21
Apr

Uppskattat deltagande i CJSE-15

Anmäl Av:
i CJSE, Flygvapnet/luft, Luftstridsskolan
Överste Olof Ljung från FHS, major Arbo Probal från Estland och brigadgeneral Gabor Nagy

Överste Olof Ljung från FHS, major Arbo Probal från Estland och brigadgeneral Gabor Nagy

Baltic Defence College, BALTDEFCOL medverkar med studerande ur Joint Command and General Staff Course i övningen CJSE 15.

Kursen är en 11 månaders kurs som majorer och överstelöjtnanter genomför för att förbereda sig för högre stabsbefattningar i respektive länder. Nuvarande kurs består av 55 elever från 15 länder från USA i väst till Azerbajdzjan i öst.

BALTDEFCOL bjöd på en grillmiddag i samband med visad uppskattning

BALTDEFCOL bjöd på en grillmiddag i samband med visad uppskattning

I Uppsala deltog 4 elever från Estland, Lettland och Litauen samt en lärare på Air Component Command. I samband med övningen passade BALTDEFCOL på att tacka de svenska värdarna för inbjudan till övningen och i samband med detta lämnades BALTDEFCOL sköld över från studerande representanten major Arbo Probal, Estland till FHS representant överste Olof Ljung. Samtidigt medverkade brigadgeneral Gabor Nagy, som vanligtvis är chef för den Flygtaktiska staben i Stockholm och även han tackades för det positiva och gästvänliga mottagandet från flygvapnet och personalen på Uppsala Garnison.

Christer Olofsson ordnade grillmat till de baltiska gästerna

Christer Olofsson ordnade grillmat till de baltiska gästerna

Även den pensionerade översten Christer Olofsson uppmärksammades för hans vänliga och hjälpsamma bemötande i rollen som representant i den ideella mässföreningen.

19
Apr

CJSE15. Social samverkan är en viktig komponent

Anmäl Av:
i CJSE, Flygvapnet/luft, Luftstridsskolan
C.J.S.E. BÄND med förstärkning av Johanna och Frida från Sverige

C.J.S.E. BÄND med förstärkning av Johanna och Frida från Sverige

När man befinner sig på övning i nästan två veckor är det viktigt att kunna slappna av mellan varven.

Inom ramen för arbetet i övningsscenariot och den kunskapsutveckling som sker, knyter deltagarna många kontakter med kollegor från flera nationer. Det är en jätteviktig faktor att ta med sig in i framtiden där flera av deltagarna säkert kommer att mötas i olika sammanhang.

Att då även bygga upp en social kontakt är lika viktigt. Att lära känna varandra som kamrater och vänner är avgörande för att lösa gemensamma uppdrag i framtiden.

Inom CJSE-15 i Uppsala har stödorganisationen sett till att man har möjlighet träffas på Ärnamässen varje kväll. Där serveras kvällsmål och deltagarna har möjlighet att dricka en öl eller något alternativ och umgås med kamraterna.

Det har blivit en tradition inom CJSE- och VIKING-övningarna att de finska deltagarna skall sätta ihop en orkester och ta med sig instrument och ljudutrustning för att kunna uppträda.

CJSE15 The CJSE Band-bild 3 bloggÅrets resultat kallar sig C.J.S.E. BÄND och består av sex glada finska officerare.

När man kom till att börja repetera inför sitt första framträdande utökades rockbandet med två tjejer från den svenska kontingenten i övningen.

Deras första spelning genomfördes på Ärnamässen i Uppsala under lördagskvällen. Repertoaren bestod av en blandning mellan klassiska rockhits och en och annan finsk rocklåt. Då Johanna och Frida tillförts till bandet utökades även repertoaren med ett medley av några svenska klassiker som bland annat Sommaren är kort från Tomas Ledin och Sommartider från Gyllene Tider.

CJSE15 The CJSE Band-bild 2 bloggSuccén var given. Publiken sjöng med, dansade jublade och applåderade mycket.

