Författararkiv: FVI Sekreterare

06
Maj

Nära kollision

Anmäl Av:
i Okategoriserade

Under en övning med norska och svenska flygförband tisdagen den 5 maj inträffade ett allvarligt tillbud. Tillbudet inträffade i samband med hemflygning mot Kallax efter avslutad luftstridsövning då en JAS 39 kom att passera mycket nära en norsk F-16 i … Continue reading

26
Mar

Flygvapnets övningar i Östersjöregionen – vad är vad ?

Anmäl Av:
i EU, Flygvapnet/luft, FN, Nato/PfP, Nordiskt samarbete, Stridsflygplan

Under senare tid har det varit en del uppmärksamhet runt Flygvapnets övningsverksamhet i Östersjöregionen. Flygvapnets verksamhet i Östersjöregionen innefattar bland annat incidentinsatser, övning och utbildning. Incidentberedskapen har sin särskilda karaktär, men utgångspunkten för övrig verksamhet är Flygvapnets förmågeutveckling i syfte … Continue reading