14
Apr

CJSE -15. Flygkomponentstaberna samlas i Uppsala

Anmäl Av:
i Flygvapnet/luft, Luftstridsskolan, Övning, Uppsala
Brigadgeneral Gabor Nagy, tillsammans med sin ställföreträdare, överste Pasi Jokinen från Finska flygvapnet.

Brigadgeneral Gabor Nagy, tillsammans med sin ställföreträdare, överste Pasi Jokinen från Finska flygvapnet.

Mellan den 13 till den 23 april pågår övningen Combined Joint Staff Exercise 15 , CJSE-15. Likt förra året genomförs övningen på tre platser, Enköping, Karlskrona och Uppsala.
Totalt deltar cirka 1 240 personer i övningen.

CJSE är en ledningsträningsövning, Command Post Exercise (CPX) och Computer Assisted Exercise (CAX) som genomförs i samarbete mellan Försvarsmakten och Försvarshögskolan. I övningen ingår även internationella deltagare och deltagare från civila myndigheter.

Syftet med övningen är att förbereda enskilda deltagare att kunna ingå i en multinationell stab vid krishantering av en så kallad högkonfliktsnivå som sker på FN-mandat.

Flyget leds från Uppsala
I Uppsala kommer den delen av den multinationella staben som leder flygstridskrafterna att finnas. Det är cirka 170 personer i huvudsak från Sverige, Finland, Norge, Schweiz, Österrike och de Baltiska länderna som kommer att vistas inom garnisonen under övningen.

Brigadgeneral Gabor Nagy, till vardags flygtaktiske chef, är Joint Force Air Component Commander, JFACC i övningen. Närmast sig har han överste Pasi Jokinen från Finska flygvapnet som sin ställförträdare.
De skall leda flyginsatserna i det fiktiva övningslandet Bogaland. I Bogaland finns nu internationella styrkor på FN mandat för att krishantera det högkonfliktläge som bedöms råda i området.

Deltagare samlade för briefing inför övningens start i idrottshallen på Uppsala garnison.

Deltagare samlade för briefing inför övningens start i idrottshallen på Uppsala garnison.

Luftstridsskolan ansvarar för att upprätta och bemanna Uppsala-siten. Cirka 45 medarbetare från främst LSS och FMLOG Op Ledtekbat, men även från andra organisationsenheter och frivillig personal ingår i supportteamet och har lagt ner ett omfattande arbete för att övningsdeltagarna skall mötas av bästa möjliga förutsättningar.

I StrilS-byggnaden finns servicedeskfunktionen bemannad dagligen under hela övningen.
Alla deltagare passerar här för att loggas in på rätt uppgift i övningen. Hit kan man alltid vända sig om man har frågor.

Pågående incheckning vis servicedesken för CJSE-15 i Uppsala.

Pågående incheckning vis servicedesken för CJSE-15 i Uppsala.

26
Mar

Flygvapnets övningar i Östersjöregionen – vad är vad ?

Anmäl Av:
i EU, Flygvapnet/luft, FN, Nato/PfP, Nordiskt samarbete, Stridsflygplan

Under senare tid har det varit en del uppmärksamhet runt Flygvapnets övningsverksamhet i Östersjöregionen. Flygvapnets verksamhet i Östersjöregionen innefattar bland annat incidentinsatser, övning och utbildning.

Incidentberedskapen har sin särskilda karaktär, men utgångspunkten för övrig verksamhet är Flygvapnets förmågeutveckling i syfte att nå och bibehålla de krav som är uppsatta såväl nationellt som internationell.

Nedan beskrivs delar av den verksamhet som Flygvapnet planerar i regionen under 2015.

Cross Border Training – CBT

Inom Försvarsmakten delas CBT upp i Nord respektive Syd. I CBT Nord ingår Sverige, Norge och Finland. I CBT Syd ingår Sverige, Danmark och Finland. Verksamheten inom CBT Syd har genomförts vid enstaka tillfällen, senast 2013 och är för närvarande vilande.

