12
Sep

Min verklighet

Anmäl kommentar Av:
i Hemvärnet

Denna blogg kommer att handla om hur det är att vara plutonchef inom Hemvärnet. Det är en verklighet som inte alla kommer i kontakt med. Den är speciell på många olika sätt. Men det finns även en rad likheter med andra chefsbefattningar både inom civila näringslivet och inom Försvarsmakten.

I denna blogg har jag tänkt att beskriva livet i en insatspluton inom Hemvärnet. Jag kommer inte att ge någon tillrättalagd verklighet. Utan ni kommer att få följa med rätt in i verkligheten.


Kommentarer är stängd.