19
Jan

FortV levererar!

Anmäl kommentar Av:
i FN, Miljö

Förra veckan träffade vi representanter från FortV. Vi gick igenom alla detaljer kring det underlag som Fortifikationsverket årligen ska leverera till Försvarsmakten gällande energiförbrukning. Som utgångspunkt hade vi Försvarsmaktens miljömål för minskad energiförbrukning och det remissvar som FortV lämat.

Mötet resulterade bland annat i att ett par ändringar i bilaga 2 (nyckeltal) till Försvarsmaktens miljömål. Ändringarna innebär att uppgifter för industriell el ej samlas in då det är ett ekonomiskt uppföljningsmått och alltså inget som FortV ska leverera. Vidare fastställdes definitionen av ”uppvärmd area” som +10 C.

Protokollet från mötet hittar du här Energimöte FortV 2012


Kommentera