Verksamheten inom CBT Nord har pågått i ca 10 år och sedan 2009 i den form som den bedrivs idag. Inför varje år tas ett schema fram där verksamhet planeras in såväl bilateralt som trilateralt.

CBT är en kostnadseffektiv övningsverksamhet med olika flygplantyper då start och landning sker på ordinarie flottiljflygplats. För Försvarsmakten har uttrycket CBT kommit att bli en verksamhet som förknippas med det nordiska samarbetet inom ramen för NORDEFCO, då de länder som Flygvapnet samövar med är Norge, Danmark och Finland. Målsättningen är att öka den operativa effekten genom kvalificerad övningsverksamhet som bedrivs med en låg kostnad och stor uteffekt.

För CBT finns en ”trainingorder” framtagen som beskriver hur verksamheten ska genomföras. Två regeringsbeslut ligger till grund. Det första ger de nordiska länderna tillträde till Sverige. Det andra är ett ramsbeslut som ger Försvarsmakten möjlighet att bedriva övning och utbildning i och med länder från EU, NATO och Schweiz.

Baltic Region Training Event – BRTE

BRTE har funnits sedan 2008 och Sverige har deltagit vid flera tillfällen sedan 2011. Målsättningarna har utvecklats och BRTE är idag en internationell träningsserie som genomförs för att öva och samöva flygförband från olika länder. Träningsserien ökar förmågan till internationellt samarbete för att kunna genomföra fredsfrämjande insatser. I BRTE ingår flera moment och Sverige deltar bl.a. i momentövningar som syftar till att förbättra piloternas förmåga att manöverera JAS 39 Gripen mot andra typer av flygplan med olika prestanda. BRTE genomförs tre gånger varje år under två dagar och de tre baltiska länderna står värd vid var sitt tillfälle.

Sveriges deltagande syftar till att genomföra övningar som bidrar till förmågeutveckling i enlighet med ställda krav. Syftet är också att öka förmågan till internationellt samarbete i fredsfrämjande insatser.

Flygvapnets deltagande vilar på det regeringsbeslut som ger Försvarsmakten möjlighet att bedriva övning och utbildning i och med länder från EU, NATO och Schweiz.

Inom ramen för BRTE så övar Flygvapnet med Finland, Estland, Lettland, Litauen samt de NATO-länder som periodvis finns baserade i Baltikum och Polen för BAP (Baltic Air Policing).

Finland-Sweden Training Event – FSTE,

Planering för verksamheten påbörjades under 2014 och den första aktiviteten genomförs under våren 2015. Ambitionen är att FSTE på sikt skall kunna bedrivas på liknande sätt som CBT till en låg kostnad och med stor uteffekt.

Sveriges deltagande syftar till att genomföra övningsmoment som bidrar till förmågeutveckling i enlighet med ställda krav. Syftet är också att öka förmågan till internationellt samarbete i fredsfrämjande insatser. Dessutom är målsättningen att öka den operativa effekten genom kvalificerade momentövningar som bedrivs till en låg kostnad och stor då start och landning sker på hemmabas.

Flygvapnets deltagande vilar på det regeringsbeslut som ger Försvarsmakten möjlighet att bedriva övning och utbildning i och med länder från EU, NATO och Schweiz.

Dessutom är målsättningen att tidvis bedriva verksamhet i svensk Flyginformationsregion (FIR) och svenskt luftrum. I varje sådant enskilt fall hemställer FM om regeringsbeslut för utländska enheters tillträde till svenskt luftrum.

Inom ramen för FSTE samövar Flygvapnet med Finland samt de Nato-länder som finns baserade i Baltikum och Polen.

Bilateral verksamhet

Övning/träning med nationer baserade i Östersjöregionen, exempelvis USA. Målsättningen är att öka den operativa effekten genom kvalificerad övningsverksamhet som bedrivs med en låg kostnad och stor uteffekt. Effektiv träning med olika flygplantyper utan extra kostnader då start och landning sker på hemmabas.

