18
Feb

Lilla sjukvårdsmottagningen under Iceland Air Meet

Anmäl Av:
i F 21, IAM2014, Läkare, Nato/PfP, Nordiskt samarbete, Sjuksköterska

IAM2014_dr_gyllefjord-900px

Doktor Leif Gyllefjord skriver journal.

Vi har i uppdrag att tillhandahålla en läkare och en sjuksköterska som under övningen skall bedriva daglig sjukvård för det svenska förbandet som deltar i flygövningen på Island.

Läkaren Jahn Gustafsson och sjuksköterskan Sara Turtola åkte med förbandet till Island och bemannade sjukvårdsfunktionen under den första delen övningen. Sedan roterade (bytte) vi personal. Läkaren Leif Gyllefjord och sjuksköterskan Ann-Helen Uusitalo tog över under den andra delen av övningen. Skiftet av personalen gjordes halvägs in i övningen.

IAM2014_syster_uusitalo-900px

Sjuksköterska Ann-Helen Uusitalo kontrollerar telefonlistan för rådgivning. 

Anledningen till rotationen var att sprida erfarenheten av att delta i övning på så många som möjligt.

Vi har förberett oss genom att tänka igenom vilket behov av sjukvård vi kan möta, bland annat så har vi beställt läkemedel som eventuellt kan komma att behövas. Vi har också tagit med utrustning för enklare diagnostik för att kunna utesluta infektioner.

När första sjukvårdsteamet kom fram till Island kontrollerade de var och hur kontakter ska tas med ambulans och akutsjukvård på orten. Även vilka resurser som finns i närheten kontrollerades.

Samverkan med norska och finska sjukvårdspersonalen har också skett, vårt nordiska samarbete ger också nyttiga erfarenheter.

IAM2014_sjvmottagning-900px

Öppna mottagningen har etablerats i doktorns lägenhet på basen.

En enklare sjukvårdsmottagning upprättades i en lägenhet på basen med två öppna mottagningstider, anpassade så att personalen har möjlighet till sjukvård om behov uppstår.

Mellan de öppna mottagningstiderna besöker vi de olika arbetsplatserna där svensk personal bedriver verksamhet. Utöver detta har vi telefonpassning, vilket är en trygghet för personalen att veta att de alltid kan komma i kontakt med svensk sjukvård.

Under tiden här har besöken till största delen bestått av förkylningar, vilket är normalt under denna tid på året.

IAM2014_hjärtstartare-900pxHjärtstartare finns med ifall det blir f-ö-r spännande under de Olympiska spelen.

/Ann-Helen Uusitalo

 

14
Feb

REK och AAR under IAM

Anmäl Av:
i Okategoriserade

Det bestämdes i ett sent skede att två till tre man från varje deltagande nation skulle rekognosera alternativ (bas) landningsplats. Anledningen är om vädret hastigt blir sämre så att landning på huvudbasen inte är möjlig eller något flygplan skulle få bekymmer av något slag och tvingas landa där.

Utöver Keflavik finns tre andra flygplatser/landningsplatser på Island. Akureyri uppe i norr, Egilsstadir i öst och Reyjkjavik cirka 50 kilometer norr om Keflavik.

Av olika anledningar bestämdes det att bara besöka Akureyri. Akureyri är en stad med cirka 18 000 invånare och ligger längst inne i fjorden Eyjafjordur som är en relativt liten fjord på norra Island. Landningsbanan ligger i anslutning till staden.

Karta Island
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lämplig kompetens att ta med sig på rek är person/er ur varje funktion men denna gång valdes att skicka personal från funktionerna; flygunderhåll, fälthållning och markförsvar. Vi hade även med oss en tolk från värdnationen.

Flygunderhållskompaniet har under åren skaffat sig erfarenhet och via olika utbildningar samlat erfarenhet från rek:ar i en rekmall. Jag har gjort rek:ar förut och vet ungefär vad som väntar då man kommer på plats. Väl på plats och efter att kontakt tagits med, i detta fall, airport manager så började informationen om flygplatsen och sedan följde en rundvandring med frågestund.

Efter att lunchen var intagen så lämnade ”Herkan” oss i cirka 3 timmar för nästa uppdrag. Vi använde tiden till att reka flygplatsen. Tiden var knapp för att hinna göra en noggrann rek men i stora drag så har jag koll på vad vi får där och vad vi måste ta med oss om det blir skarpt läge.

