Flygbasjägarkompaniet rekryterar soldater och officerare

Anmäl kommentar Postat den 12 Jan 15:56 av:
i Okategoriserade
Taggar: , , , , , ,

autonom
Flygbasjägarkompaniet rekryterar soldater och officerare för kontinuerlig tjänstgöring på flygbasjägarkompaniet.
Vi söker både dig som redan jobbar i Försvarsmakten och dig som vill börja.
Utbildningsstart GU Ny är den 19 september.
(Januari 2017 för dig som redan jobbar i FM)

Vi söker dig som har förmågan att arbeta både självständigt och i grupp med ett stort engagemang samt med en hög psykisk och fysisk uthållighet. Som flygbasjägare är du beredd att tjänstgöra nationellt och internationellt.

Patrull


Flygbasjägarnas uppgifter

Inhämtning innebär att skydda våra flyg- och helikopterbaser mot angrepp på marken. Det löses bland annat genom att genomsöka och spana i områden med hund för att lokalisera, identifiera, dokumentera och om möjligt oskadliggöra hot.

Undsättning innebär att hämta hem både civil och militär personal som mot sin vilja isolerats från sina egna. Det är inte alltid personen själv kan förmedla sig med omvärlden, vilket ställer höga krav på förmågan att lokalisera den isolerade. Uppgiften kan även tillämpas på känslig materiel.

Flygsäkring innebär att både i luften och på marken skydda flygplan och helikoptrar samt besättning och last. Hotet kan exempelvis bestå av rena attacker eller sabotage på marken i samband med lastning och lossning.

Flygbasjägarpatrullen

Kärnan i Flygbasjägarkompaniet är patrullen, som består av sex personer och en hund.

 • Patrullchef
 • Ställföreträdande patrullchef
 • Hundförare
 • Sjukvårdare/ Jägare
 • Sjukvårdare/ Jägare
 • Prickskytt

Flygbasjägarpatruller kan under flera dygn verka självständigt i alla miljötyper, över stora ytor och på långt avstånd från egna förband. Patrullen kännetecknas av hög rörlighet, flexibilitet och uthållighet.

Bland de sensorer som patrullen kan använda är hunden den som har oöverträffad förmåga. Hunden gör att patrullen kan finna spår av mänsklig aktivitet i form av personer, materiel, vapen och ammunition. Det är en unik förmåga som varken teknisk utrustning eller människan kan ersätta. Hunden används bland annat vid lokalisering av nödställda individer eller fientlig personal/materiel.

Marin undsättning

En första uttagning sker med din ansökan som grund. Därefter erbjuds ett antal sökande till ett förtest som genomförs under vecka 24. Förtestet pågår under tre dagar och innehåller bland annat följande:

 • Muskeluthållighets-tester (bl.a. statisk rygg- och bålstabilitet, step up på bänk med packning)
 • Konditionstest (10km löpning <48min, löpning i backe med vikt)
 • Simtest (klädsim, livräddning)
 • Fältnära aktivitet (marsch med tung packning(25-30kg) i 7h, bårbärning)
 • Fackintervju, psykologintervju och säkerhetssamtal
 • Medicinska tester (sjukgymnastundersökning, läkarundersökning)

Sjukvård

Generella krav

–       Genomförd värnplikt med godkänt resultat eller grundläggande militär utbildning (GMU) med efterföljande anställning i minst sex månader. (För de som jobbar/jobbat i FM)
–       B- körkort
–       Godkända gymnasiebetyg i Svenska A, Engelska A, Matematik A.
–       Simkunnig
–       Ej höjdrädd
–       Ej hundallergiker eller hundrädd
–       Bedömd lämplig som flygbasjägare efter genomfört förtest

Konkurrenskraftiga resultat

–       Fälttest 10.30min
–       Löpning 10km 48min
–       Snabbmarsch med stridsutrustning i 150min
–       Marsch med tung packning(25-30kg) i minst 7h

