Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här
Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författaren är förvaltare och jobbar på Sjöstridsskolan.

Under den gångna veckan har jag bedrivit verksamhet med FOI och ett av de sjögående förbanden. Det vi gjort är att genomfört ett fältprov för att utvärdera utrustning och metod...

När det gäller örlogsfartyg så  är alla sensor och bekämpningsfunktioner ombord  ett resultat av avvägningar och kompromisser, detta gäller I stort sett alla nationers flottor eftersom ekonomi och konstruktion sätter...

När jag läser i sådana sociala media som berör försvarsmakten slås jag av den för mig ofta helt främmande bilden av Försvarsmakten och Marinen som där sprids. Ofta går texter...

Så då var jag hemma igen efter några synnerligen trevliga dagar på 4.e Sjöstridsflottiljen. Alltid lika trevligt att komma till Berga under förutsättning att det finns något fartyg att sova...

Än en gång har jag fått mitt val att bli specialistofficer ifrågasatt och varje gång så är det med samma argument av samma kategori personer. Argumentet är att "Du skall...

I detta inlägget tänkte jag belysa en resurs inom FM som inte syns så mycket med väl finns där och kan nyttjas till mycket, nämligen våra förbandsbibliotek. Själv är jag...

Så kom då den av många efterlängtade utredningen som skulle föranstalta en återaktivering av värnplikten. Jag är kluven till detta med värnplikt om den inte är allmän på riktigt men...

Välkommen till bloggen Inifrån sett. Jag som skriver heter Håkan Lindberg och tjänstgör normalt på SSS. Denna blogg kommer att handla om personal, organisation och utbildning främst ur ett marint...