Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här
Personlig blogg

Krigsförbandens verklighet är utgångspunkten för FMLOPE – enheten som leder Försvarsmaktens utveckling av ledande och lärande (ledarskap och pedagogik).

Här följer ett exempel på hur en del av kursen Handledare Utbildningsmetodik del tre genomförs. Här kommer texten urklippt från Pedagogiska Grunder sidan 42-43, utan referenser. Länk till boken Pedagogiska...

  Denna gång sätts reflektion i fokus. Kursdeltagarna ska efter avslutad kurs bland annat ha utvecklat sin egen pedagogiska grundsyn genom att reflektera över praktiska utbildningserfarenheter och teori. Slutsatserna ska...

Total Learning Architecture, TLA, som beskriver att det framtida lärandet måste vara plattformsoberoende, ske utanför de traditionella arenorna och kunna spåras och värderas. FMLOPE kommer vara en del av denna...

Utvecklingsmöte utbildning upplevdes som en bra kvittens att vi på FMLOPE gör rätt saker i vår roll som ämnesföreträdare – allt i andemeningen att den ämnesrelaterade utbildningen för våra officerare...

Modellering och simulering kan hjälpa oss att bättre förstå de omständigheter som leder till Black Swan–händelser och hur vi bättre kan förbereda oss för dess effekter. Vid I/ITSEC-mässan 2016 genomfördes...

FMLOPEs Mikael Lindholm besök på SAAB inspirerande och gav många idéer. Bland annat kring hur simuleringsmöjligheter kan stödja ”fyra viktiga läraruppgifter” som beskrivs i boken Pedagogiska grunder. Syftet med besöket på...

Styrgruppen beslutade att temat blir: Ledarskapet i framtiden i Officersrollen. Temat är valt utifrån de förändringar och utmaningar som respektive nation kan se för officeren i samarbetet med övriga befälskategorier....