Flygbasjägarna

Anmäl Sida

Flygbasjägarna är Försvarsmaktens spetskompetens och främsta resurs för undsättning av egen personal, s.k. Personnel Recovery där vi besitter kompetens att lokalisera och undsätta egen nödställd och isolerad personal samt leda undsättningsinsats, antingen enskilt eller som oftast genom att avdela särskilt utbildad personal till annan stab eller ledningsfunktion.

Flygbasjägarna är dessutom Försvarsmaktens spetskompetens för att skydda luftstridskrafternas personal, farkoster och baseringsplatser. För att lösa dessa uppgifter har Flygbasjägarna under mer än 25 år utvecklat metoder för inhämtning av markunderrättelser med hunden som sensor. Sedan ett par år tillbaka har vi även uppgiften Flygsäkring som innebär att skydda flygstridskrafternas farkoster och personal på baser där hotbilden är oklar eller bedöms som förhöjd, exempel på detta kan vara baser i andra länder där våra transportflygplan tillfälligt baserar men det kan också innebära att förstärka en helikopterbesättning i syfte att skydda exempelvis en evakuering av skadade soldater.

Flygbasjägarnas uppgifter ställer krav på hög personlig mognad, kreativitet, flexibilitet och mycket god fysisk och psykisk uthållighet. Därför genomförs särskilda uttagningstester med all personal inför utbildning. Dessa tester har under senare år utvecklats genom ett projekt där bl.a. forskare från Gymnastik och Idrottshögskolan deltagit


Kommentarer inaktiverade.