04
Nov

TNR 300511 – TRJE15 Bevakning

Anmäl Av:
i F 21, Flygvapnet/luft, Jas 39, Nato/PfP, Soldat, Trident Juncture 15

tj15_151104_kvällsskift_camp_DSC3164-75px

Andra bevakningspasset under Trident Juncture 2015, detta pass blev något tidigare på grund av ändringar i övningen.

Under natten har en tjock, fyllig dimma dragit in och det är inte svårt att dra paralleller med en tidig sommarmorgon i Sverige.

Baracken vi sitter i är något spartanskt inredd. Sex bord ihopskjutna till ett stort i mitten utav rummet, tillhörande stolar samt lite frukt och en kaffebryggare. På bordet står även några datorer.

tj15_151104_kvällsskift_radio_DSC3174-75px tj15_151104_kvällsskift_rond_DSC3185-75px tj15_151104_kvällsskift_telefon_DSC3170-75px

 

 

 

Mellan de oregelbundna patrullerna utav flygplanen och den svenska materielen så dricker vi kaffe, lyssnar på musik och snackar om liknande jobb och ens värsta natt i fält, för att nämna några saker.

Att bevaka materiel hör inte till flygbassäks vanligare uppgifter, men det är något vi ska vara beredda att göra. Annars är vi ett mer fysiskt och fältförband där långa patruller, spaning och strid hör till de vanligare aktiviteterna.

Men just nu, några hundra mil från Luleå och minusgraderna sitter vi i Beja och ska precis gå ut på ännu en runda. Några timmar kvar till frukost.

Marcus Roos, stf gruppchef 231.fbs F 21

tj15_151104_nattskift_plattan_DSC3222-75px

04
Nov

ASOU R3 skjuter på kursslutet

Anmäl Av:
i CBRN, Flygvapnet/luft, Luftstridsskolan
Kadetterna agerar skjutledare för varandra på skjutbanan i augusti. Foto: Nicklas Hansson/Försvarsmakten

Kadetterna agerar skjutledare för varandra på skjutbanan i augusti. Foto: Nicklas Hansson/Försvarsmakten

– Vi planerar skjutgränsen i riktning mot den gula björken som ligger i riktning 0095 så klarar sig risken, säger Nicklas Hansson till en funderande Tobias Lantz.
Båda är elever som är inne i slutfasen av den första ASOU kursen som genomförts i R3-skolans regi.

Under denna och föregående vecka skall kadetterna planera och genomföra tillämpade skjutningar i närheten av Halmstad där de skall ansvara för allt som hör en skjutning till med riskberäkningar, sjukvårdsberedskap, säkerhet för övande personal och mycket mer.

– Det är mycket att tänka på och det känns som om man stundtals slår knut på sig själv med det höga säkerhetstänk som måste finnas för att kunna träna med farliga saker utan att någon blir skadad, inflikar Tom Renlund.

Kadett Lantz tillsammans med sina kollegor förbereder sig inför sprängning. Foto: Paul Bergström/Försvarsmakten

Kadett Lantz tillsammans med sina kollegor förbereder sig inför sprängning. Foto: Paul Bergström/Försvarsmakten

Kadetterna utvärderar sprängning av vägtrumma. Foto: Paul Bergström/Försvarsmakten

Kadetterna utvärderar sprängning av vägtrumma. Foto: Paul Bergström/Försvarsmakten

Vi har haft en bra och rolig höst där vi har fått en bra inblick i vad det innebär att ta steget från soldat till specialistofficer i R3 tjänst. Vi har verkligen fått en resa i vad det innebär att bli specialistofficer med R3 arbetsuppgifter i jämförelse med andra officerare i länder som vi övat med så som Italien under Toxic Trip.

Se blogginlägg från Toxic Trip

Här tar kadetterna av den kontaminerade flygdräkten på en Italiensk pilot under Toxic Trip. Foto: Paul Bergström/Försvarsmakten

Här tar kadetterna av den kontaminerade flygdräkten på en Italiensk pilot under Toxic Trip. Foto: Paul Bergström/Försvarsmakten

Tidigare i höst har veckorna fyllts med spränginstruktörs-utbilning, CBRN, taktik, vapenutbildning och nu är det skjututbildning med riskberäkning.

Kvar på menyn innan examen, som genomförs på Luftstridsskolan i Uppsala den 10 december, skall fördröjande fältarbeten, fördjupande hemstudier på eget förband i rättigheter och skyldigheter som officer och avslutande redovisningar ifrån olika arbetsområden slutföras.

Här genomförs provtagning på CBRN-banan i Skövde. Foto: Paul Bergström/Försvarsmakten

Här genomförs provtagning på CBRN-banan i Skövde. Foto: Paul Bergström/Försvarsmakten

Årets ASOU kurs har haft deltagare ifrån F21, F17 och LSS som har studerat tillsammans sedan 27 juli och har siktet inställt på examen den 10 december.

