02
Jun

F 17 deltog i Karlskronas prideparad

Anmäl Av:
i F 17, Jämställdhet, Karlskrona, Värdegrund

 

Parad

Överste Lars Bergström med personal i det långa pridetåget.

Karlskrona 2015-05-30

I regn och blåst men bland varma och soliga färger deltog Försvarsmakten och F 17 i Karlskrona Pride festival.

  • Det är viktigt att vi i Försvarsmakten tydligt visar vår ståndpunkt i dessa frågor, säger flottiljchefen, överste Lars Bergström.

Allt är egentligen ganska enkelt. Ingen människa är mer värd än någon annan. Alla har rätt att yttra sig och rätt att få vara den de är. Det skall inte spela någon roll vilken sexuell läggning man har, om man är man, kvinna, gammal, ung, från ett annat land eller tror på någon religion.

Torget

På torget samlades alla för musik, dans och tal av bla artisten Andrés Estece

Dessa demokratiska grunder är inte alltid självklara och som exempel är homosexualitet fortfarande förbjudet i 79 länder och i 10 länder döms homosexuella till döden. I Sverige har vi yttrandefrihet och en bra grundsyn för mänskliga rättigheter, men många grupper av människor känner sig ändå diskriminerade. Pride festivaler, och andra liknande arrangemang, öppnar upp och underlättar för dessa grupper att komma ut och visa sin ståndpunkt och mening.

– Försvarsmakten är satt att försvara vårt land och vår demokrati. Det är därför viktigt att vi är med här och visar vår ståndpunkt, säger flottiljchefen för Blekinge flygflottilj, överste Lars Bergström.

– F 17 arbetar aktivt med värdegrundsfrågor. Detta bidrar till att både bli en bra arbetsgivare, där alla är välkomna, som att få kunskap om mänskliga rättigheter, fortsätter Bergström.

Förutom F 17 så deltog skolor, länsstyrelsen, politiska partier, Svenska kyrkan, Rädda barnen, Boverket, idrottsföreningar m.fl.

Tältet

 

I Försvarsmaktens tält kunde man söka regnskydd samtidigt som man fick prata med trevliga rekryterare.

Text och foto:
Henrik Fridolfsson
Försvarsmakten

 

29
Maj

Första veckan av ACE 15

Anmäl Av:
i ACE 2015, F 21, Flygvapnet/luft, Jas 39, Nato/PfP, Nordiskt samarbete, Pilot

_DSC8565-fvblogg_ublå-75px

Som 212:e flygstridsdivisionens nyaste medlemmar blev vi ombedda att dela med oss av vår syn på, och våra erfarenheter från, ACE 15 (Arctic Challenge Exercise).

För två veckor sedan deltog vi i AFM 15 (Arctic Fighter Meet), en övning med fokus på manövrerande luftstrid mot andra kvalificerade flygplanstyper än Jas 39 Gripen. Vi fick då möjlighet att flyga mot finska F-18 och norska F-16. Nu har första veckan av övningen ACE 15 genomförts; en övning med ett helt annat fokus. Scenariot för övningen är en internationell fredsfrämjande krishanteringsinstats under FN-mandat. Det sätt att öva tillsammans med andra gör att vi erbjuds storskaliga, komplexa och kostnadseffektiva flygövningar under två veckors tid. I övningen medverkar många olika flygplanstyper från många olika länder. Ca 115 flygplan, inklusive tankerflygplan och ledningsflygplan, medverkar i övningen. Drygt 3 600 personer från nio länder jobbar tillsammans och upp till 90 flygplan har befunnit sig i luften samtidigt. Det är en av de största flygövningarna i världen 2015.

