23
Aug

Bemanningsarbetet

Anmäl kommentar Av:
i Uncategorized

 

Den här veckan påbörjades bemanningsarbetet mot den nya fastställda orginsationen som kommer att gälla från och med 2013-01-01 och sker under ledning av Försvarsmaktens Omstruktureringsledare (FM OL) generalmajor Gunnar Karlson. Arbetet genomförs på Karlberg där representanter från Högkvarteret, förbanden och Arbetstagarorganisationerna (ATO), såväl centrala som lokala, samlats. Denna vecka har fokus varit att bemanna inom respektive täter – Armé, Marin, Flygvapen, Ledning, Logistik, Utbildning, Hemvärn och Högkvarteret. Nästa vecka övergår arbetet till att omfatta bemanning mellan dessa täter. Arbetet leds av respektive Produktionsledare. För Flygvapnets del innebär det att C PROD FLYG, brigadgeneral Johan Svensson, leder arbetet.

I eftermiddags deltog jag vid FM OL avstämningsmöte dit sakområdesansvariga, inspektörer och andra intressenter kallats. Inledningsvis presenterade FM OL arbetsläget och planen framåt. I allt väsentligt löper arbetet enligt den fastställda planen.

Därefter fick jag en mer detaljerad genomgång om arbetsläget för bemanningen av flygstridskrafterna. Veckans arbete har byggt på förbandens förberedande bemanningsunderlag. I arbetet har representanter ur förbandsledning, krigsförband, HR-funktion samt ATO från respektive förband (F7, F17, F21, Hkpflj, LSS) deltagit.

Mot bakgrund av att det är hantering av vår personal och deras fortsatta anställningsförhållanden det handlar om är det mycket viktigt att arbetet sker på ett korrekt sätt där alla behandlas lika. Eftersom arbetet sker i det som FM OL beskriver som en kontinuerlig förhandling är ATO delaktighet avgörande. Såväl arbetsgivar- som arbetstagarsidan signalerar att man är trygga i arbetssättet och nöjda med utfallet så här långt. Vald metod och det arbetsklimat som jag uppfattar råda gör att jag känner mycket tillfreds med genomfört arbete. Tack till alla inblandade! 

För er som har tillgång till Emil rekommenderar jag att ta del av den information som fortlöpande läggs ut.

Micael Bydén/FVI


Kommentera