Kadetterna som deltog vid CBRN-banan i Skövde.  Översta raden fr. vä: Tom Renlund, Paul Bergström och Jesper Eklund. Nedersta raden fr. vä: Mattias Sandén, Therese Carlsson och Sebastian Karlsson. Foto: Paul Bergström/Försvarsmakten

Kadetterna som deltog vid CBRN-banan i Skövde.
Översta raden fr. vä: Tom Renlund, Paul Bergström och Jesper Eklund.
Nedersta raden fr. vä: Mattias Sandén, Therese Carlsson och Sebastian Karlsson. Foto: Paul Bergström/Försvarsmakten

Det är ett tufft skede som vi är inne i just nu med långa dagar med studier och förberedelser till vårt praktiska genomförande under veckan, men har vi kommit så här långt tillsammans så skall vi ta oss i hamn utan att någon får andra funderingar.

Kadett Jesper Eklund bekämpar mål med Automatgevär 90c. Foto: Paul Bergström/Försvarsmakten

Kadett Jesper Eklund bekämpar mål med Automatgevär 90c. Foto: Paul Bergström/Försvarsmakten

– Vi är ju trots den allt den nya moderna framtidens officerare med god kunskap om detaljerna inom R3 funktionen, säger Sebastian Karlsson och skrattar.

Rekognosering inför kommande skjutning under SUSA-utbildningen. Foto: Paul Bergström/Försvarsmakten

Rekognosering inför kommande skjutning under SUSA-utbildningen. Foto: Paul Bergström/Försvarsmakten

 

29
Okt

Rapport: Exakt mitt i övning Trident Juncture 2015

Anmäl Av:
i F 17, F 21, Flygtekniker, Flygvapnet/luft, Jas 39, Nato/PfP, Pilot, Trident Juncture 15

tj15_151027_jas_lyfter-75px

Jag sitter i dag onsdag och skriver detta inlägg mellan eftermiddagens stora sammansatta flyguppdrag (COMAO) och kvällens/nattens uppdelade pass. Huvuddelen av förbandet SWE FU anlände i måndags 19 oktober för drygt en vecka sedan och lämnar på fredag 6 november staden och flygbasen Beja i Portugal.

tj15_jas_taxar_start_mörkerflygning

I övningen TRJE 2015 deltar ca 36 000 män och kvinnor från över 30 olika länder. Merparten av aktiviteterna är förlagda till länderna Spanien, Portugal och Italien och engagerar Luft, Sjö, Mark samt Ledningsförband från NATO och dess partners. Beja är den värdflottilj som härbärgerar flest av de tillresande flygförbanden i Portugal.

SWE FU består till huvuddelen av enheter ur F 21 men har även stöd från F 17 SIS/Komnät. Ca hälften (85 personer) av SWE FU totala styrka befinner sig här över tiden även om vi i dag onsdag är nästan 125 personer här på grund av personalrotation vid halvtid.

tj15_efter_empass151024

På platta ”Norr” delar vi utrymme med de länder som bidrar med stridsflyg i Portugal, dessa är Sverige med JAS 39 från Luleå, Finland F-18 Koupio, Norge F-16 Örlandet, USAFE F-16 Spangdahlem (Tyskland) samt Portugal F-16 Mont Real. Som standard löser samtliga nationer att flyga med 4-grupp 2-3 pass per dygn genom att ha med sig 6 flygplan. Personalen varierar däremot från Finlands ca 55 till USAs ca 130 (Sverige ca 85). En reflektion som snabbt drar genom mitt huvud är att detta är mycket likt vad vi genomförde under övning ACE 2015 i Luleå i våras. Nästan samma grannar på plattan, vi är faktiskt redan bra på det här i Sverige!

På platta ”Syd” hittar vi Tp-flyg med bland annat C-130 från Danmark, Kanada och USA samt C-160 från Tyskland. Där hittar vi också ett amerikanskt CSAR/PR förband komplett med Räddnings- och Skydds- helikoptrar, egen lufttankning via C-130 och Fallskärmstrupp som kan fällas för att säkra individer och landningsplatser.

Under övningen övar vi många olika scenarier och roller. Ena passet kan vara på Blå sida som deltagare i en stor COMAO in över Spanien, med ingående lufttankning och över 40 samordnade flygplan under en chef där vi först löser en markattackroll och sedan ingår i luftförsvaret. Nästa pass är man kanske på Röd sida i en defensiv luftförsvarsroll som enda ingående enhet.

Syftet med SWE FU deltagande i TRJE 2015 är en del av ett tydligt budskap, Sverige bygger i dag sin säkerhetspolitik på samarbete med andra likasinnade nationer och militär interoperabilitet med dessa.

On 27 October the Portuguese Chief of Defence Staff, General Artur Pina Monteiro, and the Air Chief, General José Pinheiro visited Beja Air Base. Group Picture with the Senior National Representatives from the nations deployed to Beja. Photo: Portuguese Air Force

On 27 October the Portuguese Chief of Defence Staff, General Artur Pina Monteiro, and the Air Chief, General José Pinheiro visited Beja Air Base. Group Picture with the Senior National Representatives from the nations deployed to Beja. Photo: Élio Domingos/Portuguese Air Force

Ett av de samarbeten Sverige deltar i är Natos Partnership for Peace. Inom ramen för detta samarbete har Sverige anmält sig till NATO Respons Force (NRF) och dess styrkeregister RFP. F 21 ansvarar för uppsättandet av SWE FU med 90 dagars beredskap i NRF RFP från och med den 1 januari 2016.