_DSC8116-fvblogg_1vecka_jas_landar

För oss yngre piloter på divisionerna har veckan varit utmanande och mycket lärorik. Detta är vår första stora övning och trots gedigna förberedelser så känns det lite som om vi kastats in i en oerhört komplex maskin där varje ingående del bara måste fungera. Vi matas ständigt med nya erfarenheter och lärdomar och det kommer nog att ta ett tag innan vi smält alla nya intryck. Vi jobbar långa dagar och flyger komplexa pass. Mycket tid läggs på förberedelser, briefingar och utvärderingar. Att få delta i den här typen av övning är otroligt utvecklande och motiverande, för alla inblandade men i synnerhet för oss nya. Vi deltar så mycket vi bara kan i planering och flygning. Inom de områden där vi saknar kunskap för planering och genomförande försöker vi att vara med och lära istället, och på så vis får vi också större förståelse för vad vi kan bidra med.

Veckan har inte bara bestått av flygning och planering. Vi yngre har även ingått i OPS-gruppen (Operations). Där har vi till största del hjälp till med de gemensamma genomgångarna. Före och efter varje pass sker en del planeringar och utvärderingar, i större och mindre grupper. Personal i övningen finns stationerad i Luleå i Sverige, Bodö och Örland i Norge samt Rovaniemi i Finland. Samma pass kan innehålla enheter som utgår från tre olika länder. Det gör planering och utvärdering lite svårare.

_DSC8573-fvblogg_1vecka_g-byxa

 

De gemensamma genomgångarna sker med hjälp av telebildskonferens. Detta system underlättar vid koordinering och tillser att alla har en gemensam bild av vilka områden, höjder, m.m. som gäller i det aktuella scenariot. På så sätt kan en hög flygsäkerhet upprätthållas. Ett utvärderingssystem samlar in information från alla flygplan som deltagit i övningen. Informationen sammanställs och spelas upp för alla på en gemensam debrief. Där får alla en bra helhetsbild av uppdragets genomförande och det finns möjlighet att utvärdera på individnivå. En av våra uppgifter har varit att bistå vid dessa utvärderingar.

_DSC8563-fvblogg_1vecka_desk

Förutom all professionell samverkan så är det nyttigt och roligt att träffa och diskutera med piloter och övrig personal från andra länder. För oss nya är denna övning ett stort kliv framåt i vår professionella utveckling och vi ser fram emot nästa veckas fortsatta utmaningar. Och utmanande, det är det. Men det är också fantastiskt roligt att vara en del av den här övningen.

/Robert, Andree & Christofer
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

26
Maj

Stort intresse för nordisk flygövning

Anmäl Av:
i ACE 2015, F 21, Flygvapnet/luft, Nato/PfP, Nordiskt samarbete, Pilot

ace15_mediadag-DSC_7649

Under övningen Arctic Challenge Exercises andra dag trotsade många journalister regnet och kom till Norrbottens flygflottilj för att delta på mediadagen. En dag som lockade såväl nationell som internationell media.

Mediadagen delades upp i två block där förmiddagen var avsatt för svenskspråkig media och eftermiddagen för internationell media.

Efter en presentation om övningen och intervjuer med kontingentchefer och biträdande övningsledare fick media hoppa in i en buss och åka ut på bansystemet. Där gavs media möjlighet till att fota och filma både starter och landningar.

ace15_mediadag-DSC_7576

ace15_mediadag-DSC_7561

ace15_mediadag-DSC_7587ace15_mediadag-DSC_7618

 

På plats fanns även piloter tillgängliga för intervjuer. Förutom artiklar, radioinslag och TV-inslag gjorde reportrar livesändningar från plattan.