 

18
Apr

CJSE 15. Chefen för insatsstyrkan besökte flygkomponentstaberna

Anmäl Av:
i CJSE, Flygvapnet/luft, Luftstridsskolan, Uppsala
Chefen för Bogaland Forces, generallöjtnant Göran Mårtensson briefas på Air Component Command i Uppsala.

Chefen för Bogaland Forces, BFOR, generallöjtnant Göran Mårtensson briefas på Air Component Command i Uppsala.

COM BFOR är förkortningen på högste chefen för det insatsförband som verkar i det fiktiva konfliktområdet Bogaland inom ramen för övningen Combined Joint Staff Exercise, CJSE-15.

Generallöjtnant Göran Mårtensson är till vardags insatschef i Försvarsmakten men övar tillsammans med över 1000 andra personer i CJSE-15. Han är högste chef för hela styrkan.

Under lördagen besökte COM BFOR sina stabsdelar i Uppsala. Staberna leder flygstridskrafterna som ingår i mission BFOR.

Huvuduppgiften för den flygtaktiske chefen, COM JFACC, är att under C BFOR bland annat sörja för att upprätthålla en så kallad Non Fligth Zone, NFZ, över landet Bogaland som det fiktiva landet i övningen kallas. Det innebär att inga flygrörelser får ske inom zonen utan tillstånd från BFOR. Flygstridskrafterna är också ständigt beredda att stödja både chefen för markförbanden som chefen för sjöförbanden om de behöver insatser från flyget.

Chefen för Combined Air Operation Center, överstelöjtnant Anders Jönsson hälsar sina chefer välkomna till CAOC

Chefen för Combined Air Operation Center, överstelöjtnant Anders Jönsson hälsar sina chefer välkomna till CAOC

I samband med de genomgångar som delgavs generalen Mårtensson under besöket var han tydlig med att understryka vikten av att behärska luftrummet och med alla medel avstyra kränkningar mot detta.

Övningen är nu lördag inne på sitt andra dygn och personalen fungerar bra i sina befattningar i staberna. I övningsscenariot har de varit på plats i en månad.

Syftet med övningen är att förbereda enskilda deltagare att ingå i en multinationell stab.

Fokus för övningen är att träna stabsarbetsmetoder och processer för chefer och stabsmedlemmar.

CJSE är utvecklad och implementerad i andan av Natos Partnerskap för fred. Scenariot i övningen är helt fiktivt men baserat på en mångårig erfarenhet från medverkan i verkliga insatser avseende konflikter i vår omvärld.

Generalen passade på att få en och annan detaljupplöst genomgång från stabsmedlemmarna

Generalen passade på att få en och annan detaljupplöst genomgång från stabsmedlemmarna

Många av deltagarna är studenter från flera nationers försvarshögskolar.
Förutom Försvarhögskolan i Sverige kan nämnas Finnish National Defence University, Baltic Defence College, Austrian National Defence Academy och Estonian National Defence College. Då flera av dessa skolor tar in elever från många olika länder är representationen av olika nationer hög i övningen. I Uppsala finns det representation från 11 länder.

Det internationella deltagandet gör att förmågan att lösa uppgifter på högkonfliktsnivå tillsammans med andra nationer ökar.

Svensk militär förmåga är efterfrågad för att bidra till stabilitet i internationella konfliktområden. En ökad stabilitet i vår omvärld bidrar till att Sverige och svenska intressen påverkas positivt.

Övningsscenariot pågår fram till och med onsdag nästa vecka innan deltagarna får avbryta och åka hem under kommande torsdag. Det man tar med sig från en sådan här övning kan man i de flesta fall omsätta till respektive verklighet hemmavid i sina respektive länder.

