Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här
Personlig blogg

Krigsförbandens verklighet är utgångspunkten för FMLOPE – enheten som leder Försvarsmaktens utveckling av ledande och lärande (ledarskap och pedagogik).

FMLOPEs Mikael Lindholm besök på SAAB inspirerande och gav många idéer. Bland annat kring hur simuleringsmöjligheter kan stödja ”fyra viktiga läraruppgifter” som beskrivs i boken Pedagogiska grunder. Syftet med besöket på...

Styrgruppen beslutade att temat blir: Ledarskapet i framtiden i Officersrollen. Temat är valt utifrån de förändringar och utmaningar som respektive nation kan se för officeren i samarbetet med övriga befälskategorier....

Vi intervjuar FMLOPE Mikael Lindholm vid en paus i uppföljningsmöte grundutbildning (GU) med Ag GU RU på Försvarsmaktens tekniska skolor (FMTS), teknisk bataljon. För ökad operativ effekt.  Ag är en...

FMLOPE och ORE samarbete ska med gemensamma ansträngningar leda till ökad förmåga inom trupputbildning och truppföring. Under hösten har FMLOPE med stöd av ämnesrepresentanterna arbetat med progression från gruppbefälsutbildning till...

En tydlig stegring och utveckling av målet för instruktörskurser blev resultatet av FMLOPE möte med Flygvapenfrivilligas Riksförbund (FVRF) och Svenska Lottakåren (SLK). Utvecklingsarbetet med ämnesprogression ledarskap och pedagogik inspirerade. Sedan...

Utvecklingsarbete innebär bland annat att kontinuerligt leta nya intryck. Ett sätt är att delta vid mässor inom ansvarsområdet. Under veckan deltar FMLOPE på mässan BETT 2017 i London. Det är...

Professor Christopher Dandeker, emeritus professor vid Kings College i London, gjorde en inspirerande föreläsning i Halmstad garnison. Christopher Dandeker har lång erfarenhet av bland annat civil-militärt samarbete och har arbetat för...

Konstruktivt möte i det nordiska samarbetet NORDEFCO. Programmet för Nordic ADL Conference 2017 klart för fastställande. Beslut om att med Sverige (FMLOPE) som kontakt stöjda nätbaserat lärande på övningen VIKING18. Representanter...

En ämnesspecifik överlämning mellan skolor underlättar utbildningen för både elever och lärare. FMLOPE som ämnesföreträdare ledarskap och pedagogik har uppfattat en möjlighet till så bra övergång som möjligt. Vi skapade...

Här kommer några heads-up för vad som kommer under 2017. FMLOPE som ämnesföreträdare ledarskap och pedagogik Vi planerar två fysiska och två nätbaserade ämnesmöten likt 2016. Inriktningen är fortsatt tematisering....