Fast rope och Rappellering

Anmäl kommentar Postat den 14 Apr 01:20 av:
i Flygbasjägare
Taggar: , , , , , ,

 

 

Under v.14 har personal ur 171.pluton varit i Kvarn och genomfört grundläggande utbildning i rappellering och fast rope med hjälp av sina firningsinstruktörer.

Fast rope

Fast rope

Fast rope kallas den metod då man landsätter personal från helikopter med hjälp av ett tjockt rep. Metoden kan tillämpas när helikoptern har svårt att landa, till exempel på ett hustak.

Rappellering

Rappellering

Rappellering är en annan metod för att landsätta från helikopter. Då används istället firningsutrustning (sele, repbroms, m.m).

Fällning av fast rope

Förste man ut redo att fälla repet

Fast rope
Följ med firningsinstruktörerna ner för repet när det genomförde formella åk från helikopter i början av året.

YouTube Preview Image

Vinterutbildningen går mot sitt slut

Anmäl kommentar Postat den 25 Mar 23:13 av:
i F 17, Flygbasjägare, Jägarsoldat, Patrull

Att under 72 intensiva timmar pressas att prestera i lösandet av uppgift samtidigt som möjligheten att återhämta ska hållas på en extremt låg nivå ställer krav på att flygbasjägarsoldaten tagit åt sig utbildningen fram till nu. Vintermiljön är oförlåtande och misstag leder obönhörligen till att stridsvärdet rasar snabbt.

Skidpatrull

Under de två senaste veckorna då delar av Flygbasjägarkompaniet befunnit sig i Kiruna området har formell utbildning i vintertjänst varvats med olika tillämpade moment. Dygn utan återhämtning eller med begränsad återhämtning i exempelvis olika typer av nödbivack har varvats med dygn med goda möjligheter att återhämta.

SkidpatrullVinterutbildningens näst sista skede omfattar ca tre dygn med ingen eller minimalt med sömn samtidigt som uppgifterna löst av varandra; Patrullering, förföljning, genomsök, mörkerorienteringar, skarp strid samt fast spaning. Skedet avslutas med en längre skidmarsch.

Skidpatrull

Skidpatrull

Nu återstår endast diverse interna tävlingsmoment i vinter samt vård, packning och lastning innan ”Herkan” tar oss tillbaka till Blekinge.

Metoder för undsättning

Anmäl kommentar Postat den 24 Mar 11:35 av:
i F 17, Flygbasjägare, Utbildning
Taggar: , , , ,
VHF

System för upptagning av bår och sjukvårdare vertikalt

Ibland krävs det ytterligare verktyg för att nå en isolerad person. För att ha förmågan att kunna verka i alla tänkbara miljöer krävs särskild kompetens och materiel. Under vecka 10 har firningsinstruktörer från 171 pluton varit på MSS i Kvarn och utbildats till specialister inom vertikal- och horisontell förflyttning. Vecka 11 anslöt ytterligare personal från plutonen för att påbörja brukarutbildning inom området.

VHF

VHF

Traverssystem, en annan metod för vertikal/horisontell förflyttning

VHF

Lasten kan både förflyttas horisontellt och vertikalt

 

Stridsteknik vinter

Anmäl kommentar Postat den 17 Mar 14:15 av:
i Okategoriserade

Vinterutbildningen i Kiruna har nu gått in i sitt stridsteknikskede som bland annat  innefattar olika patrullerings- och förföljningstekniker. Patrullerna övar även olika metoder för bastjänst, både ordinarie och nödbivack. Natten kommer tillbringas i snökantsgrop, “snöka”.

Skidmarsch

Vinterutbildning

Anmäl kommentar Postat den 16 Mar 22:50 av:
i Okategoriserade

Flygbasjägarkompaniet befinner sig för närvarande i Kiruna med omnejd där vi bedriver grundläggande vinterutbildning med grundkursen.

Skidteknik

Skidteknik

Som bilden visar var skidteknik ett av de första utbildningsmomenten. Ett välbehövligt sådant.

Patrullskede Strid

Anmäl kommentar Postat den 11 Mar 10:03 av:
i Okategoriserade

Det som skiljer Försvarsmakten mot andra myndigheter är dess förmåga till väpnad strid. Vid Flygbasjägarkompaniet är förmågan till strid en vital del i alla våra uppgifter och en stor del av tiden läggs på att behärska denna förmåga.

Under vecka nio har därför samtlig personal på kompaniet haft stridsutbildning med skarp ammunition. Flygbasjägarkompaniets syn på strid är att övning med skarp ammunition framtvingar säker vapenhantering och ger skytten möjlighet att träna på alla de problem som de kommer att ställas inför vid ett skarpt läge. Träffresultat, vapnets rekyl, riskvinklar till kamrater och ammunitionens vikt i stridsvästen ställs mot det faktum att skyttarna måste överlista och nedkämpa en motståndare för att kunna gå vinnande ur striden.

Fokus under vecka nio har varit försvar av stridsställning samt undsättning av egen personal. Nyanställda soldater som nu genomför grundkurs flygbasjägare (GK FBJ) har mestadels genomfört försvarsstrid av både förläggning och terräng. Soldaterna med några år i anställning har däremot koncentrerat sig på att utveckla undsättningsmetoder. De olika täterna har tränat på var sitt håll under veckan, men slogs tillslut ihop och genomförde då ett tillämpat moment som sträckte sig över en längre tid. Det längre momentet innehöll både försvar, undsättning samt inbrytning i fordon och lyckades på det sättet att kombinera allt som soldaterna tränat på under veckan.