För att vara så väl förberedda som möjligt har SWE FU ålagts genom politiskt beslut att delta i Trident Juncture samt att genomföra en Nato-utvärdering under hösten 2015.

För de individer som ingår i SWE FU bjuder hösten på en intensiv resa som började med att förbandet samgrupperade och opererade i fältmiljö på F 21 basområde under Flygvapenövningen och slutar med att vi går på beredskap i NRF den 1/1 2016.

tj15_flygtekn_arb_hangar

Om vi blir insatta under beredskapen får tiden utvisa. Vad jag vet är att vi som förband och enhet har genomgått en fantastisk utveckling under hösten och att SWE FU kommer ligga flera nivåer över den vi hade när vi startade resan.

Den entusiasm som finns hos varje medlem i förbandet är fantastisk att se, nya kunskaper och erfarenheter är en stimulerande miljö, jag ser att individer utvecklas och gläds åt att få uppfylla de krav som ställs på olika områden på resan mot beredskapen.

Vid närmare eftertanke finns det mycket som är ”intressant och lärorikt” i Försvarsmakten, och i synnerhet i flygvapnet.

Flygarhälsningar från Beja, Portugal!
Claes Bernander
CO SWE FU

tj15_CO_BC_sköld-75px

P.S. Som CO har jag fått möjlighet att överlämna undertecknad överenskommelse till Base Commander överste Teodorico Lopes som han vid tillfället signerade. Då passade jag på att tacka för mottagandet av SWE FU genom att överlämna F 21 officiella sköld. I går var det generalsbesök här på basen. Då fick jag möjligheten att träffa Portugals försvarschef general Artur Pina Monteiro och portugisiske flygvapenchefen general José Pinheiro (som skickar en personlig hälsning till vår flygvapenchef Mats Helgesson). D.S.

22
Okt

Brasilianske flygvapenchefen, general Rossato, på besök vid Skaraborgs flygflottilj

Anmäl Av:
i Okategoriserade

20151016_johlid01_Brasilian_visit_F7_web_008I oktober 2014 undertecknade Saab och Brasilien kontrakt om köp av 36 Gripen NG. Flygplanen skall levereras till det brasilianska flygvapnet mellan 2019 och 2024.

www.saabgroup.com/media/stories/stories-listing/2015-09/gripen-for-brazil/

I fredags eftermiddag, den 16:e oktober, besökte Brasiliens flygvapenchef, general Nivaldo Luiz Rossato, tillsammans med svenske flygvapenchefen, generalmajor Mats Helgesson, Skaraborgs flygflottilj för att informera sig om hur det svenska flygvapnet utbildar på och opererar flygsystemet JAS 39 Gripen.

Efter landning med Saab 340 välkomnades generalen med Gripenuppvisning av F 7:s uppvisningspilot Peter Fällén. De relativt låga molnen pressade ner Peters flygning till en tight uppvisning i vad Gripen kan åstadkomma.

Flottiljchef överste Michael Cherinet informerade general Rossato om flottiljens verksamhet som helhet innan det var dags att besöka teknikenheten och flygenheten. I hangaren kunde delegationen titta närmare på Gripen och få information om hur förbandet löser det dagliga flygunderhållet och klargöringen mellan flygpassen. Sista besöket lades vid Gripencentrum, där bland annat flygenheten och flottiljens Gripensimulatorer finns. Efter ett besök i flygsimulatorn gav flottiljens flygchef en beskrivning om den svenska filosofin och genomförandet av pilotutbildning.

Besöket avslutades lördag morgon med flygtransport mot Kiruna.

John Lidman
informatör, F 7

21
Okt

Solig autobahn över Europa

Anmäl Av:
i F 21, Flygvapnet/luft, Jas 39, Nato/PfP, Pilot, Trident Juncture 15

ombasering jas1

”Vi är nu redo för flygningen som kommer att ta oss till Beja i Portugal. Flygresan beräknas till cirka sex timmar. Vi önskar en trevlig resa.”

Nej. Riktigt så var det inte, ingen flygvärdinna som önskade oss trevlig resa eller serverade oss mat och kaffe på flygningen ner till Portugal.

Men först backar vi några dagar.

Det gäller att vara väl förberedd och utvilad inför ombaseringen. För min egen del så vilade jag upp mig under helgen genom att göra – ingenting. Vi har planerat länge för denna ombasering och haft fullt fokus i förberedelserna och planeringen. Det gäller att ha en Plan B om vi inte kan lufttanka. Det är en utmanande omfallsplanering som krävs och det gäller att ha alla papper i ordning. Allt från diplomatiska tillstånd till in-flight-guides. Dessutom måste vi ha med oss de absolut nödvändigaste sakerna om vi skulle behöva använda någon av alternativbaserna. Känner mig som en Michelin-gubbe med fickorna fyllda till bredden med bland annat vatten och power-bars.

Strax innan vi går till linjen gör jag ett besök på herrarnas. Vid 9-tiden lättar sex Gripen från ett soligt F 21 mot slutdestinationen Beja i Portugal.

