Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här
Personlig blogg

Jägarbloggen är bloggen för Arméns jägarbataljon, Arvidsjaur. På bloggen presenterar förbandet sin verksamhet i ord och bild.

Från och med 2016 tillämpar Försvarsmakten den nya utbildningsordning som på sikt skall garantera Försvarsmakten tillgång till välutbildade och samtränade soldater. Den tydligaste skillnaden för Dig som vill tjänstgöra i...

I början av maj rycker de rekryter in som skall genomföra Grundutbildning till Jägar- eller Förstärkningssoldat. Det finns nu möjlighet för dig som är reservofficer vid Arméns Jägarbataljon att tjänstgöra...

Sedan regementet K4 förlades i Arvidsjaur 1980 har kyrkmarschen genom samhället genomförts inför stundande julhelg och ledighet. Traditionen väger tungt och är för både anställda och boende i Arvidsjaur en...

Lördagen den 13 juni genomförde Arméns jägarbataljon sin årliga förbandsdag. Denna dag ger viktiga möjligheter att förvalta och utveckla förbandsandan och låta bataljonens personal träffa anhöriga och allmänheten. Förbandsdagen inleddes...

Att tjänstgöring under svåra förhållanden med högt ställda krav skapar en personlig skärpa har länge varit både känt och erkänt såväl inom som utom Försvarsmakten. Före detta värnpliktiga och anställda...

Vid EUTM MALI och NBTT har chefsskapet övergått från Sverige till Finland och Jägarbataljonen roterar hemåt. I 19 fortsätter att bemanna det svenska bidraget, bland uppdragen finns bemanningsansvar för ställföreträdande kompanichef...

Du som är deltidssoldat eller reservofficer vid Arméns Jägarbataljon inbjuds härmed av Chefen för Arméns Jägarbataljon att delta vid firandet av förbandsdagen, som infaller lördagen den 13/6-2015 vid detachement Norrlands Dragoner i...

I dag har Veterandagen högtidhållits på Arméns jägarbataljon. Chefen för Arméns jägarbataljon, överstelöjtnant Teddy Larsson höll tal för personal vid förbandet samt inbjudna organisationer och gäster, varpå en minnessten över...

Förra veckan genomfördes särskild prövning och kompletterande prövning för aspirerande jägarsoldater. Syftet var att fastställa vilka som har förutsättningarna att klara av de unika uppgifter jägartjänsten kräver och innebär. Det...

Att hålla sig i fysisk trim är helt nödvändigt för en jägarsoldat. De höga kraven är ställda av en anledning, och stort ansvar vilar på den enskilda individen för att möta dessa....

Arvidsjaur visade sig från sin bästa sida under gårdagen när Armétaktisk chef, brigadgeneral Stefan Andersson besökte Arméns jägarbataljon tillsammans med ställföreträdande chef Insatsstaben, konteramiral Anders Grenstad. Med sig hade de...

Igår genomförde rekryter ur årets GMU ett så kallat multitest. Testet består, som namnet avslöjar, av ett antal övningar som ger poäng; ju mer man klarar desto bättre poäng får...