Flygbasjägarna med 58. Rescue Squadron i Flagstaff – 48-timmars uppdrag

Anmäl kommentar Postat den 19 Maj 23:18 av:
i Blackhawk, F 17, Flygbasjägare, Helikopter, Hund, Multinationell, Nordamerika, Sjukvårdare
Taggar: , , ,

Den tillämpade delen med 58. RQS började med insatsplanering. Uppgiften var att evakuera amerikansk personal och deras anhöriga från en ambassad och ta dem till en flygplats och flyga ut dem med C130.

Tidigt på morgonen dagen efter insatsplaneringen lämnade styrkan, bestående av amerikaner och svenskar med en hund, Camp Navajo i syfte att utgångsgruppera i närheten av ambassaden. Efter ett par timmar kom larmet om att ambassaden blivit utsatt för ett sprängattentat. 25-35 skadade.

Flygbasjägare och PJs samverkar

Flygbasjägare och PJs samverkar

Styrkan framrycker till platsen och och säkrar den. Överallt ligger det människor i olika skick samtidigt som ett stort antal personer stimmar runt bland de skadade. När alla hoten är avvärjda och omhändertagandet av de skadade påbörjats grupperas flygbasjägarnas prickskyttar ut som understöd. Även ett antal fordon som misstänks innehålla IED genomsöks med hund.

32 skadade och en misstänkt IED hittades. De skadade transporterades med fordon till närmaste helikopterlandningsplats där PJs, flygbasjägare och franska CPA30 mötte upp för vidare transport med HH60 Pave Hawk och EC725 Caracal.

Omhändertagande av skadad vid CCP - Casualty Collection Point

Omhändertagande av skadad vid CCP – Casualty Collection Point

Sök efter IED

Sök efter IED

Prickskyttepar grupperar understöd

Prickskyttepar grupperar understöd

HH60 Pave Hawk på väg in för att evakuera skadade

HH60 Pave Hawk på väg in för att evakuera skadade

Tre nationaliteter i samverkan - Sverige, USA och Frankrike

Tre nationaliteter i samverkan – Sverige, USA och Frankrike

Ilastning i en EC725 Caracal

Ilastning i en EC725 Caracal

När de sista skadade lämnat platsen återgick styrkan till ett bakre läge för att bunkra och återhämta.

Nya uppdrag väntade ganska snart….

Angel Thunder – officiell video

Anmäl kommentar Postat den 18 Maj 22:50 av:
i Blackhawk, F 17, Flygbasjägare, Flygvapnet/luft, Helikopter, Hund, Nordamerika, Övning, Sjukvårdare
Taggar: , , ,

US Air Force och arrangörerna bakom Angel Thunder har sammanställt en längre video med klipp från både den inledande träningen och följande övningsmoment. Här förklaras också syftet med övningen. Med tanke på de totalt ca 1300 deltagarna och 2 hundar, får man väl säga att våra två schäfrar Epina och DJ får välförtjänt mycket tid i bild!

YouTube Preview Image

Prickskytte – Angel Thunder

Anmäl kommentar Postat den 17 Maj 21:20 av:
i F 17, Flygbasjägare, Multinationell, Nordamerika, Prickskyttegevär
Taggar: , ,

Under övning Angel Thunder medverkar ett prickskyttepar ur 171. Flygbasjägarpluton. Prickskyttarna har grupperat i Flagstaff, norr om Tucson, tillsammans med PJs från 58th RQS som till vardags är baserade i Las Vegas.

PJs använder sig av DMAA, designated marksman, som i det svenska systemet motsvarar skarpskytt. Deras skarpskyttegevär är ”EBR M14” enhanced battle rifle, semi-automatiskt 7.62 gevär.

På skjutbanan byttes kunskap och erfarenheter. Där gavs även möjligheten att testa varandras vapen. På kvällen höll Flygbasjägarnas prickskyttar lektion i avståndsbedömning, vilket var uppskattat.

Fbj-prickskytt med PJ som observatör

Fbj-prickskytt med PJ som observatör

Skjutbanan låg på 2200 meters höjd vilket påverkar ballistiken, kulans beteende i luften. Tack till Fallskärmsjägarkompaniets prickskyttar för hjälpen innan avresa med ballistiska data.

Skjutträning på hög höjd

Skjutträning på hög höjd

Under den tillämpade delen av övningen användes prickskytteparet i stor utsträckning. Ofta grupperade prickskyttarna som understöd och ytövervakning när övriga delar av plutonen verkade i öppen eller riskfylld terräng.

Fbj-prickskytt

Fbj-prickskytt

Försvar av flygbas – Flygvapenövning 2014

Anmäl kommentar Postat den 16 Maj 07:57 av:
i Okategoriserade

Under fredagen inleds årets stora Flygvapenövning 14. Syftet med FVÖ 14 är att öva den luftoperativa förmågan vid ett högkonfliktsscenario. Övningen är lednings- och basprioriterad och bedrivs dygnet runt under flera dygn från Högkvarteret, flottiljer och krigsbaser.

