23
Maj

Interaktivitet under föreläsning

Anmäl Av:
i Okategoriserade
Taggar: , , , , , ,

Har du förändrats? Har du lärt dig något? Omröstningen är avslutad. Samma fråga som den under föreläsningens inledning. Jo det har hänt något. De flesta är överens om det. De cirka 100 åhörarnas svar pekar tydligt på det. De har förändrats och alltså lärt sig något.magnus_moderg_nadl16

Magnus Moberg som gärna föreläser under rubriken ”Reflekterande praktiker” sätter lärandet i fokus, inte läraren. Vad är bra utbildning och vad är bra lärande är frågan. Han inledde sin föreläsning på Nordic ADL Conference i Finland med en fråga på webben via sidan ra.ombea.com där deltagarna ombads logga in och respondera på förberedda frågor.

Han resonerade runt begreppet pedagogisk betydelse med 4F, fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. En reflekterande praktiker är som art of education där förändring är lika med lärande. En ny fråga speglas på duken bakom honom och åhörarna är snabba att svara.

Det flippade klassrummet är både en kultur och ett pedagogiskt smörgåsbord som läraren erbjuder sina elever. Han delar in flippade lektioner i före, under, efter och resultat. Före, där man kan skapa ett slags inträdesbiljetter, nivå, godkänt för att delta. En rad förberedelser för eleverna att genomföra. Här finns också förinspelade trailers som introducerar till hela och/eller delar av utbildningen/lektionen. Under tiden, när det fysiska mötet sker, kan läraren satsa mer av sin tid på de elever som behöver mer stöd och att genomföra workshops som bygger på fysisk närvaro. Efter lektioner sker reflektion, enskilt och i grupp. Han tipsar också om att lägga upp quiz, diskussionsforum, publicera inspelade föreläsningar och lektioner. Skapar på sätt möjligheter för eleverna att hitta sina vita fläckar. De kan repetera, relatera och reflektera – lära ur sitt perspektiv. Resultatet av att använda flipped klassrum menar han att det ger mer energi, får större genomslag med högre kvalitet.

Med frågan ”Vad är bra utbildning och vad är bra lärande?” reflekterar han ur olika vinklar där han ställer resultat mot process, måluppfyllelse mot bildning, resurs mot värde osv.

Han avslutar med en omröstning, Har du som åhörare förändrats? Har du lärt dig något? Svaren fylls på. Jo det har hänt något. De flesta av åhörarna har reflekterat och lärt sig något under föredraget.

20
Maj

Premiumbefäl

Anmäl Av:
i Okategoriserade
Taggar: , , , , , ,

Sjöbefälsutbildningen på Chalmers ser möjligheter att utbyta erfarenheter med FMLOPE om bland annat ledarskap, befälsföring och chefskap. Uppfattningen är ömsesidig. Chalmers har högt uppsatta mål – utbildning i världsklass med utmaningsdriven pedagogik och digitalt lärande.chalmers_sim2_160519

FMLOPE besökte sjöbefälsutbildningen på Chalmers som ett led i vår strävan att träffa verksamheter med troliga beröringspunkter kopplade till vårt ansvarsområde att leda utvecklingen av ledande och lärande i Försvarsmakten. På Chalmers träffade vi bland flera andra även tidigare sjöofficerare från marinen som nu befinner sig i civil marin miljö med kvalificerad utbildning och forskning i fokus.chalmers_sim1_160519

Vi fick ta del av intressanta förevisningar av simulatorer på olika nivåer, diskuterade nätbaserade metoder och pedagogiska upplägg. Kollektivt handlande stod också på agendan.chalmers_joint2_160519

Forskningsområdet Framgångsfaktorer för små team i svåra situationer förevisades med personliga erfarenheter från Sjöräddningssällskapets Gula båtarna i Medelhavet. Här gjordes en koppling till teorimodellen Common Ground and Coordination in Joint Activity. Något vi kände igen från vårt eget Uppgiften, gruppen och jag som ingår som den så kallade Strimma C under Grundläggande Militärutbildning, GMU.

FMLOPE tackar för intressant och engagerande besök med värdefullt utbyte. Vi lämnade vännerna på Chalmers med en inbjudan till vår verksamhet i Halmstad och en tydlig känsla av att fortsättning följer.

17
Maj

Erfarenhetsutbyte – upphandling webbaserad (nätbaserad) utbildning

Anmäl Av:
i Okategoriserade
Taggar: , , , ,

Resultatet av erfarenhetsutbytet är lyckat då det skapades en samlingsplats där myndigheterna kan dela erfarenheter, diskutera och utbyta exempel på utbildningar som producerats. Allt i meningen att åstadkomma gemensamma produktioner och/eller dela kurser med varandra.

