17
Aug

FTCH möte med krigsförbandscheferna

Anmäl kommentar Av:
i Uncategorized

 

I och med att Försvarsmakten från årsskiftet intar en ny organisation som benämns FM ORG 13, inkluderande Insatsorganisation 14 (IO14) och Basorganisation 13(BasOrg13). I samband med det kommer sättet att insatsleda att förändras något. Jag som flygtaktisk chef (FTCH) kommer då att genom Flygtaktisk stab (FTS) leda direkt mot krigsförbanden mer uttalat än idag då flottiljerna har en större roll i lägre beredskap.

Mot bakgrund av bland annat kommande förändringar genomförde jag i rollen som FTCH den 16 augusti ett heldagsmöte med Flygvapnets krigsförbandschefer. Som Flygvapeninspektör har jag ett återkommande, etablerat möte kallat FVI Råd med flottilj- och skolchefer. Avsikten är att FTCH möte med krigsförbandscheferna ska fylla motsvarande funktion och etablera bättre former för ömsesidig information med krigsförbanden, främst avseende beredskaps- och insatsverksamhet, på kort och lång sikt. Många frågor som påverkar insatsorganisationen berördes under mötet, exempelvis förestående bemanningsarbete av IO14, övningsplaneringen 2013, utbildningsbehov, liksom långsiktig målbild och fokusområden med mera. Flera av FTS medarbetare, bland annat krigsförbandsansvariga samt representant från PROD FLYG deltog också.

Vi var alla överens om att mötet varit givande och att mötesformen är här för att stanna. Tack alla som deltog i mötet!

Micael Bydén/ FTCH


Kommentera