Sjukvårdsutbildning

Anmäl kommentar Postat den 02 Okt 15:59 av:
i Okategoriserade

Under hösten har vi kört kompletteringsutbildning och vidareutveckling inom sjukvårdstjänsten. Förutom att vi ökat kompetensen på soldatnivå har vi samtidigt gett våra sjukvårdare en bra repetition av deras kunskaper.

Transport av skadad genom dy.

Transport av skadad genom dy.

Utbildningen har helt gått i egen regi med hjälp av våra CLS-instruktörer (CLS – Combat Life Saver) som har fått visa och även öva sin förmåga i att utbilda.

Omhändertagande under extrem väta.

Omhändertagande under extrem väta.

Utbildningen började med repetition av det senaste inom TOS. Där låg fokus på stridsteknik, självhjälp och förflyttning av skadad under beskjutning. Nästa steg i utbildningen var att öva upp alla på TRaPS1 (Tactical Rapid Primary Survey), enkelt uttryckt det klassiska omhändertagandeschemat. Det innehöll både teori samt praktiska moment så som drill av tourniquet-sättning, tamponering, åtgärder vid skada på thorax, skydda den skadade mot väder och vind samt förbereda inför avtransport m.m.

Tillämpningsövning sjukvård.

Tillämpningsövning sjukvård.

Efter den praktiska och teoretiska genomgången av TRaPS1 satte den riktiga drillen igång. Alla som deltog hade en brant utvecklingskurva i samma takt som svårigheten på momenten höjdes. Under sista dygnet på utbildningen genomfördes moment med yttre stressförhållande så som väta, värme och mörker. Allt avslutades med en patrullövning där alla gick in i sina ordinarie befattningar och sjukvårdarna fick en extra chans till utveckling. Under patrullskedet övades i första hand moment inom ramen för flygsäkring och sådant som skulle kunna hända under ett flygsäkringsuppdrag.

Rapportering

Rapportering

Lägesrapport september

Anmäl kommentar Postat den 20 Sep 12:47 av:
i Uncategorized

Efter sommaren har Flygbasjägakompaniet med i första hand 1. Flygbasjägarpluton bedrivit intensiva förberedelser inför den planerade transportflyginsatsen i Mali. Just nu är insatsen lagd på is, men förberedelserna har varit mycket bra och personalen har fått möjlighet att spetsa sina personliga färdigheter och patrullerna har utvecklat sin förmåga att lösa flygsäkringsuppgiften i samarbete med TSFE på F7 Såtenäs.

OC-utbildning (pepparspray) med stöd från Marinbasen

OC-utbildning (pepparspray) med stöd från Marinbasen

2. Flygbasjägarpluton bedriver grundkurs Flygbasjägare med nyanställd personal. Det är inspirerande att arbeta med nya, hungriga och förhoppningsvis blivande kollegor.

Utbildning på närlys och lyspistol.

Utbildning på närlys och lyspistol.

Bårbärning för grundkursen

Bårbärning för grundkursen

 Avslutningsvis lite miljöbilder från vår arbetsplats

Frukost vid Ronnebyån

Frukost vid Ronnebyån

Träd i rök

Glada nyheter om ny insats

Anmäl kommentar Postat den 30 Maj 21:42 av:
i Eskort, Flygbasjägare, Hund, Karlskrona, Mali, Robot, Ronneby, Transportflygplan, Uppvisning, Utrikesministern, Vakt, Värnplikt

Regeringen föreslår en utökning av Sveriges engagemang i Mali. En transportflygenhet med flygsäkringsstyrka är tänkt att med kort varsel sättas in under ca 4 månader.

Flygsäkring med tjänstehund, Afghanistan 2012

Flygsäkring med tjänstehund, Afghanistan 2012

Chefen 1. Flygbasbataljon, Överstelöjtnant Magnus Ericsson, kommenterar saken på TV4 lokala nyheter:

http://www.tv4play.se/program/nyheterna-blekinge?video_id=2369817

Försvarsminister Karin Enström förklarar Regeringens resonemang i kvällens Aktuellt:

http://www.svt.se/nyheter/

Regeringens proposition hittar du här:

http://regeringen.se/sb/d/17172/a/218255

På Flygbasjägarkompaniet inleds nu intensiva förberedelser för att vara redo när Riksdagen ger sitt mandat.

Flygsäkring Afghanistan

Flygsäkring Afghanistan

Flygbasjägarkompaniet rekryterar!