Övningen, som är en nordisk flygövning med inbjudna nationer, genomförs för andra gången och pågår mellan den 25 maj och den 4 juni.

ace15_mediadag-DSC_7608

Mer information om övningen hittar ni här: www.forsvarsmakten.se/ace15

Fler bilder finns på F 21 facebooksida

25
Maj

Lion Effort 2015 del 2

Anmäl Av:
i F 17, Flygvapnet/luft, Ledning och logistik, Ronneby, Transport, Underhåll

LE 17

 

Bakom ridån, eller så här skapar S4 logistikplanen

Följande berättelse är ett försök att beskriva det arbete som sker bakom ridån innan, under och efter varje övning eller insats med förbanden från F 17. Vi logistiker på S4 började planeringen för Lion Effort 2015 (LE15) samt Arctic Challenge 2015 (ACE15) redan i april-maj 2014 d.v.s. mer än ett år innan genomförandet. Då dessa båda övningar genomförs i direkt anslutning till varandra så var det en utmaning att få till en så smart transport- och logistiklösning som möjligt. För oss på S4 innebär detta ”en övning” på drygt en månad. Att LE15 genomförs i Tjeckien, mitt i Europa och ACE15 i Rovaniemi i norra Finland gör att det blir ytterligare spännande utmaningar med de stora avstånden mellan de olika verkansbaserna. För att göra utmaningen ytterligare större så skall viss personal och materiel vara med vid båda dessa övningar samt brigadstridsövningen som är ett led i förberedelserna inför vårt deltagande vid armé- och flygvapenövningen i augusti.

Så fort vi har ett svar på frågorna var, när, vad, vilka så analyserar vi det för att sedan ta fram svaret på hur. När vi vet hur den geniala logistiska planen ser ut så börjar vi beställa de transporter som behövs för både dit och hemtransporter. Vi bokar hotellrum och hyrbilar samt tittar över det övriga behovet av förnödenheter och hur dessa skall ersättas under själva genomförandet. Vi sammanställer personal- och materiellistor för att diplomatiska handlingar skall kunna skapas i tid, så vi får lov att anlända till övningen med vårt förband. Vi säkerställer att det finns en sjukvårdsorganisation på plats under genomförandet. Det är oftast värdnationen som erbjuder sjukvårdstjänsterna och vi säkerställer då endast att deras förmåga matchar våra krav.

Vid planeringen för LE15 och ACE15 så har vi bokat totalt:

  • 2500 hotellnätter till ett värde av ca 1,5 miljoner kronor
  • 20 hyrbilar till ett värde av ca 200 000kr
  • 5 transporter med Tp84 Herkules till ett värda av ca 500 000kr
  • 1 chartrad flygtransport för passagerare 230 000 kronor
  • 12 lastbilar med släp som flyttar våra containrar över 500mil
  • 30 reguljära biljetter för förstyrkor mm.

Under de nästföljande månaderna sker flera planeringsmöten både lokalt på F 17 och vid planeringskonferenser på plats i Tjeckien och Finland. Resultatet av dessa möten arbetar vi in i vår logistikplan och förfinar den efterhand. Vi sammanställer och slutför beställningen av stöd från värdnationen och skickar in beställningen till respektive lands logistikplaneringsansvarig. Vid den sista planeringskonferensen innan övningen startar får vi bekräftat vilket stöd som värdnationen kan ge oss och vad det kostar.

Under genomförandet av övningen finns vi från S4 med på plats i staben. Vi har oftast en logistikofficer och en transportledare med vid varje övning. Transportledaren är oerhört viktig att ha med sig då det är han som kan skapa all transportdokumentation samt kvalitetssäkrar packningen av farligt gods för land-, sjö- och flygtransporter för att kunna skicka materiel och personal. Han har även kontakten hem till transportkontoret där alla transporter beställs, alla tullhandlingar och exportlicenser skapas. Logistikofficeren sköter all upphandling och betalning av de varor och tjänster vi köper från orten. Vi stödjer även med uppkomna transporter då det behövs nya reservdelar till våra materielsystem.Efter övningen så summerar och utvärderar vi hur det gått och vad det kostat.

De största utmaningarna för oss brukar vara att arbeta med rätt ingångsvärden, vid rätt tid och att dessa inte ändras för mycket under planeringens gång. Har vi detta gör vi allt för att leverera önskad logistikeffekt till en relevant kostnad åt en nöjd kund!

