Klistrad

Arméns Jägarbataljon söker soldater med genomförd GMU till befattningsutbildning 2016-2017

Anmäl kommentar Postat den 18 Dec 12:30 av:
i Okategoriserade
Skjutträning. Foto: Arméns Jägarbataljon

Skjutträning. Foto: Arméns Jägarbataljon

I februari genomförde runt 60 aspirerande rekryter kompletterande prövning vid Arméns Jägarbataljon för att få en av de eftertraktade utbildningsplatserna vid den grundutbildning som startar i maj.
Många klarade sig även genom detta nålsöga, men några föll ifrån och ytterligare några valde att söka sig till andra förband och tjänster.

Med anledning av detta finns nu möjlighet för Dig som inte är anställd i Försvarsmakten, men genomfört GMU med godkänt resultat efter 2014-07-31 att söka till befattningsutbildningen som påbörjas i augusti.

Nedanstående är ett urval av de krav som ställs för antagning till befattningsutbildning mot Jägarsoldat eller Förstärkningssoldat:
– Godkänd GMU efter 2014-07-31
– Antagningsprövning med uppfylld kravprofil mot sökt utbildning efter 2014-07-31
– Ej anställd i Försvarsmakten

Fullständiga villkor finns i annonstext på Försvarsmaktens hemsida.

Ansökan skall ske via ovanstående hemsida senast 2016-05-29.

Klistrad

Grundutbildning vid Arméns Jägarbataljon

Anmäl kommentar Postat den 10 Nov 13:48 av:
i Armén/mark, Arméns jägarbataljon, Arvidsjaur, GMU, I 19, Jägarsoldat, Rekryt, Rekrytering, Utbildning
Skidmarsch. Foto: Arméns jägarbataljon.

Skidmarsch. Foto: Arméns jägarbataljon.

Från och med 2016 tillämpar Försvarsmakten den nya utbildningsordning som på sikt skall garantera Försvarsmakten tillgång till välutbildade och samtränade soldater. Den tydligaste skillnaden för Dig som vill tjänstgöra i Försvarsmakten är att den 3 månader långa GMU:n (Grundläggande Militär Utbildning) inkluderas i den nu gällande och sammanhållna Grundutbildningen.

Utöver den grundläggande militära utbildningen genomförs en befattningsutbildning inriktad mot den specifika tjänst du utbildas mot. Befattningsutbildningen handlar för en Hemvärnssoldat utan specialistinriktning om ungefär en månad, medan en rekryt som utbildas mot jägartjänst får 8 månaders utbildning. Sammanlagt blir alltså utbildningstiden mellan 4 och 11 månader lång. Vid Arméns Jägarbataljon genomför alla rekryter 11 månaders utbildning.

Två utbildningsinriktningar

Vid Arméns Jägarbataljon utbildas soldater i huvudsak mot två befattningstyper. Den ena är den klassiska jägartjänsten.

Jägarsoldaten utbildas mot uppgiften att dolt, med lång uthållighet och små medel påverka motståndaren på djupet, eventuellt bakom motståndarens linjer. Allt som används mot en motståndare måste kunna anskaffas eller bäras med till operationsområdet. Detta ställer enorma krav på jägarsoldatens fysik, motivation och förmåga att anpassa sig till situationen. Uppfinningsrikedom och uthållighet är grunden i hela förbandets verksamhet.

Förstärkningssoldaten fyller en avgörande funktion för jägarsoldatens framgång: Utan drivmedel, ammunition, mat och radiosamband minskar förbandets förmåga snabbt. Förstärkningssoldaten är precis som jägarsoldaten uthållig, envis och kreativ och utbildas i huvudsak mot något av ämnesområdena transport, ledning, sjukvård eller närskydd.

En utbildningsstart per år

De som fyller kraven för att antas till någon av utbildningsinriktningarna vid Jägarbataljonen kallas i februari till en kombinerad informationsträff och kompletterande prövning. Vid detta tillfälle görs kompletterande fysiska tester, intervju och introduktion till förbandets förläggningsort; Arvidsjaur. Förutom detta får den sökande möjlighet att träffa sina blivande befäl och blivande plutonskamrater.