Vi flögs dit och hem med Tp84 Herkules (tankerflygplanet). På vägen till Akureyri så fick vi vara med om när den lufttankade våra Gripar. Intressant upplevelse! Detta gjordes efter 30–40 min flygning väster om Island ute över Atlanten. Höjd cirka 16 000 fot och fart cirka 220 knop.

Där efter flögs vi 1 timme och 20 minuter tillbaka in över Island och norrut till Akureyri.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

F 21:are med på rek var Lars Berg (flygunderhåll), Max Berkö (markförsvar) och Peter Fjällman (fälthållning).

Kn Lars Berg
C Service 21 Fuk

14
Feb

Nordiskt ministermöte och mediadag

Anmäl Av:
i Okategoriserade

Iceland Air Meet intresserar många, det märks med det besöksprogram som kommer att genomföras framförallt under denna och kommande vecka. Veckan inleddes med ett besök av Nordiska flygvapencheferna. Gårdagen besökte de nordiska utrikes- och försvarsministrarna övningen samtidigt som en mediadag genomfördes.

DSC_7731-75px

DSC_7733-75px

DSC_7685-75px DSC_7690-75px DSC_7701-75px   DSC_7822-75px DSC_7910-75px

10
Feb

Svenskt – danskt flygvapensamarbete

Anmäl Av:
i Luftstridsskolan, Nordiskt samarbete, Stridsledning

 

Foto: Mats Gyllander/LSS

Personal från Luftstridsskolan tillsammans sina danska motsvarigheter

Den 22-23 januari besökte representanter ur Danmarks Air Control Wing (ACW) Luftstridsskolan i Uppsala. Syftet med besöket var att som en del av det nordiska samarbetet diskutera möjliga samarbetsområden.

Air Control Wing är Danmarks motsvarighet till Sveriges 1.strilbataljon plus Strilskolan. ACW är om än personellt mindre än 1.strilbataljonen en egen flottilj. Uppgifterna är dock mycket lika. Även ACW har som huvuduppgift att övervaka eget territorium och flygstridsleda militära flygningar.

Luftstridsskolan har tidigare stöttat ACW vid flera olika tillfällen med utbildning av flygstridsledare och nu senast med personal från 1.strilbataljonen till den danska mobila ledningscentralen (MACC) i Afghanistan.  Erfarenheterna från dessa samarbeten är mycket goda. Utbytena har gett ett gott kvitto på svensk strilpersonals höga utbildningsnivå och möjlighet att verka tillsammans med NATO länder.

Besöket vecka 404 genomfördes under två dagar där den första dagen avhandlade 1.strilbataljon, StrilS och TuStril verksamheter, organisationer, materiel och uppgifter. Samtidigt diskuterades möjliga samarbetsområden inom områdena: insats, övning, utbildning och utveckling. Det finns ett gemensamt intresse att delta tillsammans i övningar med centraler och materiel från båda länderna.

Den andra dagen förevisades de olika StriC simulatorerna som finns i Uppsala. 12. Strilkompaniet genomförde under veckan kompaniövning i den ena simulatorn, samtidigt som det pågick luftbevakningsledarutbildning i den andra simulatorn. Detta gav våra danska gäster en mycket bra bild av kapaciteten och möjligheterna som finns vid Luftstridsskolan. Vidare fick de en förevisning av det flygburna radar och ledningsflygplanet (ASC 890), som flögs upp till Uppsala från Malmen. Besöket avslutades med en förevisning av bataljonens rörliga radar, radio och radiolänk utrustning.

Besöket gav flera idéer om hur det redan goda samarbetet med vårt nordiska grannförband ytterligare kan utvecklas.

Magnus Tillby
Ställföreträdande bataljonchef

06
Feb

Rapport från Iceland Air Meet 2014

Anmäl Av:
i Okategoriserade
Taggar: , , , ,

IMG_0242-900pxFinska Ro Ro fartyget “Mimer” genomförde materieltransporten från Bodö till Keflavik. Stundtals under mycket hård sjö. Foto: Michael Åkerberg/Försvarsmakten

Tre dagar in i övningen kommer här en kort rapport från Island. IAM 2014 har fokus på att främst träna finska, svenska och norska flygstridskafter i gemensamma luftoperationer. Flygövningen startade i måndag den 3 februari och pågår till den 20 februari med momentövningar. Genom att övningen bedrivs från flygplatsen på Keflavik så har också mycket kraft gått åt till förberedelser. Logistik och deployering har övats innan. Deployeringsfasen startade i mitten av december av tyngre materiel som via landsvägen gick till Bodö för att sedan gemensamt med norsk och finsk materiel transporteras via ett fartyg till hamnen i Keflavik. Trots att övningen precis har börjat arbetar förbandet redan med planering och förberedelse av redeployeringsfasen som kommer påbörjas den 21 februari för att vara klar i början av mars.