Johan Fries, Roger Runesson och Peter Bensköld

Bild 4 Johan och Peter Photo SwAF

Johan och Peter framför en av lastbilarna. Roger är på väg mot övning ACE. Foto: Försvarsmakten

 

 

 

21
Maj

Lion Effort 2015

Anmäl Av:
i Close Air Support, F 17, F 7, Flygtekniker, Flygvapnet/luft, Jas 39

LE 17

Lion Effort är en återkommande övning som genomförs tillsammans med alla nationer som opererar JAS 39 Gripen. För tre år sedan hölls den på F 17 i Sverige och i år är det Tjeckien som står som värdnation och övningen utgår ifrån Čáslav Air Force Base några mil öster om Prag.
Deltagande Gripen-nationer i år är Sverige, Tjeckien och Ungern samt Thailand som endast deltar med piloter som flyger med övriga nationer i baksits i JAS 39D. Utöver detta deltar även Tyskland med Eurofighter och Polen med F16, vilka utgår från respektive hemmabas. I övningen deltar också tjeckiska L-159 Alca, transportflygplan, Mi-24 attackhelikoptrar samt Mi-171 transporthelikoptrar.Årets övning pågår från 11 maj till 24 maj och avslutas med att fira 10-års jubileum för Gripen i Tjeckien med en stor flygshow på lördagen där allmänheten är inbjuden.

Det svenska deltagandet utgörs av 172. Stridsflygdivision, 2 div ur F 7 samt 12. flygunderhållskompaniet ur 1. Flygbasbataljon/F 17 förstärkt av flygunderhållskompaniet ur F 7. Dessutom deltar en lednings- och stabsdel, samt ett par flygstridsledare ur LSS som för övrigt lett flera företag under övningen från en tjeckisk ledningscentral.

Kontingenten ombaserade ner på måndagen den första veckan med sex respektive fem flygplan vilket gör det svenska deltagandet till drygt ett hundratal personer samt elva flygplan, nio JAS 39C och två JAS 39D.

Bild 1 Tre olika Gripar Photo CZ Airforce (1)Foto: CZ AF

Tyvärr drabbades vi här tisdagen den 19 maj av ett haveri. En ungersk JAS 39D, ej deltagande i övningen Lion Effort, havererade i samband med landning på Čáslav. Båda ombordvarande räddade sig med fallskärm och mår efter omständigheterna bra. Ingen svensk personal var inblandad i händelsen och stämningen vid förbandet är fortsatt god. Tisdagens eftermiddagspass liksom onsdagens förmiddagspass ställdes dock, men nu har övningen återupptagits.

Normalt sett flyger vi två pass om dagen, ett COMAO innan lunch och sedan en Shadow wave efter lunch. COMAO, Composite Air Operations, är komplexa flygoperationer som involverar ett stort antal flygplan i olika roller och funktioner. Det är oftast utspritt över ett större område där det kan finnas flertalet olika mål. Som i den här övningen deltar samtliga flygplanstyper samtidigt för att lösa en ställd uppgift där det är av yttersta vikt att alla samarbetar med varandra för att uppgiften skall kunna lösas. Detta resulterar i att alla de som deltar i förmiddagens COMAO ägnar dagen innan åt att planera. Efter flygpasset ägnar man sedan eftermiddagen åt att tillsammans utvärdera förmiddagens operation och hjälps åt att komma fram till lärande slutsatser. Detta bidrar till att alla deltagande nationer får ta del av varandras erfarenheter och att samtliga får ett utbyte, oavsett tidigare erfarenhetsståndpunkt. Framförallt är detta oerhört lärorikt för oss yngre piloter som inte har varit på så många internationella övningar tidigare.