14
Apr

Med våra närmaste grannar

Anmäl Av:
i F 21, Flygvapnet/luft, Jas 39, Nato/PfP, Nordiskt samarbete, Pilot
Taggar:

3-grp Jas ovan moln

En vanlig arbetsdag på F 21. Nästan. Arkivbild. Foto: Marcus von Elling/Försvarsmakten

Denna dag var som vilken annan dag som helst på jobbet förutom den detaljen att vi skulle skriva lite av historia och sjösätta en ny flygövning med våra närmaste grannar. Alla som följt vår verksamhet de senaste åren har inte missat den framgångssaga vi skapat i form av ett ytterst väl fungerande utbyte med våra nordiska kamrater i form av den Cross Border Training (CBT) som vi numera genomför i stort sett varje vecka. Detta samarbete skapar vinnare bland både utövare och inte minst våra skattebetalare har därför rönt ett visst intresse från andra nationer med liknande behov. Detta är en av anledningarna till att det har genomförts planering för en verksamhet namngiven till Finland-Sweden training event (FSTE). Denna påbörjades under 2014 och den första aktiviteten genomfördes nu under vecka 14, 2015. Ambitionen är att FSTE på sikt skall kunna bedrivas på liknande sätt som CBT, till en låg kostnad och med stor uteffekt. Just denna händelse har planerats under en period och har präglats av enkelhet då vi använder oss av våra mycket väl uppborrade kanaler från CBT. Inom ramen av FSTE så är en av målsättningarna att även samöva med de Nato-länder som för tillfället finns baserade i Baltikum. Vid detta tillfälle så inbjöds resurser från USAFE i form av F-16 ur 510 fighter squadron från Aviano, Italien men just denna dag baserade på Ämari, Estland samt lufttankningsflyg från Mildenhall i UK. Den totala styrkan utöver USAFE var åtta Jas 39 från F 21 med piloter ur både 211:e och 212:e stridsflygdivision samt fyra F-18 ur finska flygvapnet. Regelverket som skulle styra luftkriget är i grunden den order vi har liggande för CBT samt egna nationella regler i de fall dessa är mer restriktiva.

Genomförandet

All planering var helt klar då vi gick hem från jobbet på måndagen och vi såg fram mot ett fantastiskt övningstillfälle – dock i nya områden samt med några nya aktörer från USAFE. Alla som pysslat med planläggning av ett flyguppdrag vet att man ska lägga en grov enkel plan som inte kan missförstås och att flygsäkerheten alltid ska överrida alla taktiska funderingar. Alla vet också att man bör lägga en viss tid på planläggningen vad gäller att om inget oförutsett händer på vägen. Alla vet också att den mesta tiden av planeringen bör läggas på hur vi löser uppkomna händelser så kallade ”what ifs” då detta helt säkert är något som kommer att hända …

Denna morgon möts vi av riktigt klassiskt bakslag på våren och kung Bore väljer att krama ur sina sista resurser under natten och berika oss med dryga två dm tung blöt snö. Vi får även veta i ett mycket sent skede att tankern från Mildenhall är en resurs vi får klara oss utan. Allt detta mindre än två timmar innan första start från Kallax. Ett aktivt coachande av snöröjningsresurserna på F 21, vilka jobbar som ett F1-team, gör att vi kan lätta med skrikande efterbrännkammare något sent men med möjlighet att jaga ikapp tid på vägen ner mot övningsområdet. Ersättningen för lufttankningen får våra vänner på Ärna tjäna som då vi planerar att snabbtanka åtta Jas 39 efter övningen och innan vi beger oss norrut igen. Erfarenheten visar att det inte är ett smart drag att genomföra sena ändringar i den stora planen, då man en gång tryckt på ”play” så går tåget och förhoppningsvis finns det alternativa planer till allt som kan tänkas hända under uppdraget.

Övningen genomförs i ett övningsområde norr om Åland i finskt FIR och vi från Kallax har en anflygningstid på cirka 30 minuter, vilket får anses som helt acceptabelt. Idag övar vi med sex Jas 39 på röd sida vilka anfaller en blå styrka på fyra F-18, två F-16 och två Jas 39. Vi befinner oss i övningsområdet i en timme och på grund av dåligt väder på Kallax så måste vi som sagt snabbtanka på Uppsala av personal som på ett imponerande snabbt sätt fyller upp åtta Jas 39 och med en honnör skickar oss norrut igen.