Allan Kvalevaag

Allan Kvalevaag. Bild: Magnus Gudmundsson

Den 4 maj träffades ett antal myndighetsrepresentanter på Karlberg slott för ett erfarenhetsutbyte. Det diskuterades upphandling av ramavtal för produktion av webbaserad utbildning ibland kallad eLearning. Mötet var initierat av FMLOPE och det var representanter för Polismyndigheten, Säpoakademin, Försvarshögskolan, Energimyndigheten, Regeringskansliet, Försäkringskassan, Domstolsverket, Migrationsverket och Ekobrottsmyndigheten på plats. Myndigheternas behov grundar sig i mångt och mycket på samma krav eller regler. Försvarsmakten använder redan idag delar av andra myndigheters nätbaserade utbildningar i sin utbildning.

Dagen var uppdelad i två delar. Upphandling och sedan resultatet av upphandling.

Det inledande exemplet för upphandling kom från Försvarsmakten och handlade om ett anbud som drogs tillbaka för att en ny och mer utförlig upphandling skulle kunna ske. Den sistnämnda var en ny modell för hur en ny upphandling skulle kunna genomföras. En del förändringar hade gjorts i underlaget men den största nyheten låg på bedömningen av dels varuprover och fiktiva manus som anbudsgivarna fick lämna förslag på lösningar på. Denna trestegsmodell blev framgångsrik för Försvarsmaktens nya ramavtal. Det diskuterades hur olika myndigheter genomfört upphandlingar, hur man bäst bedriver en upphandling för att både få en bra prisbild samt leveranser av hög pedagogisk kvalitet. Erfarenheter kunde omedelbart dras för de som stod i startgroparna.

Eftermiddagen ägnades åt själva resultatet av upphandlingen. Återigen stod Försvarsmakten som exempel på hur man idag bedriver produktionsarbete tillsammans med leverantören. Erfarenheter om detta var lägre på de andra myndigheterna. Försvarsmakten har kommit längre med utvecklingen av en produktionsmodell som fortfarande utvecklas. Försvarsmakten har bl.a. infört att leverantören skall kunna utbilda användarna av Försvarsmaktens författarverktyg på de genomförda produktionerna samt även tillhandahålla olika utbildningar.

Resultatet av erfarenhetsutbytet är lyckats då det skapats en samlingsplats där myndigheterna kan dela erfarenheter, diskutera och utbyta exempel på utbildningar som producerats. Allt i meningen att åstadkomma gemensamma produktioner och/eller dela kurser med varandra.

12
Maj

Nordic ADL 2016 avslutad

Anmäl Av:
i Okategoriserade
Taggar: , , , , , ,

Tre dagars konferens om nätbaserade metoder är till ända. 120 deltagare från 12 nationer har lyssnat på föreläsningar, varit aktiva i workshops och haft tid för informella möten och möjlighet att lära känna varandra och knyta värdefulla kontakter.

image

Niclas Ljung och Tohmas Ax

– Det har fungerat väldigt bra. Vi har inte en enda programändring och har lyckats hålla tiderna genom hela programmet, vilket är fantastiskt bra, säger Tohmas Ax från FMLOPE som ingår i programkommittén. Vi har försökt skapa ett attraktivt innehåll som ska passa så många som möjligt. Det jag har lyssnat av bland deltagarna är att de verkar vara nöjda och känner att innehållet varit värdefullt och att det funnit gott om tid att lära känna varandra, säger Tohmas.

– Nästa år står Sverige och vi på FMLOPE som värdar, säger Niclas Ljung från FMLOPE. Konferensen kommer att genomföras på Hotel Tylösand utanför Halmstad. All information kommer att finnas på vår hemsida nordicadl.com och vi välkomnar alla intresserade att boka in 25-27 april 2017, avslutar Niclas.

FMLOPE sänder också ett stort tack till Finland för det fina värdskapet vid årets konferens.

10
Maj

Learn and Network! – Nordiskt samarbete inom e-lärande

Anmäl Av:
i Okategoriserade
Taggar: , , , , ,
IMG_5733

Jukka Sonninen

Nordic ADL conference 2016 i finska Tusby inleds med ett välkomnande av general Jukka Sonninen. Han talar om utmaningar. Finska försvarsmaktens utmaningar och gemensamma utmaningar.
Han ser stora möjligheter för konferensdeltagarna att dela med sig av de samlade kunskaper och erfarenheter som de 120 deltagarna från 12 nationer bär med sig.
Jukka Sonninen avslutar med att uppmana alla:
”In the Spirit of ADL” – Learn and Network!