Fbj-patrull i arbete

Fbj-patrull i arbete

Redan i måndags innästlade patruller ur 172. Flygbasjägarpluton området kring en av de krigsbaser som används under övningen. Fram till i onsdags genomfördes spaning för att  inhämta underrättelser i basområdet och dess omgivningar i syfte att svara på frågor om det fanns tecken på fientlig aktivitet. Sådan aktivitet kan vara exempelvis spaning, sabotage, stridsförberedelser m.m. Ett antal spår har upptäckts av hundarna i intressanta terrängområden.

I terrängen vid en krigsbas

I terrängen vid en krigsbas

Efter en kortare återhämtningsperiod var det tidigt på torsdagen dags att åter ge sig ut i terrängen. Patrullerna fortsätter att söka information som kan ge ansvarig chef på basen möjlighet att kraftsamla sina begränsade resurser på rätt sätt och i rätt riktning. Samtidigt löser patrullerna stridsuppgiften störa, i syfte att försvåra en motståndares eventuella förberedelser eller genomförande av uppdrag mot basen och dess förband. Tyvärr genomförs Flygvapenövningen återigen utan kvalificerade b-styrkor vars syfte är att utvärdera basförbandens förmåga att upptäcka, rapportera och vidta åtgärder för att motverka dennes möjlighet att begränsa flygstridskrafternas verkan.

Flygbasjägarna har och har alltid haft hela sin grund i den uppgift som nu löses. Ett tungt fokus på soldatens färdigheter i fält, den oslagbara sensorn i patrullhunden, allt samtrimmat i patruller genom enträget nötande av metoder som löpande förfinats genom åren. Förmågan att uthålligt och med hög precision söka och finna spår av säkerhetshotande enheter på marken är uppbyggd på erfarenheter från 30 års återkommande övningar på plats kring våra svenska flygbaser. Många gånger med ”stöd” från erfarna, kvalificerade b-styrkor.

Flygbasjägarna med 58. Rescue Squadron i Flagstaff fortsättning…

Anmäl kommentar Postat den 15 Maj 22:22 av:
i Okategoriserade

Resan till Flagstaff från Tucson tar 4 timmar med bil. Det ligger på 2100 m höjd och har därmed ett något annorlunda klimat. Tunn luft och en hel del skog. Inledningsvis var det varmt med ca 25 grader som sedan övergick till snöfall och ett par minus.

Snö i Flagstaff

Snö i Flagstaff

Första dagarna genomfördes FIT (Force Integration Training) där det bland annat övades  fordonstjänst med HMMWV, Skytte, Vertikal räddning och Strid.

Vertikal räddning i träd

Vertikal räddning i träd

Vertikal räddning med SKED

Vertikal räddning med SKED

Skjutträning

Skjutträning

Bogseringsövning med HMMWV

Bogseringsövning med HMMWV

HMMWV Egress Assistance Training (HEAT)

HMMWV Egress Assistance Training (HEAT)

HMMWV kommer att vara huvudtransportmedlet under den kommande tillämpningsövningen och där kunde vi bidra med våra erfarenheter att köra taktiskt i kolonn. Detta uppskattades eftersom luftfarkoster är vardagstransporten för personalen på 58e.

Många erfarenheter drogs dessa dagar. Sjukvård och vertikal räddning är något som är signifikant för PJs och det visade de prov på. När det kommer till att verka med fordon och till fots hade vi mycket kunskaper att bidra med.

Mass-casualty incident

Anmäl kommentar Postat den 11 Maj 22:21 av:
i Flygbasjägare
Taggar: , , ,

Under fredagen fick 48th Rescue Squadron, som bl.a. består av tre Flygbasjägare, uppgiften att 30 minuter efter order genomföra undsättningsuppdrag i området kring Springerville, Arizona (cirka 200km nordöst om Tucson).

IMG_3830

Den markburna delen av undsättningsstyrkan i sin helhet

Styrkan bestod av tre helikoptrar, en C-130 och två undsättningspatruller.

Klockan 1130 kom information att ett attentat hade ägt rum och ett femtontal civila skadade fanns i området. Tätt inpå kom ordern att genomföra ett undsättningsuppdrag för att få de skadade till sjukvårdsinrättningar.

Helikopter sve_tysk

På väg ut till operationsområdet

 Flygningen tog cirka en timme och på plats påbörjades ett arbete att lokalisera de skadade, få dem till en samlingsplats där vård i väntan på avtransport genomfördes. Totalt lokaliserades tolv skadade vilket visade sig vara alla. Dessa transporterades med helikopter till en omlastningsplats där C-130 väntade för vidare transport till sjukhus. Fyra timmar efter vi fått uppdraget var samtliga skadade på sjukhus och vår styrka var på väg ut ur området.

PJ_Sve hls

Framryckning mot platsen där incidenten skett.

PJ_Sve ccp

omhändertagande i väntan på avtransport

Under uppdraget samarbetade totalt fyra nationer, tre flygfarkoster och cirka 25 personer bestående av flygbesättningar, PJ:s (pararescue jumpers), Flygbasjägare och tyska flygvapensoldater.