Första lufttankningen genomför vi över norra Tyskland med en Tysk MRTT som vi samnyttjar med våra finska vänner.

ombasering jas2_lufttankn1ombasering jas2_lufttankn2

Anspänningen är stor när vi flyger mot vår flygande tankstation. Vi lägger oss i väntläge på vänstra sidan av tankern innan vi får tillstånd till att ansluta. En efter en tankar vi upp våra jasar och lägger oss på högra sidan av tankern efter genomförd tankning. När alla är klara fortsätter vi längs vår soliga och varma flygning söderut.

Det känns som att man sitter i en glaskupa. Solen gassar och bränner, det är varmt! Nu gäller det att prioritera, ska jag dricka vatten och riskera att bli så kissnödig att jag måste använda absorbenten? Det är inte särskilt glamoröst, men de ingår i vår ”utrustning”.

Flygtrafiken i luften över Europa är enorm och många civila trafikflygplan passerar vår rutt. Vi hör hur de kommunicerar och hjälper varandra i flödet. Helt plötsligt passerar en Boeing 737 bedömt 1 000 ft över fyrgruppen. Det gäller att hålla tilldelad höjd för att hålla en säker separation i luften.

Önskar att sitsen vore lite mjukare, rumpan börjar domna bort. Det enda vi kan göra för att ändra ställning är att höja och sänka stolen. Försöker sträcka ut benen genom att ändra på pedalomställningen.

Dags för nästa tankning. Fullt fokus. Denna gång genomför vi tankning över södra Frankrike från en fransk KC-135. Samma procedur som vid alla andra tankningar. Efter vi är klara tackar vi för oss och flyger vidare.

ombasering jas2_lufttankn3

När vi närmar oss Beja blir vädret sämre. Många flygplan kommer in ungefär samtidigt vilket gör att vi får holding på cirka 20 minuter. Nej! Inte vad man önskar sig. Nåväl, vi landar de första flygplanen i rote och strax därefter kommer resten. Vi har genomfört en historisk lång flygning – för vår division. Flygningen tog mellan 6.02 och 6.05. Det bevisar att vårt svenska stridflygplan klarar av långa flygningar. Begränsningarna är vi piloter som måste hålla fullt fokus hela tiden, utan någon paus eller mat. Prio efter landning? Lätta på trycket … sedan ansluter vi till förbandet. Nu börjar nästa del för vår del, att komma iordning med våra planeringsrum, delta i briefingar och börja planera första flygningarna i övningen.

tj15_pilot_efter_första_landning-75px
Piloten i bild har inget samband med texten ;-)

Se film från lufttankning på väg ner YouTube Preview Image

”STALKER”

20
Okt

Flygvapenchefens första förbandsbesök

Anmäl Av:
i Flygvapnet/luft, Luftstridsskolan, Uppsala

Besöket vid Luftstridsskolan den 19 oktober blev det första officiella besöket som Mats Helgesson genomförde i sin rundresa till alla flygvapenförbanden.

Mats Helgesson tar emot flygvapenpersonalen vid Luftstridsskolan och Uppsala garnison

Mats Helgesson tar emot flygvapenpersonalen vid Luftstridsskolan och Uppsala garnison

Den 1 oktober 2015 tillträdde Mats Helgesson som ny flygvapenchef, FVC.

Mats Helgesson har 30 års tjänst bakom sig och har bland annat varit divisionschef på F7, flottiljchef på F17, tjänstgjort i Afghanistan och varit chef för insatsstabens utvecklingsavdelning på Högkvarteret.
Sedan 2013 har han varit chef för test och evaluering på Försvarets Materielverk, FMV.
Vid tillträdandet som flygvapenchef befordras Mats Helgesson till generalmajor.

Besöket inleddes med att FVC höll en genomgång för personalen i idrottshallen. Medarbetare från LSS och övrig personal med flygvapentillhörighet på Uppsala garnison med omnejd var kallade.

Ett stort antal medarbetare träffade sin nya flygvapenchef i idrottshallen på Uppsala garnison

Ett stort antal medarbetare träffade sin nya flygvapenchef i idrottshallen på Uppsala garnison

Flygvapenchefen tydliggjorde sin syn på flygvapnets och luftstridskrafternas huvuduppgifter avseende luftförsvar, offensiva företag, luftburna transporter, underrättelseinhämtning och stöd till övriga stridskrafter och samhället i stort. Han belyste detta utifrån både vad vi skall göra men även hur vi skall förhålla oss i ett övergripande perspektiv kopplat till flygvapnets karaktär och natur.

Generalmajor Mats Helgesson och överste Anders Persson.

Generalmajor Mats Helgesson och överste Anders Persson.

Efter den en timme långa genomgången med personalen fick FVC möjlighet att träffa C LSS och flera av LSS enhetschefer och företrädare för funktioner.
Mats Helgesson delgavs en mycket bra bild om LSS inklusive flera av våra närmaste utmaningar. Dialogen var konstruktiv och FVC ställde många frågor kopplat till sin ambition att lära känna sitt flygvapen.

Det första officiella mötet med förbandspersonal är nu avklarat i Uppsala.

Det första officiella mötet med förbandspersonal är nu avklarat i Uppsala.