Den svenska kontingenten består av 212.stridsflygdivisionen med MSE, delar ur TSFE, delar av 21 och 22 flygunderhållskompaniet, luftbevakare och flygstridsledare från LSS i Luleå, delar av 231 och 241 flygbassäkpluton, 232 sambandstroppen och en förbandsledning inklusive sjukvård. Vidare har vi stöd med personal från LedR och F 17 avseende förbandstransportledare. Beroende på de särskilda förhållandena på basen har vi också med oss en fälthållningsledare och en räddningsledare (insatsledare) från 2 Fbasbat. Totalt med förbandsledning så uppgår kontingenten till ca 100 pers.

DSC_6973-900px
Hittills har sju flygpass genomförts, varav två i mörker. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Övningens målsättningar är:

(1).   Fortsatt integrering av våra förband inom ramen för Nordefco och PFP-samarbetet med syfte att kunna möta framtida säkerhetsproblem och utmaningar.

(2).   Maximalt övningsutbyte med tyngdpunkt på logistik förutom det flygoperativa.

(3).   Utveckla interoperabilitet inom ramen för Natostandard.

(4).   Öva gemensamma kommunikationsrutiner och dess interoperabilitet.

(5).   Använda gemensamma sensorer samt skapa och nyttja en gemensam lägesbild.

Övningsupplägget innebär att vi jobbar i ett common joint concept tillsammans med både deltagande länder och värdnationen, Island. Detta kan ses som ett ytterligare steg i utvecklingen i samarbetet med våra partnerländer och även en utveckling av CBT (Cross Border Training) konceptet.

Flygverksamheten pågår nu för fullt med två till tre pass per dag där vi oftast flyger med fyra gripenplan åt gången.

DSC_6271-900pxSvenske fälthållningsledaren David Jacobsson inspekterar banstatus. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Den fälthållningsledare vi har med oss är viktig då vi levererar underlag avseende banstatus. Framförallt då banorna sandas i normalfallet för halkbekämpning vilket vi inte gör på grund av risken att få skador på flygmotorerna.

Vidare är vädret extremt omväxlande med ofta mycket kraftiga vindar kombinerat med snö eller regn vilket är utvecklande för förbandet att hantera både för piloterna och markpersonalen. I måndags hade vi som exempel 24 m/s i vindbyarna.

Övningen präglas också av ett mycket gott samarbete mellan både de deltagande länderna och Island som värdnation. Samarbetet underlättas också av den täta grupperingen.

VIP-besöken är många och att det märks att övningen väcker stort intresse både på Island och internationellt.

Avslutningsvis kan sägas att det märks påtagligt att vi genomför denna övning inom ramen för de nordiska länderna då samarbetet präglas av öppenhet och en vilja att lösa ut de utmaningar som kommer upp efter hand.

Per Källgarn
Kontingentschef 1 IAM2014 på Island

27
Jan

Efterlängtad guldvinge till nya piloter

Anmäl Av:
i Okategoriserade
Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten

Flygvapenchefen Micael Bydén gratulerar fänrik Rebecka Haendler

Torsdagen den 23 januari 2014 är sannolikt ett datum som de 22 eleverna vid Flygskolan i Malmslätt kommer att minnas. Dagen då man tog ”vingexamen” och tilldelades facktecknet för pilot, flygförarmärke m/36 eller Försvarsmaktens helikopterförarmärke m/00.

Rebecka är fortfarande ovanlig
Att bli stridspilot är sedan 1989 öppet för både killar och tjejer, men det är fortfarande så att det är övervägande killar som genomför utbildningen.
Fänrik Rebecka Haendler är en av de som bekräftar undantaget och har nyss mottagit Försvarsmaktens helikopterförarmärke.
Rebecka är redan utnämnd officer och fänrik efter att ha genomfört officersprogrammet 09-12. Hon har tidigare utbildats till flygstridsledare i Flygvapnet.
Nu ser hon fram mot att få slutföra sin grundläggande helikopterutbildning vid den tyska arméflygskolan i Bückeburg utanför Hannover under kommande sex månader.

När hon är färdig med hela flygutbildning skall hon inledningsvis flyga Helikopter 15, (Augusta A109) i Ronneby.

