Kategoriarkiv: Uncategorized

24
Sep

Nya utmaningar

Anmäl Av:
i Uncategorized

För snart två veckor sedan presenterade FMVs Generaldirektör, Lena Erixon, myndighetens nya organisation föranledd av de förändringar i ansvar och resursfördelning som är beslutade. I samband med det presenterades också chefer i den nya organisationen. Brigadgeneral Johan Svensson, nuvarande chef för … Continue reading

30
Aug

Gasa och bromsa

Anmäl Av:
i Uncategorized

I förra veckan genomförde jag FVI Råd där jag träffade Flygvapnets förbandschefer tillsammans med C PROD FLYG. Jag fick då initierad information om det rådande ekonomiska läget och hur hårt beslutad reduktion slår mot förbandsverksamheten. Jag återkommer till den. Jag … Continue reading

29
Apr

”Out of Office …”

Anmäl Av:
i Uncategorized

  Chefen för Högkvarterets Flygvapenavdelning produktionsleder de fem flygvapenförbanden och är verksamhetsledare för den militära luftfarten. I avdelningens arbetsordning framgår bl.a. följande: ”Förbandsbesök genomförs regelbundet och personalen bedriver flygtjänst, striltjänst samt teknisk tjänst för att vidmakthålla och utveckla förmåga inom … Continue reading