Transport i amerikansk HMMWV

Ansökan och mer information

För dig som vill börja jobba i Försvarsmakten
http://jobb.forsvarsmakten.se/…/vagen-in/bef…/flygbasjagare/

För dig som redan jobbar/jobbat i Försvarsmakten:
http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/lediga-tjanster/

Dy

Upplysningar om tjänsten lämnas av

Fv Marcus Romare        0457 – 47 10 00
Fj Robert Hedman          0457 – 47 10 00

f17-basbat-17fbjkomp@mil.se

Grundkurs Flygbasjägare 15/16 igång

Anmäl kommentar Postat den 15 Okt 21:34 av:
i Okategoriserade

Sedan några veckor tillbaks är ett antal nya aspiranter under utbildning till Flygbasjägare vid 17. Flygbasjägarkompaniet. Den senaste veckan har vi tillbringat tid på skjutbanan, orienterat både i dagsljus och mörker, marschtränat och lärt oss grunderna i Flygbasjägarnas metoder, med mera.

Våra hundförare har under veckan varit med för att introducera hundtjänsten i patrullering, förföljning och genomsök.

Förföljning med hund

Förföljning med hund

Visuell spårning, här på grusväg.

Visuell spårning, här på grusväg.

Händelserik verksamhet.

Anmäl kommentar Postat den 13 Okt 13:04 av:
i Okategoriserade

Efter ett längre sommaruppehåll på kompaniet, som syftade till att få ner personalens ledighetssaldo, så är verksamheten åter i full gång. Arbetet startade upp direkt med en stridsteknikvecka där samtlig personal gick igenom grunderna. Utbildningen var en bra uppstart och den säkerställde att samtlig personal gör på samma sätt. I och med att patrullerna är anställda och leds av en specialistofficer, så blir det lite olika tvist på arbetet i de olika patrullerna. Resultatet är alltid detsamma men utförandet kan skilja sig något.

Efter stridsteknikveckan så påbörjades förberedelser inför och genomförandet av flygvapenövning 2015 (FVÖ15). Övningens upplägg, scenario och de olika deltagarna kan man följa på Flygvapenbloggen samt i olika artiklar som publicerats på www.forsvarsmakten.se

För Flygbasjägarkompaniets del så handlade övningen om inhämtning, vilket är en av våra huvuduppgifter. Uppgiften löstes genom fast och rörlig spaning, samt stridsspaning. Övningen gav oss återigen en kvittens på att vår taktik fungerar, men den gav oss också en del att fundera på inför framtiden. Som bonus under övningen så fick Flygbasjägarkompaniet rycka in och stötta polisen med några hundekipage under ett skarpt eftersök. Tyvärr så hittades inte den försvunna personen, men samarbetet med polisen fungerade bra och vi kan räkna med att stötta dem även i framtiden.

Enkelt uttryckt, så har första halvåret samt sensommaren vart väldigt övningsinriktad. Många övningar och många resor. Medans höstens fokus har hamnat på utbildning.  Alla anställda inom kompaniet har fullt upp på olika täter och därför har prioriteringen på bloggen gått ner. Men för att ge några exempel på saker som genomförts/har genomförts utöver det som redan nämnts:

-Vi har nya medarbetare som har påbörjat sin anställning och  de genomför nu grundkurs Flygbasjägare.
-Kurser har bockats av. En av kurserna har vart CJPRSC, en undsättningskurs som i år gick i Ungern. Mer information om kursen finns på: http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2015/10/undsattningsovning-i-ungern/
samt Flygvapenbloggen.
-Specialister inom rep har vart iväg på utbildning på olika ställen.
-Hundförare bedriver kompetensutvekling och fortsatt hunddressyr.
-Sjukvårdarna har vart iväg på praktik.
-Befattningsutbildning prickskytt har påbörjats.