Anmäl kommentar Postat den 19 Mar 20:48 av:
i Uncategorized

Flygbasjägarkompaniet rekryterar nu kontinuerligt tjänstgörande soldater, GSS/K. Rekryteringen vänder sig till dig som fullgjort värnplikt eller GMU med godkända betyg. Den vänder sig även till dig som för tillfället genomför GMU 2013 omgång 1.

Gå in på nedanstående länk och sök på ort Ronneby
http://rekrytering.forsvarsmakten.se/lediga-tjanster/

Firningsutbildning från hkp15 vårvintern 2013

Firningsutbildning från hkp15 vårvintern 2013

Prickskytte FBJ-komp

Anmäl kommentar Postat den 27 Jan 23:42 av:
i Uncategorized

Under hösten och vintern så har befattningsutbildningarna tagit fart ordentligt eftersom Afghanistaninsatsen kom upp under våren och sommaren. Prickskyttarna har under hösten haft två pricksskytteinstruktörer vid sin sida vilket har gjort utbildningen väldigt personlig och instruktörerna har kunnat lägga mycket tid på varje individ.

Prickskytt som ligger i sin eldställning.

Prickskytt som ligger i sin eldställning.

Övningarna har varit förlagda runt om i hela riket och mynnade ut i en avslutade barmarksövning i skillingaryd/hagshult som genomfördes i 3-4 dm snö. Övning innefattade de patruller som prickskyttarna senare kommer att verka i som  specialister. Patrullerna förföljde prickskyttarna med hund och fordon vilket gjorde det till en dubbelsidig och realistisk övning. Prickskyttarna nådde där goda resultat. Närmast väntar nu två veckors PRSK-vinterutb och senare i vår kommer en SIB-del att genomföras innan den avslutade examination.

Skytt och observatör framrycker till pick-up.

Skytt och observatör framrycker till pick-up.

Att vara prickskytt gör att man ofta kommer ur sin komfortzon.

Stridsskjutning med helikopter 15

Anmäl kommentar Postat den 19 Jan 21:51 av:
i Uncategorized

Äntligen! Nu har en av oss äntligen sorterat och redigerat ett omfattande filmmaterial som togs under NBG11 slutövning i Hagshult/Skillingaryd senhösten 2010.

YouTube Preview Image

Stridsskjutningen var något av finalen på samarbetet med helikopterenheten tillhörande NBG11, som då bestod av 6 hkp15 med personal. Under drygt ett halvår utvecklade vi tillsammans förmågan till Combat Recovery med hkp15 och flygbasjägarpatrull. En utmaning, eftersom hkp15 är en liten helikopter.

Scenariot var en nedskjuten helikopter, vars besättning skulle undsättas på en plats inne på Skillingaryds skjutfält. De nödställda lokaliserades med hjälp av nödradio. Med understöd av eskorthelikopterns 2 ksp58 tog sig troppen fram till de nödställda, omhändertog dem, fick återkommande stridskontakter, transporterade till upphämtningsplats, ytterligare stridskontakter, för att ca 2 h och 5 km senare ha tagit sig igenom övningsmomentet.

God fortsättning på 2013!

Anmäl kommentar Postat den 15 Jan 09:53 av:
i Uncategorized

Flygbasjägarkompaniet har startat  upp sin verksamhet efter en välbehövlig ledighet. Vi är nu tillbaka med laddade batterier för att ta tag i årets uppgifter. Vi förbereder för fullt vår vinterutbildning som i år kommer att föläggas till Lombens skjutfält ca 15 mil norr om Luleå. En plats som är helt ny för oss. Vi startar med två veckors vintertjänst delat på flera täter innehållande kompletterande vinterutbildning för några av våra nyanställda soldater, befattningsutbildning för våra prickskyttar och våra hundförare.

Efter det första skedet går vi vidare med skoterutbildning och ett patrullskede. Efter dessa fyra veckor på Lomben omgrupperar vi till Vidsel och slutligen Jokkmokk för att delta i Flygvapenövningen (FVÖ13). När vinterskedet är slut är vi framme i slutet av mars.

Samtidigt som FVÖ13 genomförs påbörjas GMU omgång 2 på F17. GMU pågår i 13 veckor och några av rekryterna utgörs av våra första “nya” flygbasjägare, det vill säga de första flygbasjägare som utbildas från grunden i det nya systemet och som sedan efter förtester ska kunna ta anställning som flygbasjägarsoldater. Även GMU-rekryter från andra orter är välkomna att ansöka och genomföra förtest.