Flygvapnets deltagande vilar på det regeringsbeslut som ger Försvarsmakten möjlighet att bedriva övning och utbildning i och med länder från EU, NATO och Schweiz. Om behov av att använda svenskt luftrum finns används det regeringsbeslut som ger tillträde till Sverige för de nordiska länderna. För ej nordiska länder kommer hemställan om regeringsbeslut att tas fram.

Under 2014 genomfördes verksamhet med Danmark som baserade på Ämari i Estland. För 2015 finns planer att bedriva verksamhet med USA.

Arctic Challenge Exercise – ACE

Övningen ACE är en utveckling av övningen NORDIC AIR MEET (NOAM) samt Cross Boarder Training (CBT) Nord. Övningsverksamheten som pågår i norra Sverige, Norge och Finland har givit Försvarsmakten stora möjligheter att utveckla förmågor samt hålla nere övningskostnader. ACE är avsedd att vara en multinationell flygövning i norra Europa med stora övningsområden. Ambitionen är att övningen genomförs vartannat år med gemensamt planeringsansvar mellan Sverige, Norge och Finland.

Övningsserien är en viktig del i utvecklingen av det internationella samarbetet för samverkan i luftarenan, främst inom Norden. Förväntade resultat av övningen är ökad interoperabilitet inom luftarenan och ökad förmåga att i samverkan med andra nationer lösa uppgifter i sammansatta förband. Övningen syftar också till att utveckla förmågan att genomföra lufttankning med JAS 39 Gripen samt förmågan att genomföra taktisk ledning av luftstridskrafter.

För inbjudna länder hemställer Försvarsmakten om regeringsbeslut om tillträde till svenskt territorium vid varje tillfälle.

Flygvapnet bjuder in Norge, Finland, Schweiz samt länder från NATO och EU.

BALTOPS

BALTOPS är en multinationell övning som bedrivs i andan av Partnerskap för fred. Övningen leds av NATO och bedrivs i Östersjön och på strandnära landövningsområden i länder kring Östersjön. Övningen genomförs årligen och Försvarsmakten har deltagit vid tjugotre tidigare tillfällen.

Flygvapnet planerar att delta i BALTOPS 2015 med JAS 39 Gripen. Tidigare år har Flygvapnet även deltagit med helikoptrar. Övningen bidrar till ökad interoperabilitet inom luftarenan och ökad förmåga att i samverkan med andra nationer lösa uppgifter i sammansatta förband. Förmågeutvecklingen inom såväl luft- som sjöarenan bedöms kunna genomföras till en lägre kostnad då basering sker på hemmabas. Övningen förväntas också förbättra förmågan att genomföra taktisk ledning av luftstridskrafter.

Regeringsbeslut fordras för varje enskilt tillfälle.

Flygvapnet samövar under BALTOPS med ett stort antal länder i regionen, traditionellt i huvudsak länder ur NATO och PfP.

Foto: Anders Lundin Försvarsmakten

Foto: Anders Lundin Försvarsmakten

Marcus Björkgren Stabschef PROD FLYG

 

 

 

23
Mar

Sista leverans av Jas 39C till Flygvapnet

Anmäl Av:
i Okategoriserade

DSC_0065

Torsdagen 19 mars levererades den sista Jas 39 C till Flygvapnet, närmare bestämt till Blekinge flygflottilj, F 17.

I och med detta så har Flygvapnet fått sina beställda Gripar. Totalt sett beställdes 204 stycken plan. Idag finns det drygt 90 stycken i svenska Flygvapnet. Utöver dessa är det en del som är utleasade till andra länder. Nästa generations Gripen är under framtagning och kommer att introduceras efter 2020.

Löjtnant Fredrik Hirsch, flygtekniker, drog det längsta strået och fick ta emot det sista planet.
– Det är vardagsmat att ta emot en Gripen men den sista är ju lite speciellt, säger Fredrik med ett leende.