Alla som åker hem efter informationsträffen kommer dock inte tillbaka. Den kompletterande prövningen syftar slutligen till att identifiera de mest motiverade individerna inför grundutbildningen. De som inte kommer tillbaka får naturligtvis hjälp att identifiera tänkbara alternativ för tjänstgöring i Försvarsmakten, men då på något annat ställe än vid Arméns Jägarbataljon.

De som återvänder gör det vid inrycket i slutet av april. Därefter väntar 11 intensiva månader med utbildning inom sjukvård, motståndarkunskap, civil bevakningsjuridik, fysisk träning, skidåkning och annat man måste kunna för att överleva och verka i ett jägarförband.

Anställd i Försvarsmakten

Genomförd och godkänd Grundläggande Militär Utbildning (GMU) eller Grundutbildning (GU) är krav för anställning som gruppchef, soldat eller sjöman inom Försvarsmakten. Utbildningen ger också behörighet att söka till utbildning mot officer eller specialistofficer.

Efter grundutbildningen kan du komma att erbjudas anställning vid förbandet, och fortsätter din tjänstgöring som anställd soldat.

Ansök nu

Antagningsprövning till årets utbildningsstart är stängd. Om du väljer att ändå göra antagningsprövningen nu kan du vid antagningsprövningen anmäla att du vill invänta rekryteringsperioden inför utbildningsstart 2017. Platserna till den öppnar preliminärt i oktober 2016. Ansökan görs via Rekryteringsmyndighetens webbportal (se länk nedan).

Har du det som krävs?

Ansök här!

Rekryt i eldställning

Rekryt i eldställning

Reservofficer vid Arméns Jägarbataljon?

Anmäl kommentar Postat den 14 Apr 14:15 av:
i Okategoriserade
Patrulltjänst. Foto: Kim Svensson/Combat Camera

Foto: Kim Svensson/Combat Camera

I början av maj rycker de rekryter in som skall genomföra Grundutbildning till Jägar- eller Förstärkningssoldat.

Det finns nu möjlighet för dig som är reservofficer vid Arméns Jägarbataljon att tjänstgöra under delar av grundutbildningen, i huvudsak under perioden maj – augusti.

Om du är intresserad, kontakta personalavdelningen via telefon 0960-150 00 eller via mail: 193-jbat-s1@mil.se.

Arméns Jägarbataljon önskar Er alla en riktigt god jul!

Anmäl kommentar Postat den 18 Dec 10:09 av:
i Okategoriserade
Under ledning av beridna Dragoner tågade förbandet samlat från Detachement Norrlands Dragoner till Kyrkan i Arvidsjaur.

Under ledning av beridna Dragoner tågade förbandet samlat från Detachement Norrlands Dragoner till Kyrkan i Arvidsjaur.

Sedan regementet K4 förlades i Arvidsjaur 1980 har kyrkmarschen genom samhället genomförts inför stundande julhelg och ledighet. Traditionen väger tungt och är för både anställda och boende i Arvidsjaur en påminnelse om att Försvarsmakten fortfarande står starka i Arvidsjaur, beredda att verka både nationellt och internationellt.

Årets kyrkmarsch leddes av beridna dragoner. Från Detachementet längst upp på Västlundavägen gick marschen till Storgatan och genom samhället, för att slutligen stanna vid Kyrkans port.

Arméns Jägarbataljon vårdar arvet genom att leda kyrkmarschen med beridna dragoner.

Arméns Jägarbataljon vårdar arvet genom att leda kyrkmarschen med beridna dragoner.

Samlingen i kyrkan skall ge både en känsla av samhörighet, men även lite tid att kontemplera över den kommande helgen, vad den betyder både för individen och för de anställdas roll och uppgift som tjänstgörande i Försvarsmakten.

Bataljonens pastor, Anders Stenman, vägledde de närvarande både med goda ord ur Bibeln, men även med sin egen trygga livsvisdom.

Bataljonens pastor, Anders Stenman, vägledde de närvarande både med goda ord ur Bibeln, men även med sin egen trygga livsvisdom.

