08
Maj

Ny pluton, nya möjligheter

Anmäl Av:
i Hemvärnet, Umeå

En pluton lämnar, en pluton tillkommer. Vid årsskiftet lämnade en pluton kompaniet och flyttade till ett Hv-Und Kompani. Direkt togs beslutet att vi skulle påbörja rekryteringen till denna nya pluton.

Jag är alltid sugen på nya utmaningar så jag lämnade min gamla pluton till min ställföreträdare och påbörjade bygget av en helt ny pluton. Min första åtgärd var att hitta en bra ställföreträdare. När denna individ fanns på plats gick vi vidare i rekryteringen, nämligen att hitta fyra duktiga gruppchefer.

På bara några månader har vi nu en hundförare och fyra hungriga gruppchefer. Nu ska vi sätta oss ner och dra upp de yttre riktlinjerna för vår nya pluton. För om vi chefer inte har en gemensam målbild och grund att stå på kommer inte plutonsbygget att fungera.

Så under sommaren och början på hösten hoppas jag att vi kan rekrytera fyra stycken ställföreträdande gruppchefer .

Ja, vi springer långsamt i vårt skapande av en ny pluton, för som jag ser det är det en fara om inte cheferna har samma målbild. Men jag vill även undvika att drabbas av växtvärk.

17
Sep

Fokus på rekryteringen

Anmäl Av:
i Hemvärnet, Reklam, Samarbete, Uppsala

Har under dagarna två varit på Hemvärnets rekryteringsseminarium i Uppsala. Lyssnade igår på Informationsdirektören och hans syn på rekrytering och attraktion. Det känns mycket positivt för mig som plutonchef att samarbete är ett av ledorden när det gäller den framtida rekryteringen till Försvarsmakten. Att vi inte längre pratar det enskilda förbandet eller vapengrenen utan pratar Försvarsmakten.

En sak till som glädjer mig är att det blir mer och mer uttalat att varje individ i Försvarsmakten har en roll att spela när det gäller rekrytering. Att rekryteringen inte är någon liten obskyr grupp som sitter i ett hörn och pysslar med detta. Utan det är soldater som speglar målgruppen som skall ut och rekrytera till Försvarsmakten.

Det bra att synen på lagspel växer sig stark inom ledningsfunktionerna, Högkvarter och HR-Centrum. För detta kommer att rinna nedåt i organisationen. Mycket positivt!

15
Sep

Rörlig personal

Anmäl Av:
i Hemvärnet

Hade nyss ett samtal med en av våra bandvagnsförare, hon har kommit fram till att hon vill byta kompani. För mig är det självklart att personal som vill byta enheter ska få byta enheter om mottagande enhet vill ta emot personalen.

Jag tror att på lång sikt kommer enheter som har en sund personalpolitik att ha en kö av personer som vill byta till deras enheter. De som inte kanske inte lyckas lika bra i HR-frågor inte kommer att ha kvar personalen.

När det gäller rörlighet mellan plutoner, kompanier, bataljoner och förband tror jag att övriga Försvarsmakten har mycket att lära av Hemvärnet. I Hemvärnet ser man hellre att personalen hittar en ny befattning någon annanstans i organisationen. Än att de ska ställas inför ett ultimatum att sluta eller vara kvar där de inte trivs.

Tänk på att vi har med frivilliga att göra som mycket snabbt kan rösta med fötterna. Har vi alla en sund personalpolitik bra och givande övningar behåller vi personalen längre. Behåller vi personal längre kan vi satsa mer pengar på bra övningar istället på rekrytering.

12
Sep

Min verklighet

Anmäl Av:
i Hemvärnet

Denna blogg kommer att handla om hur det är att vara plutonchef inom Hemvärnet. Det är en verklighet som inte alla kommer i kontakt med. Den är speciell på många olika sätt. Men det finns även en rad likheter med andra chefsbefattningar både inom civila näringslivet och inom Försvarsmakten.

I denna blogg har jag tänkt att beskriva livet i en insatspluton inom Hemvärnet. Jag kommer inte att ge någon tillrättalagd verklighet. Utan ni kommer att få följa med rätt in i verkligheten.