3-grp Jas blå himmel

Arkivbild. Foto: Marcus von Elling/Försvarsmakten

Reflektion

Som jag skrev i början så kändes det att vi skrev lite historia då vi övar under ett litet nytt koncept, nytt område och med lite nya spelare. Att detta är en form av övning som vi ska fortsätta med råder enligt mig inget tvivel om. Målsättningen med denna typ av samövningar är att öka förmågan till att genomföra kvalificerade luftoperationer tillsammans med andra länder, både i vårt närområde och utanför detta. En underliggande målsättning är dessutom att öka den operativa effekten genom kvalificerade momentövningar som bedrivs till en låg kostnad då start och landning sker på hemmabas. Dessa målsättningar uppfylls varje gång vi sätter upp övningar av detta slag och det finns stora möjligheter till ytterligare utveckling av denna typ av samarbeten/samövningar

Att vi sen gjorde väldigt bra ifrån oss och hade en fantastiskt rolig dag på jobbet antar jag att läsaren tar för givet ;-).

Mj Stefan Kaarle
Ställföreträande divisionschef 212:e stridsflygdivisionen, F 21
31 mars 2015

14
Apr

Övning ger färdighet

Anmäl Av:
i EU, Flygvapnet/luft, NBG
Taggar: ,

Gruppbild med irländarna

Chefen för EAW Peter Cauwenbergh i mitten med stabschefen Niclas Magnusson till vänster i bild och irländska Battlegroupdeltagare.

Sedan årsskiftet står mer än 2 400 deltagare från de sju deltagande länderna i beredskap och redo för att göra en insats för EU. Flygvapnets del i stridsgruppen går under namnet, Expeditionary Air Wing, och består av personal från både Sverige och Finland.
För personalen som ingår i Nordic Battlegroup handlar det under beredskapen dels om att vara mentalt förberedd på att åka och dels om att genomföra övningar för att bibehålla förmågor. Under vecka 12 var det dags för ledningen för Expeditionary Air Wing (EAW HQ) att samlas. Allt ifrån information om pågående insatser till lagutveckling stod på schemat.

Grupp

– Vi övar för att förbättra oss själva men också för att lära känna varandra mer och därmed jobba bättre tillsammans vid en eventuell insats, säger överstelöjtnant Niclas Magnusson, stabschef vid EAS.

Om det blir aktuellt att åka är Expeditionary Air Wing redo.

– Vi har några vakanser och smärre materielbrister, men EAW i allmänhet och inte minst HQ är redo för insats.

Helene Nyberg
PAO EAW

14
Apr

CJSE -15. Flygkomponentstaberna samlas i Uppsala

Anmäl Av:
i Flygvapnet/luft, Luftstridsskolan, Övning, Uppsala
Brigadgeneral Gabor Nagy, tillsammans med sin ställföreträdare, överste Pasi Jokinen från Finska flygvapnet.

Brigadgeneral Gabor Nagy, tillsammans med sin ställföreträdare, överste Pasi Jokinen från Finska flygvapnet.

Mellan den 13 till den 23 april pågår övningen Combined Joint Staff Exercise 15 , CJSE-15. Likt förra året genomförs övningen på tre platser, Enköping, Karlskrona och Uppsala.
Totalt deltar cirka 1 240 personer i övningen.

CJSE är en ledningsträningsövning, Command Post Exercise (CPX) och Computer Assisted Exercise (CAX) som genomförs i samarbete mellan Försvarsmakten och Försvarshögskolan. I övningen ingår även internationella deltagare och deltagare från civila myndigheter.

Syftet med övningen är att förbereda enskilda deltagare att kunna ingå i en multinationell stab vid krishantering av en så kallad högkonfliktsnivå som sker på FN-mandat.

Flyget leds från Uppsala
I Uppsala kommer den delen av den multinationella staben som leder flygstridskrafterna att finnas. Det är cirka 170 personer i huvudsak från Sverige, Finland, Norge, Schweiz, Österrike och de Baltiska länderna som kommer att vistas inom garnisonen under övningen.