Strid

Strid

 

Patrullskede för de nyanställda soldaterna

Anmäl kommentar Postat den 21 Feb 12:02 av:
i Okategoriserade

Ett JAS plan startar för att sedan flyga iväg på något uppdrag. Bullret som för en kort stund fyllde hela flygområdet är snart borta och en kuslig tystnad lägger sig åter igen över F17:s övningsområde. Hundföraren tänder en tändsticka och konstaterar tillsammans med patrullchefen att vinden är svag, nordvästlig. Luftfuktigheten är lätt och kommer från regnet som föll tidigare under dagen. Förhållanden är perfekta för ett genomsök.

Grundkurs Flygbasjägare fortsätter för de nyanställda soldaterna på andra pluton. Skedet som de nu har kommit in i är det så kallade patrullskedet. Här skall alla fältmässiga grunder läggas och det är här som soldaterna lär sig att bli flygbasjägare. Under utbildningen kommer soldaterna bekanta sig med, och befästa de olika stridsteknikerna som flygbasjägarna använder och de kommer att få erfarenhet från många dagar i fält. En hög fältduglighet värdesätts högt och är prioriterat under utbildningen. Soldaterna ska lära sig att vara flexibla och att kunna anpassa sig till nya miljöer och nya situationer.

Soldaterna har under patrullskedet tre första veckor lärt sig grunderna i hundtjänst och i diverse spaningstekniker under barmarksförhållanden, vilket är stommen i flygbasjägarnas uppträdande. Nu byter utbildningen skepnad och soldaterna kommer att fördjupa sig i striden och dess innebörd.

Genomsök

Sammarbetet mellan patrullchef och hundförare är viktigt när man ska leta efter personer eller matriel.

 

Patrullering

Hundföraren skyddas alltid av en eller flera skyttar. Beväpningen är olika beroende på den hotbild som finns.

 

Strid med FX-ammunition

Anmäl kommentar Postat den 27 Jan 13:46 av:
i Okategoriserade
Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Snön faller lätt och en isande kyla tränger innanför kroppsskyddet. Armarna värker och kroppen gör ont. Plötsligt hörs ljud utanför rummet. Pulsen börjar slå snabbt, andningen blir snabbare och tyngre, utan att du riktigt förstår varför. Adrenalinet pumpar ut i kroppen och du blir på helspänn. Smärtan, kylan och värken är nu helt plötsligt borta. Dörren slås upp snabbt och en granat kastas in i rummet du befinner dig i. -Ettusen, tvåtusen, tretusen, bang! Du försöker gömma dig och skjuta några skott mot de instormande soldaterna, men innan du hinner tänka så har du blivit träffad av en skur färgmarkeringar. Smärtan i kroppen kommer tillbaka och du känner vart träffarna har suttit. Du lägger dig ner på mage med händerna över huvudet och skriker –”träff”! Du har blivit nedkämpad av ett stridspar flygbasjägare.

Under vecka tre har Flygbasjägarna haft utbildning i Försvarsmaktens nya färgmarkeringssystem-FX. Utbildningen skedde på Spång i Kvarn, världens modernaste anläggning för strid i bebyggelse. Hit kommer förband från hela Sverige för att öva strid, men under vecka tre så hade Flygbasjägarna anläggningen för sig själva. FX systemet kan jämföras med paintball då principen är samma sak, du skjuter färgbollar. Den stora skillnaden är att med FX systemet så tränar soldaten med sina egna vapen och sin egen utrustning d v s soldaten skjuter med sitt vapen, men istället för skarpa projektiler så flyger färgprojektiler ut. Det medger att soldaten kan tränar upp sin egen personliga färdighet i strid och sin vapenhantering. En egenskap som Flygbasjägarna alltid har värderat högt. Systemet medger en direkt utvärdering av skjutresultat och ger en direktmarkering av skador som ibland uppkommer till följd av en strid.

Tiden på Spång användes även till att träna upp färdigheterna i Strid I Bebyggelse(SIB). För vissa nyanställda så var det deras första kontakt med SIB och för andra så var det en uppfräschning av gamla kunskaper. Kombinationen av FX och SIB är ett vinnande koncept och många erfarenheter drogs under den relativt korta tiden. Att anläggningen är världens modernaste och har väldigt många möjligheter till olika former av simulering, medgav att stridsutbildningen var mer realistisk än vad man annars kan skapa. Rök, eld, ljudeffekter och FX gav en upplevelse som man inte glömmer. Många slutsatser och blåmärklen kommer att följa med Flygbasjägarna in i nästa skede, som startar redan vecka fem.

YouTube Preview Image

Att ta sig in för att plocka ut

Anmäl kommentar Postat den 01 Nov 00:40 av:
i Okategoriserade

Plutonerna bedriver för tillfället utbildning och vidmakthållande på diverse förmågor. Skjutbanan är relativt välbesökt och gemensamt inom 1. flygbasbataljonen genomför vi diverse fystester.

Idag genomförde vi bland annat utbildning på riskhantering och räddning vid fordons- eller flygfarkosthaverier. Att ta sig in i deformerade fordon kräver förtänksamhet, högt säkerhetsmedvetande och träning på olika metoder och verktyg.

Dörröppning med spridare

Dörröppning med spridare

Med hjälp av handmanövrerade hydrauliska kombinationsverktyg, tigersåg och räddningsyxa har man goda förutsättningar att få ut skadade.

Tigersåg och force räddningsverktyg

Tigersåg och force räddningsverktyg

Avslutningsvis kan det vara på tiden att tänka tillbaks två år. Då, under övning Angel Thunder, genomförde vi ett övningsmoment med ett fordon utslaget i en IED, ett typsikt tillfälle där olika verktyg kan behövas för att få ut skadade. I klippet nedan finns inga sekvenser från öppningen av fordonet, men motorkap är bra att ha när man ska ta sig in i lite kraftigare fordon.