Pilot för dagen var Niclas Colliander som väl insåg vilket historiskt event han varit med om.
– Det är inte ofta man får flyga helt lastfritt så det var roligt, säger Niclas.

– Jag tog en tur ut över havet och fick verkligen känna på acceleration och stigprestanda, en hiskelig skillnad, fortsatte Niclas.

Som om detta inte var nog så hade divisionen skarpskjutning med automatkanon. Emil Lindberg och Alexander Hellström laddade ett av tre plan med övningsgranater, fast med skarp drivladdning. Ett moment som kräver såväl noggrannhet som säkerhetsmedvetande. Lite hoppade redaktören när de gjorde avfyring, med tomt patronläge. Detta moment görs tre gånger för att få in en patron i patronläget.

Under tiden landade en AN 26 från Ungern på väg till Vidsel för att transportera ner folk därifrån och hem. Fem Gripar från Ungern landar för snabbtankning i morgon fredag.

En vanlig dag på jobbet?

Det är kul att jobba i Flygvapnet.

Text och foto: Kent Löving/Försvarsmakten

09
Mar

Helikopterenhet på insats

Anmäl Av:
i Helikopter 15, Helikopterflottiljen, Internationell insats, Somalia
Taggar: , ,

Hkp15 på Johan de Witt

Det är nu två månader sedan vi lämnade Sverige för att installera oss på det nederländska fartyget Johan de Witt. Vi har varit till sjöss i drygt sex veckor med första hamnstoppet i Muskat förra veckan. Våra uppgifter har hittills varit att övervaka sjötrafiken i den rekommenderade trafikzonen in och ut ur Adenviken samt spaning mot fisket och särskilda delar längs Somalias kust.

Helikopterenheten (HE) är delaktig i alla delar av uppdraget; underrättelseinhämtning, planering, genomförande, efterbearbetning och delgivning av resultat. HE är egentligen tre delar, en Underrättelsecell (UND), en Flygstyrka (FS) och en Helikopterunderhållspluton (Hkpuhplut). UND är helt integrerad med fartygets Undenhet och jobbar för hela fartyget och tillsammans med styrkehögkvarteret. FS är integrerad med en nederländska helikopter (NH90) i en Flygenhet med gemensamt planeringsrum och gemensamma briefingar ungefär som på en division hemma. I hangaren är det också integrerat mellan plutonerna så till vida att det är gemensamma utrymmen men materielen och verktygen är naturligtvis skilda åt.

 Verksamheten planeras normalt tre dagar i förväg, under den tiden förbereder UND ett underrättelseunderlag samt vad flygpasset syftar till och vilka frågor man vill ha besvarade. En timme innan start hålls Flightbrief med besättningen och fartygschefen har i och med det givit order att passet ska genomföras. Besättningen gör sin slutliga planering, tar med sig vapen, kamera och övrig utrustning som ska med.

Under tiden har Hkpuhplut klargjort helikoptern och rangerat ut den från hangaren till helikopterdäck. Därefter tar de på sig heltäckande klädsel inklusive hjälm och flytväst för att vara Flight Deck Crew (FDC), d.v.s. de som lossar surrningarna innan helikoptern ska lyfta. De genomför också första släckinsats om en olycka skulle inträffa. Samma procedur gäller när helikoptern kommer in för landning, en Flight Deck Officer vinkar ner helikoptern på rätt plats och styr FDC så att de spänner fast helikoptern vid rätt tillfälle innan motorerna stängs av. Under flygpasset hinner teknikerna med ett parti Kille i hangaren om det inte pågår underhåll på den andra helikoptern.