Innan lunch fick vår nya flygvapenchef tillfälle att föra samtal med våra lokala företrädare för ATO.

-Luftstridsskolan utgör för mig en särskild roll med sin omfattade verksamhet och är i praktiken min förlängda arm i flygvapnet i flera avseenden, sa Mats Helgesson i summeringen av sitt besök.

15
Okt

Morgonrutin på Ronneby flygplats

Anmäl Av:
i F 17, Flygvapnet/luft, Jas 39, Ronneby

Morgonrutin på Ronneby flygplats

Bild 2        Det är tidig morgon på F 17 och Ronneby flygplats. Flygplatsen ska öppnas och det är många rutiner som ska gå i lås. Egentligen är flygplatsen öppen dygnet runt hela året.  Men under natten, när det oftast inte är någon planerad flygverksamhet, går man ned i beredskap. Har verksamheten varit nedstängd mer än en timme så är det många kontroller som behöver göras för att säkerställa att allt åter igen fungerar som det ska.

Först ut på basen är fälthållningsledaren.

– Det gäller att vara morgonpigg, säger löjtnant Stefan Nordström, när han sveper en kopp kaffe och förbereder sin första fältrunda för dagen.StefanFälthållningsledare löjtnant Stefan Nordström förbereder första fältrundan för dagen
Foto Henrik Fridolfsson/Försvarsmakten

Redan klockan 05.00 måste han starta för att hinna med alla kontroller på sin checklista. Han kör genom hela manöverområdet för att konstatera att inget skräp kommit in på bansystem och plattor. På landningsbanan skall statusen bedömas. Under rundan kontrollerar han även så alla grindar är stängda och att staketet är helt. Det är viktigt för att förhindra djur eller att obehöriga människor kommer in på Airside.

-På vintern så kan det vara desto mer arbete, säger Stefan.

På hösten går flygplatsen in i vinterfälthållningsperioden och då finns här två fälthållningsledare och en grupp med maskinförare i beredskap. De måste vara beredda redan från klockan fyra för att ha ett snö- och halkfritt bansystem klockan sex. Statusen på banan mäts då med en friktionsmätbil som tar fram ett friktionsvärde till piloterna.

Klockan 06.00 blir fälthållningsledaren uppropad på radio av flygledaren i tornet. Tornet har  påbörjat sina kontroller för att öppna flygplatsen och där ingår bland annat beskedet från fälthållningsledaren. Idag anmäler Stefan att banan är fuktig och utan annan anmärkning.TornetI morgondimman syns det gamla flygledartornet som vid årsskiftet tas ur bruk. Det nya tornet står längre norrut och i närheten av platsen  där de nya helikopterplattorna anläggs
Foto Henrik Fridolfsson/Försvarsmakten

I tornet knyts all information om läget på flygplatsen ihop. Flygledaren har även kontrollerat att alla teknisk utrustning är påslagen och att alla sambandsmedel fungerar. När flygledaren även fått klart från räddningsledaren att de är klara och beredda så övergår kontrollerna till luftrummet ovanför flygplatsen. Här kontrollerar man med hjälp av radar samt på telefon från luftlägescentralerna om hur flygtrafiken ser ut i området. Även närliggande flygplatser, som har ansvar för sitt eget luftrum, kontaktas för att få koll på läget. När flygledaren gått igenom hela sin checklista kan han öppna flygplatsen. Klockan är då cirka 06.20 och det kommer inte bli något problem för SAS att starta på tidtabell mot Arlanda.

FlygledarePå morgonsamlingen i tornet håller Joacim Stolt genomgång med de övriga flygledarna hur dagens rollfördelning och flygverksamhet ser ut
Foto Henrik Fridolfsson/Försvarsmakten

En våning ned i tornet sitter väderavdelningen. På avdelningen arbetar väderobservatörer och meteorologer. Väderobservatörerna har hand om det aktuella väderläget. De läser av värden på flera olika instrument och gör visuella väderobservationer. Allt uppdateras digitalt så det bland annat blir åtkomligt för flygledaren som då kan ge informationen till piloter som antingen skall starta eller landa.

Meteorologens huvuduppgift är att göra prognoser för kommande väder. Dessa prognoser är främst till för planeringen av den militära flygverksamheten. Även här börjar arbetet tidigt då allt underlag måste vara klart till stridsflygdivisionerna och helikopterskvadron har sina morgonbriefingar. Flygledaren och meteorologen ansvarar tillsammans för att kontinuerligt uppdatera briefingunderlagen digitalt så piloterna får de mest aktuella ingångsvärdena till sin planering.MetocMeteorologen Fredrik Janson arbetar med prognoserna samt briefingunderlagen
Foto Henrik Fridolfsson/Försvarsmakten

Klockan är nu 07.30 och ordinarie arbetstid för all personal på flottiljen startar. Flera saker händer då parallellt. I flygledartornet och på väderavdelningen sker morgonsamling med överlämning av nattens händelser till dagteamet. Man tittar även på hur dagen ser ut i dagteamet tillkommer fler flygledare. Detta för att klara alla uppgifter när den militära flygövningstiden startar.