GFU 131

GFU 131

Gemensam vingexamen

För tredje året i rad genomfördes gemensam examen för piloter som skall flyga antingen stridsflygplan, transportflygplan eller helikopter. Årets kull är fördelat på 12 helikopter, 8 stridsflyg och 2 transportflyg.

GFU 131 och GHU 131går samtliga officerprogrammet och skall ta officersexamen till sommaren. GHU 133 innehåller två fänrikar och tre 1. sergeanter som är specialistofficerare.

 

GHU 131 och 133

GHU 131 och 133

Jubilarer av äldre årgång

Vid sidan om de nyexaminerade eleverna står en grupp piloter av tidigare årgång.

Huvuddelen av gruppen är de är de så kallade 25-års jubilarerna. Vid varje vingexamen är det tradition att Flygskolan bjuder in den årskursen som tog examen för 25 år sedan.

Sven Brise, Erik Liljeberg Micael Bydén och Ulf Björkman

Åke Liljeberg, Sven Brise, Micael Bydén och Ulf Björkman

I år var det ytterligare tre män av ännu äldre årgång som övervakar ungdomarnas examen. De är Åke Liljeberg, Sven Brise och Ulf Björkman som förövrigt var informationschef för Flygvapnet fram till pension 1984.

Alla tre har det gemensamt att de tog examen från Flygskolan för 70 år sedan. Den årskullen är den största hitintills i Flygvapnets historia. 232 elever antogs och 119 examinerades.

 

Fantastisk lunchmiljö för flygare

Fantastisk lunchmiljö för flygare

Examenslunch i en anrik miljö

Flygvapenmuseet i Malmslätt fick denna dag bli platsen för examenslunchen. Vad kan vara en bättre miljö för unga flygare att inta sin examenslunch än mitt ibland en massa fina gamla flygplan som alla berättar om en fantastisk svensk flyghistoria.

Mats Gyllander
Informationschef Luftstridsskolan

24
Jan

Chefsbyte och lägesrapport från “ICEPAC”

Anmäl Av:
i Afghanistan, Blackhawk, Internationell insats

“Midvinternattens köld är hård. Stjärnorna gnistra och glimma.” Ja, det är en fras som vi förstår är en väl så passande beskrivning av väderförhållandena i Sverige. Förhållanden som trots sin bisterhet ändå är saknade. Vi som tillbringade Jul och Nyår i Afghanistan kan vittna om att det är vid just stora högtider som dessa som längtan hem känns som mest påtaglig. Att vi gör ett bra jobb, är uppskattade och fokuserade lyfter oss och gör bördan trots allt enklare att bära.

Jag och Lars har genomfört en, av Lars, väl planerad HOTO och trots alla nya intryck kände jag mig väl förberedd för uppgiften när Lars tog flyget hem. Jag känner igen miljön och sättet att arbeta från tidigare insats med HKP9 i KOSOVO. Tydliga rutiner, ensad uppgift, motiverade medarbetare, fokus på resultat och inte minst ett varmt kamratskap. Denna avskalning av det vi kallar ”brus” jämte det faktum att det finns mycket tid till förfogande under en insats eftersom ”8-timmarsdagen” ej praktiseras medför att vi kan lämna den traditionella stressen åt sitt öde.

Foto: SAE. Avgående CO Lars Eklind överlämnar MOE 1 och MOE2 till pågående CO Jan-Åke Tälle. Som ett bevis på väl genomförda insatser hedras Lars med ett diplom.

Foto: SAE. Avgående CO Lars Eklind överlämnar MOE 1 och MOE2 till pågående CO Jan-Åke Tälle. Som ett bevis på väl genomförda insatser hedras Lars med ett diplom.

Dan före doppardagen var det dags för Lars Eklind att lämna över stafettpinnen till mig. Överlämningen skedde i all enkelhet med överste Peder Söderström, DOS på RCN staben, som vittne. Lars har dragit det tunga lasset i samband med upprättandet och deployeringen av förbandet. Tillsammans tackade vi Lars för hans väl genomförda insatser med lyckönskningar till hans återtagande av befälet över 2.Hkpskv hemma på Malmen.

På Camp Marmal rullar verksamheten på. Efter snart 9 månader har förbandets rutiner satt sig och utmaningen nu är att behålla fokus och ständigt vara på tå. Ett sätt att lyckas med det är att hålla sig till överenskomna och beskrivna rutiner. Ett annat sätt är att ständigt vilja förbättra verksamheten och kritiskt granska våra metoder. Vi talar inte om stora förändringar utan snarare ”fine tuning”. Ett tredje sätt är att kontinuerligt träna inför uppgiften och samverka med de förband vi understödjer. Sammantaget fungerar förbandet mycket bra vilket all feedback från samverkande förband vittnar om. Det är snart dags MOE 2 att lämna hemmet och axla ansvaret. Välkomna hit åter igen.