DSCF0044

C Hkpuhplut, Björn Lundström, tycker att den dagliga tjänsten är i stort som hemma fast den är koncentrerad till det som är helikopterunderhåll. ”Det som skiljer mot hemma då vi fartygsbaserar är att här finns en hangar som väderskydd vilket är en stor fördel. Vi har även en extra helikopter med oss så det är lätt att byta om något är fel, vi har med oss reservdelar och verktyg för att klara de flesta felutfall. Andra skillnader är att här är vi på en annan nations fartyg och har en annan nations helikopter bredvid oss vilket ställer krav på samarbete och lite tålamod. Vi har olika syn på saker men det fungerar mycket bra och det är gott om humor i hangaren”.

Efter passet tar besättningen med sig data som foto, film och flygrutt för att genomföra en genomgång med UND så att underlaget snabbt kan analyseras och eventuellt delges andra enheter. Därefter ska all utrustning vårdas och återställas. Helikoptern ska tankas och tvättas för att hålla saltet borta och sedan rangeras in i hangaren och förberedas för nästa pass.

Vi flyger normalt två pass per dag, tid som inte går åt för flygverksamhetens genomförande ägnas åt idrott i något av de tre gymmen som finns ombord, städning, spela spel, sola eller samlas i mässen och titta på en film.

Per Skantz

C HE ME04

05
Mar

Parad Bajonett

Anmäl Av:
i F 21, Högvakten, Högvaktssoldat, Skydd

DSC_0072

Under en veckas tid, dag som natt, har personal från F 21 genomfört högvakt. Soldater och officerarna, ur 23:e flygbaskompaniet har bevakat Stockholms slott medan 26: e flygbaskompaniet vaktat Drottningholms slott. Även personal från bataljonstaben har varit på plats.
– Det har gått jättebra och alla är nöjda, säger Kent Wiggen, vakthavande major.

Under tiden på slottet har högvakten bland annat haft besök av flottiljchefen och bataljonschefen. Nästa förband att bevaka slotten är Livgardet.

DSC_0133 DSC_0087 DSC_0053

Högvakten vid Stockholms slott grundades av Gustav Vasa 1523. Idag består den av en styrka på cirka 35 man. Sedan 1981 när kungafamiljen flyttade in till Drottningholms slott har det slottet också dygnet runt bevakning. Högvakten bemannas av yrkessoldater från förband från hela Sverige.

DSC_0029Vakthavande major Kent Wiggen inspekterar soldaterna innan pågång.

DSC_0031

 

05
Mar

När C-130 Hercules kom till Sverige

Anmäl Av:
i Okategoriserade

image

#TBT, eller Throw-back-Thursday, är ett begrepp som blivit populärt i sociala medier. Idag tänkte jag göra just en #TBT och backa bandet till år 1965. Anledningen är att det igår den 4 mars var på dagen 50 år sedan Flygvapnets och Europas första C-130 Hercules, eller Tp 84 som vi bestämt oss att kalla den för, landade på F 7.

Historien börjar dock redan 1957. Då besökte den blivande Herculespionjären Lars Olausson flygutställningen Le Bourget i Frankrike och intresserade sig för C-130 Hercules. Sju år senare hölls ett sammanträde i i Stockholm, där man diskuterade en ersättare till de befintliga DC-3:or, eller Tp 79, som de kallades, som Flygvapnet vid den tiden opererade. Flera flygplantyper var uppe på bordet och när C-130 Hercules kom upp på agendan var den spontana reaktionen att, - Den är alldeles för stor! Fröet var dock redan sått och efter demonstrationer av Lockheed, bland annat på Barkarby, så beslutades det den 14 december 1964 att kungliga flygförvaltningen skulle hemställa till Kungen om att få hyra en C-130 Hercules. Hemställan bifölls och redan den 4 januari 1965 påbörjade de första som skulle jobba med systemet utbildning i USA. Bland dem var Lars Olausson.

Det var en omfattande utbildning som tog sin början. Den komplexa utbildningen i kombination med att den presenterades på amerikanska med sydstatsdialekt blev en utmaning för många, men personalen uthärdade och i i mitten av februari började flygutbildningen.

