månadsarkiv: november 2011

15
Nov

DEFNET

Anmäl Av:
i Uncategorized

DEFNET är förkortning för Defence Environmental Network. Forumet består av en grupp med försvarsdepartemenstanknytningar, vilka möts två gånger per år för att diskutera försvarsrelaterade miljöfrågor. Inom forumet har man bland annat möjlighet att utbyta erfarenheter och synpunkter på nya och blivande … Continue reading

11
Nov

Ständig förbättring?

Anmäl Av:
i Uncategorized

Idag redovisar vi en konsekvensbeskrivning gällande förslaget om att dra in Försvarsmaktens anslag för miljöforskning 2013. Besparingsåtgärden genomförs för att vi skall kunna leva upp till regeringens effektiviseringsförslag. Försvarsmakten har årligen satsat på den Försvarsrelaterade miljöforskningen. Forskningen har till största … Continue reading