Från oss alla vid Arméns Jägarbataljon i Arvidsjaur, Stockholm, Kvarn, Mali och Afganistan önskas Er alla en riktigt God Jul.

Förbandsdag vid Arméns jägarbataljon

Anmäl kommentar Postat den 17 Jun 10:40 av:
i Okategoriserade
FM-AJB-Forbandsdag-2015-6

Under förbandsdagen deltog även uppsuttna representanter för förbandets beridna fanvakt


Lördagen den 13 juni genomförde Arméns jägarbataljon sin årliga förbandsdag. Denna dag ger viktiga möjligheter att förvalta och utveckla förbandsandan och låta bataljonens personal träffa anhöriga och allmänheten.

Förbandsdagen inleddes med att bataljonchefen, överstelöjtnant Teddy Larsson, hälsade de anhöriga och den tidvis tjänstgörande personalen välkomna. Olika förevisningar, från jägarplutons överfall med skarp ammunition till utställning av bataljonens materiel och delförmågor uppskattades av tillresta anhöriga och ortsbor.

FM-AJB-Forbandsdag-2015-2 FM-AJB-Forbandsdag-2015-3

FM-AJB-Forbandsdag-2015-1

Soldater och officerare visade upp sina förmågor efter ett års befattningsutbildning för att bli Jägar- eller Förstärkningssoldat

Tillsammans med anhöriga och allmänheten – som också bjudits in – avnjöts en gemensam fältlunch, innan det var dags att med en ceremoni uppmärksamma de soldater som slutfört den Fortsatta grundutbildning de genomfört sedan augusti 2014. Under ceremonin förrättade också chefen Norrbottens regemente, överste Mikael Frisell, soldaterinran.

FM-AJB-Forbandsdag-2015-5-2

Personal ur Fortsatt Grundutbildning uppställda inför ceremoni

FM-AJB-Forbandsdag-2015-4

En av bataljonens nyutbildade förstärkningssoldater tar emot diplom ur regementschef Överste Mikael Frisells hand

Efter genomgångar för anhöriga om den fortsatta grundutbildningen och föredragning om förbandets historia avslutades dagen med en gemensam grillfest.

Mj Björn Eliasson
Stabschef
Arméns Jägarbataljon

Arméns Jägarbataljon skapar framtidens chefer

Anmäl kommentar Postat den 19 Mar 11:13 av:
i Okategoriserade
kebnekaise_(foto_carl-johan_olofsson-armens-jägarbataljon)_31

Kapten Carl-Johan Olofsson under arbetet med att städa olycksplatsen Kebnekaise efter olyckan där ett Norskt flygplan av typen C-130 Herkules störtade mot berget.

Att tjänstgöring under svåra förhållanden med högt ställda krav skapar en personlig skärpa har länge varit både känt och erkänt såväl inom som utom Försvarsmakten. Före detta värnpliktiga och anställda vid Försvarsmaktens jägarförband vittnar ofta om nyttan av utbildningen och prövningarna under grundutbildning och tjänstgöring.

Vid Arméns Jägarbataljon är glädjen stor över att kollegan Carl-Johan Olofsson tilldelats utmärkelsen Årets Framtidschef vid Chefsgalan i Stockholm under onsdagskvällen.

Vi gratulerar Kapten Olofsson och hoppas att hans skicklighet och engagemang fortsätter att smitta av sig till morgondagens chefer och medarbetare.

Läs mer på Försvarsmaktens hemsida:

http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2015/03/framtidens-chef-finns-i-forsvarsmakten/

Överlämning i Mali

Anmäl kommentar Postat den 10 Mar 13:38 av:
i Okategoriserade
WP_20150307_003

Chefen för den Svenska styrkan från Arméns Jägarbataljon lämnar över till sin Finske kollega

Vid EUTM MALI och NBTT har chefsskapet övergått från Sverige till Finland och Jägarbataljonen roterar hemåt. I 19 fortsätter att bemanna det svenska bidraget, bland uppdragen finns bemanningsansvar för ställföreträdande kompanichef och personal ur Pansarbataljonen. Jägarna har sin vana trogen levererat ett utmärkt resultat. Tack till samtliga och lycka till önskas våra efterträdare.