På räddningsavdelningen byter man insatsledare och räddningspersonal i beredskap. När detta görs så finns även här en checklista med kontrollpunkter som skall gås igenom och prickas av.IL överlämningAvgående insatsledare Fredrik Karlsson (till vänster), lämnar över till pågående, Johannes Brink. Varje räddningsman lämnar över sin position
Foto Henrik Fridolfsson/Försvarsmakten

Efter att avlösningen är genomförd och den personliga utrustningen är kontrollerad så beordrar insatsledaren ut alla till en kontrollrunda. Fordonen körs ut och testas, sambandsutrustningar kontrolleras samt brand och räddningsmaterielen ses över. Detta för att alla ska känna sig trygga och redo att ta över beredskapen.räddningsmänFlygplatsbrandman Peter Johansson lämnar över sin position till Cecilia Velin
Foto Henrik Fridolfsson/Försvarsmakten

På en helt annan plats på flygplatsen ger sig sambandstroppen ut för att kontrollera all teknik.
Det finns otroligt många lampor som måste fungera. Det är bankantsljus, taxiljus, inflygningsljus, tröskelljus, glidbanefyrar och RGL-ljus. Idag är det Jonas Pedersen som kör kontrollrundan. Det visar sig att en av de lågintensiva lamporna i norra inflygningen gått sönder. I bilen har Jonas med sig de vanligaste lamporna och tekniska reservdelar som kan behövas för att snabbt kunna åtgärda fel så inte flygverksamheten påverkas.LampbyteSambandstekniker Jonas Pedersen byter en av alla lampor som måste fungera på flygplatsen
Foto Henrik Fridolfsson/Försvarsmakten

I båda ändarna på banan finns så kallade fångstnät som skall funktionskontrolleras. Dessa nät kan hissas från tornet och är till för att fånga upp ett flygplan som kanske fått fel på bromsarna och inte kan stanna i tid. Vajrar, trissor och hydraultryck skall kontrolleras. Vid dagens kontroll upptäcker Jonas att en av vajrarna på det ena nätet snart behöver bytas ut.
–Det är ett litet mer omfattande jobb som måste planeras så att materiel och personal finns på plats samtidigt som flygverksamheten störs så lite som möjligt, säger Jonas och gör en notering i sitt protokoll.

Ronneby flygplats har flera olika tekniska system för att flygplan skall kunna landa med hjälp av bara tekniska instrument. Det är olika radarsystem som mäter in glidbana och flygplan med otrolig precision och kan, vid exempelvis dimma, leda ned flygplanet exakt till sättpunkten på banan. Dessa utrustningar testas och underhålls av sambandstroppen.

Det är en komplex miljö på en flygplats och allt handlar om flygsäkerhet. Alla har checklistor och scheman för daglig-, vecko-, månads- och årskontroller. Det är viktigt med checklistor för att inte missa någon kontrollpunkt.

Klockan är nu cirka 09.00, solen har gått upp, dimman lättar och vilken härlig morgon det blev. Alla system fungerar och man hör hur en helikopter startar samtidigt som första JAS-flygplanet lättar från banan.StartEn JAS39 lyfter från bana 01 på Ronneby flygplats, för dagens första flygpass.
Foto Kent Löving/Försvarsmakten

Text Henrik Fridolfsson

09
Okt

TEX 15 -Breda vingar över Norrland

Anmäl Av:
i F 21, F 7, Flygtekniker, Flygvapnet/luft, Förare, Hercules, I 19, K 3, Nordiskt samarbete, Pilot, Såtenäs, Transportflygplan
Taggar: , , , , , ,

Foto: Tina Skiöld, RFN


Under en dryg vecka har Flygvapnet övat med taktiskt transportflyg i övre Norrland. Skaraborgs Flygflottilj – F7 har med stöd av ett flertal förband (K3, HKP bataljonen, I19, F21, basbataljonen etc.) genomfört sin årliga slutövning – Tactical Exercise -(TEX) för nya besättningsmedlemmar.

Foto: Tina Skiöld, RFN

 

Foto: Tina Skiöld, RFN

Ett flertal taktiska transportflygplan har under större delen av dygnet övat de förmågor som krävs för nationella och internationella insatser. Både flygplan och besättningar har prövats hårt i alla perspektiv. De har flugit högt, lågt, länge och mycket.

Foto: Tina Skiöld, RFN

 

Foto: Tina Skiöld, RFN

Tp 84 (C-130 Hercules) är ett väl beprövat taktiskt transportflygplan och används av ett flertal länder världen över. Våra grannländer Norge och Danmark använder en modern variant på C-130 kallad C-130J (Sverige har C-130H).       
    Under TEX har bland annat lågflygning, mörkerflygning och fallskärmsfällning övats. Transportflyget övar i sin naturliga roll – på låg höjd, gärna i mörker och flyttar uppdragskritiska förmågor och materiel.

