15
Mar

Flygvapnet i Cold Response 12

Anmäl kommentar Av:
i Stridsflygplan, Transportflygplan, Vakt

En norsk P-3 Orion (kameran räckte inte för en bra bild av JAS 39 Gripen). Foto: Stefan Järkeborn, FM

Övningen Cold Response 12 (CR 12) går f n i Nordnorge med mer än 1500 svenskar deltagande. En övning där mark-, sjö- och flygstridskrafter från många olika länder genomför en övning i ett kvalificerat scenario.

Bl a är norska F-16, P-3 Orion och Bell 412 med i övningen. Från Sverige deltar JAS 39 (baserade på Kallax) och TP 84 i övningen. Jag hade möjlighet att delta i den DV-dag (Distinguished Visitors) som genomfördes för att ge en bild av övningen. Det marina scenariot som började med ubåtsjakt med P-3 Orion. Ett exempel på flygstridskrafternas mångsidighet. Därefter flög norska F-16 och svenska JAS 39 förbi oss när vi befann oss ombord på den norska fregatten Roald Amundsen. Ett flygarhjärta klappar lite extra när deltavingen med canard syns på himlen. Självklart var scenariot ”komprimerat” till avstånd för att vi skulle få se flygplanen. ”Flyganfallen” hade annars gjorts på avstånd, med s k ”stand off”. Inne på Setermoen där markstridsmomenten förevisades deltog norska F-16 och Bell 412 som markunderstöd respektive sjukvårdsresurs. TP 84 syntes inte över de norska fällen eller fjordarna under DV-dagen men deltog bl a under luftlandsättningsskedet i övningen. CR 12 är en övning för mark- sjö och luftstridskrafter där det finns stora möjligheter att öva förmågebredden nom flygstridskrafterna.

Anders Silwer

Insatschef


Kommentera