Förbandsdag på Arméns Jägarbataljon

Anmäl kommentar Postat den 27 Feb 15:19 av:
i FN
Bandvagn 206 var ett uppskattat inslag som lockade passagerare av alla åldrar. Foto: Arméns jägarbataljon

Kanske ges det tillfälle att provåka Bandvagn 206. Foto: Arméns jägarbataljon

Du som är deltidssoldat eller reservofficer vid Arméns Jägarbataljon inbjuds härmed av Chefen för Arméns Jägarbataljon att delta vid firandet av förbandsdagen, som infaller lördagen den 13/6-2015 vid detachement Norrlands Dragoner i Arvidsjaur. Även anhöriga till vår personal hälsas välkomna.

Vi kommer under dagen att genomföra förevisning av förbandets utrustning, materiel och taktik. Dagen avrundas med en enklare vårfest i anslutning till mässen vid Norrlands Dragoner.

Boende på logement kan erbjudas, däremot kan vi tyvärr inte erbjuda resor till arrangemanget, dessa måste bekostas av den enskilde.

För att få ett underlag på hur många av Er som avser att delta denna dag, ber jag dig att på enklaste sätt och via mail återsända besked om deltagande senast den 15/5 .

Skicka anmälan till 193-jbat-S1@mil.se.

Vi ser fram emot Ditt deltagande, varmt välkommen!

 

Förevisning, examination och soldaterinran på soliga Förbandsdagen

Anmäl kommentar Postat den 14 Jun 13:45 av:
i Arméns jägarbataljon, Arvidsjaur, GMU, Jägarsoldat

Anhöriga, nyfikna invånare och bataljonens personal utgjorde en mix av gammal och ung när årets jägaraspiranter examinerades och rekryterna ur årets GMU muckade. Dessutom fick allmänheten på nära håll bevittna jägarstrid och Jägarbataljonens materiel.

Efter en blöt och minst sagt sval vecka i Arvidsjaur bröt solen äntligen fram på lördagen och ramade in Förbandsdagen på Arméns jägarbataljon på ett vackert sätt. Dagen började med förevisning av jägarstrid då en jägargrupp skulle nedkämpa en motståndares högvärdiga mål, den här gången i form av ett torn i trä. Åskådarna fick samtidigt bevittna omhändertagande av skadad. ”Masten” sprängdes till slut i bitar till de församlades förtjusning och uppdraget var därmed slutfört.

Kapten Håkan Jorsell informerade om läget vid förevisningen av jägarstrid. Foto: Arméns jägarbataljon

Kapten Håkan Jorsell informerade om läget vid förevisningen av jägarstrid. Foto: Arméns jägarbataljon

Sedan vandrade folkskaran med solen i ögonen till ytterligare förevisningar. Fordon, vapen och annan materiel visades upp och testades på. En Bandvagn 206 cirkulerade i de närliggande skogsdungarna och bjöd ung som gammal på en skakig färd.

Bandvagn 206 var ett uppskattat inslag som lockade passagerare av alla åldrar. Foto: Arméns jägarbataljon

Bandvagn 206 var ett uppskattat inslag som lockade passagerare av alla åldrar. Foto: Arméns jägarbataljon

Det bjöds på renklämma, bulle, kaffe och dricka, och kön ringlade bitvis lång. Foto: Arméns jägarbataljon

Det bjöds på renklämma, bulle, kaffe och dricka, och kön ringlade stundtals lång. Foto: Arméns jägarbataljon

Höjdpunkten för många var dock jägaraspiranternas examination och rekryternas utryck. De förstnämnda kan numer kalla sig jägarsoldater och ett 70-tal rekryter har genomfört GMU hos Arméns jägarbataljon, vilket är en bra siffra. Flertalet av dessa kommer dessutom fortsätta inom Försvarsmakten vilket är glädjande. De nyutexaminerande jägarsoldaterna blev tilldelade bataljonens utbildningstecken jägarbågen av bataljonschefen överstelöjtnant Teddy Larsson, och chefen för Norrbottens regemente I 19 överste Olof Granander höll soldaterinran för rekryterna under högtidliga former.

