte från hörnet på varsin båt innan losskastning Oskarshamn för vidare färd mot Karlskrona.

14
Nov

Arcturus v46

Anmäl Av:
i Fartyg/båt, Flottan, Sjöstridsskolan, Skolfartyg

”Tillbaka till stolen”

 

I måndags så mönstrade eleverna från OP 10-13  ombord på Skoldivisionens fartyg för den sista perioden efter en kort tid med studier i land. Fastän tiden var knapp från förra perioden så var det lite ringrostigt när man väl satte sig i stolen igen. Men när man har kört en vecka så börjar saker och ting komma tillbaka och man kan avsluta veckan med en bra känsla. Veckan har varit intensiv med mycket navigering i skärgården. Till skillnad från förra perioden som var i slutet av sommaren så mörknar det nu snabbare. Man behöver inte ligga och vänta på att få det tillräckligt mörkt för att fyrarna skall tändas i mörkret. Så under denna period får man använda sina kunskaper i fyrledsnavigering.

Det känns skönt att vara tillbaka och hålla på med navigering efter tiden i land. Nu gäller det bara att höja ribban för varje vecka som går så att man pressa sina egna gränser och utvecklas som navigatör. Nu har vi förtöjt i Norrköping och tar helg efter en intensiv första vecka.

//Besättningen på HMS Arcturus

 

Skärgården är som vackrast under senhösten! Besättningen på bryggan under högsta fart mot Norrköping

24
Okt

HMS Astrea v43

Anmäl Av:
i Fartyg/båt, Flottan, Sjöstridsskolan, Skolfartyg

I måndags drog vår sista vecka ombord på HMS Astrea igång. Dagen började lugnt med att vi gick igenom alla sjökort från Stockholmsområdet ner till Karlskrona där vi såg över våra prepareringar. Efter lunch kom ställföreträdande kompanichefen för vår kurs på Karlberg ombord tillsammans med en av plutoncheferna från kursen till Skoldivisionen för att åka med under ombaseringen från Berga till Karlskrona.

Vädret var under hela dagen mycket blåsigt, och när vi kastat loss vid 16-tiden möttes vi av ett mycket vågigt Östersjön. Upp emot 2 meter höga vågor har vi haft under måndagen och tisdagen. Våghöjden medför att arbetet ombord genast blir lite mer komplicerat och kräver större koncentration då fartyget kränger väldigt mycket. En så enkel sak som att fylla i fartygets läge i loggboken en gång i halvtimmen känns plötsligt inte så enkel längre då bokstäver och siffror inte alltid hamnar där man vill att de ska hamna. Som ett brev på posten har ju självklart sjösjukan drabbat Skoldivisionen denna vecka när vädret varit som det varit. Alla hanterar sjösjukan på olika sätt. Vissa klarar av väldigt kraftig sjögång, medan en del påverkas kraftigt. Undertecknad kadett var under de kursben som gick utomskärs väldigt blek i ansiktet och inte alls särskilt kaxig.

Måndag kväll förtöjde vi vid Orrbasen för att sedan kasta loss på tisdag morgon och stå på i så hög fart vädret tillät för att komma ner till Karlskrona snabbt men säkert. Idag onsdag har vi övat man över bord och förtöjningar, och det märks på samtliga kadetter ombord att vi har utvecklats mycket under denna femveckorsperiod. Under eftermiddagen genomför vi rent skepp samt förbereder för kvällens elevmiddag. Det är kadetternas tur att bjuda tillbaka på en trerättersmiddag, så vi har själva fått bestämma menyn och står även för tillagningen av middagen.

Imorgon torsdag är det sista dagen ombord. Vi har fått våra omdömen och betyg och är alla väldigt nöjda med tiden ombord. Veckorna har flugit förbi och det kommer att kännas lite konstigt att återgå till skolbänken på måndag och återfå sina vanliga skolrutiner. Vi tackar för tiden vi fått ombord och längtar redan efter period två.

 

/ HMS Astrea genom Flaggkadett Julia Hultberg

 

Eleverna på HMS Astrea, Flaggkadetterna Sjödin, Hultberg, Kaur och Olsen