Blogginlägg-HKP

Flygbasjägarkompaniet rekryterar soldater

Anmäl kommentar Postat den 17 Mar 21:46 av:
i Flygbasjägare
Taggar: ,

Flygbasjägarkompaniet rekryterar soldater för heltidstjänstgöring som flygbasjägare. Vi söker dig som har förmågan att arbeta både självständigt och i grupp med ett stort engagemang samt med en hög psykisk och fysisk uthållighet. Du som söker ska vara anställd i försvarsmakten.

Som flygbasjägare är du beredd att tjänstgöra nationellt och internationellt.

Strid

Generella krav

–       Godkänd värnplikt eller GMU

–       Har varit Anställd i försvarsmakten minst 1 år

–       Bedömd lämplig som flygbasjägare efter genomfört förtest

–       Godkända gymnasiebetyg i Svenska A, Engelska A, Matematik A samt Samhällskunskap A.

–       Simkunnig

–       Ej höjdrädd

–       Ej hundallergiker eller hundrädd

–       B-körkort

För ansökan och mer information:

http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/lediga-tjanster/

Fre 14 bår

Upplysningar om tjänsten lämnas av

Kn Niclas Foleby             0457 – 47 10 00

Fj Robert Hedman          0457 – 47 10 00

f17-basbat-17fbjkomp@mil.se (inga svar under w17-18)

Skidmarsch

Undsättningsutbildning

Anmäl kommentar Postat den 01 Feb 22:56 av:
i Okategoriserade

För 172. flygbasjägarpluton började året 2015 med undsättningsutbildning. Vecka 2 och 3 fylldes med momentövningar i F17s närområde där uppgifter med mer eller mindre svårighetsgrad planerades och undsättningar genomfördes.

Med hjälp av Basskyddskompaniet på Marinbasen i Karlskrona övades också undsättning i skärgårdsmiljö med både vindsök från G-båt och transport i Stridsbåt 90. Fram emot kvällning bjöd fjärdarna på hård sjö och kanske lite utmaning även för besättningen…

Under vecka 3 gick plutonen in i undsättningsberedskap i ett fiktivt internationellt scenario i den instabila och konflikttyngda regionen Blekinge och övad fullt tillämpade undsättningar under dygnets allt timmar. Övningen avslutades på med att patrullen mitt i natten hamnade i strid, splittrades och enskild flykt inleddes enligt tidigare planerad flyktplan.

Vindsök med hund från G-båt

Vindsök med hund från G-båt

Flygbasjägarna besöker svenska fjällen

Anmäl kommentar Postat den 17 Okt 00:55 av:
i F 17, Flygbasjägare
Taggar: , , ,

I Augusti i år genomförde Flygbasjägare från 171.pluton kursen Bergsförmåga Sommar.
Under 2 veckor genomförde kursdeltagarna den grundläggande utbildningen i Tarfala och på schemat stod bland annat glaciärräddning, firning, förflyttningssätt och undsättning samt bårförflyttning och bivackering m.m.
Deltog på kursen gjorde även soldater och befäl från Arméns jägarbataljon och Amfibieregementet.

Miljön bjuder på spektakulära vyer och utmaningar och därav gör sig det här blogginlägget bäst i bilder.

Solen kikar fram bakom Kekkonen-toppen (1481 m ö.h.)

Solen kikar fram bakom Kekkonen-toppen (1481 m ö.h.)

 

Baslägret

Baslägret

 

Inte bara människor vistades kring förläggningen

Inte bara människor vistades kring förläggningen

 

Vackra vyer kring förläggningen

Tarfala

 

På väg upp mot Kaskasatjåkka (2076 m ö.h.)

På väg upp mot Kaskasatjåkkas topp (2076 m ö.h.)

