Försvar av flygbas – Flygvapenövning 2014

Anmäl kommentar Postat den 16 Maj 07:57 av:
i Okategoriserade

Under fredagen inleds årets stora Flygvapenövning 14. Syftet med FVÖ 14 är att öva den luftoperativa förmågan vid ett högkonfliktsscenario. Övningen är lednings- och basprioriterad och bedrivs dygnet runt under flera dygn från Högkvarteret, flottiljer och krigsbaser.

Fbj-patrull i arbete

Fbj-patrull i arbete

Redan i måndags innästlade patruller ur 172. Flygbasjägarpluton området kring en av de krigsbaser som används under övningen. Fram till i onsdags genomfördes spaning för att  inhämta underrättelser i basområdet och dess omgivningar i syfte att svara på frågor om det fanns tecken på fientlig aktivitet. Sådan aktivitet kan vara exempelvis spaning, sabotage, stridsförberedelser m.m. Ett antal spår har upptäckts av hundarna i intressanta terrängområden.

I terrängen vid en krigsbas

I terrängen vid en krigsbas

Efter en kortare återhämtningsperiod var det tidigt på torsdagen dags att åter ge sig ut i terrängen. Patrullerna fortsätter att söka information som kan ge ansvarig chef på basen möjlighet att kraftsamla sina begränsade resurser på rätt sätt och i rätt riktning. Samtidigt löser patrullerna stridsuppgiften störa, i syfte att försvåra en motståndares eventuella förberedelser eller genomförande av uppdrag mot basen och dess förband. Tyvärr genomförs Flygvapenövningen återigen utan kvalificerade b-styrkor vars syfte är att utvärdera basförbandens förmåga att upptäcka, rapportera och vidta åtgärder för att motverka dennes möjlighet att begränsa flygstridskrafternas verkan.

Flygbasjägarna har och har alltid haft hela sin grund i den uppgift som nu löses. Ett tungt fokus på soldatens färdigheter i fält, den oslagbara sensorn i patrullhunden, allt samtrimmat i patruller genom enträget nötande av metoder som löpande förfinats genom åren. Förmågan att uthålligt och med hög precision söka och finna spår av säkerhetshotande enheter på marken är uppbyggd på erfarenheter från 30 års återkommande övningar på plats kring våra svenska flygbaser. Många gånger med ”stöd” från erfarna, kvalificerade b-styrkor.

Flygbasjägarna med 58. Rescue Squadron i Flagstaff fortsättning…

Anmäl kommentar Postat den 15 Maj 22:22 av:
i Okategoriserade

Resan till Flagstaff från Tucson tar 4 timmar med bil. Det ligger på 2100 m höjd och har därmed ett något annorlunda klimat. Tunn luft och en hel del skog. Inledningsvis var det varmt med ca 25 grader som sedan övergick till snöfall och ett par minus.

Snö i Flagstaff

Snö i Flagstaff

Första dagarna genomfördes FIT (Force Integration Training) där det bland annat övades  fordonstjänst med HMMWV, Skytte, Vertikal räddning och Strid.

Vertikal räddning i träd

Vertikal räddning i träd

Vertikal räddning med SKED

Vertikal räddning med SKED

Skjutträning

Skjutträning

Bogseringsövning med HMMWV

Bogseringsövning med HMMWV

HMMWV Egress Assistance Training (HEAT)

HMMWV Egress Assistance Training (HEAT)

HMMWV kommer att vara huvudtransportmedlet under den kommande tillämpningsövningen och där kunde vi bidra med våra erfarenheter att köra taktiskt i kolonn. Detta uppskattades eftersom luftfarkoster är vardagstransporten för personalen på 58e.

Många erfarenheter drogs dessa dagar. Sjukvård och vertikal räddning är något som är signifikant för PJs och det visade de prov på. När det kommer till att verka med fordon och till fots hade vi mycket kunskaper att bidra med.

Mass-casualty incident

Anmäl kommentar Postat den 11 Maj 22:21 av:
i Flygbasjägare
Taggar: , , ,

Under fredagen fick 48th Rescue Squadron, som bl.a. består av tre Flygbasjägare, uppgiften att 30 minuter efter order genomföra undsättningsuppdrag i området kring Springerville, Arizona (cirka 200km nordöst om Tucson).

IMG_3830

Den markburna delen av undsättningsstyrkan i sin helhet

Styrkan bestod av tre helikoptrar, en C-130 och två undsättningspatruller.

Klockan 1130 kom information att ett attentat hade ägt rum och ett femtontal civila skadade fanns i området. Tätt inpå kom ordern att genomföra ett undsättningsuppdrag för att få de skadade till sjukvårdsinrättningar.

