06
Apr

Ny ordförande i försvarsutskottet

Anmäl kommentar Av:
i Säkerhetspolitik

Under tisdagen utnämndes Peter Hultqvist (S) till ny ordförande i försvarsutskottet. Försvarsmakten ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med utskottet och hoppas på flera tillfällen till informationsgivning.

Försvarsmakten genomgår mycket stora förändringar som är genomgripande och som kräver samhällets stöd och engagemang. Försvarsutskottet och dess ledamöter är särskilt viktiga i denna process.

Jag noterar att Peter Hultqvist uttrycker oro för tillståndet i Försvarsmakten och ser fram emot att få välkomna honom till besök och redovisningar för att Försvarsmaktens medarbetare ska få tillfälle att lämna sin syn.

Rättelse 11 april 2011
Kanslichefen vid försvarsutskottet har vänligen meddelat att den formella gången för utnämning av utskottsordförande sker enligt följande: Peter Hultqvist har först att väljas av riksdagens kammare att vara ledamot av försvarsutskottet för att sedan av utskottet väljas till ny ordförande. Det sistnämnda sker sannolikt den 12 april.

Erik Lagersten

 


Kommentera