Den 1 mars 1965 kvitterades flygplanet med tillverkningsnummer 4039 och resan till Sverige och Såtenäs började för de 11 eleverna, flottiljchefen Folke Barkman, fyra instruktörer från Lockheed samt passagerare från Armén, Marinen och Flygvapnet.

Resan hem till Sverige gick via Bermuda, Azorerna och Lissabon, för att slutligen den 4 mars 1965 avslutas på F 7 Såtenäs.

Väl hemma i Sverige fortsatte utbildningen på Såtenäs med stöd av de fyra Lockheedinstruktörerna såväl på marken som i luften och i slutet av 1965 fattades beslutet att köpa in flygplan 4039, som då blev Tp 84 med flygvapennummer 84001.

Det var den korta historien om hur C-130 Hercules kom till Sverige. Övriga flygplan levererades 1969, 1975 och 1981. Systemet är som bekant i allra högsta grad fortfarande aktivt. För några veckor sedan var man i Mali och stöttade etableringen av den svenska styrkan där och snart ska man dit igen. C-130, eller Tp 84 som vi kallar den har allsedan den 4 mars 1965 varit en riktig arbetshäst och deltagit i både humanitära och militära insatser världen över.

Henrik Gebhardt
informationschef, F 7

13
Feb

Försvarsminister Peter Hultqvist besökte LSS och Uppsala garnison

Anmäl Av:
i Luftstridsskolan, Uppsala
Försvarsminister Peter Hultqvist byte sköld med C LSS överste Anders Persson

Försvarsminister Peter Hultqvist bytte sköld med C LSS överste Anders Persson

Peter Hultqvist genomförde ett förbandsbesök på Uppsala garnison under fredagen den 13 februari.

Försvarsministern fick inledningsvis en övergripande genomgång om Luftstridsskolans uppgifter och organisation av chefen för Luftstridsskolan.
Därefter följde en föredragning om utvecklingen inom flygstridskrafterna av överstelöjtnant Mikael Herre från Utv Luft.
Efter det presenterades insatsförbandet Strilbataljonen. Bataljonchefen, överstelöjtnant Magnus Tillby beskrev först sitt förbands historia där man varit ständigt insatt dygnet runt sedan 1952. Detta med anledning av dåtidens ökade spänning i Östersjön och nedskjutningen av DC 3:an och Catalinan.
Med förändringen av läget i vår omvärld läggs åter fokus på nyttan av att ha en hög förmåga att kontrollera svenskt territorium med angränsande delar.

Dialogen efter föredragningarna fokuserades sedan på vilka utmaningar LSS och flygstridskrafterna står inför i ett framtida tidsperspektiv.

– Om ni skulle önska en prioritering i den kommande inriktningspropositionen från ert perspektiv, vad skulle det då vara, frågade Peter Hultqvist.

Svaret innehöll flera saker men det som sågs som särskilt viktigt var att prioritera utvecklingen av flygbasorganisationen samt att tidigt kunna få förvarning bland annat genom vårt flygande radarspaningssystem, ASC 890.

Medföljande i försvarsministers delegation fanns förutom hans adjutant hans pressekreterare, en tjänsteman som är politisk sakkunnig, en handläggare flyg inom enheten för militär förmåga och insatser och en tjänsteman från enheten för samordning av försvarsunderrättelse frågor.

Vid den efterföljande lunchen lämnade C LSS över delegationen till överste Anders Stenström som är chef för FM UndSäkC, där besöket fortsatte under eftermiddagen.

Försvarsministern var väldigt nöjd med dagens program och han tog med sig en hel del nyttig information tillbaka till sitt departement.

Mats Gyllander
Informationschef

11
Feb

Tyngdlyftare i Försvarsmakten….fast lite längre bort!

Anmäl Av:
i C-17, Flygvapnet/luft, Pilot, Transport
Taggar: , , , ,

Flygvapenbloggen är inte primärt till för Försvarsmaktens egen personal och även om denna rekrytering vänder sig till redan befintlig personal så är att jobba med transportflygplanet C-17 en möjlig framtid för er flygintresserade ungdomar.