Helikopter sve_tysk

På väg ut till operationsområdet

 Flygningen tog cirka en timme och på plats påbörjades ett arbete att lokalisera de skadade, få dem till en samlingsplats där vård i väntan på avtransport genomfördes. Totalt lokaliserades tolv skadade vilket visade sig vara alla. Dessa transporterades med helikopter till en omlastningsplats där C-130 väntade för vidare transport till sjukhus. Fyra timmar efter vi fått uppdraget var samtliga skadade på sjukhus och vår styrka var på väg ut ur området.

PJ_Sve hls

Framryckning mot platsen där incidenten skett.

PJ_Sve ccp

omhändertagande i väntan på avtransport

Under uppdraget samarbetade totalt fyra nationer, tre flygfarkoster och cirka 25 personer bestående av flygbesättningar, PJ:s (pararescue jumpers), Flygbasjägare och tyska flygvapensoldater.

PJ_Sve ilastning helikopter

Ilastning av skadade

Vår erfarenhet från uppdraget är att våra metoder följer de internationella styrdokument som används och att våra soldater håller en bra nivå samt har mycket lätt att jobba tillsammans med andra nationer.

Träning i Tactical Combat Casualty Care

Anmäl kommentar Postat den 11 Maj 19:27 av:
i Okategoriserade
WP_002571

Utbildningen genomfördes på Pima County Sheriff’s training center

Under en utav dagarna som varit har 2 flygbasjägare deltagit i en introduktionskurs i TCCC (Tactical Combat Casualty Care)
Kursen i sin helhet är designad för sjukvård inom det militära med fokus på taktiskt agerande i en hotfull miljö.

WP_002569

Olika metoder vid akut omhändertagande övas praktiskt

Kursens instruktörer höll en hög kunskapsnivå med goda erfarenheter inom området, och bestod av allt ifrån läkare och veterinärer till paramedics inom polisen.
Bland annat hölls en väldigt bra genomgång i hundsjukvård.

Fler bilder finns även på Angel Thunder’s officiella Facebook-sida.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.534057643371531.1073741853.352612814849349&type=1

WP_002563

Olika typer av bårar och bärmetoder stod också på schemat

Inhämtning i väster

Anmäl kommentar Postat den 10 Maj 23:24 av:
i Okategoriserade
Flygbasjägarpatrull på uppdrag i Danmark 2014

Flygbasjägarpatrull på uppdrag i Danmark 2014

1992, nio år efter uppstarten av Flygbasjägarna som förband, hade vårt rykte spridit sig ut i Europa. I en tid av kallt krig, där allmän informationsspridning skedde genom TV, radio och tidningar, internet låg i sin vagga och sociala medier inte fanns på kartan, hade specialförband i länder runtom oss öppnat upp ögonen för de svenska Flygbasjägarna, våra metoder och stridsteknik. Intresset och respekten för förbandet hade på kort tid vuxit sig stark. Så stark att specialförband ville öva tillsammans med oss. 1992 var året då vi för första gången bjöds in för att öva tillsammans med det danska Jaegerkorpset.

Det första samarbetet fungerade bra och en inbjudan till övningen återkommer sedan dess årligen. Vårt deltagande har endast ställts in vid ett fåtal tillfällen genom åren på grund av insatser eller annan högre prioriterad verksamhet.

Hunden är en hittills oöverträffad sensor i spaning mot motståndarens patruller.

Hunden är en hittills oöverträffad sensor i spaning mot motståndarens patruller.

Övning Palnatoke är en patrullövning där danska operatörsaspiranter ska ta sig in i eller förbi områden där fientliga enheter befinner sig, i syfte att genomföra någon form av stridsuppgift. De fientliga enheterna utgörs fortfarande, om danskarna får välja, helst av Flygbasjägare, vars specialitet är att upptäcka, störa, hindra eller nedkämpa/gripa en motståndare. Kärnan i flygbasjägarnas metoder, det som gör oss efterfrågade och överlägsna, är och har alltid varit hunden – en sensor oöverträffad avseende effektivitet, användbarhet, flexibilitet och uthållighet i vår roll. Övningen ger båda parter bästa möjliga träning. Flygbasjägarna söker en motståndare över stora ytor med små resurser och patrullkurseleverna försöker obemärkt smita förbi eller hålla sig undan.