Foto: Tina Skiöld, RFN

 

Som vanligt ligger eldsjälar bakom planering och genomförande. Detta är ett av de roligaste jobb som finns! Nu är det dags för dig eller någon du känner att söka er till oss!
Försvarsmakten: Transportpilot

Länk till 71. Transportflygdivisionen

Nu tar vi ledigt och laddar för nästa uppdrag.
Per Carlemalm
Lokal flygchef Tp84 (C-130 Hercules) och övningsledare flyg TEX-15

08
Okt

Drygt tio år i Tjeckien

Anmäl Av:
i Flygtekniker, Flygvapnet/luft, Pilot, Såtenäs, Teknisk officer, Teknisk tjänst

sgczAllt har som bekant ett slut, så även verksamheten för den svenska supportgruppen för JAS 39 Gripen i Tjeckien. Den 30 september var det dags för avveckling av supportgruppen på Caslav Air Force base. Supportgruppen hade då med olika storlek och innehåll varit på plats sedan april 2005. Från 1 oktober klarar tjeckerna sig själva utan stöd från Sverige på plats.

Från början var de tretton medarbetare, flygtekniker och piloter, som tillsammans med familjer arbetade i Tjeckien. Huvudsakligen var det personal från Flygvapnet, men även personal från Saab och GKN har arbetat i supportgruppen. Personalstyrkan har sedan minskats efterhand som behoven har förändrats. Först minskades styrkan till sju personer, därefter till fem personer och nu under den sista tiden har det bara behövts tre personer i Tjeckien. Under hela tioårsperioden har supportgruppen administrerats av F 7:s Internationella avdelning.

Inledningsvis var det mycket som sköttes den så kallade ”trossvägen”, men efterhand har rutiner etablerats, rutiner som är viktiga både för svenskar och tjecker. Stort arbete har också lagts på att dessa rutiner ska komma till stånd för att alla ärenden ska ta den rätta stabsvägen.

I april firades tioårsjubileet i samband med att övningen Lion Effort gick av stapeln i Tjeckien. Man hade bjudit in samtliga 25 personer som arbetat på plats och det blev ett kärt återseende för många.

Hur har det då varit att leva i Tjeckien under flera år. Det korta svaret är, – Att det fungerat väldigt bra. De flesta svenskarna har bott i staden Pardubice, som ligger ungefär 45 minuters bilresa från basen. I Pardubice har de känt sig vänligt bemötta och det finns ett gott utbud av kultur- och sportevenemang samt affärer som behövs både för nöjesshopping och för det nödvändiga dagliga behovet. Man har också haft god kontakt och gott stöd från den svenska ambassaden när det behövts.

Nu när de tre svenskarna som utgjort de sista i skaran av medarbetare som bemannat supportgruppen i Tjeckien åker hem, så väntar fortsatt drift av Gripen på egen hand för Tjeckiska flygvapnet, något som man inte tror kommer innebära några problem. De tjeckiska kollegorna uppfattas som mycket kompetenta och den nya logistikuppdelningen i Sverige mellan Försvarsmakten och FMV kommer att underlätta arbetet. Även om nu Flygvapnets och Försvarsmaktens engagemang på plats formellt är avslutat så kommer ett litet kontor ändå att finnas kvar på Caslavbasen. Det kontoret kommer att användas av FMV och Saab när de under kortare perioder besöker basen.

Henrik Gebhardt
Informationschef, F 7

07
Okt

CJPRSC 2015 i Ungern

Anmäl Av:
i Amf 1, F 17, Flygbasjägare, Flygvapnet/luft, K 3, Luftstridsskolan

DSC03487

” – SHARK 12 this is YODA 11. Two HOMERUNS and POPCORN at ALPHA! Over.”

“- YODA 11 this is SHARK 12, Copy. ALPHA is PEPPER. POPCORN in 5 Mikes at BRAVO! Over”

” – SHARK 12 this is YODA 11, Copy. BRAVO in 5 Mikes. Out”

Ett svenskt sammansatt undsättningsteam från 17.flygbasjägarkompaniet och 7.lätta bataljonen har just undsatt två isolerade piloter och meddelar att de är klara för upphämtning till sin Rescue Vehicle (RV), en EH-101 MERLIN från Italienska marinen.

Uppdraget planerades av en sammansatt undsättningsstyrka (Personnel Recovery Task Force), PR TF för att sedan genomföras och utvärderas samma dygn. Förutom svenska och italienska förband ingick ytterligare ett undsättningsteam och en Joint Terminal Attack Controller (JTAC) från Spanien samt en rote W-3 Sokól från Polen i den sammansatta PR TF. Chefen för W-3 var även chef för styrkan, Rescue Mission Commander (RMC).FullSizeRender 6Svenska undsättningsteamet YODA tillsammans med BULLFIGHTER (undsättningsteam) och ZAPA (JTAC) utanför sin italienska Rescue Vehicle, SHARK 12 i samband med sista förberedelserna inför start.

Parallellt med detta genomfördes ytterligare uppdrag av två andra PR TF. I ett av dem ingick en svensk rote JAS39 (fingerat) som Rescue Escort (RESCORT). Två piloter från 171.stridsflygdivisionen deltog på prov i årets CJPRSC för att värdera träningseffekten för våra stridsflygdivisioner. I år deltog de utan flygplan och roten spelades under genomförandet av en tysk civilregistrerad Learjet från Gesellschaft für Flugzieldarstellung (GFD) där en av våra piloter flög med under genomförandet.

