15
Feb

Rekryteringsprocessen är inget experiment

Anmäl kommentar Av:
i Press och media

På Svenska Dagbladets webbsida (opinion) skriver Ebba Busch och Christian Carlsson, Kristdemokratiska Ungdomsförbundet, att Försvarsmaktens rekryteringsprocess har förvandlats till ett olyckligt genusexperiment där man i ambitionen att locka fler kvinnor sänkt antagningskraven och öppnat för diskriminering. Här svarar Försvarsmaktens personaldirektör, Per-Olof Stålesjö, på deras synpunkter.

Försvarsmaktens rekryteringsprocess är inget experiment, däremot strävar vi medvetet efter en jämnare könsfördelning. Försvarsmakten har att rätta sig efter regleringsbrev som författas från politisk horisont. Enligt det senaste är vårt uppdrag att öka andelen kvinnor på alla nivåer.

Men det betyder INTE att vi mäter män och kvinnor efter olika skalor. Sådana påståenden är direkt felaktiga. Samtliga kvinnor och män som söker till Försvarsmakten bedöms efter en och samma skala. De som inte klarar kraven sållas bort.

Just nu reformeras hela personalförsörjningssystemet. Det innebär också att det pågår arbeten för att säkerställa att rekrytering och urval anpassas till den nya målgruppen samt Försvarsmaktens uppgifter.

Kravprofilen för grundrekrytering av militär personal är av generell och övergripande karaktär. Detta för att säkerställa och bredda vår rekryteringsbas ur ett attraktionsperspektiv, verksamhetsperspektiv och – inte minst viktigt – ur ett individperspektiv.

De krav vi har motsvarar de lägsta grundkraven som ställs för anställning som gruppbefäl, soldat, sjöman, specialistofficer, officer och hemvärnet/nationella skyddsstyrkorna. Dessa kravprofiler ligger sedan till grund för lämplighetsbedömning och urval.

I enlighet med diskrimineringslagen och Försvarsmaktens jämställdhetsplan använder vi oss av positiv särbehandling, vilket i en så manlig struktur som Försvarsmakten varit, givetvis gynnar kvinnor.
Men reformeringen av personalförsörjningssystemet är långt ifrån färdig. Vi har att skruva på mycket och rätta till annat ytterligare innan vi landar i ett perfekt system. Men vi är på väg och känner oss oerhört stolta och glada över att så många söker arbete hos oss.

Per-Olof Stålesjö, personaldirektör


Kommentera