 

Tarfalasjön och Norra Klippberget (1700 m ö.h.) skymtar

Tarfalasjön skymtar fram bland molnen

 

Stämmer kartan överens med verkligheten? Både Kebnekaises syd- och nordtopp kan beskådas

Stämmer kartan överens med verkligheten? Både Kebnekaises Syd- och Nordtopp kan ses på bilden

 

Kaskasatjåkka's topp bjuder på fantastisk utsikt

Kaskasatjåkka’s topp bjuder på bra rekogniseringsmöjligheter

 

Inknytning i replag

Inknytning i replag

 

På väg mot Isfallsglaciären

Klättring på väg mot Isfallsglaciären

 

Isklättring på schemat

Isklättring på schemat

 

Kortrast i replag på Storglaciären.

Kortrast i replag på Storglaciären.

 

Skapande av snöankare för att genomför räddning ur glaciärspricka

Snöankare skapas för att genomföra simulerad räddning ur glaciärspricka

 

Räddning ur spricka övas

Räddning från den nödställdas perspektiv

 

Mot Kebnekaises Sydtopp via Östra leden

Mot Kebnekaises Sydtopp via Östra leden

 

Kebnekaises sydtopp. Vid kursens genomförande 2 097,5 m ö.h.

Kebnekaises sydtopp. Vid kursens genomförande 2 097,5 m ö.h.

 

Klättring längs Östra leden

Ned igen. Klättring med fasta rep längs Östra leden

 

Bivackering

Bivackering

 

Patrull på väg ned mot baslägret

Patrull på väg ned mot baslägret. Tarfala forskingsstation kan ses till vänster

 

Skedco-bår förstärkt med isyxor för stabilitet.

Skedco-bår förstärkt med isyxor för stabilitet.

 

Dagstur över Södra Klippberget (1742 m ö.h.)

Dagstur över Södra Klippberget (1742 m ö.h.)

 

Klättermoment på Södra Klippberget

Klättermoment på Södra Klippberget

 

Från Södra Klippberget ses bland annat Storglaciären, Tarfaladalen och Kebnetjåkka-platån.

Utsikt från Södra Klippberget. Bland annat ses Storglaciären, Tarfaladalen och Kebnetjåkka-platån.

 

 

Grundkurs Flygbasjägare – Aspiranterna har ordet

Anmäl kommentar Postat den 22 Jun 17:07 av:
i Okategoriserade

Ett år har nu passerat sedan vi hade vår första riktiga närkontakt med flygbasjägarna. Det som länge kändes som en hägring blev till slut verklighet. Under tiden som gått har vi aspiranter samlat på oss minnen och erfarenheter som har etsat sig fast. Det här är vår möjlighet att dela med oss av några minnesvärda ögonblick från det gångna året.

Gk Flygbasjägare 2013/2014

Gk Flygbasjägare 2013/2014

 

Soldat S beskriver den första uttagningen och sållningen (SANS):

”Vi stod alla uppställda på gårdsplanen mellan kasernerna 24 och 25 och stämningen var spänd, den macho-masken som några av oss hade haft dagarna innan var inte lika påtaglig. Jag var nervös och spekulerade mycket om vad som skulle hända och när. Det var den största utmaningen i mitt liv dittills. Det som gjorde det extra tungt var den mentala biten. Saker och ting hade en förmåga att bli jobbigare än de egentligen var och flera gånger somnade jag i steget och undrade vad det var jag gett mig in i. Jag kom ihåg hur vi mitt i natten gick ute i skogen och jag var så trött att allt omkring mig var en dimma och varje steg var som att sätta foten i sumpmark, kanske för att så också var fallet, helt säkert minns jag inte. Det enda jag hade i huvudet var att kämpa fram tills nästa rast. Efter det år som har gått är det lätt att skämta om SANS-testerna men ärligt talat var SANS en kärv sula att bita i.”

Soldaten B om starten på grundkursen:

”Efter diverse slitsamma tester var vi äntligen välkomna till Flygbasjägarkompaniet för att genomföra grundkursen. GK:n började i ett högt tempo med mycket slit i form av snabbmarscher, cirkelfys, stockfys, marschträning, orientering osv. Det var inte mycket vila de första dagarna då nya befäl ville klämma och känna på oss för att se vilka vi var. Vi var beslutsamma redan från början efter att ha sett de äldre soldaterna röra sig på flottiljområdet med sina gröna baskrar och specialutbildningstecken. Budskapet till oss var att det kommer krävas mycket av den enskilde för att förtjäna sin plats på kompaniet.”