På fredag går ansökningstiden ut för de som vill arbeta som Flygbasjägare men bara ibland. Vi söker personal för anställning som GSS/T – tidvis tjänstgörande soldater. Se föregående blogginlägg.

Stf C Flygbasjägarkompaniet

Flygbasjägarkompaniet rekryterar tidvis tjänstgörande soldater

Anmäl kommentar Postat den 22 Nov 16:11 av:
i Eskort, Hund, Karlskrona, Räddning, Uppvisning

Jobba som soldat – men bara ibland
Flygbasjägarkompaniet rekryterar tidvis tjänstgörande soldater (GSS/T) till våra patruller.

Som GSS/T är du anställd av Försvarsmakten men har en annan huvudsysselsättning, ex ett vanligt arbete eller studier. Ungefär som reservofficerare har det idag.
Du anställs under en tidsbegränsad period på mellan sex och åtta år. Denna period kan förlängas till max 16 år.

Du kommer in till oss för att tjänstgöra vid utbildningar, övningar och insatser både nationellt och internationellt. Exempel på övningar kan vara Flygvapenövning och Palnatoke. Just nu finns ingen färdig tjänstgöringsplan, den kommer att utvecklas framöver.

Patrullering

Rättigheter och skyldigheter
Sedan den 1 juli 2012 finns ett lagstadgat stöd för dig som vill ha en anställning som GSS/T parallellt med en civil tjänst och karriär. GSS-lagen ger dig rätt till ledighet från din civila arbetsgivare för tjänstgöring hos oss. Detaljer i detta finns att läsa på Försvarsmaktens hemsida men i stort gäller:
· Du får besked om tjänstgöring minst tre månader i förväg.
· Du skall informera din andra arbetsgivare minst två månader före tjänstgöring i Försvarsmakten.
· Du har tjänstgöringsskyldighet inom ramen för din tjänstgöringsplan.

Undsättning

Lön och förmåner
Som anställd i Försvarsmakten har du många förmåner. Förutom grundlön (ca 18-20000kr/mån) har du rätt till olika tillägg som regleras i kollektivavtal, precis som för alla andra anställda inom Försvarsmakten. Ett övningsdygn ger ca 900-1400kr/st. Vid internationell insats tillkommer ersättningar enligt ett särskilt avtal.

Under tiden för tjänstgöring har du rätt till företagshälsovård och omfattas av en grupplivförsäkring. Vi ersätter inrycknings- och utryckningsresor vid varje tjänstgöringstillfälle. Boende erbjuds med logementsstandard.

Vertikal räddning

Mer information
På Försvarsmaktens hemsida, under fliken Jobba här/Bli soldat eller sjöman/Tidvis tjänstgörande(GSS/T) finns mer information. Där finns även broschyrer och information till arbetsgivare som kan vara bra att ta del av. Se även diskussionerna på Kamratföreningen Flygbasjägarens facebook-grupp och hemsida.

Krav
· Genomförd grundutbildning som Flygbasjägare
· Godkända gymnasiebetyg i Svenska A, Engelska A, Matematik A samt Samhällskunskap A
· Godkänd säkerhetsprövning (genomförs före anställning)
· Godkända fysiska krav 2km löpning på 9 min
Multitest 300p (mage, rygg, armar och knän)
(läkarundersökning och fystest genomförs före anställning)
· B-körkort

Patrulls strid

Hur söker man
Ansök på Försvarsmaktens hemsida, under fliken Jobba här/Lediga jobb. Filtrera på ort Ronneby. Tester inför anställning genomförs under våren 2013.

Hur ser närmaste tiden ut?
2013 kommer tjänstgöringen, som det ser ut i dagsläget, att begränsas till en introduktionsutbildning under hösten.