Chefen för Arméns jägarbataljon överste Teddy Larsson delade ut jägarbågen till stolta och nyexaminerade jägarsoldater. Foto: Arméns jägarbataljon

Chefen för Arméns jägarbataljon överstelöjtnant Teddy Larsson delade ut jägarbågen till stolta och nyexaminerade jägarsoldater. Foto: Arméns jägarbataljon

Chefen för Norrbottens regemente I 19 höll soldaterinran för de utryckande rekryterna ur årets GMU. Foto: Arméns jägarbataljon

Chefen för Norrbottens regemente I 19 överste Olof Granander höll soldaterinran för de utryckande rekryterna ur årets GMU. Foto: Arméns jägarbataljon

Vi gratulerar våra nya jägarsoldater och våra rekryter, och önskar en glad sommar!

Stort intresse för retroaktiv tilldelning av utbildningstecken Jägare (uppdatering avseende hemställan)

Anmäl kommentar Postat den 10 Jun 16:53 av:
i Arméns jägarbataljon, Arvidsjaur, Jägarsoldat

Intresset för att ansöka om retroaktiv tilldelning av utbildningstecken Jägare (jägarbågen) är stort. Tidigare jägarutbildade från såväl I 22 och K 3 som K 4 och Arméns jägarbataljon lämnar kontinuerligt in hemställan om att tilldelas utbildningstecknet retroaktivt.

Vi vill i sammanhanget påminna om C I 19 instruktion i frågan, där följande formulering är giltig för personal med tidigare tjänstgöring från I 22 och K 3;

”För denna personal gäller att på eget initiativ ansöka om att få bli tilldelad utbildningstecknet. Det som ska styrkas är tjänstgöring i jägartjänst under en period innan 2001-12-31 och den enskilde är ansvarig för att intyg/underlag[1] som krävs lämnas i ansökan. C I 19 förväntar sig att den sökande och den som bestyrker de intyg/underlag som lämnas vid den aktuella tidsgränsen påvisar att man hade en relevant erfarenhet, det vill säga en inte obetydlig tjänstgöringstid och inte minst genomförd jägarutbildning vid I 22 respektive K 3 (i beslutet skrivs formuleringen; erforderlig tjänstgöring).” Exempel på sådant intyg/underlag kan vara rullkort eller annat officiellt dokument.

Och följande för personal med tidigare tjänstgöring vid K 4 eller Arméns jägarbataljon;

”För att bli tilldelad utbildningstecknet retroaktivt krävs att den sökande kan styrka att han eller hon har ett förflutet som officer eller värnpliktig vid Arméns jägarbataljon eller K 4 och under denna tid förvärvat det tidigare utbildningslinjetecknet.”

Det är därmed inte tillräckligt att skicka in en ansökan där man som enskild endast beskriver att man tjänstgjort vid eller genomfört värnplikt vid något av förbanden, utan att detta styrks.

För att styrka detta ska man:

1. Läsa C I 19 riktlinjer.
2. Fotografera, scanna eller kopiera intyg och betyg och antingen skicka det via e-post till exp-i19@mil.se eller brev till Norrbottens regemente, Box 9105, 961 19 Boden.

Major Björn Eliasson, stabschef Arméns jägarbataljon

Veterandagen högtidhölls på måndagen

Anmäl kommentar Postat den 02 Jun 16:45 av:
i Arméns jägarbataljon, Arvidsjaur, Jägarsoldat

I dag har Veterandagen högtidhållits på Arméns jägarbataljon. Chefen för Arméns jägarbataljon, överstelöjtnant Teddy Larsson höll tal för personal vid förbandet samt inbjudna organisationer och gäster, varpå en minnessten över K 4 avtäcktes. Dagen avslutades med en ljusceremoni för att hedra och minnas de vid förbandet som stupat i tjänsten och under utbildning.

Flaggorna vajade och solen sken på alla som var på plats för att högtidhålla Veterandagen. Förutom personal vid förbandet och veteraner deltog också Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna, Soldathemsförbundet, Kamratföreningen i Arvidsjaur samt representanter från kommunen, Företagarna och Kriminalvårdsverket.