Brigadgeneral Gabor Nagy, till vardags flygtaktiske chef, är Joint Force Air Component Commander, JFACC i övningen. Närmast sig har han överste Pasi Jokinen från Finska flygvapnet som sin ställförträdare.
De skall leda flyginsatserna i det fiktiva övningslandet Bogaland. I Bogaland finns nu internationella styrkor på FN mandat för att krishantera det högkonfliktläge som bedöms råda i området.

Deltagare samlade för briefing inför övningens start i idrottshallen på Uppsala garnison.

Deltagare samlade för briefing inför övningens start i idrottshallen på Uppsala garnison.

Luftstridsskolan ansvarar för att upprätta och bemanna Uppsala-siten. Cirka 45 medarbetare från främst LSS och FMLOG Op Ledtekbat, men även från andra organisationsenheter och frivillig personal ingår i supportteamet och har lagt ner ett omfattande arbete för att övningsdeltagarna skall mötas av bästa möjliga förutsättningar.

I StrilS-byggnaden finns servicedeskfunktionen bemannad dagligen under hela övningen.
Alla deltagare passerar här för att loggas in på rätt uppgift i övningen. Hit kan man alltid vända sig om man har frågor.

Pågående incheckning vis servicedesken för CJSE-15 i Uppsala.

Pågående incheckning vis servicedesken för CJSE-15 i Uppsala.

26
Mar

Flygvapnets övningar i Östersjöregionen – vad är vad ?

Anmäl Av:
i EU, Flygvapnet/luft, FN, Nato/PfP, Nordiskt samarbete, Stridsflygplan

Under senare tid har det varit en del uppmärksamhet runt Flygvapnets övningsverksamhet i Östersjöregionen. Flygvapnets verksamhet i Östersjöregionen innefattar bland annat incidentinsatser, övning och utbildning.

Incidentberedskapen har sin särskilda karaktär, men utgångspunkten för övrig verksamhet är Flygvapnets förmågeutveckling i syfte att nå och bibehålla de krav som är uppsatta såväl nationellt som internationell.

Nedan beskrivs delar av den verksamhet som Flygvapnet planerar i regionen under 2015.

Cross Border Training – CBT

Inom Försvarsmakten delas CBT upp i Nord respektive Syd. I CBT Nord ingår Sverige, Norge och Finland. I CBT Syd ingår Sverige, Danmark och Finland. Verksamheten inom CBT Syd har genomförts vid enstaka tillfällen, senast 2013 och är för närvarande vilande.

Verksamheten inom CBT Nord har pågått i ca 10 år och sedan 2009 i den form som den bedrivs idag. Inför varje år tas ett schema fram där verksamhet planeras in såväl bilateralt som trilateralt.

CBT är en kostnadseffektiv övningsverksamhet med olika flygplantyper då start och landning sker på ordinarie flottiljflygplats. För Försvarsmakten har uttrycket CBT kommit att bli en verksamhet som förknippas med det nordiska samarbetet inom ramen för NORDEFCO, då de länder som Flygvapnet samövar med är Norge, Danmark och Finland. Målsättningen är att öka den operativa effekten genom kvalificerad övningsverksamhet som bedrivs med en låg kostnad och stor uteffekt.

För CBT finns en ”trainingorder” framtagen som beskriver hur verksamheten ska genomföras. Två regeringsbeslut ligger till grund. Det första ger de nordiska länderna tillträde till Sverige. Det andra är ett ramsbeslut som ger Försvarsmakten möjlighet att bedriva övning och utbildning i och med länder från EU, NATO och Schweiz.

Baltic Region Training Event – BRTE

BRTE har funnits sedan 2008 och Sverige har deltagit vid flera tillfällen sedan 2011. Målsättningarna har utvecklats och BRTE är idag en internationell träningsserie som genomförs för att öva och samöva flygförband från olika länder. Träningsserien ökar förmågan till internationellt samarbete för att kunna genomföra fredsfrämjande insatser. I BRTE ingår flera moment och Sverige deltar bl.a. i momentövningar som syftar till att förbättra piloternas förmåga att manöverera JAS 39 Gripen mot andra typer av flygplan med olika prestanda. BRTE genomförs tre gånger varje år under två dagar och de tre baltiska länderna står värd vid var sitt tillfälle.