LODJURSMARSCH

Lodjursmarschen var en upplevelse som vi sent skulle glömma. Efter alla dessa marschpass i alla Blekinges skogar så var vi minst sagt förberedda för den, som vi valde att kalla den ”helvetes-marschen”.  Resan upp till Såtenäs F7 var nog den tystaste någonsin, tankarna gick fram och tillbaka och vi frågade oss: äh hur jävligt kan det vara? Väl på plats så inkvarterade vi oss och gjorde de sista förberedelserna. När vi satt i kasern 23 och väntade på att mörkret skulle komma ville vi inget annat än att börja gå. När vi till slut traskade iväg så höll vi humöret uppe så länge det gick och det flöt på förvånansvärt bra.  Efter ett dygns vaka så kom vi till vårt älskade Hunneberg som även benämns UPK 12. Där gjorde vi stridsvärdeshöjande åtgärder för att sedan fortsätta. Hunneberg var blött och vi besökte nog alla träsk som fanns där, sedan var det dags för snabbmarsch. När den var genomförd så kände man att det var nedförsbacke. När det ljusnade så såg man till slut grindarna till Såtenäs som var ytterst psykande med tanke på att man var tvungen till att orientera runt hela flottiljen. Efter några delprov och ett par fotsteg till så var vi äntligen i mål. Trots smärta, hunger, trötthet och blöta strumpor så tog samtliga aspiranter sig hela vägen och lite till.

På kvällen var det dags för baskerceremoni, och dagen till ära så var det även 30-års jubileum, där facklor och gamla flygbasjägare stod uppradade för att ta emot sina nya kamrater. Jag kan nog tala för alla och säga att det var jävligt mäktigt! När chefen flygbasjägarkompaniet hade kallat fram alla aspiranterna för att mottaga sin gröna jägarbasker så väntade vi på dom gyllene orden… Flygbasjägaraspiranter! Fältmössa av… basker på! Gåshud och jubel bröt ut, trots att vår stukning såg ut som en oljeskadad säl med epilepsi så var vi stolta och nöjda. Kvällen avslutades med mat, dryck och underhållning, och välbehövlig återhämtning

Vi har även haft möjligheten att åka upp till Kvarn och öva strid i bebyggelse efter julledigheten. Då vi använde oss av färgammunition hade vi större möjligheter att utvärdera träffresultat och det blir mycket mer levande och realistiskt än att öva med vanlig lös ammunition. Soldat A beskriver känslan att ha en KSP 90 riktad mot huvudet som ”lite smånervöst”. Några av oss har fortfarande kvar svagt röda prickar på armar och ben, en påminnelse om att man vid det momentet ska vara tacksam att vi endast övade.

Under våren har vi även hunnit med en 16 dagar lång vinterutbildning i Kiruna. För vissa söderlänningar som knappt lyckats ta sig till nordligare breddgrader än Stockholm var det en stor utmaning. En av dem kärvaste nätterna berättar soldat M om nedan:

”Dem sista dygnen spenderades ute i fält där vi började med en lättare nattorientering, som utvecklade sig till en lång och jävlig historia eftersom alla fick en flera centimeter tjock ishinna under skidan på grund av blötsnö. Fästet var så pass bra att vi utan problem kunde gå i nerförsbackarna utan den minsta tillstymmelsen av glid.”

