Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här
Personlig blogg

Krigsförbandens verklighet är utgångspunkten för FMLOPE – enheten som leder Försvarsmaktens utveckling av ledande och lärande (ledarskap och pedagogik).

Projektförteckningen med pågående projekt gås igenom projekt för projekt. Det är en minutiös genomgång där status, nuläge, prioriteringar, licensfrågor osv lyfts. Färgfält i rött, gult och grönt med siffror i...

VTC och Adobe Connect på FM lärplattform är två möjligheter att arrangera konferenser och möten i Försvarsmakten. Thomas Grevholm och Tohmas Ax på FMLOPE listar för- och nackdelar. VTC är...

Alla som kallas till nätbaserat möte ledarskap och pedagogik kan inte delta då de inte har möjlighet att koppla upp sig på Adobe Connect på Försvarsmaktens lärplattform. Hur ser chefen...

Vid senaste ämnesmöte ledarskap och pedagogik, som hölls nätbaserat på Försvarsmaktens lärplattform, konstaterar FMLOPE projektledare att en kvarvarande utmaning är att alla förbands ämnesrepresentanter tyvärr inte har tillgång till utrustning...

Nya förutsättningar för personalförsörjning och genomförande av utbildning gör att Försvarsmakten de närmaste åren behöver uppmärksamma behovet av instruktörskompetens. Förmågan att kunna verka som instruktör och använda en god utbildningsmetodik...

Fokus vid kursen Handledare utbildningsmetodik - varför det blir som det blir när vi gör som vi gör. Kursdeltagarna kommer att utveckla sin förmåga att se och förstå de skeenden...

Kan Försvarsmaktens lärplattform användas för att skapa och genomföra förberedande utbildning inför den multinationella civil-militära övningen Viking 18? Kan FMLOPE ta ledartröjan? Svaret på de båda frågorna är ja. Och ett...

Vilken roll har FMLOPE som stärker den militära professionens utvecklingsförmåga? Det är en av diskussionsfrågorna vid fortsättningen av enhetens utvecklingsmöte från i somras. Målet med mötet är att hitta utvecklingsprojekt...