månadsarkiv: december 2011

23
Dec

Luftstridsskolan lämnar över driftansvaret av våra strilanläggningar till FM LOG

Anmäl Av:
i Uncategorized

Medarbetare vid strilbataljonen och stridsledningsskolan, våra tekniska systemoperatörer, som lämnar Luftstridsskolan vid årsskiftet. Vid millenniumskiftet övertog Försvarsmakten driften av våra stridsledningssystem och simulatorer och all driftpersonal överfördes till de dåvarande Strilbataljonerna och StrilS. Verksamheten har genom åren kännetecknats av hög … Continue reading