Vi kan glädjande konstatera att de skarpa larmen är få till antalet. Självklart har det minskade operationstempot under vintern bidragit till färre larm. Icke förty så är SAE ICEPAC fortsatt en ”enabler” för ISAF´s operationer och vikten av MEDEVAC förband är påtaglig.

Jag hade möjligheten att delta i en MEDEX. Under en MEDEX tränas hela kedjan från det övade förbandet, rapportering och larmning till insättandet av själva ICEPAC med överlämning till sjukvårdsenhet på Marmal. I en MEDEX ingår såklart väl förberedda sjukvårdsmoment med skademarkörer vilket ger medecinalpersonalen tillfälle att träna på att göra rätt åtgärder och prioriteringar. Jag slogs av det professionella uppträdandet, snabbheten och de väl inoljade rutinerna. Sammantaget mycket imponerande givet den korta tid som gått från leverans av HKP16 till var vi idag står.

Foto: SAE. Urlastning av skadad under övning.

Foto: SAE. Urlastning av skadad under övning.

Det finns all anledning att sträcka på ryggen. Vi representerar en medicinsk evakueringsförmåga som är efterfrågad och som är en förutsättning för genomförandet av insatser, nationella som internationella. Sjukvårdsmaterielen är av toppklass och vi har oerhört kompetenta läkare och sjuksköterskor ombord. I sammanhanget tycker jag det är värt att framhålla att HKP16 systemet långt ifrån bara är en MEDEVAC resurs. 2015-01-01 står förbandet i beredskap för BG15 där huvuduppgiften är materiel och trupptransport, vilket HKP16 systemet är designat för. I BG15 bidrar annan nation med MEDEVAC resurser.

Detta vore dock intet om inte ni anhöriga fanns med. Ert ansvarstagande för hem och familj på hemmaplan är avgörande för att vi kan ha personal på insats. Härvid är även ert emotionella stöd oerhört värdefullt för hur vi upplever vistelsen utomlands. Det är vi tillsammans som utgör FM och SAE ICEPAC´s förmåga. Tack för ert bidrag!

Med de orden lämnar jag tangentbordet för denna gång.

Till alla er därhemma, väl mött till vår och sommaren!

Jan-Åke Tälle                                                                 Lars Eklind

CO SAE ISAF UH-60                                                   XCO SAE ISAF UH-60

 

24
Jan

100-åringen och elefanten

Anmäl Av:
i Såtenäs

Några soliga dagar i juni fick vi ovanligt besök på F7 Såtenäs. Orsaken var filmatiseringen av boken 100-åringen som klev ut genom fönstret och försvann. I filmen skall Sonja, dvs. elefanten, med sällskap flyga Hercules. Någon flygtur var aldrig planerad men det var några mycket intressanta dagar när vi fick stifta bekantskap ett stort filmteam under ledning av regissören Felix Herngren.

Regissören Felix Herngren och en ”skådespelare” som inte tar regi

Regissören Felix Herngren och en ”skådespelare” som inte tar regi

Först på plats var en grupp som började med att genom små justeringar av miljön fick den att passa in i filmen. ”Base Camp” upprättades, sminket, tekniken mm och förstås skådespelarna anlände. Den som drog det tyngsta lasset kopplat mot sminket var förstås de som jobbade i sminket och huvudrollsinnehavaren som Allan, Robert Gustafsson. För deras del tog det runt fem timmar med Robert i sminkstolen för att skickliga sminkörer för att få honom att bli drygt dubbelt så gammal. Att återställa honom efteråt gick något snabbare.

Samarbetet mellan vår militära kultur och filmteamet flöt fint. Det visade sig att vi jobbar ganska lika med tydliga ansvarsområden och roller. Intressant var t.ex. att se när attributören försåg de olika aktörerna med rätt attribut för varje scen. Scenerna spelas inte in i kronologisk ordning. Ni som läst boken eller ser filmen förstår att väskan som finns med tiden blir mer och mer sliten. Därför hade man flera väskor av samma sort i olika stadier av slitage.