SAC 3 - En av Heavy Airlift Wings tre Boeing C-17 Globemaster III

SAC 3 – En av Heavy Airlift Wings tre Boeing C-17 Globemaster III

Ett antal medarbetare på 71. Transportflygdivisionen har flugit och flyger just nu detta flygplan i Ungern. F7/TSFE har under många år haft medarbetare som tjänstgjort i denna verksamhet. Direkt efter flygskolan eller officershögskolan så kan detta vara er arbetsplats. På Försvarsmaktens hemsida ”rekrytering – lediga jobb” kan ni hitta mer information.

”Heavy Airlift Wing (HAW) är en multionationell flottilj baserad I Pápa, Ungern, vars verksamhet är ett samarbete mellan tolv nationer. Tillsammans har man köpt och bemannar tre Boeing C-17 Globemaster III och opererar dem gemensamt världen över i ett 30-årigt åtagande.

Sverige har varit verksamma på plats sedan 2008 och vi har idag drygt 20 anställda i HAW och en i SWE National Support Element (NSE). Tillsammans med medföljande familjer består kontingenten av ca 65 personer varav ca 15 skolbarn.   Mer information om Heavy Airlift Wing och Pápa finns på www.heavyairliftwing.org

 

05
Feb

På väg med ME 04

Anmäl Av:
i Helikopter 15, Helikopterflottiljen, Internationell insats, Somalia
Taggar: ,
En av de två HKP15 på däck, med en holländsk NH90 i förgrunden. Foto: Peder Söderström

En av de två HKP15 på däck, med en holländsk NH90 i förgrunden.
Foto: Peder Söderström

Under dagarna två 2-3 februari genomförde ett revisionsteam ur Helikopterflottiljen slutrevision av helikopterenheten som ingår i Försvarsmaktens förband ME 04. Förbandet är i skrivande stund i Medelhavet på väg till Adenviken för att ingå i EUNAVFOR:s operation ATALANTA. ME 04 sätts upp av Amfibieregementet och består av en stab, helikopterenhet (inklusive två HKP15), stridsbåtsenhet samt Combat Camera.  Uppgifterna är att skydda FN mattransporter till östra Afrika samt att stävja piratverksamheten kring Afrikas Horn.

Helikopterflottiljen deltog i operation Atalanta 2011 och 2013 ombordbaserade på marinens fartyg HMS Carlskrona. ME 04 skiljer sig från tidigare insatser eftersom enheten baserar ombord på det holländska amfibiefartyget HMNLS Johan de Witt (JWIT).

Omfattande förberedande verksamhet har pågått under hösten och vintern. Efter förbandets basering ombord på JWIT 8 januari har verksamheten fortsatt med integrering av enheten med fartyget och de andra tillhörande förbandsenheterna. 24 januari kastade fartyget loss i Den Helder/Holland och resan mot Adenviken påbörjades.

I samband med ett kortare stopp utanför Malta flögs vi i revisonsteamet ut till fartyget med en Holländsk NH90. Teamet bestod förutom av mig själv som lokal verksamhetsledare av:

  • lokal flygchef (Övlt Mikael Wikh)
  • lokal chef flygunderhåll (Mj Hans Hansson)
  • lokal chef SIS representant (Mj Anders Magnusson)
  • kvalitetschef tillika revisionsledare (Thomas Stenbäck)
Flottiljchefen önskar chefen för helikopterenheten ombord lycka till. Foto: Magnus Lindstedt

Flottiljchefen önskar chefen för helikopterenheten ombord lycka till.
Foto: Magnus Lindstedt

Ett välplanerat program väntade med inledande presentationer om ME 04 och besök hos såväl den holländska fartygschefen som EUNAVFOR Force Commander konteramiralen Jonas Haggren. Revisonen genomfördes därefter inom ramen för flygoperatörens gällande verksamhetstillstånd. Operatören ansvarar för att genomföra revision av helikopterenheten under insats. På grund av försvårande omständigheter att nå fartyget i insatsområdet genomfördes revisionen istället i så nära anslutning till insatsstart som möjligt. Syftet var att granska helikopterenhetens verksamhet ur ett lednings-, flyg-, flygunderhåll/teknik- och ledningssystemperspektiv för att säkerställa att förbandet uppnått sina målsättningar och etablerat rutiner och strukturer för att kunna bedriva en fungerande verksamhet under insats.