Vintertjänst

Vintertjänst Kiruna 2014

Från meterdjup snö i Kiruna till barmark i Danmark bara några veckor senare. Vårt uppdrag – förpesta tillvaron för jægerkorpsaspiranterna. Såhär beskriver en av soldaterna övningen:

”Palnatoke var en övning som för mig betydde väldigt mycket. Det var första gången som vi i patrullen fick öva ”på riktigt” tillsammans med patrullchef och ansvaret på individen blev även större. Jag går mot befattningen hundförare och det var första gången jag och min hund provades utanför den hemvana miljön på F17. Vi fick bästa tänkbara motstånd i jægerkorpsaspiranterna och scenarior som är svåra att återskapa i Sverige. Jag tänker då bland annat på ett moment där vi hade till uppgift att bevaka en väg i syfte att störa motståndaren som var tvungen att korsa den vägen för att ta sig vidare mot sitt delmål. Vi fick kontakt, mitt på blanka dagen. Vi grupperade ut på linje längst vägen medan trafiken rullade på i sakta gemak. Vi fick bland annat göra eldupphör när en tant kom cyklandes förbi glatt vinkande. En inte alltför vanlig syn här hemma i Sverige.”

Ksp-90 skytt

Ksp-90 skytt

Hem från Palnatoke, ledigt en vecka sedan iväg på Flygvapenövning kombinerat med utbildningskontroll 2. Hundförare B skriver såhär om de första dygnen:

”Då var det dags för flygvapenövningen. Det sista som stod mellan oss och vårt efterlängtade utbildningstecken. Vi har haft ganska tur med vädret under hela året. Det var nästan så jag såg fram emot några dygn med riktigt dåligt väder. Har aldrig haft något emot regn, tycker för det mesta att det är ganska uppfriskande. Under våra två första dygn så spöregnade det konstant. Vi skulle ta oss in i området dolt. En marsch med tung packning på X antal mil. Varken synas eller höras så vi lämnade våra bilar och begav oss till fots ut i terrängen. Vi gick och gick och gick. Det regnade och regnade och regnade. Någon gång under natten började även hallucinationerna komma. Jag såg något djur, kunde inte avgöra om det var en häst eller ett vildsvin. Drog en slutsats att det måste ha varit någon slags blandras. Det tog ett tag innan jag fattade att ett sådant djur inte existerar.

Strax därefter var det dags för kortrast. Det var nog en av de mest dystra rasterna vi hade under hela grundkursen. Man satt där och stirrade ner i sin mjukkonserv som bestod utav korv- och böngryta. Jag vet att jag sa till min stridskamrat; nu skulle man lika gärna kunna bada. Det går ändå inte att bli blötare.

Efter det var det dags att fortsätta gå. Ungefär fem minuter senare kommer vi fram till en ganska bred bäck som vi var tvungna att ta oss över. Jag går längst fram tillsammans med min hund och har patrullchefen vid min sida. Utan att jag är riktigt beredd så hoppar patrullchefen över bäcken, min hund hoppar efter och jag som mest står och tittar rycks med utav kopplet och gör världens magplask rätt ner i bäcken, som för övrigt var ganska djup. Hela jag ligger under vattnet, från topp till tå. Med stridsutrustning och packning på sjönk jag som en sten. Ställde mig sedan upp och tänkte, nu går det i alla fall inte att bli blötare. Hunden springer runt lika glad som alltid, mina kollegor har svårt att hålla sig för skratt. Även jag skrattade lite för mig själv när jag tänkte på hur dumt det måste ha sett ut. Jag fick i alla fall vad jag önskade mig, några riktigt grisiga, blöta dygn.”

20Km snabbmarsch, ett delmoment i UBK2

20Km snabbmarsch, ett delmoment i UBK2

Fötter efter UBK2

Fötter efter UBK2

 

Efter genomförd utbildningskontroll 2 var stridsvärdet lågt.