Sveriges deltagande syftar till att genomföra övningar som bidrar till förmågeutveckling i enlighet med ställda krav. Syftet är också att öka förmågan till internationellt samarbete i fredsfrämjande insatser.

Flygvapnets deltagande vilar på det regeringsbeslut som ger Försvarsmakten möjlighet att bedriva övning och utbildning i och med länder från EU, NATO och Schweiz.

Inom ramen för BRTE så övar Flygvapnet med Finland, Estland, Lettland, Litauen samt de NATO-länder som periodvis finns baserade i Baltikum och Polen för BAP (Baltic Air Policing).

Finland-Sweden Training Event – FSTE,

Planering för verksamheten påbörjades under 2014 och den första aktiviteten genomförs under våren 2015. Ambitionen är att FSTE på sikt skall kunna bedrivas på liknande sätt som CBT till en låg kostnad och med stor uteffekt.

Sveriges deltagande syftar till att genomföra övningsmoment som bidrar till förmågeutveckling i enlighet med ställda krav. Syftet är också att öka förmågan till internationellt samarbete i fredsfrämjande insatser. Dessutom är målsättningen att öka den operativa effekten genom kvalificerade momentövningar som bedrivs till en låg kostnad och stor då start och landning sker på hemmabas.

Flygvapnets deltagande vilar på det regeringsbeslut som ger Försvarsmakten möjlighet att bedriva övning och utbildning i och med länder från EU, NATO och Schweiz.

Dessutom är målsättningen att tidvis bedriva verksamhet i svensk Flyginformationsregion (FIR) och svenskt luftrum. I varje sådant enskilt fall hemställer FM om regeringsbeslut för utländska enheters tillträde till svenskt luftrum.

Inom ramen för FSTE samövar Flygvapnet med Finland samt de Nato-länder som finns baserade i Baltikum och Polen.

Bilateral verksamhet

Övning/träning med nationer baserade i Östersjöregionen, exempelvis USA. Målsättningen är att öka den operativa effekten genom kvalificerad övningsverksamhet som bedrivs med en låg kostnad och stor uteffekt. Effektiv träning med olika flygplantyper utan extra kostnader då start och landning sker på hemmabas.

Flygvapnets deltagande vilar på det regeringsbeslut som ger Försvarsmakten möjlighet att bedriva övning och utbildning i och med länder från EU, NATO och Schweiz. Om behov av att använda svenskt luftrum finns används det regeringsbeslut som ger tillträde till Sverige för de nordiska länderna. För ej nordiska länder kommer hemställan om regeringsbeslut att tas fram.

Under 2014 genomfördes verksamhet med Danmark som baserade på Ämari i Estland. För 2015 finns planer att bedriva verksamhet med USA.

Arctic Challenge Exercise – ACE

Övningen ACE är en utveckling av övningen NORDIC AIR MEET (NOAM) samt Cross Boarder Training (CBT) Nord. Övningsverksamheten som pågår i norra Sverige, Norge och Finland har givit Försvarsmakten stora möjligheter att utveckla förmågor samt hålla nere övningskostnader. ACE är avsedd att vara en multinationell flygövning i norra Europa med stora övningsområden. Ambitionen är att övningen genomförs vartannat år med gemensamt planeringsansvar mellan Sverige, Norge och Finland.

Övningsserien är en viktig del i utvecklingen av det internationella samarbetet för samverkan i luftarenan, främst inom Norden. Förväntade resultat av övningen är ökad interoperabilitet inom luftarenan och ökad förmåga att i samverkan med andra nationer lösa uppgifter i sammansatta förband. Övningen syftar också till att utveckla förmågan att genomföra lufttankning med JAS 39 Gripen samt förmågan att genomföra taktisk ledning av luftstridskrafter.

För inbjudna länder hemställer Försvarsmakten om regeringsbeslut om tillträde till svenskt territorium vid varje tillfälle.

Flygvapnet bjuder in Norge, Finland, Schweiz samt länder från NATO och EU.