Kontakt
Vid frågor kontakta oss enligt nedan.
Kn Niclas Foleby 0457-47 21 01
Lt Hanna Erixon 0457-47 21 02
Mj Björn Rosspher 0457-47 21 00
eller maila på f17-basbat-15fbjkomp@mil.se

Ceremoni och glada återseenden

Anmäl kommentar Postat den 16 Nov 11:50 av:
i Ceremoni, Eskort, Karlskrona

Torsdag-fredag 8-9 november var delar av kompaniet på F7 Såtenäs för att runda av sommarens insats i Afghanistan. Först på programmet stod ett erfarenhetsseminarium med representanter från Transport- och specialflygenheten, oss själva och HKV. Vi kan konstatera att vårens förberedelser och sommarens insats fungerat bra trots tidspressen. De största farhågorna besannades inte, tvärtom. Det fanns en del viktiga erfarenheter att ta med sig till nästa insats, främst från planerings- och förberedelsefaserna. På materielfronten kan vi återigen konstatera att ett sedan länge identifierat, viktigt materielbehov inte är löst.

Kvällen ägnades åt en förbandsmiddag och många glada återseenden av övriga förbandsmedlemmar. Vi hann lära känna många av de ca 100 personer som arbetat vid förbandet under sommaren. Hoppas vi får jobba tillsammans snart igen!

Fredag morgon var det medaljceremoni på programmet, med ÖB och FVI som medaljutdelare och med C F7, C F17 och armens musikkår på plats. Fin inramning inne i Tp84-hangaren. Det finns ett reportage med bilder på forsvarsmakten.se

Det är på sin plats att tacka för ett välordnat program, en trevlig middag och ett varmt mottagande!

En vertikal höst

Anmäl kommentar Postat den 13 Nov 00:05 av:
i Eskort, Hund, Karlskrona, Personlig utrustning, Sjukvård, Uppvisning

Efter sommarens semester har delar av kompaniets personal tillbringat mer eller mindre många timmar hängandes i olika rep från olika mer eller mindre branta och höga byggnader och berg. Vi har gjort en satsning för att bredda kompetensen genom att utbilda sex nya firningsinstruktörer. Förutsättningarna är goda runtom i Blekinge, med en mängd lämpliga klippor och byggnader. Vi har bland annat gästat räddningstjänsten i Karlskrona med sitt slangtorn.

Slangtornet i Karlskrona.

Därutöver har vi även varit på MSS Kvarn för att genomföra markdelarna av instruktörskursen för firning från helikopter. Vi har återigen konstaterat att både personalen på MSS bergsavdelning och de utbildningsanordningar som finns på Kvarn håller riktigt hög klass. Vi funderar som bäst hur vi ska kunna få till någon enklare motsvarande utbildningsanordning på hemmaplan. Borta bra men hemma bäst.

Fastrope från tornet på MSS Kvarn

Fastrope från tornet på MSS Kvarn

Efter kurserna har vi på hemmaplan repeterat upp kunskaperna i vertikal räddning, det vill säga att undsätta nödställda som hamnat på platser där man måste fira sig upp eller ner för att hjälpa dem. Vi tog ett rejält steg framåt på området hösten 2011 inför och under övning Angel Thunder i USA. Det är en intressant utmaning att bära med sig lagom mycket utrustning och att använda en lämplig säker metod för att med handkraft lyfta en nödställd och en sjukvårdare uppför en mer eller mindre motsträvig klippvägg.

Efter det här inlägget kan man kanske få uppfattningen att vi inte gjort annat än att fira i höst? Så är verkligen inte fallet. Prickskyttarna är mitt uppe i sin befattningsutbildning. Våra nya hundförare har också genomfört en intensiv och framgångsrik befattningsutbildning. De fungerar nu mycket bra tillsammans med sina hundar, något vi fått bekräftelse på under den senaste månaden. Då har vi nämligen bedrivit patrulltjänst under dygnets alla timmar, övat förföljning, områdesgenomsök m.m. Det är en otrolig tillfredsställelse att jobba i patrull med väl fungerande hundekipage. Inte mycket passerar obemärkt förbi hundens nos… Även sjukvårdarna ska givetvis ha befattningsutbildning, men det är just nu en trång sektor i Försvarsmakten eftersom ett nytt system är under införande. Den enda sjukvårdaren som helt saknat sjukvårdskompetens utöver vår basnivå har vi ändå lyckats få in på en stridssjukvårdarkurs på Amf1, det tackar vi för!

Vi har också haft förmånen att kunna genomföra utbildning och övning på en del “ny” materiel. Kortvågsradio och nya bildförstärkare. Båda fungerar bra, även om en lagom fuktig svensk höst i kombination med bildförstärkare kan få en annars klarsynt flygbasjägare att se lite dimmigt i mörkret.

Det var något av en kort sammanfattning av hösten på flygbasjägarpluton. Vi ses snart igen.