IMG_5746Konferensen är ett samarbete inom NORDEFCO och pågår under två och en halv dag och är fylld av föreläsningar, workshops och tid för nätverkande. Mötet mellan människor är viktigt.

Svenska, brittiska, danska, norska och finska erfarenheter från både militära och civila verksamheter förmedlas under korta fullmatade föreläsningar. Deltagarna erbjöds också att delta i ett smörgåsbord av workshops under inledningsdagen.

Några rubriker. Reflekterande praktiker som sätter lärandet i fokus, inte läraren. ADL och hållbarhet ur olika perspektiv. Forskningsresultat om hur nya metoder inom e-lärande och bland annat flipped classroom tagits emot av danska officerskadetter. Hur man kan tillföra motiverande design i sin e-lärandeutbildning. Finlands försvarsmakts kommande MOOC som man hoppas ska locka tiotusentals elever varje år.

En sak som sticker ut lite extra är finska Försvarsmakten som gjort tillgängligheten till krigstidens bildarkiv Från främsta linjen till hemmafronten 1939-1945 helt öppen online www.sa-kuva.fi

IMG_5731

Solnedgång vid konferenshotellet Gustavelund i Tusby (Tuusula).

Det går också att konstatera att med en lång rad av aktiva deltagare med flera internetuppkopplade enheter att dimensioneringen av nätverk och internethastighet är avgörande både för presentatörernas framgång som deltagarnas tålamod och motivation.

09
Maj

Det nya itslearning

Anmäl Av:
i Okategoriserade

banner_seDet pågår ett stort förbättringsarbete i produkten itslearning, det vi kallar FM lärplattform, som kommer att presenteras till hösten.

Vi ser fram emot att det inspirerats av andra populära och användarvänliga gränssnitt som exempelvis plattformar till sociala media.
Hur mycket av, och när, det nya som kommer till FM lärplattform återkommer vi till.

04
Maj

Pedagogisk inspiration – Lär dig (åter)använda öppna lärresurser

Anmäl Av:
i Okategoriserade
Taggar: , , , ,

För dig som är lärare/instruktör/utbildare eller bara vill låta dig inspireras av andra och vidga ditt nätverk. Fyra veckors online-kurs, tre timmar i veckan, om att upptäcka, använda och återanvända öppna lärresurser (Open Educational Resources – OER) i undervisning. Kursen är öppen för alla på alla nivåer och är en del av det europeiska projektet ExplOERer med Göteborgs universitet som en partner.Skärmavbild 2016-04-18 kl. 11.27.44

 

 

 

 

 

03
Maj

SKANFORUM – Militär kontext

Anmäl Av:
i Okategoriserade
Taggar: , , , ,

SKANFORUM genomförs som föreläsningar och utvecklande samtal inom ledande och lärande med utgångspunkt i årets tema – Det militære lederskapets pedagogikk og didaktikk.

Temaet er valgt på bakgrunn av det siste årets evaluering samt landenes umiddelbare utfordringer.  Temaet er valgt utfra de trender som påvirker utdanningen i de tre skandinaviske land.; innsparinger, operativ effekt, krav om fleksible undervisningsmetoder er noen av utfordringene som utdanningssystemet står over for.

Utgångspunkten för det militära ledarskapets pedagogik och didaktik är den militära kontexten. Här kommer några exempel på vad den kan innebära.

YouTube Preview Image
YouTube Preview Image
YouTube Preview Image

SKANFORUM är ett skandinaviskt nätverk för forskning och utveckling av militärt ledande. Det är en del av det nordiska samarbetet NORDEFCO och har årligen mötts sedan 2002. Värdskapet roterar mellan Danmark, Norge och Sverige. Syftet med SKANFORUM är att inspirera och dela kunskap kring trender och tendenser, forskning, erfarenhetsutbyte och nationell organisering inom ledande och ledarutveckling. I år har Norge värdskapet och mötet hålls i Oslo 24-26 maj. Sveriges kontaktperson: Thomas Grevholm, major, prosjektleder, thomas.grevholm@mil.se

02
Maj

Pedagogisk inspiration – kreativa och interaktiva möten

Anmäl Av:
i Okategoriserade
Taggar: , , , ,

Inspireras att skapa mer kreativa och interaktiva möten och seminarier.hi_toolbox

I verktygslådan som Hyper Island skapat finns det många roliga övningar som kan användas i många sammanhang. Håller du i utbildning och seminarier med workshops, grupparbete, brainstorming osv finns en lång rad av inspirerande verktyg i Hyper Island Toolbox. Övningarna som presenteras är avsedda att användas främst i fysiska möten och kräver inga sofistikerade redskap. Målet med alla övningar är att främja reflektion och erfarenhetsutbyte bland deltagarna.

Tipstack Alastair Creelman