Foto: Arméns jägarbataljon

Foto: Arméns jägarbataljon

Chefen för Arméns jägarbataljon, överstelöjtnant Teddy Larsson framhöll i sitt tal Kongoveteranerna, då det i år är 50 år sedan Sveriges första stora FN-insats i Kongo avslutades. Men han talade också om vikten av insatser på hemmaplan.

– Nog så viktiga är även våra nationella insatser, som kan exemplifieras genom Bergsplutonen insats i Kebnekaise (efter att ett norskt Herculesplan störtat 2012, reds anm), eller exempelvis de insatser som genomfördes i samband med ubåtsincidenterna på 1980-talet.

Foto: Arméns jägarbataljon

Foto: Arméns jägarbataljon

Efter kransnedläggning för de 83 svenska soldater och officerare som från 1948 stupat eller omkommit i internationell tjänst samt en tyst minut för dessa, var det dags för avtäckandet av en minnessten över Norrlands dragonregemente K 4 i Arvidsjaur, som mellan 1980 och 2004 var förlagt i staden och som i dag är Arméns jägarbataljon.

Under bataljonspastorn Anders Stenmans ledning tändes till sist ljus för de vid förbandet som stupat eller omkommit i tjänsten och under utbildning.

Uttagning av jägaraspiranter

Anmäl kommentar Postat den 02 Jun 16:07 av:
i Arméns jägarbataljon, Arvidsjaur, Jägarsoldat

Förra veckan genomfördes särskild prövning och kompletterande prövning för aspirerande jägarsoldater. Syftet var att fastställa vilka som har förutsättningarna att klara av de unika uppgifter jägartjänsten kräver och innebär.

Det var ömsom sol, ömsom snö och vind när de aspirerande jägarsoldaterna genomförde prövningen under fyra dagar förra veckan, vilket förstås var passande då jägartjänstens unika roll i Försvarsmakten kräver att man behärskar att verka i samtliga klimat.

Foto: Arméns jägarbataljon

Foto: Arméns jägarbataljon

Deltog gjorde inte bara rekryter ur Jägarbataljonens GMU. Från sydligaste Skåne till nordligaste Lappland kom både rekryter och soldater ur andra förband som testade sin förmåga, för att förhoppningsvis kunna anställas som jägarsoldater vid Jägarbataljonen i Arvidsjaur.

Foto: Arméns jägarbataljon

Foto: Arméns jägarbataljon

Fyra intensiva dagar senare hade de aspirerande jägarsoldaternas förmåga och förutsättningar satts på rejäla prov. Bland annat testades höjdrädsla, klaustrofobi, vattenvana och uthållighet; fyra komponenter man måste bemästra om man vill bli jägarsoldat och tillhöra den unika elit som utgör Arméns jägarbataljon.

Foto: Arméns jägarbataljon

Foto: Arméns jägarbataljon

Av de totalt 69 som deltog kommer 39 att erbjudas anställning vid Arméns jägarbataljon.

Olika sätt att upprätthålla sin fysiska status

Anmäl kommentar Postat den 27 Maj 11:26 av:
i Arméns jägarbataljon, Arvidsjaur, Jägarsoldat

Att hålla sig i fysisk trim är helt nödvändigt för en jägarsoldat. De höga kraven är ställda av en anledning, och stort ansvar vilar på den enskilda individen för att möta dessa. Kanske speciellt för GSS/T-soldater, alltså tidvis anställda soldater, hör detta samman med disciplin då man har en annan huvudsaklig syssla och måste finna tid och motivation på egen hand.

Pontus Dymén är en av dessa soldater och här kommer några ord från hans medverkan i Göteborgsvarvet, ett utmärkt sätt att upprätthålla sin fysiska status:

”Vad som förra året började som en idé för att tvinga mig själv, i egenskap av GSS/T-soldat, att träna lite snabbmarsch kulminerade förra helgen i och med Göteborgsvarvet. Där gjorde jag mitt bästa för att på ett hedersamt sätt representera Arméns jägarbataljon. Från början var vi flera tidvis anställda som skulle ha sprungit Göteborgsvarvet i stridsutrustning. Av olika anledningar kunde de andra dock inte ställa upp, därför skulle det bara bli jag. Stridsutrustningen fick jag dessvärre också springa utan, då både den och mina kängor inte kommit tillbaka till Sverige än efter insats i Afghanistan under våren.