Öppen terräng och stadiga vindar ger optimala förutsättningar för hunden och patrullen

Öppen terräng och stadiga vindar ger optimala förutsättningar för hunden

Övningen bedrivs i tio dygn, både natt och dag, vilket ställer höga krav på en flygbasjägarpluton. Hos patrullerna är kontinuerliga bedömanden av terräng och motståndare, positiv rapportering och förmåga att snabbt ta initiativ i chefens anda väsentliga för att få de små resurserna att gemensamt uppnå resultat. Plutonsledningen har en diger uppgift i att ligga på förhand med planering, ha en god lägesuppföljning och snabbt kunna tempoväxla och stridsleda patrullerna. Därutöver sker återkommande avrapportering till den danska övningsledningen. Att kunna arbeta intensivt under så lång tid med bibehållet stridsvärde och koncentration ställer krav på både mental och fysisk styrka. Flygbasjägarna är unika i Försvarsmakten med att regelbundet öva på så här hög nivå och att hålla en så hög kvalitet i den här förmågan.

En flygbasjägarpatrull består av sex personer samt en hund. Informationen man inhämtar genom exempelvis ett funnet spår, används för att kraftsamla andra resurser i försvaret av ett objekt eller område. Beväpningen är förhållandevis kraftig och ger tillsammans med hunden ett övertag mot en motståndare, då flygbasjägarna nästan alltid är på förhand. Möjligheten är därigenom stor att störa och fördröja en motståndare med nålsticksangrepp med minimal risk för egna förluster. Områdena som flygbasjägarna verkar i är stora, en patrull kan ansvara över ett flera kvadratkilometer stort område, långt bort från egen gruppering, vilket ger handlingsfrihet för högre chef.

TLZ – när det är för långt till flygplatsen

Anmäl kommentar Postat den 09 Maj 13:13 av:
i Okategoriserade

172. flygbasjägarpluton har under torsdagen genomfört det första metodförsöket inom konceptet för Temporary Landing Zone – TLZ. Att upprätta tillfälliga landningsplatser och i detta fall leda ner TP84 är en förmåga under uppbyggnad som drivs tillsammans med bland annat flygledare och transportflygsbesättningar.

Flygbasjägartroppen genomförde en dold innästling till den förrekognoserade och tilltänkta landningsbanan. Efter att ha sökt av banan och dess närhet efter hinder och hot påbörjades mätning och utmärkning av en tillräckligt lång sträcka för landning och start.

Dukarna är referenspunkter för flygföraren för att veta var flygplanet skall sättas och vändas. I det här fallet håller soldaterna duken i händerna, andra metoder att fästa dukarna tillämpas också.

Dukarna är referenspunkter för flygföraren för att veta var flygplanet skall sättas och vändas. I det här fallet håller soldaterna duken i händerna, andra metoder att fästa dukarna tillämpas också.

Efter ett antal landningar och starter gjorde jägartroppen en dold urnästling till fordonsplatsen och rullade tillbaka till bas.

…”som vilket jobb som helst, nästan”

…”som vilket jobb som helst, nästan”

CQB med S.W.A.T instruktörer och miljöträning för hund

Anmäl kommentar Postat den 07 Maj 07:30 av:
i Okategoriserade

Franska CPA 30 och flygbasjägare genomför tillsammans övning med olika tekniker och metoder för att kunna samarbeta senare under Angel Thunder med att undsätta nödställda i urban miljö.

BILD1
Genomgång av olika inbrytningsverktyg för byggnader. Nyttig information för den som inte vill stå utanför och vänta.

BILD2
Värmen och den torra luften blir ett nytt hinder som måste övervinnas för hunden och hundföraren. Ökenklimatet ställer stora krav, träning inför de riktiga uppdragen är en bra grund för att se hur länge hunden kan arbeta under dessa förhållanden.
(på bilden är det ca 40+ grader)

BILD3

Vertikal Räddning i Arizona

Anmäl kommentar Postat den 06 Maj 04:43 av:
i Okategoriserade
DSC_0039

Övningsplatsen för vertikal räddning på Mt Lemmon.

För en del Flygbasjägare har det varit träning i vertikal räddning som stått i fokus de senaste dagarna. En timmes bilkörning från flygbasen Davis Monthan Air Force Base så var vi uppe på Mount Lemmon.

IMG_5257

Flygbasjägare firar ner sig ner mot den simulerade skadeplatsen. Där sker omhändertagande av den nödställde och han placeras på en bår för att kunna vinschas upp.

IMG_5266

”Rescue Randy” som dockan kallas är på väg upp över kanten efter en vertikal förflyttning.

Momenten som övades var att omhänderta en nödställd person som befinner sig nedanför en klippa. För att lösa detta bygger vi ett system av rep, karbiner, block, repbromsar och bårar. Under just detta momentet nyttjade vi oss utav en motordriven repvinsch. Med detta system kan vi ta oss ner till den nödställde, sjukvårdarna gör ett omhändertagande på plats och sedan vinschas personen upp.