BALTOPS

BALTOPS är en multinationell övning som bedrivs i andan av Partnerskap för fred. Övningen leds av NATO och bedrivs i Östersjön och på strandnära landövningsområden i länder kring Östersjön. Övningen genomförs årligen och Försvarsmakten har deltagit vid tjugotre tidigare tillfällen.

Flygvapnet planerar att delta i BALTOPS 2015 med JAS 39 Gripen. Tidigare år har Flygvapnet även deltagit med helikoptrar. Övningen bidrar till ökad interoperabilitet inom luftarenan och ökad förmåga att i samverkan med andra nationer lösa uppgifter i sammansatta förband. Förmågeutvecklingen inom såväl luft- som sjöarenan bedöms kunna genomföras till en lägre kostnad då basering sker på hemmabas. Övningen förväntas också förbättra förmågan att genomföra taktisk ledning av luftstridskrafter.

Regeringsbeslut fordras för varje enskilt tillfälle.

Flygvapnet samövar under BALTOPS med ett stort antal länder i regionen, traditionellt i huvudsak länder ur NATO och PfP.

Foto: Anders Lundin Försvarsmakten

Foto: Anders Lundin Försvarsmakten

Marcus Björkgren Stabschef PROD FLYG

 

 

 

23
Mar

Sista leverans av Jas 39C till Flygvapnet

Anmäl Av:
i Okategoriserade

DSC_0065

Torsdagen 19 mars levererades den sista Jas 39 C till Flygvapnet, närmare bestämt till Blekinge flygflottilj, F 17.

I och med detta så har Flygvapnet fått sina beställda Gripar. Totalt sett beställdes 204 stycken plan. Idag finns det drygt 90 stycken i svenska Flygvapnet. Utöver dessa är det en del som är utleasade till andra länder. Nästa generations Gripen är under framtagning och kommer att introduceras efter 2020.

Löjtnant Fredrik Hirsch, flygtekniker, drog det längsta strået och fick ta emot det sista planet.
– Det är vardagsmat att ta emot en Gripen men den sista är ju lite speciellt, säger Fredrik med ett leende.

Pilot för dagen var Niclas Colliander som väl insåg vilket historiskt event han varit med om.
– Det är inte ofta man får flyga helt lastfritt så det var roligt, säger Niclas.

– Jag tog en tur ut över havet och fick verkligen känna på acceleration och stigprestanda, en hiskelig skillnad, fortsatte Niclas.

Som om detta inte var nog så hade divisionen skarpskjutning med automatkanon. Emil Lindberg och Alexander Hellström laddade ett av tre plan med övningsgranater, fast med skarp drivladdning. Ett moment som kräver såväl noggrannhet som säkerhetsmedvetande. Lite hoppade redaktören när de gjorde avfyring, med tomt patronläge. Detta moment görs tre gånger för att få in en patron i patronläget.

Under tiden landade en AN 26 från Ungern på väg till Vidsel för att transportera ner folk därifrån och hem. Fem Gripar från Ungern landar för snabbtankning i morgon fredag.

En vanlig dag på jobbet?

Det är kul att jobba i Flygvapnet.

Text och foto: Kent Löving/Försvarsmakten

09
Mar

Helikopterenhet på insats

Anmäl Av:
i Helikopter 15, Helikopterflottiljen, Internationell insats, Somalia
Taggar: , ,

Hkp15 på Johan de Witt

Det är nu två månader sedan vi lämnade Sverige för att installera oss på det nederländska fartyget Johan de Witt. Vi har varit till sjöss i drygt sex veckor med första hamnstoppet i Muskat förra veckan. Våra uppgifter har hittills varit att övervaka sjötrafiken i den rekommenderade trafikzonen in och ut ur Adenviken samt spaning mot fisket och särskilda delar längs Somalias kust.

