Författararkiv: Jan Thörnqvist

13
Apr

Grattis! – Sjøforsvaret 200 år

Anmäl Av:
i Arrangemang, Besök, Ceremoni, Flottan, Korvett, Marinen/sjö, Multinationell, Nordiskt samarbete, Samarbete, Tredje sjöstridsflottiljen

Lördagen den 12 april 2014 hade jag nöjet att på plats i Bergen delta i firandet av den Norska Marinens 200-årsjubileum. Förtöjda vid Bryggen i Bergen fanns dagen till ära även vår korvett HMS Stockholm, vilket uppskattades mycket. Vår svenska … Continue reading

03
Jul

Besök vid GotSam i Visby

Anmäl Av:
i Armén/mark, Bevakning, Bosnien, Eldhandvapen, Fältarbeten, Förevisning, Gotland, Kanon, Marinen/sjö, Mekaniker, Mellanöstern, Mentor, Nationell insats, Pakistan, Pistol, Räddning, Samarbete, Såtenäs, Skydd, Stöd till samhället, Territorialskydd, Underrättelsesoldat

Vi har under Almedalsveckan besökt Sjöbevakningscentralen vid Samverkansgrupp Gotland (GotSam), där vi fick en mycket uppskattad förevisning av örlogskapten Magnus Thorn från Sjöinformationsbataljonen och gränspolisen David Smitterberg. Målet är att GotSam ska bidra till säkerhet och trygghet på Gotland samt … Continue reading

15
Jun

Röjdykare “ända in i kaklet”

Anmäl Av:
i Avvecklade materielsystem, Ceremoni, Eldhandvapen, Fartyg/båt, Karlskrona, Marinen/sjö, Materiel, Materielsystem, OSSE, Reklam, Teknisk tjänst, Tradition

I går eftermiddag, fredagen den 14 juni, mottog tre stolta pensionerade röjdykare chefen för röjdykardivisionens hedersutbildningstecken. Utdelningen genomfördes hos Försvarsmaktens dykeri- och navalmedicinska centrum i Karlskrona (FM DNC). Ceremonin förrättades av marininspektören, konteramiral Jan Thörnqvist, med stöd av chefen röjdykardivisionen, … Continue reading

12
Jun

Nytt debattnummer av Tidskrift i Sjöväsendet under 2013!

Anmäl Av:
i Eldhandvapen, Handgranat, Karlskrona, Marinen/sjö, Pakistan, Stockholm

I likhet med föregående år så inbjuder Kungliga Örlogsmannasällskapet (KÖMS) in marinens yngre personal – soldater, sjömän, gruppbefäl, officerare och speciallistofficerare (inkl reservofficerare) t.o.m. OR 7 (fanjunkare) samt officer t.o.m. OF 2 (kapten) – att inkomma med debattinlägg kring utformningen av … Continue reading