Soldat A berättar hur han upplevde efterspelet:

Uppställda trötta och hungriga på en gräsmatta i Hagshult efter UBK 2. När plutonchefen tar ett steg fram och börjar orera om saker högt och låg och avslutar med orden ”ni kan nu kalla er flygbasjägare” Det var en obeskrivlig känsla”

Det var det gångna året i text. Vi har även samlat på oss filmklipp som mynnat ut i en film: YouTube Preview Image

 

 

Angel Thunder – Saved by Pedro

Anmäl kommentar Postat den 28 Maj 13:01 av:
i Okategoriserade

Två flygbasjägare tilldelades varsitt mynt av 58th RQS. Tidigare har myntet endast tilldelats svårt skadade soldater i krig, Cat Alphas (Prio 1). Vid omhändertagande av skadad gömmer PJs myntet i den skadades uniform.

Hedersgåva, Saved by Guardian

Hedersgåva, Saved by Guardian

Mynten gavs som en hedersgåva i samband med avslutningsceremonin i Flagstaff. Motiveringen var att vi som soldater hade visat oss vara mycket dugliga och arbeta i samma anda som PJs.

Hedersgåva, Saved by PEDRO

Hedersgåva, Saved by PEDRO

I Flagstaff bodde Flygbasjägarna tillsammans med PJs i logement vilket ledde till en god vänskap och sammanhållning.

Traditionsenligt gav vi 58th RQS en sköld med lodjuret. Denna hänger nu på Nellis Air Force Base i Las Vegas.

Angel Thunder 14 – Hundtjänst AM/VAPEN-sök

Anmäl kommentar Postat den 25 Maj 23:57 av:
i Okategoriserade

Dagen efter att kompaniet landat i Tucson, togs den initiala kontakten med Davis Monthan Air Force Base K9-enhet. Enheten var mycket tillmötesgående med personal och terräng, som avdelades för gemensam träning några dagar senare. Under den gemensamma träningen utbyttes kunskaper och erfarenheter.

Samövning vägsök

Samövning vägsök

Kompaniets am/vapensök-ekipage har under övningen i huvudsak varit baserad i Flagstaff tillsammans med 58th Rescue Squadron och våra prickskyttar från kompaniet.

Täten i Flagstaff har i huvudsak varit fordonsburna (HMMWV). Det är här som am/sök-ekipaget verkligen kan göra nytta vilket våra amerikanska kollegor upptäckte. Nyttjandet av förmågan ökade i takt med förståelsen under hela övningen.

Transport i amerikansk HMMWV

Transport i amerikansk HMMWV

Exempel på uppgifter som ekipaget har löst under övningen:
-Fordonssök
-Terrängsök i syfte att klarera landningsplats för sjukvårdstransport (medevac)
-Vägsök, så att fordonen säkert kan framrycka på högriskvägar fram till den/de nödställda

Genomsök av byggnad under övningsmoment

Genomsök av byggnad under övningsmoment

Deltidssoldater på Danmarksövning

Anmäl kommentar Postat den 22 Maj 08:21 av:
i Okategoriserade

Under 2013 genomförde Flygbasjägarkompaniet sin första aktiva rekrytering av GSS/T, deltidssoldater. Tidigare har enstaka soldater som lämnat en heltidsanställning för studier eller annat växlat över till deltidsanställning. Samtliga av de rekryterade deltidarna kommer från ”magasinet”, det vill säga de är tidigare värnpliktiga. Åldersspannet på de rekryterade är stort, från grundutbildning 1990 till grundutbildning 2010. Flertalet av de äldre har genom åren repetitionsutbildats och kompetensutvecklats genom Flygbasjägarkurser m.m. som arrangerats tillsammans med Flygvapenfrivilliga.

Terrängen i Danmark är varierande och speciell. Samling efter ett arbetspass för utvärdering.

Terrängen i Danmark är varierande och speciell. Samling efter ett arbetspass för utvärdering.

Årets övning Palnatoke blev den första där ett antal av kompaniets deltidssoldater kallades in för att delta. Här följer en redogörelse från en av soldaterna:

13:e december 2013 kom det ett mail från Flygbasjägarkompaniet. Likt Lucia lyste detta upp i decembermörkret! ”Lystring Flygbasjägare” var rubriken, jag läste och uppskattade innehållet. Det var information om att Fbj-kompaniet var i behov av deltidssoldater inför övningen Palnatoke 14. Givetvis var jag intresserad och några tangenttryckningar senare hade jag anmält mitt intresse.

