Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här
Personlig blogg

Krigsförbandens verklighet är utgångspunkten för FMLOPE – enheten som leder Försvarsmaktens utveckling av ledande och lärande (ledarskap och pedagogik).

Thomas Grevholm, FMLOPE, på väg till övning Aurora 17. Vad ska du göra? Jag ingår i den grupp som ska följa och utvärdera övningen och då följa verksamheten inom markarenan....

FMLOPE och Försvarshögskolan (FHS) har fortlöpande möten för att utbyta erfarenheter och informera varandra om pågående utvecklingsarbeten samt forskning och utbildning inom ledarskapsområdet. I veckan genomfördes ett sådant möte där...

Jag är väldigt glad att välkomna Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) till oss för utbyte av erfarenheter inom vårt arbetsområde. Vi har många beröringspunkter, säger Stefan Borén som är...

Handbok Utbildningsmetodik är relativt ny. Vad tycker du om den? – Jag försöker väva in den i alla utbildningar. Den används mer eller mindre beroende på ämne. Den är av...

Reservofficerseleverna som är under utbildning på Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) ska bli godkända skjutledare och genomför lektioner i skytte med varandra. Vi frågar deras lärare, Erik Hansson från MHS...

Utvärdering efter varje elevlektion vid reservofficersutbildningen på Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) har samma struktur och samma frågor. En av dem är: Nåddes målet? En annan: Kunde målet nåtts på...

Reservofficerseleverna utbildar och utbildas i skytte med AK5C. Metodiken i Handbok utbildningsmetodik används och de genomför övningar från en fastställd övningsförteckning, ÖFT. Vapenhantering är a och o i Försvarsmakten. Det...

Kan man säga "värdegrund upphör"? Diskussionen om Försvarsmaktens värdegrund vid reservofficersutbildningen fortsätter. Det som kallas värdegrundspaketet handlar om ledarskap kopplat till officersrollen. - De har fått tid att i grupper läsa in...

Ladda! Anläggning! Patron ur! Kommandoorden ljuder genom luften utanför skolhuset på Militärhögskolan i Halmstad (MHS H). Reservofficersutbildningen fortskrider. Det är pedagogikutbildning där verktyget är vapenutbildning som används för att tränas som...