Shadow wave kallas de uppdrag som flygs på eftermiddagen. Dessa kräver inte lika mycket förberedelser vilket gör det möjligt att fortsatt utbyta erfarenheter utan att behöva genomgå hela planeringscykeln som krävs för ett COMAO. Här ligger fokus istället på enskilda övningar, så som till exempel luftstrid mellan olika flygplanstyper eller Close Air Support. Det är alltid givande att planera flygpass med piloter från en annan nation i ett annat land, något som numera alltmer har blivit en normalbild för en svensk stridspilot.

Divisionerna ur F 17 och F 7 arbetar självständigt som två olika divisioner, men nära och samlokaliserat i syfte att möjliggöra kunskapsutbyten mellan divisionerna, både rörande rena procedurer på marken och i luften, men även utbyte av erfarenheter av det mer taktiska slaget. 172. stridsflygdivision har ju sedan länge stor erfarenhet av denna typ av övning, även om personalomsättning gör att för de yngsta är detta första gången. Men för piloter och MSE ur F 7 är detta första gången på flera år som man deltar i en så pass komplex utlandsövning. Under det senaste året har man förberett sig väl, bland anat genom samövningar med F 17. Här har man också kunnat öva med fullt system, bland annat HQ2, IFF, L-16 och EWS/ECM, vilket passar väl i linje med den politiska inriktningspropositionen och flygvapnets planer att stridsflygdivisionerna på F 7 snart åter ska vara krigsförband.

Bild 2_8001028 Michael Gleffe - Copy (1)

Flygunderhållet arbetar gemensamt som ett kompani med 12. Flygunderhålls-kompaniet ur F 17 som stomme, förstärkt med tekniker från F 7. Foto: Michael Gleffe/ Försvarsmakten

Den första dryga veckan har det varit strålande sol och blå himmel. Det vill säga varmt. Uppgiften dessa två veckor är solklar. Flyg i luften! För att lösa den uppgiften finns personal för klargöringstjänst, reparation/underhåll och materiel/säkmat. Alla behövs för att lösa ställd uppgift. Med svetten droppandes från pannan hissas fälltankar upp och ner. Flygplan tankas och klargörs för att vara redo för kommande flyguppdrag. Efter sista passet är uppgiften att reparera eventuellt trasiga flygplan och se till att divisionerna har 11 hela flygplan att flyga med under övningen. En uppgift som inte alltid är självklar. Men är det något som flygtekniker är duktiga på så är det att anpassa sig till rådande förhållande och omständigheter, finna nya lösningar och arbeta hårt för att få flygplanen hela. I stort sett alla planerade flygpass har genomförts enligt plan.

I kontingentsledningen arbetar vi också gemensamt med personal ur både F 7 och F 17. Många värdefulla erfarenheter har dragits och vi är övertygade om att detta är ett bra och kostnadseffektivt sätt att genomföra utlandsövningar som denna. Mer om den så viktiga logistikplaneringen följer för övrigt i en senare artikel

Tommy Petersson, kontingentschef Lion Effort 15

Bild 3 CO SWECON LE 15 Photo SwAF (2)

En stolt kontingentschef på väg mot ett CAS pass. Foto: Försvarsmakten

13
Maj

Flygbasjägarna i Danmark

Anmäl Av:
i Danmark, F 17, Flygbasjägare, Flygvapnet/luft, Övning, Ronneby

Vardags(natt)bild

Enligt en mångårig tradition genomförde 17.flygbasjägarkompaniet övning Palnatoke i Danmark med hela norra Jylland som övningsterräng. Det  var 20 år sedan flygbasjägarna startade samarbetet med danska jaegerkorpset. Övning palnatoke ger kompaniet en unik möjlighet att öva vår förmåga att förhindra säkerhetshotande verksamhet. Motståndaren har ett  självständigt uppträdande utan påverkan från övningsledning. Det innebär att för att lyckas måste flygbasjägarplutonchefen och patrullcheferna göra en noggrann insatsplanering och använda all sin erfarenhet för att förutsäga var motståndaren kommer att framrycka. Hunden är självklart en viktig komponent för att lyckas. Övning bedrivs mestadels av tiden under den mörka tiden på dygnet, vilket gör att det blir ett perfekt övningstillfälle för att använda våra mörkerhjälpmedel.