Helikopterenheten (HE) är delaktig i alla delar av uppdraget; underrättelseinhämtning, planering, genomförande, efterbearbetning och delgivning av resultat. HE är egentligen tre delar, en Underrättelsecell (UND), en Flygstyrka (FS) och en Helikopterunderhållspluton (Hkpuhplut). UND är helt integrerad med fartygets Undenhet och jobbar för hela fartyget och tillsammans med styrkehögkvarteret. FS är integrerad med en nederländska helikopter (NH90) i en Flygenhet med gemensamt planeringsrum och gemensamma briefingar ungefär som på en division hemma. I hangaren är det också integrerat mellan plutonerna så till vida att det är gemensamma utrymmen men materielen och verktygen är naturligtvis skilda åt.

 Verksamheten planeras normalt tre dagar i förväg, under den tiden förbereder UND ett underrättelseunderlag samt vad flygpasset syftar till och vilka frågor man vill ha besvarade. En timme innan start hålls Flightbrief med besättningen och fartygschefen har i och med det givit order att passet ska genomföras. Besättningen gör sin slutliga planering, tar med sig vapen, kamera och övrig utrustning som ska med.

Under tiden har Hkpuhplut klargjort helikoptern och rangerat ut den från hangaren till helikopterdäck. Därefter tar de på sig heltäckande klädsel inklusive hjälm och flytväst för att vara Flight Deck Crew (FDC), d.v.s. de som lossar surrningarna innan helikoptern ska lyfta. De genomför också första släckinsats om en olycka skulle inträffa. Samma procedur gäller när helikoptern kommer in för landning, en Flight Deck Officer vinkar ner helikoptern på rätt plats och styr FDC så att de spänner fast helikoptern vid rätt tillfälle innan motorerna stängs av. Under flygpasset hinner teknikerna med ett parti Kille i hangaren om det inte pågår underhåll på den andra helikoptern.

DSCF0044

C Hkpuhplut, Björn Lundström, tycker att den dagliga tjänsten är i stort som hemma fast den är koncentrerad till det som är helikopterunderhåll. ”Det som skiljer mot hemma då vi fartygsbaserar är att här finns en hangar som väderskydd vilket är en stor fördel. Vi har även en extra helikopter med oss så det är lätt att byta om något är fel, vi har med oss reservdelar och verktyg för att klara de flesta felutfall. Andra skillnader är att här är vi på en annan nations fartyg och har en annan nations helikopter bredvid oss vilket ställer krav på samarbete och lite tålamod. Vi har olika syn på saker men det fungerar mycket bra och det är gott om humor i hangaren”.

Efter passet tar besättningen med sig data som foto, film och flygrutt för att genomföra en genomgång med UND så att underlaget snabbt kan analyseras och eventuellt delges andra enheter. Därefter ska all utrustning vårdas och återställas. Helikoptern ska tankas och tvättas för att hålla saltet borta och sedan rangeras in i hangaren och förberedas för nästa pass.

Vi flyger normalt två pass per dag, tid som inte går åt för flygverksamhetens genomförande ägnas åt idrott i något av de tre gymmen som finns ombord, städning, spela spel, sola eller samlas i mässen och titta på en film.

Per Skantz

C HE ME04

05
Mar

Parad Bajonett

Anmäl Av:
i F 21, Högvakten, Högvaktssoldat, Skydd

DSC_0072

Under en veckas tid, dag som natt, har personal från F 21 genomfört högvakt. Soldater och officerarna, ur 23:e flygbaskompaniet har bevakat Stockholms slott medan 26: e flygbaskompaniet vaktat Drottningholms slott. Även personal från bataljonstaben har varit på plats.
– Det har gått jättebra och alla är nöjda, säger Kent Wiggen, vakthavande major.

Under tiden på slottet har högvakten bland annat haft besök av flottiljchefen och bataljonschefen. Nästa förband att bevaka slotten är Livgardet.

DSC_0133 DSC_0087 DSC_0053

Högvakten vid Stockholms slott grundades av Gustav Vasa 1523. Idag består den av en styrka på cirka 35 man. Sedan 1981 när kungafamiljen flyttade in till Drottningholms slott har det slottet också dygnet runt bevakning. Högvakten bemannas av yrkessoldater från förband från hela Sverige.

DSC_0029Vakthavande major Kent Wiggen inspekterar soldaterna innan pågång.

DSC_0031