PJ_Sve ilastning helikopter

Ilastning av skadade

Vår erfarenhet från uppdraget är att våra metoder följer de internationella styrdokument som används och att våra soldater håller en bra nivå samt har mycket lätt att jobba tillsammans med andra nationer.

Träning i Tactical Combat Casualty Care

Anmäl kommentar Postat den 11 Maj 19:27 av:
i Okategoriserade
WP_002571

Utbildningen genomfördes på Pima County Sheriff’s training center

Under en utav dagarna som varit har 2 flygbasjägare deltagit i en introduktionskurs i TCCC (Tactical Combat Casualty Care)
Kursen i sin helhet är designad för sjukvård inom det militära med fokus på taktiskt agerande i en hotfull miljö.

WP_002569

Olika metoder vid akut omhändertagande övas praktiskt

Kursens instruktörer höll en hög kunskapsnivå med goda erfarenheter inom området, och bestod av allt ifrån läkare och veterinärer till paramedics inom polisen.
Bland annat hölls en väldigt bra genomgång i hundsjukvård.

Fler bilder finns även på Angel Thunder’s officiella Facebook-sida.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.534057643371531.1073741853.352612814849349&type=1

WP_002563

Olika typer av bårar och bärmetoder stod också på schemat

Inhämtning i väster

Anmäl kommentar Postat den 10 Maj 23:24 av:
i Okategoriserade
Flygbasjägarpatrull på uppdrag i Danmark 2014

Flygbasjägarpatrull på uppdrag i Danmark 2014

1992, nio år efter uppstarten av Flygbasjägarna som förband, hade vårt rykte spridit sig ut i Europa. I en tid av kallt krig, där allmän informationsspridning skedde genom TV, radio och tidningar, internet låg i sin vagga och sociala medier inte fanns på kartan, hade specialförband i länder runtom oss öppnat upp ögonen för de svenska Flygbasjägarna, våra metoder och stridsteknik. Intresset och respekten för förbandet hade på kort tid vuxit sig stark. Så stark att specialförband ville öva tillsammans med oss. 1992 var året då vi för första gången bjöds in för att öva tillsammans med det danska Jaegerkorpset.

Det första samarbetet fungerade bra och en inbjudan till övningen återkommer sedan dess årligen. Vårt deltagande har endast ställts in vid ett fåtal tillfällen genom åren på grund av insatser eller annan högre prioriterad verksamhet.

Hunden är en hittills oöverträffad sensor i spaning mot motståndarens patruller.

Hunden är en hittills oöverträffad sensor i spaning mot motståndarens patruller.

Övning Palnatoke är en patrullövning där danska operatörsaspiranter ska ta sig in i eller förbi områden där fientliga enheter befinner sig, i syfte att genomföra någon form av stridsuppgift. De fientliga enheterna utgörs fortfarande, om danskarna får välja, helst av Flygbasjägare, vars specialitet är att upptäcka, störa, hindra eller nedkämpa/gripa en motståndare. Kärnan i flygbasjägarnas metoder, det som gör oss efterfrågade och överlägsna, är och har alltid varit hunden – en sensor oöverträffad avseende effektivitet, användbarhet, flexibilitet och uthållighet i vår roll. Övningen ger båda parter bästa möjliga träning. Flygbasjägarna söker en motståndare över stora ytor med små resurser och patrullkurseleverna försöker obemärkt smita förbi eller hålla sig undan.

Öppen terräng och stadiga vindar ger optimala förutsättningar för hunden och patrullen

Öppen terräng och stadiga vindar ger optimala förutsättningar för hunden

Övningen bedrivs i tio dygn, både natt och dag, vilket ställer höga krav på en flygbasjägarpluton. Hos patrullerna är kontinuerliga bedömanden av terräng och motståndare, positiv rapportering och förmåga att snabbt ta initiativ i chefens anda väsentliga för att få de små resurserna att gemensamt uppnå resultat. Plutonsledningen har en diger uppgift i att ligga på förhand med planering, ha en god lägesuppföljning och snabbt kunna tempoväxla och stridsleda patrullerna. Därutöver sker återkommande avrapportering till den danska övningsledningen. Att kunna arbeta intensivt under så lång tid med bibehållet stridsvärde och koncentration ställer krav på både mental och fysisk styrka. Flygbasjägarna är unika i Försvarsmakten med att regelbundet öva på så här hög nivå och att hålla en så hög kvalitet i den här förmågan.

En flygbasjägarpatrull består av sex personer samt en hund. Informationen man inhämtar genom exempelvis ett funnet spår, används för att kraftsamla andra resurser i försvaret av ett objekt eller område. Beväpningen är förhållandevis kraftig och ger tillsammans med hunden ett övertag mot en motståndare, då flygbasjägarna nästan alltid är på förhand. Möjligheten är därigenom stor att störa och fördröja en motståndare med nålsticksangrepp med minimal risk för egna förluster. Områdena som flygbasjägarna verkar i är stora, en patrull kan ansvara över ett flera kvadratkilometer stort område, långt bort från egen gruppering, vilket ger handlingsfrihet för högre chef.