Tillfångatagen motståndare genom termiskt sikte

Tillfångatagen motståndare sett i termiskt sikte

Det är många olika övningstillfällen som ges under vistelsen i Danmark som t.ex. fordonsmarsch, strid, rörlig och fast spaning.  Jaegerkorpset var som vanligt nöjda med resultatet och vill fortsätta samarbetet med flygbasjägarkompaniet.

Sambandskontroll inför uppdrag

Sambandskontroll före utgående på patrull

06
Maj

Nära kollision

Anmäl Av:
i Okategoriserade

Under en övning med norska och svenska flygförband tisdagen den 5 maj inträffade ett allvarligt tillbud.

Tillbudet inträffade i samband med hemflygning mot Kallax efter avslutad luftstridsövning då en JAS 39 kom att passera mycket nära en norsk F-16 i moln. Efter rutinmässig anmälan om händelsen har Statens Haverikommission idag beslutat att utreda händelsen.

Flygstaben

06
Maj

100 år sedan första dödliga flyghaveriet

Anmäl Av:
i Okategoriserade

Den 1 maj var det 100 år sedan det första flyghaveriet med dödlig utgång inträffade i Sverige.

Löjtnanten Carl Elis Silow omkommer under kontrollflygning av en Farman HF 20 vid Malmslätts övningsfält strax utanför Linköping.

Carl Silow, som var född i Kristianstad 1879, hade börjat sin militära karriär som volontär vid Älvsborgs regemente 1901. Efter befordran till underlöjtnant 1903 och löjtnant 1906 blev han kommenderad till flygutbildning 1912. Efter genomförd utbildning tilldelades Silow svenskt aviatördiplom nummer 11 efter examen 1913.

Löjtnant Silow beskrevs som en allvarsam men sympatisk person. Han var en engagerad idrottsman, hängiven sitt flygarayrke och omvittnad skicklig flygare och flyglärare. Silow beskrevs även om en föregångsman vad gäller militär flygning under fältförhållanden samt en framtidsman inom det militära flyget.

Silow

Carl Silow är följaktigen det första namnet på väggen i Flygvapnets minneshall i ämbetsbyggnaden Tre Vapen.

Måndagen den 4 maj genomförde Flygvapenchefen en enklare ceremoni i minneshallen där Carl Silow och hans gärning för svenskt militärflyg uppmärksammades.

Ceremoni SilowVid ceremonin deltog Chefen för Högkvarterets Produktionsledning, representanter för Flygvapnets ledning och förband, Försvarets Materielverk och Östergötlands Flyghistoriska Sällskap.

Flygvapenchefen hade även bjudit medlemmar ur familjen Silow till ceremonin samt en efterföljande lunch. Dessa uttryckte stor uppskattning över inbjudan och möjligheten att få närvara.

Ceremoni anhöriga

Efter ceremoni och lunch genomfördes på Flygvapenchefens initiativ ett seminarium på temat – ”Militär flygsäkerhet de senaste 100 åren”. Seminariet inleddes av Thures Svensson från Östergötlands Flyghistoriska Sällskap som gav en målande beskrivning av personen Carl Silow samt haveriet på Malmen 1915. Under seminariet gavs vidare många intressanta föreläsningar om utvecklingen av den militära flygsäkerheten sedan Silows haveri av bl.a. Militära Flygsäkerhetsinspektionen, Statens Haverikomission, Försvarets Materielverk och SAAB.