Resultatet kan sammanfattas med att vi har en mycket väl fungerande enhet bestående av professionella medarbetare. I samband med revisionstillfället förfinades och utvecklades ledningsmanualen ytterligare. Identifierade risker hanterades och kvarvarande risker är minimerade till en acceptabel nivå. Stämningen är mycket god och förbandets integrering i såväl ME04 som i fartygets verksamhet och rutiner har gått bra vilket även kvitterades av såväl Force Commander som fartygschefen och chefen ME 04.

Efter en spännande återresa med ribbåt från JWIT till hamnen i Valetta kan jag med stolthet konstatera att ME 04:s helikopterenhet är redo att än en gång delta i en operation som gör skillnad i farvattnen kring Afrikas Horn.

Öv Peder Söderström

Chef Helikopterflottiljen

 

 

30
Jan

Två ensamma brasilianare i lufthavet

Anmäl Av:
i Flygvapnet/luft, Jas 39, Pilot

Efter tre månaders hård teoretisk och praktisk träning har nu de två brasilianska gripeneleverna gjort sin första soloflygning (28/1), dvs flygning i den ensitsiga Gripen C. Sedan början av december har de flugit i framsits och själva ansvarat för flygningen, men alltid haft en instruktör i baksits för övervakning och eventuell avhjälpning. Men nu har de alltså så pass bra kunskaper att helt själva ansvara för flygningen.

Flygningen avslutas med två instrumentinflygningar från ungefär 20 km avstånd.  Foto: John Lidman/Försvarsmakten

Flygningen avslutas med två instrumentinflygningar från ungefär 20 km avstånd.
Foto: John Lidman/Försvarsmakten

Självklart finns mycket kvar att lära men initialt fokuseras på checklistor, flygplanets alla system, start och landning samt nödrutiner – som måste behärskas innan soloflygningarna genomförs. Under soloflygningen flyger de för första gången den ensitsiga versionen av Gripen. Även om det inte är stor skillnad mellan C och D-versionen kan det jämföras med att gå från en bil med 150 hk till en med 210 hk. Det är samma men med lite mer power och skall hanteras därefter. Under passet genomför de avancerad flygning med bland annat loopar, rollar och tunnelrollar. Passet avslutas med två instrumentinflygningar från cirka 20 km håll.

Ovana vid vinterväder hade piloterna turen att få bra sikt vid sina soloflygningar.  Foto: John Lidman

Ovana vid vinterväder hade piloterna turen att få bra sikt vid sina soloflygningar.
Foto: John Lidman

Flygelever, oberoende om de är svenska eller utländska, behöver större marginaler än de erfarna instruktörerna. Man släpper ju så att säga inte ut en körkortselev på E6:an första dagen. En sådan begränsning är vädret. Och för den som upplevt en svensk höst och vinter vet att sikten snabbt kan begränsas och halka kan uppstå på mycket kort tid. Så det är ingen hemlighet att de brasilianska piloterna har stor respekt både för snöfall och is på bansystemet. Eller som de med ett leende uttrycker det: ”Hemma kan bromsverkan på banan gå ner lite när det regnar men annars är det inga problem. Någon is och snö har vi inte”.

Och efter en förmiddag med ostabilt väder kunde de vid dagens sista flygpass genomföra ensamflygningarna i ett nästan molnfritt lufthav. Allt utan problem.

Diplomöverlämning är regel efter första soloflygningen.  Foto: John Lidman

Diplomöverlämning är regel efter första soloflygningen.
Foto: John Lidman

John Lidman