Elefanter på taxibanan. Elefanter trivs inte ensamma, därför har Sonja med sig en kompis

Elefanter på taxibanan. Elefanter trivs inte ensamma, därför har Sonja med sig en kompis

Elefanter tar inte regi

Elefanter tar inte regi men gillar att äta. Två fina elefanter anlände till flottiljen men de gillade inte att göra det som fanns angivet i manus. Andra mer digitala lösningar blev därför nödvändiga. Mat går det i alla fall åt. 150 kg hö, 20 kg kraftfoder och 4 kg morötter/äpplen/bananer och 70-100 l vatten per elefant och dag! Utöver det gillar de att duscha så det gick åt drygt en kubikmeter vatten per dag.

Allt man ser på bild är inte sant! Torbjörn Larsson och Thomas Theander bromsar…

Allt man ser på bild är inte sant! Torbjörn Larsson och Thomas Theander bromsar…

Flygscenerna

Varför ställer vi upp på något som detta? Enkelt uttryckt kan det beskrivas som ”ömsesidigt utnyttjande”. Vi lät filmteamet använda oss och i utbyte fick vi en viss exponering men det stora värdet för oss är att till de flygscener som togs för filmteamets behov kunde vi utan kostnad lägga till vad vi önskade. Detta film- och bildmaterial står det nu oss fritt att använda och den förbandsflygning som genomfördes låg redan i vår planering.

Hit men inte längre!

Hit men inte längre!

 

Text och foto:

Håkan Brandt

F7 TSFE

 

24
Dec

En julhälsning från FC01

Anmäl Av:
i FN
Taggar: , , ,

Efter nya order från Högkvarteret är nu delar av förbandet ombaserat hem igen. Vi anlände till ett blåsigt och ruggigt Såtenäs söndagen den 22/12 för att hemifrån stå i beredskap för fortsatta flyguppdrag.

Kvar på Camp Estelle är två personer för att upprätthålla samverkan med OPCW-UN kontoret i Nicosia och flygplatsen i Larnaca.

Stefan och Philip vid Camp Estelle

Stefan och Philip vid Camp Estelle

Vi som är hemma önskar alla läsare, särskilt Stefan och Philip, en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Tack för ett fantastiskt, händelserikt och utvecklande 2013 kära medarbetare!

 

Medelhavsvattnets svalka är skön

saltet gnistra och glimma

Stefan & Philip sova enskild sömn

djupt under midnattstimma

Månen vandrar sin tysta ban

containrarna lyser vita på dan

Poolen är varm på taket

endast Camp Estelle är vaket

 

God Jul kära Stefan & Philip och varmt välkomna hem om en dryg vecka!

Peter Mignander

Tjf C SWECON / FC01

23
Dec

The Mighty -Hercules!

Anmäl Av:
i Okategoriserade
Taggar: , , , , , ,

God Jul och Gott Nytt år från oss som flyger och stödjer flygningen med C-130 Hercules.
För 71. Transportflygdivisionen har det varit ett händelserikt år.
-Planeringar för en afrikansk insats ledde till en insats på Cypern! En insats som stödjer 2013 års mottagare av Nobels fredspris -OPCW.
-En naturkatastrof gör att tre besättningar snabbt tar sig till Filippinerna och hjälper tillsammans med många andra länder 1000-tals människor.
Lägg till detta lufttankning (AAR), stöd till specialförband, övningar, utbildningar, dagar på skjutbanan (kompetenskrav) och i skogen ( överlevnad och materielkännedom) så får vi ett “normalår” för divisionen. Året som skulle bli ett vilo- och återtagningsår blev ett av det intensivare på länge. Divisionen har nu tagit en välbehövlig julledighet och laddar för ett spännande 2014.
20131222-224024.jpg

Bild 1. Basering på
Cypern i FN tjänst

På vilket sätt är det intressant för alla er som läser denna blogg? Kanske inte intressant för er alla men för er som vill få valuta för era skattepengar och som vill känna att dom går till något gott. Men även intressant för er unga som fundera på att välja Försvarsmakten som framtida arbetsgivare.

20131222-225022.jpg
Bild 2. Lufttankning av Gripenflygplan

På 71 tpdiv är bredden stor där vapenövningar varieras med simulatorträning, taktisk övningar och långa händelselösa flygningar. På divisionen kan man göra skillnad och på många sätt utmana sig själv och andra.
Modulärt, anpassat, beredda, insatt insatsförsvar, effektivt……..eller enkelt uttryckt -Vi löser uppgiften!
Välkommen till ett nytt år och kanske en framtida arbetsplats!

Per Carlemalm
Stolt chef och medarbetare på 71. Transportflygdivisionen