Flygstabschefen

 

 

 

05
Maj

CRT-elever blir riktiga piloter

Anmäl Av:
i F 17, Flygvapnet/luft, Jas 39, Ronneby

Flottiljchef delar ut diplom

Utbildningen till färdig stridspilot utförs i flera steg och är en lång och krävande strävan mot den slutgiltiga examen och dess erkännande. Det fick fyra unga herrar på 172 Stridsflygdivisionen ”Qvintus  Blå” uppleva denna vackra aprildag då de tog examen från sin CRT (Combat Rediness Training), det sista utbildningssteget i stridspilotutbildningen.

Sju år av teoretisk och praktisk utbildning var nu till sin ända för de fyra lyckliga före detta eleverna som från och med denna dag kan titulera sig MRT (Mission Rediness Training) och därmed se sig som sina divisionskamraters jämlikar.

Som en utvärdering av de examinerades uppnådda förmåga samt kvalitetssäkring av utbildningen i sig, ställdes de före detta eleverna inför en utmanande och tillika examinerande prövning. Detta elddop bestod i ett så kallat JAS-pass där de examinerade fick visa prov på sin förmåga att lösa krävande uppgifter från de tre olika uppdragstyperna Jakt, Attack och Spaning under ett och samma flygpass.

Glädjande nog lyckades alla de fyra före detta eleverna att lösa samtliga av de ställda uppgifterna och kunde i solskenet återvända för landning och avrapportering till högre chef.

Då de klivit ur sina flygplan belönades, de av stundens storhet upprymda före detta eleverna, med examensdiplom och gratulerades av den närvarande Flottiljchefen. På plats fanns även alla de övriga divisionsmedlemmarna vilka även de kände stor glädje denna examensdag, dels för att de lyckats med att färdigutbilda de före detta eleverna och dels för att divisionen nu kan ägna sig åt sin egen fortbildning i stridsflygandets ädla konst.

 

 

27
Apr

Kommentarer till Haverikommissionens rapport rörande kollisionstillbud vid F 21

Anmäl Av:
i Flygplan, Flygvapnet/luft, Jas 39, Pilot

Den 20 mars 2014 inträffade ett allvarligt tillbud då två JAS 39 Gripen var nära att kollidera under en luftstridsövning. Haverikommissionen valde att utreda händelsen och idag den 27:e april har rapporten från händelsen utgivits med ett antal rekommendationer till Försvarsmakten.

Redan i samband med händelsen vidtog Försvarsmakten ett antal omedelbara åtgärder där målsättningarna och innehållet i det aktuella utbildningspaketet justerades.

Övningen var en del i det utbildningsskede för blivande Gripenpiloter som benämns CRT, Combat Readiness Training, och innebar att två jaktflygplan genom att samarbeta skulle bekämpa ett ensamt manövrerande målflygplan. Utredningen visar att under ett anfall missbedömde den övade eleven i ett av jaktflygplanen målets flygbana, vilket ledde till att jaktflygplanet kom att passera mycket nära målflygplanet. Efter händelsen avbröts övningen och samtliga flygplan återvände till F 21, Kallax.

Utredningen visar vidare att den aktuella omgången elever drabbats av avbrott och förseningar i sin utbildning. Haverikommissionens slutsats är att händelsen orsakades av att eleven ej erhållit en sådan flygutbildning att han uppnått förväntade kunskaps- och förmågekrav vilket i sin tur lett till att övningen ej kunnat genomföras med erforderlig säkerhet. De rekommendationer som riktas till Försvarsmakten fokuserar på att skapa kontinuitet i flygutbildningen så att säkerheten i genomförandet ej påverkas negativt. Rapporten innehåller även rekommendationer kopplade till överlämning av elever mellan olika förband, innehåll i utbildningsanvisningar samt kraven på flyginstruktörer m.m.

Försvarsmakten har som nämnts ovan redan initierat ett antal åtgärder, men kommer nu att djupare analysera rapporten för att därefter återkomma till Haverikommissionen med vilka åtgärder som vidtas eller som planeras att vidtas med anledning av de givna rekommendationerna.

Högkvarterets Flygvapenavdelning