Istället åkte min AJB-t-shirt på förra lördagen och jag lyckades springa i mål på, enligt mig, klart godkända 1,34,50. Den tiden visade sig räcka till en placering som 2456:e löpare av de 47000–48000 som slutförde loppet. Jag hoppas kunna förbättra min tid med några minuter till nästa år, när jag hamnar i en bättre startgrupp än nr 20 av 30.”

Det här är förstås bara ett exempel på hur man kan hålla konditionen uppe, egentligen är det bara fantasin som sätter gränserna. Det viktiga är inte alltid vad man gör, utan att man gör något.

Armétaktisk chef besökte Jägarbataljonen

Anmäl kommentar Postat den 23 Maj 14:58 av:
i Arméns jägarbataljon, Arvidsjaur, Helikopter 14, Jägarsoldat

Arvidsjaur visade sig från sin bästa sida under gårdagen när Armétaktisk chef, brigadgeneral Stefan Andersson besökte Arméns jägarbataljon tillsammans med ställföreträdande chef Insatsstaben, konteramiral Anders Grenstad. Med sig hade de även delar ur Armétaktiska staben och 3. Brigadstaben vid I 19.

Stf chef Insatsstaben (t h) och Armétaktisk chef (t v) under förevisning jägarstrid. Foto: Arméns jägarbataljon

Ställföreträdande chef Insatsstaben (t h) och Armétaktisk chef (t v) under förevisning jägarstrid. Foto: Arméns jägarbataljon

Syftet med besöket var att inspektera Jägarbataljonens förmåga att genomföra militära operationer. Chefen för Arméns jägarbataljon, överstelöjtnant Teddy Larsson, var nöjd med dagen. – Vi fick ett kvitto på att det vi gör är bra och att vi också fortsatt är på rätt spår. Rollen vi har inom Försvarsmakten kräver att vi hela tiden är på tå och alerta, att då få vårt arbete bekräftat är jag förstås glad och stolt över.

Första truppförflyttningen med Helikopter 14. Foto: Arméns jägarbataljon

Första truppförflyttningen med Helikopter 14. Foto: Arméns jägarbataljon

Besöket avslutade med en förevisning av Jägarbataljonens krigsförmåga, en förevisning som kröntes med den första truppförflyttningen med Helikopter 14. Dagen till ära var Armétaktisk chef med som passagerare.

Multitest och fysiska utmaningar

Anmäl kommentar Postat den 20 Maj 09:17 av:
i Arméns jägarbataljon, Arvidsjaur, Jägarsoldat

Igår genomförde rekryter ur årets GMU ett så kallat multitest. Testet består, som namnet avslöjar, av ett antal övningar som ger poäng; ju mer man klarar desto bättre poäng får man. Resultatet jämförs sedan mot anställningskraven. En jägarsoldat ska klara 300 poäng, vilket kan innebära ett snitt om lägst 25 push-ups, 50 sit-ups, 45 cm vertikalt upphopp, 120 sekunders rygghäng och 30 sekunders armhäng eller motsvarande. Jägarsoldater tillhör den kategori som har de hårdaste kraven på sig, för andra befattningar är kraven lägre.

Poängtabell multitest.

Försvarsmakten är en av de myndigheter, och en av de få arbetsplatser, där det ställs krav på personalens fysiska förmåga. Utöver multitestet ska också bland annat ett fälttest genomföras, där kravet för jägarsoldat är att springa 2 km på 11.30 iförd stridsutrustning (uniform, hjälm, kroppsskydd, stridsväst, AK5, fyra magasin och fylld vattenflaska).

Gillar du fysiska utmaningar? Ger du aldrig upp? Då kan Arméns jägarbataljon vara något för dig!
Ansök till GMU här!