Måndagen den 14:e april inställde sig sju deltidsflygbasjägare på F17. Inmönstringen gick smidigt, all vår personliga utrustning fanns exempelvis redan förberedd i personliga pallar.

Efter en inledande information, dels om hur de kommande tre veckorna skulle genomföras, dels en genomgång om hur förbandet arbetar idag, gick vi även igenom vilka förväntningar kompaniet hade på oss. Tack till kompaniet för ett mycket bra välkomnande!

Resten av veckan följde vapen- och patrullövningar, packning och lastning av fordonen. Vi delade in oss i två patruller, den ena något yngre än den andra. Flygbassäk ställde upp med ett hundekipage per patrull, dessa två ekipage visade sig vara mycket dugliga! Lite grillning och samkväm hanns också med.

Annandag påsk påbörjade vi vår framryckning mot Ålborg, nordjylland. Sen eftermiddag var vi framme. Tisdagen var fylld med förberedelser och ordergivningar. Uppgifter till respektive patrull hade delats ut och nu var vi äntligen påväg mot vår första patrull, måste erkänna att det kändes riktigt upprymmande att lämna GW’n och tyst lämna FAP’en. Tyvärr blev det ingen stridskontakt denna natt, men det skulle visa sig att de kommande nätterna skulle dansken få känna på hur det är att vara förföljd på riktigt!

Infångad dansk soldat.

Infångad dansk soldat.

Vår patrull hade vår första stridskontakt i samband med att patrullkurseleverna skull göra en vägövergång under ett av sina många uppdrag. Undertecknad gick i kön under patrullering längs asfaltsväg och observerade fi klockan sju. Patrullen gjorde halt och grupperade i vägkanten, vi släppte förbi förpatrullen (stridspar) för att sedan låta patrullen göra sin vägövergång. När patrullen på ca 8-10 personer var mitt på vägen öppnade vi eld. Patrullen flydde in i skogen, och efter eldstriden fick hunden upp ett spår och vi kunde återigen arbeta med det vi en gång utbildades för. Dock avbröts förföljandet av övningsledningen innan vi hann ikapp våra motståndare.

Ensam kurselev på väg in i ett nattligt bakhåll. Otrevlig upplevelse!

Ensam kurselev på väg in i ett nattligt bakhåll. Otrevlig upplevelse!

Sedan följe ytterligare dygn av arbete på nätterna och återhämtning på dagarna. Flera av de patrullsträckor som patrullcheferna arbetat fram ledde till kontakt med fi. Återigen visade sig våra erfarenheter och kunskaper i att läsa av terrängen och kartan och kunna planera och värdera vårt arbete efter detta. Plutonchefen visade stort förtroende till patrullcheferna och ledde sin pluton till lyckade resultat.

Åter på F17 följde en väldigt smidig återställning av materiel samt förberedande av magasinering av personlig utrustning.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att 14 år efter MUCK sitter mycket kvar i den åldrande kroppen. Ja, givetvis har en del tidigare ”gästspel” på kompaniet bidragit till att kunskaperna och färdigheterna fortfarande finns där. Är dock mycket imponerad över den kunskap som samtliga gss/t soldater visade upp under övningen. Detta är ett bra kvitto till de befäl och instruktörer som fostrat oss i vår befattning! I kombination med att det är flertalet gss/t som genomfört utlandstjänstgöring och att vi alla tillsammans har tidigare erfarenheter gjorde att vi genomförde våra uppgifter på ett professionellt och enkelt sätt. Ser fram emot en framtid där vi träffas igen och genomför övningar samt utbildningar tillsammans.

Danskarna bjöd på en provtur i sin EH101, en rejäl helikopter!

Danskarna bjöd på en provtur i sin EH101, en rejäl helikopter!

Tack för tre givande veckor!