CJPRSC har genomförts årligen sedan 2007 av European Air Group (EAG). Målet är att genomföra grundläggande utbildning och samövning mellan de olika komponenterna som kan ingå i ett undsättningsuppdrag (helikopterförband som transport och eskort, stridsflygförband som eskort och jaktskydd, undsättningsförband för undsättningen på marken). Samövningen genomförs enligt den standard som NATO och EU använder. Det benämns som ”kurs” men är enligt svensk definition en utbildningsövning.

CJPRSC har ingen särskild övningsplats utan alternerar mellan olika länder.

Under året har även det nybildade European Personnel Recovery Center (EPRC) satts upp på den italienska basen i POGGIO RENATICO som även är bas för NATO Deployable Air Command and Control Center (DACCC). EPRC är sprunget från EAG men har nu blivit ett eget oberoende Center of Excellence (CoE) med avtal att stödja såväl NATO som EU och medlemsländerna. EPRC har nu övertaget rollen som övningsledare för CJPRSC.DSC03502

I år deltog ca 400 personer ur 13 länder från såväl Europa som USA och Canada. Ca 20 helikoptrar och flygplan deltog. Övningen understöddes av NATO E-3 (AWACS) för ledning av uppdragen samt av värdnationen med bl a B-styrka i luften och på marken (luftvärn samt skytteförband). Vidare deltog EAG med drivmedelsenheter från tre olika medlemsnationer för övning i upprättande av Forward Arming and Refuelling Points (FARP) för helikoptrar.

Nytt för i år var också att ledningen i form av Air Operation Center Personnel Recovery Coordination Center (AOC PRCC) övades (har tidigare varit Respons Cell), vilket innebar att även ledningspersonalen på Taktisk nivå (Component Command Level) kunde övas under såväl planering som genomförande.

Från svenska Flygvapnet deltog i år undsättningsteam från 17.flygbasjägarkompaniet ur 1.flygbasbataljon, piloter och MSE-personal från 171.stridsflygdivisionen samt en PR Controller för PRCC ur 2.flygbasbataljon. Undertecknad deltog för femte året i rad som planeringsansvarig för Flygvapnets del samt som momentövningsledare och mentor i övningsledningen tillsammans med ytterligare en rutinerad PR-officer ur 17.flygbasjägarkompaniet. Två personer ur LSS UTV Luft/TU HKP deltog del av tiden för att studera hur andra nationer utrustar och användander sina helikoptrar. Ett led inför den framtida taktikutvecklingen.

Armén deltog med personal ur K 3, dels ur Försvarsmaktens överlevnadsskola (FÖS) och dels ur 7.lätta bataljonen. Marinen deltog med personal ur AMF 1 (bordningsstyrkan) och HKV deltog med PR POC ur J3 respektive MTS. Totalt var vi 23 svenskar. K 3/FÖS var övergripande planeringsansvarig som funktionsansvarig för PR i Försvarsmakten och även övergripande kontingentschef.

F 17 ansvarade för gemensamma transporter och logistik för hela svenska kontingenten vilket under genomförandet sköttes av vår medföljande kommendant, ett nödvändigt stöd till alla svenska deltagare!

På PÁPA Airbase fick vi även mycket stöd och hjälp av våra svenska vänner och kolleger på Heavy Airlift Wing (HAW). HAW etablerades 2009 i ett avtal mellan ett flertal nationer och innehåller 145 befattningar, varav CA 23 (varierar över tiden) som bemannas av Sverige och hanteras av F 7. Uppgiften är att bedriva flygtransporttjänster åt medlemsländerna och man förfogar över tre C-17 GLOBEMASTER.

Efter inledande utbildningar och inflygningar i området genomfördes flygande uppdrag under 6 dygn. För varje dygn fördelades övningsdeltagarna i tre olika PR TF vilka alla planerade och genomförde vars ett uppdrag. Vi var ca 12 momentövningsövningsledare och mentorer olika länder som hjälpte övningsdeltagarna med planeringen och genomförandet samt utvärderade uppdraget efteråt. Vi hade även en professionell avdelning med utbildade SERE-instruktörer som hjälpte oss med kvalificerade figuranter i rollen som isolerad personal vilka skulle undsättas.

CJPRSC är en värdefull utbildningsövning för vår grundläggande träning i samspelet mellan de olika komponenterna i en undsättningssituation. Planering, genomförande och utvärdering genomförs i mycket nära samspel mellan alla deltagarna i övningsmomentet (personalen i PR TF, SERE-instruktörerna som spelar isolerade, E-3 personalen, olika typer av B-styrkor samt ledningspersonalen från AOC PRCC) vilket skapar en unik inlärningssituation.IMG_0558Delar av de svenska deltagarna i CJPRSC 15.

Vi genomför dessutom CJPRSC tillsammans mellan förbanden inom Armé, Flygvapen och Marin och i samspel med HKV INS samt i ett multinationellt koncept vilket ger effekt för såväl vår nationella som vår internationella förmåga att undsätta isolerad personal i en högre konfliktnivå. Denna typ av grundläggande förbandsutbildning är svår att skapa i Sverige.

Vi tackar EPRC och Ungern för en väl genomförd övning samt svenskarna på HAW för gott stöd!

Michael Höglund
F 17
Bitr OPR och kontingentschef för Flygvapnet